Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Yuan
#958771

Download miễn phí Đề tài Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương I: Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 3

1.1 : Vốn trong sản xuất kinh doanh 3

1.1.1: Khỏi niệm về vốn của doanh nghiệp 3

1.1.3: Cỏc loại vốn của doanh nghiệp: 5

1.1.3.1: Phõn loại vốn theo nguồn gốc hỡnh thành: 5

1.1.3.2: Phõn loại theo tớnh chất chu chuyen của vốn: 8

1.2 Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp: 12

1.2.1 Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 12

1.2.2 :Cỏc chỉ tiờu biểu hiện hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 14

1.2.2.1:Chỉ tiờu biểu hiện hiệu quả sử dụng vốn cố định: 14

1.2.2.2: Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động: 15

1.2.2.3:Cỏc chỉ tiờu biểu hiện hiệu quả sử dụng tổng vốn 18

1.2.3 :Sự cần thiết phải nõng cao hiệu quả sự dụng vốn 19

1.3: Cỏc nhõn tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 21

Chương II : Thực trạng hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại Cụng ty cổ phần ụ tụ khỏch Hà Tõy 23

2.1: Khỏi quỏt chung Cụng ty cổ phần ụ tụ khỏch Hà Tõy 23

2.1.1: Sự ra đời chức năng nhiệm vụ và bộ mỏy tổ chức của Cụng ty 23

2.1.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty một số năm vừa qua. 28

2.2- Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây. 33

2.2.1-Hiệu quả sử dụng VCĐ của công ty 34

2.2.2: Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty 39

2.2.3- Hiệu quả sử dụng tổng vốn của công ty 44

2.2.4-Đánh giá khái quát về hiệu quả sử dụng vốn của công ty 46

A, Những thành tựu đạt được 47

B, Những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế 48

Chương III –Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây 50

1. Phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới 50

2-Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh ở công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây. 51

2.1- Xây dựng kế hoặch huy động và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh hợp lý 51

2.2 Quản lý chặt chẽ việc đầu tư TSCĐ, phát huy tối đa công suất máy móc, phương tiện để nhăm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ. 53

2.3 Tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ hiện có 54

2.4 Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ 54

3-Một số kiến nghị 55

3.1 Đối với công ty 55

3.2 Đối với nhà nứơc 56

Kết luận 57

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


anh nghiệp hiện nay đang trong tỡnh trạng thiếu vốn nờn việc sử dụng vốn phải hợp lý, tiết kiệm, tăng cường cụng tỏc quản lý và nõng cao hiệu quả sử dụng vốn là tất yếu trong điều kiện nờn kinh tế thị trường thỡ mới cú kết quả như trỡnh bày ở phần trờn.
1.3: Cỏc nhõn tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
* Cỏc nhõn tố khỏch quan :
- Cỏc chớnh sỏch vĩ mụ của nhà nước : Chớnh sỏch vĩ mụ của nhà nước tỏc động khụng nhỏ đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, từ cơ chế giao vốn , đỏnh giỏ tài sản cố định, thuế lợi tức… đến chớnh sỏch cho vay bảo hộ và khuyờn khớch nhập một số loại cụng nghệ nhất định cú thể làm tăng hay giảm hiệu quả sử dụng TSCĐ.
- Biến động của thị trường đầu vào, đầu ra: Những biến động về số lượng, giỏ cả, mỏy múc thiết bị, nuyờn vật liệu nhất là đối với trường hợp phải nhập ngoại sẽ tỏc động rất lớn tới kế hoạch VCĐ,VLĐ của doanh nghiệp bờn cạnh đú khụng thể kể đến những biến động bất lợi của thị trường đầu ra như là khủng hoảng thừa, giảm đột ngột nhu cầu, sự mất uy tớn của sản phẩm cựng loại.
- Do sự phỏt triển mạnh mẽ của tiến bộ khoa học cho ra đời hàng loạt cỏc tài sản cựng loại với cỏc tài sản hiện cú trong cỏc doanh nghiệp với tớnh năng cao hơn đó làm cho tài sản cố định của doanh nghiệp bị hao mũn vụ hỡnh dẫn đến tỡnh trạng doanh nghiệp bị mất vốn.
Ngoài ra cũn cỏc nguyờn nhõn khỏc làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp như: tỏc động của nền kinh tế cú lạm phỏt, những rủi ro khụng thể lường trước được. Bờn cạnh những nhõn tố khỏch quan trờn cũn cú cỏc nhõn tố chủ quan làm ảnh hưởng khụng tốt đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.
* Cỏc nhõn tố chủ quan:
- Do cơ cấu đầu tư vốn bất hợp lý: Đõy là nhõn tố ảnh hưởng tương đối lớn đến hiệu quả sử dụng vốn vỡ vốn đầu tư vào cỏc tài sản khụng cần sử dụng chiếm tỷ trọng lớn thỡ khụng những nú phỏt huy được tỏc dụng trong quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh mà cũn bị hao hụt mất mỏt dần làm giảm hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.
- Do việc xỏc định nhu cầu vốn thiếu chớnh xỏc dẫn đến tỡnh trạng thừa hay thiếu vốn trong cỏc giai đoạn của quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh đều ảnh hưởng khụng tốt đến hoạt động cũng như hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp thấp.
- Do ảnh hưởng của chu kỳ sản xuất: Đõy là một đặc điểm quan trọng trực tiếp tới hiệu quả sử dụng vốn. Nếu chu kỳ ngắn, doanh nghiệp sẽ thu hồi vốn nhanh tỏi đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Ngược lại nếu chu kỳ dài, doanh nghiệp sẽ cú một gỏnh nặng là ứ đọng vốn và lói trả cỏc khoản vay và cỏc khoản phải trả.
- Do trỡnh đọ quản lý của doanh nghiệp cũn yếu kộm, hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ kộo dài làm cho vốn bị thõm hụt dần sau mỗi chu kỳ sản xuất, làm hiệu quả sử dụng vốn giảm.
- Do việc sử dụng lóng phớ vốn, nhất là vốn lưu động trong quỏ trỡnh sản xuất, trong quỏ trỡnh mua sắm phải dự trữ như mua cỏc loại vật tư khụng phự hợp với quy trỡnh sản xuất khụng đỳng tiờu chuẩn kỹ thuật và chất lượng quy định. Đồng thời do khụng tận dụng được hết cỏc loại phế liệu, phế phẩm cũng tỏc động khụng nhỏ đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.
-Việc lựa chọn phương ỏn đầu tư là một nhõn tố cơ bản ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp đầu tư sản xuất ra cỏc sản phẩm, lao vụ dịch vụ chất lượng tốt, mẫu mó đệp, giỏ thành hạ, được thị trường chấp nhận thỡ tất yếu hiệu quả kinh tế thu được sẽ lớn. Ngược lại sản phẩm hàng húa doanh nghiệp sản xuất ra kộm chất lượng, khụng phự hợp với nhu cầu thị hiếu người tiờu dựng dẫn đến tỡnh trạng khụng tiờu thụ được, và đõy chớnh là một trong những nguyờn nhõn gõy nờn tỡnh trạng ứ đọng vốn, hiệu quả vốn thấp.
Chương II : Thực trạng hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại Cụng ty cổ phần ụ tụ khỏch Hà Tõy
2.1: Khỏi quỏt chung Cụng ty cổ phần ụ tụ khỏch Hà Tõy
2.1.1: Sự ra đời chức năng nhiệm vụ và bộ mỏy tổ chức của Cụng ty
a, Sự ra đời : Việc chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế từ kế hoạch húa tập chung bao cấp sang nền kinh tế hàng húa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý của nhà nước. Tại đại hội Đảng lần thứ VI năm 1989 được coi là mốc son lịch sử trong quỏ trỡnh phỏt triển nền kinh tế Việt Nam. Hàng húa phỏt triển mạnh, cơ sở hạ tầng được nõng lờn rừ rệt , việc giao lưu buụn bỏn của con người trở lờn dễ dàng. Cựng với đà phỏt triển của nền kinh tế và đỏp ứng nhu cầu của nền kinh tế thị trường, ngày 12-9-1992 UB nhõn dõn tỉnh Hà Tõy ra quyết định số 309 /QĐ-UB chớnh thức thành lập cụng ty ụ tụ khỏch Hà Tõy dưới sự hợp nhất từ ba đơn vị là trung đại tu ụ tụ khỏch và bến xe Sơn Tõy.
-Thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước dưới sự chỉ đạo của ủy ban nhõn dõn tỉnh Hà Tõy, sở giao thụng vận tải Hà Tõy. Cỏn bộ cụng nhõn viờn cụng ty chuẩn bị bắt tay vào cụng việc chuẩn bị chuyển đổi DNNN (Cụng ty ụ tụ khỏch Hà Tõy ) sang cụng ty cổ phần ụ tụ khỏch Hà Tõy. Việc cổ phần húa cỏc DNNN là chủ trương đỳng đắn của Đang và nhà nước ta nhằm huy động vốn của xó hội, để đầu tư phỏt triển sản xuất kinh doanh, đổi mới cụng nghệ, nõng cao sự cạnh tranh. Đụng thời người lao động cú cổ phần được làm chủ, gúp phần thay đổi cách quản lý, tạo động lực thỳc đẩy cho doanh nghiệp hoạt động cú hiệu quả. Đến ngày 12/12/1998 theo quyết định số 1335/QĐ-UB của ủy ban nhõn dõn tỉnh Hà Tõy quyết đinh chuyển giao thành Cụng ty cổ phần ụ tụ khỏch Hà Tõy. Đến ngày 1/1/1999 Cụng ty cổ phần ụ tụ khỏch Hà Tõy chớnh thức đi vào hoạt động . Cụng ty cú trụ sở chớnh đúng tại 143 đường Trần Phỳ - phường Văn Mỗ - thành phố Hà Đụng -Hà Tõy trờn quốc lộ 6A .
b, Chức năng , nhiệm vụ của Cụng ty
Cụng ty cổ phần ụ tụ khỏch Hà Tõy là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc sở giao thụng vận tải Hà Tõy quản lý. Là một đơn vị hạch toỏn kinh doanh độc lập, cú tư cỏch phỏp nhõn hoạt động trong cơ chế thị trường hiện nay với chỳc năng, nhiệm vụ sau:
Kinh doanh đỳng ngành nghề đó đăng ký trong giấy phộp kinh doanh và muc đớch thành lập cụng ty
-Kinh doanh vận tải bằng ụ tụ(ngành kinh doanh chớnh)
-Sửa chữa, đúng mới, hoỏn cải cỏc phương tiện cơ giới đường bộ
-Thiết kế, cải tạo phương tiện cơ giới đương bộ theo phõn cấp của Bộ giao thụng vận tải
- Kinh doanh xăng dầu, vật tư, phụ tựng ụ tụ và cỏc dịch vụ cơ khớ khỏc
-Chịu trach nhiệm trước cỏc cổ đụng và về kết quả kinh doanh, chịu trach nhiệm trước khỏch hàng và phỏp luật về sản phẩm và dịch vụ do cụng ty cung cấp
-Đảm bảo vận chuyển và đưa đún hành khỏch nội , ngoại tỉnh an toàn
-Thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của luật lao động
-Thực hiện cỏc quy đinh của nhà nước về bảo vệ mụi trường, phũng chống chỏy nổ, trận tự an toàn giao thụng và xó...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement