Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By billy6761
#958770 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2
1.1 Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp. 2
1.1.1 Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp 2
1.1.2 Tầm quan trọng của phân tích tài chính doanh nghiệp 2
1.1.3 Phân loại phân tích tài chính doanh nghiệp 2
1.1.4 Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp 4
1.1.4.1 Thông tin chung 4
1.1.4.2 Thông tin theo ngành kinh tế và tài chính doanh nghiệp 5
1.2 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp 8
1.2.1 Phân tích khái quát tình hình vốn và nguồn vốn, tình hình thu chi trong doanh nghiệp 8
1.2.1.1 Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn trong doanh nghiệp 8
1.2.1.2 Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 9
1.2.1.3 Phân tích các dòng ngân quỹ của doanh nghiệp 11
1.2.2 Phân tích các chỉ tiêu và tỷ lệ tài chính chủ yếu. 11
1.2.2.1 Nhóm tỷ lệ về khả năng thanh toán 12
1.2.2.2 Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn và tài sản 14
1.2.2.3 Nhóm chỉ tiêu về khả năng hoạt động 15
1.2.2.4 Nhóm tỷ lệ về khả năng sinh lãi 17
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác phân tích tài chính doanh nghiệp. 18
1.3.1 Chất lượng thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp 18
1.3.2 Nhận thức của doanh nghiệp về công tác phân tích tài chính doanh nghiệp. 18
1.3.3 Trình độ của cán bộ thực hiện việc phân tích tài chính. 18
1.3.4 Hệ thống các chỉ tiêu trung bình ngành. 19
CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 21
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG 21
2.1 Tổng quan về Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp thang long. 21
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long: 21
2.1.2 Một số đặc điểm tổ chức sản xuất, quản lý của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long 24
2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. 24
2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 27
2.2. Thực trạng công tác phân tích tài chính của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long: 30
2.2.1 Bảng cân đối kế toán của công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long 30
2.2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long 34
2.2.3 Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long qua cơ cấu vốn: 37
2.2.4 Phân tích tình hình tài chính của công ty qua cơ cấu nguồn vốn 40
2.2.5 Phân tích khả năng thanh toán của công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long. 42
2.2.6 Phân tích tình hình đầu tư vào tài sản cố định cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long. 43
2.2.7 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long. 44
2.3 Đánh giá chung về thực trạng công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long. 47
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG. 49
3.1 Phương hướng, mục tiêu hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp thăng long. 49
3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long. 50
3.3 Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phân tích tài chính tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long 51
3.3.1 Nhõn tố thuộc về bản thõn DN 51
3.3.2 Nhõn tố thuộc về bờn ngoài DN 52
3.4 Giải phỏp hoàn thiện hoạt động phõn tớch tài chớnh 53
3.4.1 Tổ chức bộ mỏy cỏn bộ 53
3.4.2 Cụng tỏc kế toỏn tại DN 53
3.4.3 Cỏc giải phỏp hoàn thiện nội dung, phương phỏp phõn tớch tài chớnh 54
KẾT LUẬN 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO 57
LỜI MỞ ĐẦU

Trong hoạt động quản lý của doanh nghiệp, quản lý tài chính luôn giữ một vị trí trọng yếu, nó quyết định tính độc lập sự thành bại của doanh nghiệp trong kinh doanh. Trong điều kiện cạnh tranh trên thị trường đang diễn ra gay gắt như hiện nay thì quản lý tài chính là một vấn đề được các nhà doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.
Những quyết định của doanh nghiệp như đầu tư vào đâu, lựa chọn những nguồn tài trợ nào, mở rộng sản xuất như thế nào? phân phối thu nhập ra sao đều có liên quan đến hoạt động tài chính. Doanh nghiệp chỉ có thể hoạt động tốt, mang lại lợi nhuận cao khi ra những quyết định trên là đúng đắn. Vậy cơ sở cho các quyết định của doanh nghiệp là gì? câu trả lời ở đây chính là phân tích tài chính doanh nghiệp.
Qua việc phân tích tài chính doanh nghiệp, tính toán các chỉ tiêu, xem xét các mối quan hệ, phân tích tài chính cho biết những điểm mạnh yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như thực trạng hoạt động tài chính, xác định rõ nguyên nhân và ảnh hưởng của từng nhân tố đến tình hình tài chính. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp có thể đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Ta thấy phân tích tài chính là công cụ hữu hiệu trong công tác quản lý tài chính của tất cả các doanh nghiệp theo mọi loại hình sản xuất kinh doanh. Nhưng thực trạng ở nước ta cho thấy công tác phân tích tài chính chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến gây khó khăn cho các nhà quản lý trong việc đưa ra các quyết định đúng trong kinh doanh.
Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp trong thời gian công tác và thực tập tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long em đã lựa chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long” để làm đề tài cho chuyên đề thực tập của mình.

CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.1.1 Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
Phân tích tài chính doanh nghiệp là sử dụng một tập hợp các khái niệm, phương pháp và các công cụ cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán và thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro mức độ chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp giúp người sử dụng thông tin đưa ra những quyết định quản lý tài chính phù hợp đúng đắn.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014529 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement