Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By billy6761
#958770

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long

LỜI MỞ ĐẦU 1

 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2

1.1 Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp. 2

1.1.1 Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp 2

1.1.2 Tầm quan trọng của phân tích tài chính doanh nghiệp 2

1.1.3 Phân loại phân tích tài chính doanh nghiệp 2

1.1.4 Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp 4

1.1.4.1 Thông tin chung 4

1.1.4.2 Thông tin theo ngành kinh tế và tài chính doanh nghiệp 5

1.2 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp 8

1.2.1 Phân tích khái quát tình hình vốn và nguồn vốn, tình hình thu chi trong doanh nghiệp 8

1.2.1.1 Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn trong doanh nghiệp 8

1.2.1.2 Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 9

1.2.1.3 Phân tích các dòng ngân quỹ của doanh nghiệp 11

1.2.2 Phân tích các chỉ tiêu và tỷ lệ tài chính chủ yếu. 11

1.2.2.1 Nhóm tỷ lệ về khả năng thanh toán 12

1.2.2.2 Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn và tài sản 14

1.2.2.3 Nhóm chỉ tiêu về khả năng hoạt động 15

1.2.2.4 Nhóm tỷ lệ về khả năng sinh lãi 17

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác phân tích tài chính doanh nghiệp. 18

1.3.1 Chất lượng thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp 18

1.3.2 Nhận thức của doanh nghiệp về công tác phân tích tài chính doanh nghiệp. 18

1.3.3 Trình độ của cán bộ thực hiện việc phân tích tài chính. 18

1.3.4 Hệ thống các chỉ tiêu trung bình ngành. 19

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 21

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG 21

2.1 Tổng quan về Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp thang long. 21

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long: 21

2.1.2 Một số đặc điểm tổ chức sản xuất, quản lý của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long 24

2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. 24

2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 27

2.2. Thực trạng công tác phân tích tài chính của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long: 30

2.2.1 Bảng cân đối kế toán của công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long 30

2.2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long 34

2.2.3 Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long qua cơ cấu vốn: 37

2.2.4 Phân tích tình hình tài chính của công ty qua cơ cấu nguồn vốn 40

2.2.5 Phân tích khả năng thanh toán của công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long. 42

2.2.6 Phân tích tình hình đầu tư vào tài sản cố định cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long. 43

2.2.7 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long. 44

2.3 Đánh giá chung về thực trạng công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long. 47

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG. 49

3.1 Phương hướng, mục tiêu hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp thăng long. 49

3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long. 50

3.3 Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phân tích tài chính tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long 51

3.3.1 Nhõn tố thuộc về bản thõn DN 51

3.3.2 Nhõn tố thuộc về bờn ngoài DN 52

3.4 Giải phỏp hoàn thiện hoạt động phõn tớch tài chớnh 53

3.4.1 Tổ chức bộ mỏy cỏn bộ 53

3.4.2 Cụng tỏc kế toỏn tại DN 53

3.4.3 Cỏc giải phỏp hoàn thiện nội dung, phương phỏp phõn tớch tài chớnh 54

KẾT LUẬN 56

TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


thông qua các báo cáo tài chính và hệ thống các chỉ tiêu đã nêu. Bởi vì để đánh giá một cách chính xác tình hình tài chính doanh nghiệp thì không thể chỉ sử dụng một phương pháp nào, ta cần phân tích và đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện các nội dung đó. Tuy nhiên tuỳ từng trường hợp vào yêu cầu và mức độ đòi hỏi về thông tin mà lựa chọn các nội dung phân tích cho thích hợp.
chương II
Thực trạng công tác phân tích tài chính
tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp thăng long
2.1 Tổng quan về Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp thang long.
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long:
Tên Công ty: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long.
Tên giao dịch: THANG LONG INDUSTRIAL CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY.
Tên viết tắt: THANG LONG TITCO – JSC.
Địa chỉ trụ sở chính: Số 15B-T8-TT361-Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: 04.7841492/5565730-2187888
Fax: 04.5565723/7841492.
Họ và tên Tổng Giám đốc: Lê Thị Hồng.
Tên tài khoản: Cty CP tư vấn XD – TM – CN Thăng Long.
Tại Ngân Hàng: VPBANK
Số tài khoản: 1062300000A.
Mã số thuế: 0101877735
Đăng ký kinh doanh số: 0103010879 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
Vốn điều lệ: 9.900.000.000đ.
Bằng chữ: Chín tỷ, chín trăm triệu đồng chẵn.
Nghành nghề kinh doanh:
Tư vấn thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng, công nghiệp.
Tư vấn, thiết kế nội, ngoại thất công trình dân dụng, công nghiệp.
Tư vấn thiết kế kết cấu: Đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp.
Tư vấn, thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng.
Thi công các công trình hệ thống cấp thoát nước đô thị đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, vệ sinh môi trường.
Thi công xây lắp các công trình, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, nông nghiệp cơ sở kỹ thuật hạ tầng, đường dây, trạm biến thế đến 35KV.
Tư vấn đấu thầu, chọn thầu.
Tư vấn sở hữu trí tuệ ( không bao gồm tư vấn pháp luật).
Tư vấn giám sát các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt thiết bị công nghệ.
Tư vấn dự án đầu tư, quyết toán các công trình xây dựng, lập dự toán các công trình xây dựng.
Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng.
Mua bán máy móc thiết bị công nghiệp.
Khai thác, chế biến, mua bán các loại khoáng sản, sản xuất đá (trừ lâm sản Nhà nước cấm)
Quảng cáo và các dịch vụ liên quan đến quảng cáo.
Lập tổng dự toán và dự toán các công trình.
Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 220KV. Thiết kế điện công trình dân dụng, công nghiệp.
Thiết kế kết cấu: Công trình xây dựng móng cột cột điện, cột điện và vỏ trạm biến áp từ 35KV đến 220KV.
Xây lắp các công trình tổng đài điện thoại.
Giám sát thi công xây dựng: Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thuỷ lợi, điện và lắp đặt dây truyền công nghệ.
Đầu tư các dự án, các khu đô thị phát triển nhà.
Đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp.
Kinh doanh, tư vấn bất động sản và phát triển nhà.
Dịch vụ cho thuê văn phòng.
Xuất nhập khẩu các máy xây dựng và thi công, tư vấn xây lắp các thiết bị điện lạnh, điện tử, điện dân dụng và nội thất văn phòng.
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long được thành lập trong tiến trình cổ phần hoá các doanh nghiệp quốc doanh đang diễn ra nhanh chóng: Các cán bộ, công nhân viên của công ty phần lớn đã được tui luyện, trưởng thành qua nhiều năm công tác tại các doanh nghiệp quốc doanh... Nay bằng khả năng của mình và được sự cộng tác giúp đỡ của các Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ dày dạn kinh nghiệm trong các trường: Đại học Kiến Trúc, Đại học Xây Dựng, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Thuỷ Lợi, Đại học Bách khoa... Công ty mang hết khả năng của mình thực thi các dự án và các công trình thiết kế, thi công, tư vấn giám sát kỹ thuật, thi công các công trình nếu được chủ đầu tư lựa chọn. Công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp và được phép liên doanh liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để triển khai các dự án có liên quan đến năng lực thiết bị hay ngành nghề kinh doanh.
Các công trình do Công ty đã và đang tham gia xây dựng được đưa vào sử dụng với chất lượng cao như công trình Xây dựng nhà máy may áo sơ my – Jacket xuất khẩu, thiết kế XD nhà máy nước Hoà Phát, Dự án lấn biển Bắc Cửa Lục, Dự án lấn biển Cồn Xanh...Các công trình do Công ty đảm nhận thi công đều có kiến trúc đẹp, chất lượng cao và giá thành hợp lý nên Công ty nâng được vị thế và uy tín của mình trên lĩnh vực xây dựng.
Với tổng số 240 cán bộ công nhân viên, một vấn đề được ban lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm là đảm bảo ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên. Với những nỗ lực, cố gắng của Ban giám đốc và của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, trong những năm qua thu nhập bình quân đầu người của công ty đã đạt mức tương đối so với các đơn vị khác cùng ngành. Cụ thể thu nhập bình quân đầu người năm 2003 là 800.000 đồng/người, năm 2004 là 900.000 đồng/người, năm 2005 là 1.400.000 đồng/người.
Tuy vậy trong điều kiện nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, cũng như phần lớn các doanh nghiệp khác, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long cũng gặp phải những khó khăn nhất định như đầu tư quá lớn, thiếu vốn lưu động dùng để sản xuất kinh doanh. Nhưng với sự nỗ lực cùng với những thuận lợi về mảng xây dựng đồng thời với sự đoàn kết nhất trí cao trong tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã và sẽ cố gắng vượt qua được những khó khăn tạm thời để trở thành một đơn vị sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đứng vững trên thương trường.
2.1.2 Một số đặc điểm tổ chức sản xuất, quản lý của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long
2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh.
Với ngành nghề chính là xây dựng và xây lắp nên đặc điểm nổi bật trong công tác tổ chức sản xuất kinh doanh ở Công ty hình thức tổ chức sản xuất phân tán. Hiện nay Công ty có địa bàn hoạt động xây dựng trên cả nước từ Tuyên Quang, Lai Châu (phía Bắc) đến Cà Mau (phía Nam).
Đối với mảng xây dựng và xây lắp:
Đặc điểm quy trình tổ chức sản xuất ở Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp Thăng Long theo đúng quy trình chung trong ngành xây dựng.
Công tác lập hồ sơ, tổ chức thi công được thực hiện qua các bước sau:
Chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật
Lập mặt bằng tổ chức thi công
Lập biện pháp thi công và biện pháp ATLĐ
Tổ chức thi công
Nghiệm thu
Thanh quyết toán
Công ty chia thành 6 Chi nhánh ở các tỉnh và các đội xây dựng hoạt động trên địa bàn cả nước. Đối với các Chi nhánh và đội xây dựng từ năm 1999 đã được Công ty áp dụng hình thức khoán gọn, áp dụng nhiều cơ chế mở trong khai thác nguồn vật tư sẵn có trên địa bàn và giao quyền chủ động trong vấn đề tài chính cho các đội sản xuất, nó đã kích thích nhiều phương án sáng tạo trong đội ngũ sản xuất, giúp công việc tiến triển tốt hơn, giá thành giảm hơn.
Hình thức khoá...
Hình đại diện của thành viên
By taiminh
#992224 ad cho mình xin link bài này nhe, mình cảm ưn xD
Blog Tâm sự:
  • Vợ muốn ly hôn vì đã ngoại tình một thời gian với đồng nghiệp | 02:06 ...
  • Tôi muốn hủy hôn vì chồng sắp cưới chát sex | 01:06 ...
  • Từng muốn tự tử để người thân được hưởng tiền bảo hiểm | 12:06 ...
  • Bạn gái tôi nhận quá nhiều điều tiếng xấu | 01:06 ...
  • Gia đình chồng có truyền thống phụ nữ phải làm mọi việc nhà | 12:06 ...
  • Phát hiện vợ sắp cưới từng cặp bồ khi còn sống với chồng cũ | 02:06 ...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online