Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguoi_tinh_tram_nam_999
#958767

Download miễn phí Đề tài Đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị mới Đồng Văn tỉnh Hà Nam





A.LỜI NÓI ĐẦU. 1

B.NỘI DUNG. 2

CHƯƠNG I: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU ĐÔ THỊ MỚI. 2

I. Một số vấn đề về khu đô thị mới và cơ sở hạ tầng khu đô thị mới. 2

1. Khái niệm khu đô thị mới và sự cần thiết ra đời khu đô thị mới. 2

2. Các nguyên tắc quy hoạch khu đô thị mới. 3

3. Khái niệm cơ sở hạ tầng khu đô thị mới. 5

4. Vai trò, ý nghĩa của cơ sở hạ tầng khu đô thị mới. 5

II. Đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị mới. 7

1.Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 7

1.1. Khái niệm dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 7

1.2. Đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 8

1.3. Các hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 9

2. Hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 10

2.1. Hiệu quả tài chính. 10

2.1.1. Khái niệm. 11

2.1.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của hoạt động đầu tư. 11

2.2. Hiệu quả kinh tế xã hội. 15

2.2.1. Khái niệm. 15

2.2.2. Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội. 16

2.2.3. Các tiêu chuẩn đánh giá. 16

 





Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và bộ máy giúp việc. Công ty có cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý theo kiểu trực tuyến, chức năng. Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm theo dõi, điều hành, cũng như quản lý toàn bộ hoạt động của cả công ty.
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của công ty, quyết định các công việc của công ty.
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty giữa hai kỳ Đại hội cổ đông có toàn quyền thay mặt công ty quyết định những vấn đề liên quan đến quyền lợi, mục tiêu của công ty nhưng phải trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông, được Đại hội cổ đông bầu ra, phải chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông về những vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chủ tịch HĐQT là người thay mặt trước pháp luật của công ty.
Ban giám đốc gồm một tổng giám đốc và 2 phó tổng giám đốc giúp việc cho tổng giám đốc:
Tổng giám đốc công ty là người được hội đồng quản trị bầu ra. Tổng giám đốc có chức năng điều hành mọi hoạt động của công ty, chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và trước công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Là người thay mặt trước pháp luật của công ty.
Hai phó tổng giám đốc là những người giúp việc cho tổng giám đốc, giúp giám đốc trong điều hành và trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Phòng tổ chức cán bộ: chịu trách nhiệm trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý lao động, tiền lương và các chế độ chính sách. Thực hiện các công tác tổ chức kinh doanh của toàn bộ công ty, thực hiện các vấn đề liên quan đến tình hình nhân sự của công ty. Có nhiệm vụ xây dựng các chương trình quản lý lao động, tiền lương, các quy trình tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự trong công ty. Đồng thời đánh giá lao động để tiến hành khen thưởng kỷ luật lao động. Chịu trách nhiệm báo cáo với giám đốc về những vấn đề liên quan đến tình hình nhân sự trong công ty.
Phòng hành chính tổng hợp: Thực hiện các công việc liên quan tới công tác hành chính quản trị, công tác văn thư lưu trữ, quản lý con dấu. Có trách nhiệm bố trí phương tiện đi lại cho ban lãnh đạo, quản lý hoạt động văn phòng nói chung của công ty. Ngoài ra phòng còn chịu trách nhiệm lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, lập chương trình dự án và có các phương án định hướng phát triển trong tương lai. Có nhiệm vụ theo dõi quản lý các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Và luôn có những định hướng và chiến lược mới nhằm phát triển cũng như mở rộng thị trường của công ty.
Phòng xuất nhập khẩu: quản lý mọi mặt về hoạt động xuất nhập khẩu của công ty, thực hiện các thủ tục về nhập hay xuất các mặt hàng mà công ty cần hay sản xuất. Chịu trách nhiệm trực tiếp với giám đốc về tình hình hoạt động xuất nhập khẩu của công ty.
Phòng bán hàng: quản lý việc bán hàng của công ty, đảm bảo về mặt số lượng, cung cấp và báo cáo lên cho tổng giám đốc về tình hình buôn bán của công ty, đồng thời báo cáo về số lượng mặt hàng đang được ưa thích.
Phòng tài chính kế toán: Thực hiện công tác thống kê và hạch toán kế toán cho công ty, giúp tổng giám đốc trong việc chỉ đạo thực hiện công tác tài chính kế toán trong công ty. Tổ chức bộ máy kế toán, thống kê và phản ánh một cách trung thực toàn bộ hoạt động tài chính kế toán trong công ty, cung cấp những thông tin quan trọng về tình hình tài chính. Đồng thời tổ chức kiểm tra, thiết lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm.
1.4.3. Mối quan hệ giữa các phòng ban.
Vì cơ cấu công ty được tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng, vì vậy mà các phòng ban trong công ty chịu sự điều hành trực tiếp của tổng giám đốc. Tuy nhiên giữa các phòng ban vẫn có mối liên hệ qua lại lẫn nhau nhằm nắm được tình hình biến động trong công ty nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh được tiến hành một cách thông suốt. Chẳng hạn như phòng xuất nhập khẩu, phòng bán hàng, phòng hành chính tổng hợp, phòng kế toán tuy không có chức năng về việc quản lý nhân sự nhưng phải thường xuyên cung cấp thông tin cho phòng tổ chức cán bộ về tình hình nhân sự trong phòng mình. Cũng như thế phòng bán hàng phải thường xuyên báo cáo đối với phòng hành chính tổng hợp để có những kế hoạch sản xuất kinh doanh sao cho phù hợp với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì có sự phối hợp nhịp nhàng này mà trong những năm vừa qua hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã đạt được kết quả rõ rệt.
Trưởng phòng là người điều hành trực tiếp các công việc trong phòng, dưới đó là các phó phòng chịu trách nhiệm về các mảng công việc trong phòng và chịu sự lãnh đạo của trưởng phòng. Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo công ty về các vấn đề do phòng mình phụ trách. Tổng giám đốc là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giám sát và nắm bắt về mọi mặt tình hình của công ty- đây chính là ưu điểm của mô hình tổ chức này.
2. Giới thiệu dự án.
2.1. Giới thiệu về khu đất thực hiện dự án.
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên.
2.1.1.1. Vị trí, giới hạn khu đất thực hiện dự án.
Khu đô thị mới Đồng Văn nằm trong quy hoạch chi tiết thị trấn Đồng Văn , huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam với diện tích khoảng 12 ha được giới hạn bởi các vị trí:
Phía Đông: giáp đường nội bộ (theo quy hoạch) và ga Đồng Văn.
Phía Tây: giáp đường nội bộ (theo quy hoạch).
Phía Nam: giáp đường nội bộ (theo quy hoạch).
Phía Bắc: giáp quốc lộ 38 đi Hòa Mạc và trường THCS Đồng Văn.
Với vị trí địa lý rất thuận lợi như vậy, khu đô thị mới sẽ trở thành trung tâm của huyện Duy Tiên, việc giao thương với các vùng lân cận cực kỳ dễ dàng, làm tiền đề cho sự phát triển kinh tế chung của huyện Duy Tiên nói riêng và tỉnh Hà Nam nói chung.
2.1.1.2. Địa hình.
Địa hình thấp và tương đối bằng phẳng, chủ yếu là ruộng canh tác, có độ cao từ 1,32 đến 2,5m, thường bị ngập nước trong mùa mưa. Do vậy khi thiết kế san nền cần nâng cao theo quy hoạch tôn nền tới độ cao trên 3m. Đây là đặc điểm thường thấy ở các công trình xây dựng tại các tỉnh còn kém phát triển như Hà Nam, cơ sở hạ tầng lạc hậu, điều này sẽ làm cho dự án phải đầu tư một khoản tiền để san lấp nền lên đến độ cao đạt yêu cầu, nhưng bù lại, việc giải phóng mặt bằng sẽ rất thuận tiện. Hơn nữa, dự án sẽ lấy đá mạt và cát tại mỏ đá Phủ Lý gần đó để san nền, nên đây có thể coi là một thuận lợi của dự án.
2.1.1.3. Khí hậu.
Thị trấn Đồng Văn thuộc huyện Duy Tiên , nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, các số liệu đặc trưng về khí hậu tại trạm Phủ Lý cho kết quả sau:
Nắng: số giờ nắng trung bình năm 1595,1 giờ.
Gió: hướng gió thịnh hành trong năm: về mùa hè gió Nam và gió Đông Nam. Về mùa đông gió Bắc và Tây Bắc. Tốc độ gió trung bình theo các hướng là 2m/s, tốc độ gió mạnh nhất: 36,0m/s ( xảy ra khi có bão).
Nhiệt độ: nhiệt độ không khí trung bình trong năm 23,30C. Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tuyệt đối tron...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement