Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Marvyn
#958748

Download miễn phí Đề tài Phương hướng và giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tạp phẩm

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ 3

I. HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 3

1. Khái niệm xuất khẩu 3

2.Vai trò của xuất khẩu hàng hóa đối với phát triển kinh tế 3

2.1 Xuất khẩu tạo ra nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu phục vụ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. 3

2.2 Xuất khẩu đóng góp vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển. 4

2.3 Xuất khẩu có tác động tích cực đến việc giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống của nhân dân 5

2.4 Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại của đất nước. 5

3. Các hình thức xuất khẩu hàng hóa 6

3.1 Xuất khẩu trực tiếp: 6

3.2 Xuất khẩu gián tiếp 6

3.3 Xuất khẩu ủy thác 7

3.4 Xuất khẩu tại chỗ 7

3.5 Xuất khẩu gia công ủy thác 7

II. THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 7

1. Khái niệm thị trường xuất khẩu 7

2. Phân loại thị trường hàng xuất khẩu 8

3. Vai trò của thị trường xuất khẩu đối với doanh nghiệp 10

4. Khái quát về thị trường xuất khẩu hàng hóa 11

4.1 Thị trường Châu Á 11

4.2 Thị trường EU 12

4.3 Thị trường Mỹ 14

III. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 15

1. Các hình thức phát triển thị trường 15

1.1 Phát triển về mặt hàng 15

1.2 Phát triển thị trường theo chiều rộng 16

1.3 Hình thức phát triển theo chiều sâu 16

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển thị trường 16

2.1 Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 16

2.1.1 Môi trường chính trị luật pháp 16

2.1.2 Nhân tố chính sách thương mại thuộc về thuế quan và phi thuế quan 17

2.1.3 Môi trường văn hóa, xã hội 18

2.2 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 19

3. Kinh nghiệm phát triển thị trường của các doanh nghiệp xuất khẩu Đài Loan 20

CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TẠP PHẨM 22

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 22

1. Sự hình thành và phát triển 22

2. Nhiệm vụ, chức năng của Công ty. 25

3. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty. 26

3. Đặc điểm chủ yếu về hoạt động kinh doanh của Công ty 27

3.1. Về mặt hàng kinh doanh của công ty 27

3.2. Thị trường của công ty 28

3.3. Về cách kinh doanh. 29

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TẠP PHẨM HÀ NỘI 29

1. Kết quả kinh doanh xuất nhập khẩu giai đoạn 2003 – 2006 29

2. Tình hình tài chính của công ty 33

3. Đánh giá chung về những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục. 35

3.1 Những kết quả đạt được 35

3.2 Những khó khăn chủ yếu 36

II. THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA TOCONTAP HÀ NỘI 37

1.Thực trạng thị trường xuất khẩu của TOCONTAP HÀ NỘI 37

2.1 Thị trường Châu Á 39

2.2 Thị trường EU 43

4.3 Thị trường các nước khác 46

3. Tình hình mở rộng thị trường của TOCOTAP 48

4. Các biện pháp mở rộng thị trường mà công ty đã áp dụng 49

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TẠP PHẨM 50

1. Một số kết quả đạt được 51

2. Những hạn chế 52

3. Nguyên nhân của những hạn chế 53

3.1 Nguyên nhân khách quan 53

3.2 Nguyên nhân chủ quan 54

 

 

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TẠP PHẨM TRONG NHỮNG NĂM TỚI 56

I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TẠP PHẨM TRONG THỜI GIAN TỚI 56

1. Các căn cứ định hướng phát triển thị trường xuất khẩu của Công ty 56

1.1 Cơ hội phát triển thị trường xuất khẩu của Công ty 56

1.2 Thách thức mà công ty phải đương đầu 57

2. Cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam năm 2007 58

3. Định hướng phát triển thị trường của công ty trong một số năm tới 58

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU 61

1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường để lựa chọn thị trường kinh doanh 62

2. Công ty cần xây dựng chính sách phát triển thị trường 63

3. Đa dạng hoá mặt hàng xuất khẩu 66

4. Nâng cao hiệu quả của công tác thu mua tạo nguồn 66

5. Đẩy mạnh hoạt động quảng cáo và xúc tiến phát triển thị trường 67

6. Chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ 68

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC 69

1. Hoàn thiện hành lang pháp lý tạo thuận lợi cho xuất khẩu 69

2. Tăng cường các tham tán và xúc tiến thương mại ở các nước. 70

KẾT LUẬN 71

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ng cụ cầm tay, dây điện và cáp điện, máy quay phim máy ảnh, các sản phẩm bảo vệ sức khỏe, thiết bị y tế, xe ô tô các loại….
Ngoài hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty còn thực hiện các hoạt động dịch vụ về quá cảnh, gia công sản xuất, tái xuất hàng, chế biến hàng xuất khẩu, giao nhận hàng xuất khẩu tại các cảng biển Việt Nam.
Mặt khác, công ty còn liên doanh với Canada để sản xuất và tiêu thụ những mặt hàng chổi quét sơn, con lăn tường, xây dựng nhà máy bia Kiến An để sản xuất và tiêu thụ bia, nước ngọt, đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất mỳ ăn liền tại Lào….
Biểu đồ 1: Những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của công ty.
Mặt hàng
Thị trường
1. Chổi sơn
Canada, Úc, Anh, Ai Cập
2. Quần áo
Canada, Pháp, Slovakia, Đức, Đài Loan, Angola.
3. Hàng thủ công mỹ nghệ
Tây Ban Nha, Úc, Chi Lê, Mỹ, Anh,
Nhật, Đài Loan, Nam Phi..
4. Mũ cát
Pháp
5. Cao su
Đức, Achentina, Bungarie.
6. Thiết bị sản xuất đũa tre
Lào
7. Dây chuyền sản xuất mỳ
Lào
8. Manơcanh
Úc
9. Cót ép
Úc
10. Hàng nông sản thực phẩm
Tây Ban Nha, Tiệp, Lào, Singapo, Campuchia
Nguồn: Phòng tổng hợp
3.2. Thị trường của công ty
Là công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nên công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm có địa bàn hoạt động cả trong và ngoài nước. các bạn hàng trong nước chủ yếu của công ty là các công ty, xí nghiệp, đơn vị sản xuất mà không được phép xuất khẩu trực tiếp hay không đủ kinh nghiệm để xuất nhập khẩu trực tiếp hay không thể tìm kiếm được thị trường.Với 50 năm hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, công ty có thể nhận làm trung gian, thực hiện các nghiệp vụ như xuất nhập khẩu ủy thác, gia công ủy thác…cho các bạn hàng.
Đối với thị trường ngoài nước, bạn hàng của công ty có nhiều nước khác nhau. Ngoài thị trường truyền thống như Nhật Bản, EU, Trung Quốc, Mỹ, ASEAN…Hiện nay công ty còn mở rộng thêm nhiều thị trường mới giàu tiềm năng như Mỹ La tinh, Hàn Quốc, các nước Bắc Âu.
3.3. Về cách kinh doanh.
Từ khi mới thành lập công ty đã áp dụng hầu hết các cách kinh doanh trong ngoại thương như hàng viện trợ, hàng mậu dịch, đổi hàng, hợp tác gia công để đảm bảo sự phát triển của mình và các cách kinh doanh ngày càng đa dạng để phù hợp với điều kiện thực tế. cách kinh doanh của công ty có bán buôn, bán lẻ, làm đại lý, sản xuất theo đơn đặt hàng nước ngoài, nhận ủy thác xuất nhập khẩu, liên doanh làm hàng xuất khẩu….nhằm cố gắng đạt những mục tiêu của chiến lược kinh tế đã vạch ra và đáp ứng kịp thời các nhu cầu đòi hỏi khác nhau trên thị trường.
II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TẠP PHẨM HÀ NỘI
1. Kết quả kinh doanh xuất nhập khẩu giai đoạn 2003 – 2006
Hằng năm, bộ Thương Mại căn cứ vào thực trạng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty năm trước, nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, biến động của thị trường, các chính sách của Nhà nước về xuất nhập khẩu…để giao chỉ tiêu kế hoạch cho công ty.
Trong nhiều năm qua, mặc dù tình hình kinh tế thế giới không ổn định , hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao kết quả là công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao, kim ngạch xuất nhập khẩu của công ty năm sau thường cao hơn năm trước, công ty luôn là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu bộ Thương Mại. Điều đó thể hiện qua bảng sau:
Bảng2: Kim ngạch xuất nhập khẩu giai đoạn 2003 – 2006
Đơn vị: Nghìn USD
Chỉ tiêu
2003
2004
2005
2006
KH
TH
KH
TH
KH
TH
KH
TH
Kim ngạch XNK
24.000
25.892
28.000
46.768
30.000
40.877
32.000
39.375
Xuất khẩu
7.000
6.751
7.500
17.227
7.500
4.198
7.000
4.134
Nhập khẩu
17.000
19.141
22.500
29.540
22.500
36.679
25.000
35.241
Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2003 - 2006
Biểu đồ 1: Biểu đồ cơ cấu kim ngạch xuất nhập khẩu
qua các năm 2003- 2006
Nhìn vào bảng thống kê và biểu đồ trên ta thấy:
Năm 2003 là năm có kim ngạch xuất nhập khẩu thấp nhất so với các năm 2004, 2005, 2006 đạt 25.892 nghìn USD, tuy nhiên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vẫn đạt 107,9% so với chỉ tiêu được giao. Trong năm này, công ty đã cố gắng tận dụng những điều kiện lợi thế, khắc phục khó khăn, tìm kiếm và khai thác thị trường để kinh doanh có hiệu quả.
Năm 2003 nhìn chung tình hình kinh tế thế thương mại thế giới đã có sự phục hồi nhưng vẫn chậm và chứa đựng nhiều yếu tố khó lường. Giá cả trên thị trường biến động hơn so với năm 2002 và một số đồng tiền không ổn định nên sức mua của nhiều thị trường bị giảm sút đã ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty. So với năm 2002 thì xuất khẩu năm 2003 tăng tuy nhiên mặt hàng thì chưa được mở rộng và triển vọng duy trì tăng trưởng là không mấy sáng sủa. Về nhập khẩu: Năm 2003 kim ngạch nhập khẩu là 19.141 nghìn USD đạt 112,59% so với kế hoạch cả năm.
Vẫn theo tình hình chung của cả nước và như nhiều năm trước, kim ngạch nhập khẩu của Công ty cao hơn hẳn xuất khẩu. Tuy nhiên cơ cấu hàng nhập khẩu đã có thay đổi. Kim ngạch nhập khẩu tăng chủ yếu là nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu. Kim ngạch nhập khẩu hàng tiêu dùng ngày càng giảm dần. Đây là hướng thuận lợi cho việc phát triển nền kinh tế đất nước nói chung và hoạt động kinh doanh của công ty nói riêng.
Với kim ngạch nhập khẩu 19.141 nghìn USD cho hơn 30 mặt hàng, nhập khẩu từ 37 nước thuộc 905 hợp đồng nội, ngoại có thể nói rằng Công ty là một trong những Công ty có mặt hàng nhập khẩu phong phú.
Năm 2004 tình hình kinh tế thế giới đã có những bước phát triển nhanh chóng hơn so với những năm trước làm tăng nhu cầu nhập khẩu vật tư và hàng hóa đồng thời quan hệ quốc tế mở rộng tạo cơ hội lớn về phát triển thị trường, góp phần thúc đẩy đầu tư và thương mại. Do những điều kiện thuận lợi như vậy đã tạo cơ hội cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty năm 2004. Năm 2004 là năm đỉnh cao thực hiện kế hoạch 5 năm 2001 – 2005 với tổng kim ngạch cao gần gấp đôi năm 2003 đạt 46.768 nghìn USD bằng 175,8 % kế hoạch.
Năm 2005 kim ngạch nhập khẩu của Công ty thực hiện đạt 136,3% so với kế hoạch Bộ giao và thực hiện cao hơn so với năm 2003. Tuy nhiên so với năm 2004 là năm đỉnh cao thì kim ngạch năm 2005 thấp hơn năm 2004 và bằng 87%.
Hoạt động chính của công ty là kinh doanh xuất nhập khẩu, nhìn chung kinh doanh hoạt động tập trung nhiều vào nhập khẩu nên kim ngạch nhập khẩu cao hơn hẳn xuất khẩu. Trong năm 2005 xuất khẩu bằng 11,44% nhập khẩu và chiếm tỷ trọng trên 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả năm. So với năm 2004 kim ngạch xuất khẩu bằng 24,37%. Năm 2005 cũng là năm thực hiện kim ngạch thấp nhất trong 5 năm 2001- 2005. Mấy năm gần đây kim ngạch xuất khẩu của Công ty tập trung chủ yếu vào hàng xuất khẩu sang Iraq nhưng do ảnh hưởng tình hình chính trị của Iraq nên việc xuất khẩu sang thị trường này găp nhiều khó khăn và rủi ro, năm 2005 không xuất khẩu được. Mặt khác những mặt hàng truyền thống của công ty như gốm sứ, thủ công mỹ nghệ đều ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement