Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nuhongmongmanh_hp712
#958746

Download miễn phí Đề tài Biện pháp hoàn thiện hoạt động công nghệ của công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến

Lời mở đầu 1

Chương 1: Khỏi quỏt tỡnh hỡnh phỏt triển của cụng ty cổ phần sản xuất và thương mại Phỳc tiến -Vĩnh phỳc 2

1.1. Tổng quan về công ty Cổ phần đầu Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến – Vĩnh Phúc. 2

Lịch sử hình thành 2

1.1.1. Quỏ trình phát triển 3

1.1.2. Phòng ban 4

1.1.2.1. Phòng Tổ chức – Hành chính 4

1.1.2.2.Phòng kinh doanh 5

1.1.2.3.Phòng Tài chính – Kế toán 6

1.1.2.4.Phòng Kỹ thuật – Kế hoạch 6

1.1.2.5.Phân xưởng sản xuất 7

1.2 Cơ sở hạ tầng 8

1.2.1 Cỏc hạnh mục cụng trỡnh 8

1.2.2 Khỏi toỏn vốn đầu tư xõy dựng và cỏc hạng mục cụng trỡnh 9

1.3 Sản phẩm và thị trường tiờu thụ 10

1.3.1. Mụi trường đầu tư 10

1.3.2. Sản phẩm và thị trường tiờu thụ 12

1.4 Mỏy múc và nguyờn vật liệu 13

1.4.1 Mỏy múc 13

1.4.2 Nguyờn vật liệu 13

Chương 2: Phõn tớch thực trạng tỡnh hỡnh hoạt động cụng nghệ của cụng ty cổ phần sản xuất và thương mại Phỳc Tiến- Vĩnh phỳc 15

2.1 Vốn đầu tư 15

2.2 Thực trạng tình hình kinh doanh của công ty 15

2.2.1 Về doanh thu, chi phí, năng suất. 16

2.2.2 Về lợi nhuận. 17

2.3 Phân tích thưc trạng công nghệ của công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến_ Vĩnh Phúc trong những năm gần đây(2003,2004,2005,2006). 18

2.3.1 Tình hình công nghệ ở Việt Nam 18

2.3.2. Thực trạng công nghệ ở công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến – Vĩnh Phúc. 19

2.3.2.1Cụng nghệ và thiết bị 19

2.3.2.2 Đổi mới cụng nghệ 21

2.3.3 Quy trỡnh cụng nghệ 23

2.3.3.1 Quy trỡnh sản xuất 23

2.3.2.2 Lưu đồ sản xuất 24

23.2.3. Những kết quả đạt đựơc 27

2.3.2.4 Dự kiến trang thiết bị cụng nghệ mua thờm 27

2.3.Những thuận lợi và khó khăn 27

2.3.1. Thuận lợi 27

2.3.2 Khó khăn. 27

Chương III: Một số biện pháp hoàn thiện hoạt động đổi mới công nghệ ở công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến – Vĩnh Phúc. 30

3.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển sản xuất của công ty trong những năm tới. 30

3.1.1 Phương hướng mục tiêu phát triển của nước ta trong những năm tới 30

3.1.2 Phương hướng mục tiêu phát triển của công ty trong những năm tiếp theo 31

3.2 Biện pháp hoàn thiện công nghệ đối với công ty 32

3.2.1.Công ty có biện pháp tăng cường các hoạt động đổi mới công nghệ nhằm thu hút các đơn đặt hàng tăng năng suất, doanh thu và giảm chi phí cho doanh nghiệp 32

3.2.2. Nâng cao vai trò của công ty trong hoạt động công nghệ. 34

3.2.3.Nâng cao chất lượng các dự án đầu tư công nghệ trong công ty: 39

3.3.Kiến nghị với các cấp quản lý. 42

3.3.1. Phía nhà nước. 42

3.3.1.1. Nhà nước cần có những ưu đãi, hỗ trợ về tài chính và tín dụng đối với các doanh nghiệp thực hiện hoạt động đổi mới công nghệ. 42

3.3.1.2.Nâng cao chất lượng công tác thẩm định các dự án đầu tư đổi mới công nghệ và cải tiến các thủ tục phê duyệt hợp đồng chuyển giao công nghệ: 44

3.3.2. Phía công ty 45

Kết luận 48

Tài liêu tham khảo 50

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


là mối quan hệ giữa việc làm của người lao động với việc tiếp nhận công nghệ thiết bị hiện đại.
- Vì vậy không ít những doanh nghiệp không chọn và không dám chọn những công nghệ mới toàn bộ. Trong khi đó có những vấn đề khác đặc biệt là tác động của công nghệ tới môi trường sống, tới nền văn hoá dân tộc, theo thói quen cách sống có ảnh hưởng lớn, lâu dài hơn thì lại được chú trọng đúng mức chỉ vì nhận thức về chúng chưa đủ.
Các bí quyết công nghệ có được chủ yếu là nhờ cán bộ công nhân học tập, R&D thông quan lớp đào tạo hay thông qua sự hướng dẫn của các chuyên gia hay qua quá trình làm việc mà có. Xuất hiện tình trạng chỉ cần nhập máy móc thiết bị vận hành làm ra sản phẩm thiết kế là coi như đã chấp nhận một công nghệ mới.
2.3.2. Thực trạng công nghệ ở công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến – Vĩnh Phúc.
2.3.2.1Cụng nghệ và thiết bị
Để cú thể cạnh tranh trờn thị trường và đứng vững được trờn thị trường trong quỏ trỡnh hội nhập hiện nay,thỡ cụng nghệ đúng vai trũ quyết định. Hiểu được tầm quan trọng đú,cụng ty đó lựa chọn trang bị cho nhà mỏy cụng nghệ tiến tiến hiện đại. Tối đa hoỏ điều khiển tự động và xử lý bằng chương trỡnh vi tớnh để cú được năng suất lao động tối ưu và sản phẩm hoàn thiện với độ chớnh xỏc và chất lượng cao.
Mỏy múc thiết bị cho sản xuất gồm dõy chuyền đồng bộ sản xuất kết cấu thộp, tấm lợp trị giỏ 7 tỷ đồng cỏc mỏy múc thiết bị phụ trợ như xe nõng hàng, cẩu trục, trị giỏ 1 tỷ đồng. Đõy là dõy chuyển sản xuõt được tối ưu bằng điều khiển CNC.
Mỏy múc thiết bị sản xuất sản phẩm nhựa gồm dõy chuyền đồng bộ sản xuất sản phẩm nhựa trị giỏ khoảng 2 tỷ đồng và cỏc thiết bị phụ trợ khỏc như thiết bị gia cụng, thiết bị lắp giỏp trị giỏ khoảng 0.5 tỷ.
Ngoài ra dự ỏn cũn trang bị 2 xe ụ tụ vận tải và 2 xe ụtụ con để phục vụ cho việc vận chuyển và giao dịch. Bờn cạnh đú, cỏc thiết bị văn phũng cũng được trang bị cho phũng làm việc chuyờn mụn như: Kế toàn, hành chớnh...
Tổng gớa trị mỏy múc được tớnh như sau:
TT
Hạng mục
Số lượng
Đơn giỏ
Tổng giỏ trị
I
Thiết bản xuất kết cấu thộp
1
Dõy chuyền đồng bộ sản xuất kết cấu thộp
1
7.000,0
7.000,0
2
Mỏy phục vụ kết cõỳ thộp
1.000,0
II
Thiết bị sản xuất sản phẩm nhựa
1
Dõy chuyền đồng bộ sản xuất s.phẩm nhựa
1
2.000,0
2.000,0
2
Thiết bị phục vụ sản phẩm
500,0
Cộng
10.500,0
III
Thiết bị vận tải
1
Xe ụ tụ tải
2
600,0
1.200,0
2
Xe ụ tụ con
2
400,0
800,0
Cộng
2.000,0
IV
Thiết bị văn phũng
1
Bàn ghế
30,0
2
Mỏy tớnh
10
7,0
70,0
3
Mỏy Fax
2
3,0
6,0
4
Điện thoại
10
1,0
10,0
5
Mỏy in
10
3,0
30,0
6
Điều hoà nhiệt độ
6
6,0
36,0
7
Thiết bị văn phũng khỏc
73,0
73,0
8
Thiết bị thớ nghiệm kiểm tra
100,0
Tổng giỏ trị
355,0
V
Tổng giỏ trị mỏy múc, thiết bị
12.855,0
2.3.2.2 Đổi mới cụng nghệ
Kể từ khi trở thành công ty riêng biệc, với nhiệm vụ chính buôn bán vật tư thiết bị máy móc, sửa chữa, lắp đặt bảo hành sản phẩm sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ xây dựng như tấm lợp kim loại, sản xuất cấu kiện khung hình và khung nhà tiền chế.
Với yêu câu thị trường ngày càng cao về chất lượng, mẫu mã công ty cổ phần sản xuất thương mại Phúc Tiến – Vĩnh Phúc đã không ngừng đổi mới, cải tiến trang thiết bị, dây chuyền sản xuất. Bằng việc đầu tư mua sắm thiết bị, đào tạo, tuyển chọn những công nhân có trình độ và kỹ thuật tay nghề cao.. ngoài ra để đáp ứng được xu hướng phát triển của công ty trong tương lai, công ty còn có một số dự án đầu tư, phát triển công nghệ từ nước ngoài và liên doanh với một số công ty nước ngoài đang được ban giám đốc xét duyệt.
Để có thể cạnh tranh trong quá trình hội nhập, thì công nghệ đóng vai trò quyết định, hiểu được tầm quan trọng đó, công ty đã tiến hành đổi mới công nghệ. Tối đa hoá điều khiển tự động và xử lý chương trình vi tính để có được năng suất lao động tối ưu và sản phẩm hoàn thiện với độ chính xác và chất lượng cao.
Máy móc thiểt bị cho sản xuất gồm dây chuyền đồng bộ sản xuất, kết cấu thép, tấm lợp trị giá 7 tỷ đồng và các máy móc thiết bị phụ trợ như xe nâng hàng, cẩu trục.. trị giá 1 tỷ đồng. Đây là dây chuyền sản xuất tối ưu điều khiển bằng CNC. Máy móc thiết bị sản xuất sản phẩm nhựa gồm dây chuyền đồng bộ sản xuất sản phẩm nhựa trị giá khoảng 2 tỷ đồng và các thiết bị phụ trợ khác như thiết bị gia công, thiết bị lắp ráp trị giă 500 triệu đồng.
Kể từ năm 2003 cho đến nay tổng giá trị đầu tư cho việc đổi mới công nghệ của công ty l à 12530 tỷ.
Năm
Tên công nghệ
Giá trị hợp đồng ( tr.đ)
Ngày ký
Ngày hoạt động
2004
- dây chuyền đồng bộ sản xuất kết cấu thép
- dây chuyền đồng bộ sản xuất sản phẩm
7000
2000
8/1/2004
2/4/2004
8/2/2004
5/5/2004
2005
- dây chuyền máy phục vụ kết cấu thép
1000
2/6/2005
7/5/2005
2006
- thiết bị phục vụ sản phẩm
500
10/9/2005
15/10/2005
Tổng giá trị
- thiết bị văn phòng
- thiết bị vận tải
30
2000
1/5/2006
30/9/2006
7/6/2006
1/10/2006
+ Năm 2004 là năm khởi đầu cho quá trình đổi mới công nghệ, đẩy mạnh sản xuất sản phẩm nhựa. Trong đó, dây chuyền đồng bộ sản xuất kết cầu thép là 7000 triệu chiếm 78% và dây chuyền đồng bộ sản xuất sản phẩm nhựa chiếm 22%.Đây là phần đổi mới công nghệ mang tính chất sơ đẳng nhất vì nó chỉ mang nặng yếu tố vật chất, chứ ít mang tính chất đổi mới kiến thức. Kể từ khi đi vào hoạt động xưởng sản xuất đã tỏ rõ được lợi ích của việc đổi mới công nghệ đem lại. sản lượng sản xuất trung bình hàng năm đã tăng lên.
Năm
Chỉ tiêu
2004
2005
2006
Doanh thu
39600
61050
81928
Tỷ lệ tăng, giảm (%)
154.17
134.19
Khi bắt đầu đổi mới công nghệ, doanh thu của doanh nghiệp đã tăng 51.17%, tương ứng là tăng 21.450 tỷ và doanh thu còn tiếp tục tăng lên trong năm 2006 ( với tỷ lệ tăng so với 2005 là 34.19%) đây là dấu hiệu tốt và đánh dấu một bước tiến trong quá trình đầu tư tiếp tục đổi mới công nghệ trong những năm tiếp theo nhằm hoàn thiện quy trình sản xuất và đưa công nghệ tiên tiến hiện đại nhất cho doanh nghiệp.
+ Năm 2005 công ty đã đầu tư 1500 triệu vào công nghệ mới nhằm bổ trợ cho công nghệ mới trong năm 2004 đã đầu tư với dự án này, công ty đã tiếp tục nhận được những đơn hàng có giá trị, làm tăng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Sau khi đã được đổi mới công nghệ một cách toàn diện, trang thiết bị tiến tiến hiện đại, công ty đã dần thay đổi bộ mặt công nghệ của mình. Máy móc không còn cồng kềnh, cũ kỹ. Toàn bộ dây chuyền sản xuất mới của công ty đã được thay thế hoàn toàn bằng một công nghệ mới. Quy trình sản xuất mới đựơc thiết lập, dây chuyền sản xuất thu hút được số lượng 150 công nhân, hoạt động tích cực và có hiệu quả.
2.3.3 Quy trỡnh cụng nghệ
2.3.3.1 Quy trỡnh sản xuất
Quy trỡnh sản xuất thộp và tấm lợp
Kiểm tra kết cấu
Gia cụng kết cấu
Lựa chọn nguyờn liệu
Thiết kế chi tiết kết cấu
Kiểm tra tổng thể
Sản phẩm hoàn chỉnh
Lắp rỏp kết cấu
Quy trỡnh sản xuấ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement