Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By girl_dontcry
#958719

Download miễn phí Đề tài Tổ chức công tác kế toán tổng hợp tại công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Thanh

Lời nói đầu 1

Phần I: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán ở công ty TNHH ngọc thanh 3

I. Đặc điểm chung của công ty TNHH Ngọc Thanh 3

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 3

2. Vốn của công ty 4

3. Bộ máy tổ chức của công ty TNHH Ngọc Thanh 4

4.Tình hình chung về công tác kế toán ở Doanh nghiệp 5

4.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán. 5

4.2. Hình thức sổ kế toán đang vận dụng 7

5.Quy trình công nghệ 9

Chương I: Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp 10

Chương II: Kế toán NVL CCDC 13

Chương III.Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 26

Chương IV.Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 34

Chương V: Các phần hành kế toán khác 42

Chương : VI: Báo cáo tài chính 47

Phần III: Một số ý kiến nhận xét về công tác kế toán tại doanh nghiệp 50

1. Về công tác kế toán 50

2. Về công tác kế toán 50

3. Ứng dụng tin học vào công tác tổ chức kế toán 50

Kết luận 52

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


, thuận lợi dễ dàng, chính xác, và làm cho bộ máy kế toán hoạt động có hiệu quả, bớt cồng kềnh.
Chứng từ gốc
(Bảng tổng hợp chứng từ gốc)
Chứng từ ghi sổ
Sổ chi tiết
Sổ quỹ
Sổ cái
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Bảng đổi chiếu số phát sinh các tài khoản
Bảng cân đối kế toán và các báo cáo kế toán khác
Bảng tổng hợp chi tiết số phát sinh
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu
5.Quy trình công nghệ
Tiêu thụ
Lắp ghép thành sp theo yêu cầu
Cắt thành từng mảnh phù hợp với tiêu chuẩn sp
Nhập kho thành phẩm
Bán thép tôn các loại
Gò hàn từng bản tôn thép các loại
Sản phẩm được sản xuất ra là kết quả của quá trình kết hợp giữa lao động, yếu tố vật chất và nhân tố kỹ thuật sản xuất được biểu hiện thành quy trình công nghệ sản xuất.Bộ phận sản xuất của công ty là những phân xưởng sản xuất chính va tổ sản xuất phục vụ phân xưởng. Phân xưởng trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất ở nhiều công đoạn khác nhau.
Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất:
Chương I: Kế toán tài sản cố định trong
doanh nghiệp
Danh mục kê khai TSCĐ ở công ty TNHH Ngọc Thanh
TT
Tên tài sản
Mã hiệu
Đơn vị
SL
Thời gian đưa vào sd
Nguyên giá
Thời gian sd (năm
1
Máy rút thép
Việt Nam
Chiếc
2
3/1/2005
92.800.000
5
2
Máy cắt đột
100T
Chiếc
1
3/1/2005
41.566.334
5
3
Máy hàn điện
15KW
Chiếc
1
3/1/2005
18.173.668
5
4
Máy cắt tôn
Nhật
Chiếc
1
3/1/2005
106.333.334
5
5
Máy khoan
Liên Xô
Chiếc
1
3/1/2005
21.266.680
5
6
Máy cắt đột
100T
Chiếc
1
3/1/2005
67.668.000
5
7
Ôtô cẩu 5T
Hàn Quốc
Chiếc
1
3/1/2005
377.000.000
5
8
Máy cắt ASTI
Tr.Quốc
Chiếc
2
3/1/2005
25.566.680
5
9
Ôtô v/c 2.5T
Hàn Quốc
Chiếc
1
10/1/2005
182.700.000
4
10
Máy vi tính
Việt Nam
Chiếc
1
7/1/2005
10.747.778
5
11
Xe đầu kéo
Mỹ
Chiếc
1
3/1/2005
209.523.810
5
12
Máy cắt đá
Việt Nam
Chiếc
1
3/1/2005
5.000.000
5
13
Tổng cộng
1.158.346.28
Sơ đồ luân chuyển TSCĐ
Chứng từ ghi sổ
Sổ cái
Bảng tính khấu hao
Thẻ TSCĐ
Hoá đơn chứng từ tăng TSCĐ
Sổ chi tiết TSCĐ
Bảng kê khai tình hình tăng giá sản phẩm
Chỉ tiêu
Nguyên giá
Giá trị hao mòn
Giá trị còn lại
Số đầu năm
Số tăng trong năm
Số giảm trong năm
Số cuối năm
Số đầu năm
Số tăng trong năm
Số giảm trong năm
Số cuối năm
Đầu năm
Cuối năm
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TSCĐ hữu hình
0
1.158.346.284
0
1.158.346.284
0
173.140.792
0
173.140.792
985.205.492
Vật kiến trúc
Máy móc thiết bị
0
378.374.696
0
378.374.696
0
66.395.780
0
66.395.780
311.978.916
Phương tiện vận tải
769.223.810
769.223.810
0
103.759.522
0
103.759.522
665.464.288
Thiết bị văn phòng
10.747.778
0
10.747.522
0
2.985.490
0
2.985.490
7.762.288
TSCĐ thuê TC
0
596.586.093
596.586.093
0
0
0
0
59.658.093
TSCĐ vô hình
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cộng
0
1.754.932.377
0
1.754.932.377
0
173.140.792
0
173.140.792
1.581.791.585
Chương II: Kế toán NVL CCDC
Đơn vị:Công ty TNHH Ngọc Thanh Số:02 Mã số:01-VT
Nợ:152,133 QĐ:1141TC/QĐ/CĐKT
Có:111,331 Ngày:1/11/95 của BTC
Phiếu nhập kho
Họ tên người giao hàng: Lê Trọng Nghĩa
Theo:HĐ số 009961 ngày 01 tháng 04 năm 20072008
Nhập tại kho: Công ty TNHH Ngọc Thanh
STT
Tên, nhãn hiệu, quy cách,phẩm chất vt
Mã số
ĐV tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Theo ct
Thực nhập
1
Thép các loại, tôn 3+4
Kg
4.645
4.645
4.200
19.509.000
2
Thép L75x7x6
Kg
1.285
1.285
5.238.1
6.648.192
3
Thép L100x8x6
Kg
705
705
5.238.1
3.692.861
4
Thép ống
Kg
900
900
7.428.6
6.685.720
5
Que hàn
Kg
100
100
6.809.52
2.723.808
6
Sơn Joton pha trong
Thùng
4
4
259.000
1.036.601
Tổng cộng
46.133.601
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Thủ kho Người nhập kho
(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
Phiếu xuất kho
Tên người nhận hàng: Nguyễn Hồng Như
Xuất tại kho: Công ty TNHH Ngọc Thanh
STT
Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư
Đơn vị tính
MS
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Yêu cầu
Thực xuất
1.
2.
3.
4.
5.
Tôn 3
Thép L100x8x6
Thép ống
Que hàn
Sơn Joton pha trong
Kg
Kg
Kg
Kg
Thùng
2.202
705
900
100
4
2.202
705
900
100
4
4.200
5.238.1
7.428.6
6.809.52
159.000
9.428.406
3.692.861
6.685.740
2.723.808
1.036.000
Tổng cộng
23.386.809
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Thủ kho Người xuất kho
(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
HOá ĐơN(GTGT)
Mẫu số:01GTKT – SLL
Ký hiệu : 02
Liên 2: (Giao cho khách hàng)
Ngày 01 tháng 03 năm 20072008
Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH thép Việt Nhật
Địa chỉ: 121A thị trấn Sóc Sơn – Hà Nội
Số tài khoản: 101074336
Điện thoại: (04)9600614
Họ tên người mua hàng:
Đơn vị : công ty TNHH Ngọc Thanh
Số TK:0101335073 tại ngân hàng NN&PTNT Hà Nội
Hình thức thanh toán: tiền mặt hay chuyển khoản
STT
Tên hàng hoá, dịch vụ
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
A
B
C
1
2
3 = 1*2
01
02
03
04
05
Tôn 3
Thép L100x8x6
Thép ống
Que hàn
Sơn Joton pha trong
Kg
Kg
Kg
Kg
Thùng
2.025
705
900
100
4
4.200
5.238.1
7.428.6
6.809.52
259.000
9.621.000
3.692.864
6.685.740
2.723.808
1.036.000
Cộng tiền hàng
23.399.409
Thuế GTGT 10%
2.239.940.9
Tổng cộng tiền thanh toán
25.739.349.9
Người mua hàng KT trưởng Thủ trưởng đv
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)
Đơn vị: Công ty TNHH Ngọc Thanh Mã số: 03-VT
Ban hành QĐ số 1141-TC/CĐKT
Biên bản kiểm nghiệm
Ngày 04 tháng 04 năm 20072008
Số : 04
Căn cứ vào HĐGTGT, ngày 01 tháng 03 năm 20072008 của công ty TNHH thép Việt Nhật.Biên bản kiểm nghiệm gồm:
Bà: Trần Thị Thu Chức vụ: thủ kho Đại diện: trưởng ban
Ông: Nguyễn Nam Chức vụ: TP.kỹ thuật Đại diện: uỷ viên
Bà: Lê Kim Chi Chức vụ: TP.kt Đại diện: uỷ viên
Đã kiểm nghiệm các loại:
TT
Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất
Mã số
cách kiểm nghiệm
ĐVT
Số lượng theo chứng từ
KQ
Ghi chú
SL đúng quy cách
SL không đúng quy cách
A
B
C
D
E
1
2
3
4
1
Tôn3
T3
Toàn diện
Kg
2.025
2.025
0
2
Thép ống
TO
Toàn diện
Kg
900
900
0
3
Que hàn
Q
Toàn diện
kg
100
100
0
Y kiến ban kiểm nghiệm: hàng đảm bảo chất lượng
Đại diện bên kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban
(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
Đơn vị:Công ty TNHH Ngọc Thanh
Thẻ kho
Tháng 03/20072008
Ngày lập thẻ 03/20072008
Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư:Tôn, thép,que hàn
Đơn vị tính:Kg, thing
STT
Chứng từ
Diễn giải
Ngày NX
Số lượng
KT ký xác nhận
Số
Ngày
Nhập
Xuất
Tồn
Tồn đầu kỳ
0
01
009961
1/3
Nhập của cty TNHH Thép Tuyến Năng
1/4
-Tôn 3
2.025
-Thép L100x8x6
705
-Thép ống
900
-Que hàn
100
02
1/3
Xuất cho px cắt
2/3
3703
Tồn cuối kỳ
0
Bảng chứng từ ghi sổ
Số 30
Số hiệu chứng từ
Diễn giải
Số hiệu TK
Số tiền
Số
Ngày
Nợ

01/04/20072008
Tổng VL nhập trong tháng 1
152
133
111
111
253.120.000
25.312.000
Tổng số VL xuất trong tháng 1
621
152
268.954.000
Tổng cộng
547.386.000
Kèm theo 1 chứng từ gốc
Người lập Kế toán trưởng
đã ký đã ký
Chứng từ ghi sổ
Số 31
Số hiệu chứng từ
Diễn giải
Số hiệu TK
Số tiền
Số
Ngày
Nợ

04/04/20072008
Tổng số ccdc nhập trong tháng 1
153
133
111
111
182.000
91.000
Tổng số ccdc xuất trong tháng 1
627
153
246.000
Kèm theo 1 chứng từ gốc
Người lập KT trưởng
đã ký đã ký
Đơn vị: Công ty TNHH Ngọc Thanh
Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
TK 153: công cụ dụng cụ
Tháng 1 năm 20072008
TT
Ghi có TK
Đối tượng SD ( ghi nợ TK)
Tài khoản 152
Tài khoản 153
Hạch toán
Thực tế
...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement