Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#958565 Link tải miễn phí Tiểu luận lý thuyết tài chính tiền tệ: Điều tiết và giám sát hệ thống tài chính

ĐIỀU TIẾT VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG
TÀI CHÍNH
PHẦN 1: THẤT BẠI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ QUY ĐỊNH ĐIỀU
TIẾT KHU VỰC TÀI CHÍNH
I. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
1. Khái niệm, phân loại
Thị trường tải chính là nơi diễn ra các hoạt động mua bán các loại giấy tờ có giá,
nơi gặp gỡ của các nguồn cung về vốn qua đó hình thành nên giá mua và bán các loại cổ
phiếu, trái phiếu, kỳ phi ếu, tín phiếu, … hình thành nên giá cả các loại vốn đầu tư bao
gồm: lãi suất đi vay, lãi suất cho vay, lãi suất ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Tuy nhiên
để tạo lập một môi trường sôi động của thị trường tài chính trên là cần sự kết hợp của
nhiểu yếu tố, trong đó có 3 yếu tố cơ bản:
 Đối tượng của thị trường tài chính: bao gồm những nguồn cung và cầu về
vốn trong xã hội của các chủ thể kinh tế như Nhà Nước, các doanh nghi ệp,
các tổ chức xã hội và các tầng l ớp dân cư.
 Công cụ tham gia trên thị trường tài chính: đây là nguồn sống cho hoạt
động của thị trường bao gồm các loại chứng từ có giá, như: công trái do
Nhà Nước phát hành, chứng khoán do các doanh nghiệp phát hành, các loại
trái phiếu do các tổ chức tài chính phát hành, các dạng kỳ phiếu, séc, …
 Các chủ thể tham gia vào thị trường tài chính: là những pháp nhân hay thể
nhân thay mặt cho những nguồn cung và cầu về vốn nhàn rỗi, chủ yếu là các
ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư và
đặc biệt là các công ty môi giới.

Phân loại:
Dựa trên nhiều tiêu thức phân loại mà có thể nhìn thị trường tài chính theo những
cấu trúc khác nhau:
 Nếu căn cứ vào thời gian vận động của vốn, hay nói cách khác là kỳ hạn
thanh toán của các chứng từ giao dịch trên thị trường, thị trường tài chính
được chia thành 2 loại: thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Trong đó, thị
trường tiền tệ có thời gian luân chuyển vốn không quá 1 năm, với hình thức
tài trợ vốn đặc trưng là tài trợ gián tiếp thông qua các hoạt động ngân hàng
thương mại – là những trung tâm tài chính giữ vai trò quan trọng trên thị
trường này. Ngoài ra, các công cụ của thị trường tiền tệ là những khoản vay
hay những chứng khoán đáo hạn trong vòng 1 năm và thường có độ an toàn
tương đối cao. Khác với thị trường tiền tệ, thị trường vốn cung cấp tài chính
cho những đầu tư dài hạn, với hình thức tài trợ trực tiếp các chủ thể có nhu
cầu sẽ chủ động phát hành chứng khoán trên thị trường để huy động, các
công cụ của thị trường vốn có thời gian đáo hạn lớn hơn 1 năm nên so với
công cụ trên thị trường tiền tệ chúng có độ rủi ro cao hơn
 Nếu căn cứ vào cách thức huy động vốn, thị trường tài chính được chia
thành 2 loại: thị trường các công cụ nợ và thị trường vốn cổ phiếu. Trên thị
trường các công cụ nợ, người cần vốn đứng ở tư thế người đi vay sẽ cam
kết trã lãi, kỳ hạn thanh toán và hoàn trả nợ gốc khi phát hành các công cụ
nợ để huy động vốn. Trong khi đó, trên thị trường vốn cổ phần, người cần
vốn thường là các doanh nghi ệp kêu gọi sự liên kết vốn từ các nhà đầu tư
tham gia với tư cách là đồng sở hữu sẽ cùng chia sẽ thu nhập ròng và tài
sản của doanh nghiệp. Mỗi hình thức huy động có những lợi thế và rủi ro
riêng, tùy theo những điều kiện khách quan nhất định mà các chủ thể phát
hành cũng như những nhà đầu tư sẽ chọn loại thị trường thích hợp để tham
gia
 Nếu căn cứ vào cơ cấu tổ chức, thị trường tài chính được chia thành 2 loại
cơ bản: thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp
− Thị trường sơ cấp là nơi mà các chứng từ có giá được phát hành và
bán cho người mua đầu tiên, nói cách khác, đây là thị trường cung
ứng các công cụ tham gia trên thị trường tài chính.
− Thị trường thứ cấp là nơi mua – bán những chứng từ có giá đang lưu
hành, đáp ứng nhu cầu chuyển nhượng vốn đầu tư, từ đó, tạo nên
tính thanh khoản cho các công cụ trên thị trường góp phần tăng sức
thu hút đối với công chúng tham gia thị trường này.

2. Chức năng của thị trường tài chính
a. Chức năng đưa vốn từ khu vực tiết kiệm đến khu vực đầu tư,dòng vốn này có thể trực
tiếp hay gián tiếp thông qua các trung gian tài chính :
 Thị trường tài chính đóng vai trò là kênh dẫn vốn từ người tiết kiệm đến
người kinh doanh. Giúp cho việc chuyển vốn từ người không có cơ hội đầu tư sinh
lợi đến những người có cơ hội đầu tư sinh lợi.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

giái pháp vận dụng chính sách tiền tệ trong thời gian tới
chính sách tiền tệ của việt nam hiện nay mọi chủ đề
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement