Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoatim_ngoaisan
#957181

Download miễn phí Đề tài Kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện

Phần I: Cơ sở lý luận về Kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính 1

1.1. Khái niệm và đặc điểm hạch toán khoản mục tiền trong kế toán tài chính 1

1.1.1. Khái niệm và vai trò của khoản mục Tiền trong báo cáo tài chính 1

1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của khoản mục tiền 1

1.1.1.2. Vai trò khoản mục tiền 1

1.1.2. Đặc điểm hạch toán khoản mục tiền 2

1.1.2.1. Các nguyên tắc hạch toán khoản mục Tiền 2

1.1.2.2. Chứng từ sổ sách áp dụng và trình tự hạch toán 4

1.1.2.3. Tài khoản sử dụng 5

1.1.2.4. Sơ đồ hạch toán 6

1.1.3. Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục tiền 10

1.1.3.1. Những yêu cầu cơ bản để quản lý nội bộ tiền 10

1.1.3.2. Các mục tiêu và thủ tục thực hiện quá trình kiểm soát nội bộ chủ yếu đối với nghiệp vụ thu tiền 12

1.1.3.3. Các mục tiêu và thủ tục thực hiện quá trình kiểm soát nội bộ chủ yếu nghiệp vụ chi tiền 13

1.2. Kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính 14

1.2.1. Mục tiêu kiểm toán khoản mục tiền 14

1.2.2. Quy trình kiểm toán khoản mục tiền 16

1.2.2.1. Chuẩn bị kiểm toán 17

1.2.2.2. Thực hiện công việc kiểm toán 22

1.2.2.3. Kết thúc kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán 25

 

 

 

 

Phần II: Thực tế kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán thực hiện 29

2.1. Khái quát về AASC 29

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của AASC 29

2.1.1.1. Sự hình thành 29

2.1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của AASC 30

2.1.1.3. Tình hình kinh doanh những năm gần đây 34

2.1.2 . Cơ cấu tổ chức của AASC 35

2.2. Thực trạng kiểm toán khoản mục Tiền trong quy trình kiểm toán BCTC tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán 39

2.2.1. Giới thiệu về khách hàng 39

2.2.2. Lập kế hoạch kiểm toán 40

2.2.2.1. Chấp nhận khách hàng 40

2.2.2.2. Lập kế hoạch tổng quát 41

2.2.2.3. Chương trình kiểm toán khoản mục tiền 44

2.2.3. Thực hiện kiểm toán khoản mục tiền 51

2.2.4. Xem xét và giải thích các phát hiện kiểm toán 66

2.2.5. Phát hành báo cáo kiểm toán và đánh giá 68

2.2.5.1. Công việc khảo sát cuối cùng 68

2.2.5.2. Phát hành báo cáo kiểm toán 68

2.2.5.3. Công việc sau khi phát hành báo cáo kiểm toán 69

2.3. Tổng kết thực hiện kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán 70

 

 

 

Phần III: Một số kiến nghị hoàn thiện kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán 71

3.1. Nhận xét chung về công tác kiểm toán tại AASC 71

3.2. Bài học kinh nghiệm đối với kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính 72

3.3. Một số kiến nghị hoàn thiện kiểm toán khoản mục tiền tại AASC 73

3.3.1. Kiến nghị về chương trình kiểm toán 73

3.3.1.1. Cơ sở kiến nghị 73

3.3.1.2. Thực trạng 73

3.3.1.3. Kiến nghị 73

3.3.2. Kiến nghị về đánh giá tính trọng yếu 74

3.3.2.1. Cơ sở kiến nghị 74

3.3.2.2. Thực trạng 74

3.3.2.3. Kiến nghị 74

3.3.3. Kiến nghị về đánh hệ thống kiểm soát nội bộ 75

3.3.3.1. Cơ sở kiến nghị 75

3.3.3.2. Thực trạng 75

3.3.3.3. Kiến nghị 76

3.3.4. Kiến nghị về thủ tục thu thập biên bản kiểm kê tiền mặt và gửi thư xác nhận với ngân hàng 76

3.3.4.1. Cơ sở kiến nghị 76

3.3.4.2. Thực trạng 77

3.3.4.3. Kiến nghị 77

3.3.5. Kiến nghị về kiểm toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ 79

3.3.5.1. Cơ sở kiến nghị 79

3.3.5.2. Thực trạng 79

3.3.5.3. Kiến nghị

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


biểu in sẵn về tài chính kế toán theo quy định của nhà nước
Cho đến nay các loại hình dịch vụ mà công ty cung cấp rất đa dạng, gồm:
Dịch vụ Kiểm toán: là một trong những hoạt động truyền thống của AASC. Hàng năm, doanh thu từ hoạt động Kiểm toán chiếm trên 70% tổng doanh thu toàn công ty. Hoạt động kiểm toán của công ty cung cấp cho khách hàng và những người quan tâm những thông tin hữu ích phục vụ cho các mục đích tài chính khác nhau, đồng thời hoạt động kiểm toán cũng đưa ra những đề xuất cho khách hàng phục vụ cho quản lý thông qua thư quản lý và ý kiến tư vấn
Kiểm toán BCTC thường niên của các doanh nghiệp, đơn vị HCSN, tổ chức kinh tế xã hội
Kiểm toán dự án
Kiểm toán báo cáo quyết toán các công trình xây dựng cơ bản
Kiểm toán vốn thành lập và giải thể
Kiểm toán tuân thủ
Kiểm toán các doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường chứng khoán
Kiểm toán các doanh nghiệp nhà nước phục vụ công tác cổ phần hoá và giám định các tài liệu tài chính kế toán
Kiểm toán xác định vốn góp liên doanh
Giám định tài liệu kế toán tài chính
Dịch vụ Kế toán
Lập và ghi sổ kế toán
Lập báo cáo tài chính định kì
Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán
Trợ giúp việc chuyển đổi hệ thống kế toán và BCTC, hướng dẫn khách hàng áp dụng chế độ kế toán tài chính, tư vấn
Trợ giúp các doanh nghiệp trong việc lựa chọn chế độ kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý
Lập hồ sơ đăng kí chế độ kế toán
Dịch vụ Tư vấn tài chính và quản trị kinh doanh: Cung cấp các giải pháp tốt nhất, giúp khách hàng cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm chi phí hoạt động, không ngừng nâng cao doanh thu
Tư vấn thuế
Tư vấn kiểm kê thẩm định giá trị tài sản
Tư vấn quyết toán vốn đầu tư
Tư vấn cổ phần hoá, niêm yết chứng khoán, sáp nhập hay giải thể
Tư vấn tuân thủ các quy định của pháp luật, chính sách tài chính
Tư vấn rà soát, chuẩn đoán hoạt động doanh nghiệp nhà nước
Hướng dẫn thủ tục đăng kí kinh doanh
Soạn thảo các phương án đầu tư
Dịch vụ Công nghệ tin học: Các cán bộ, các chuyên viên tin học sẽ tham gia làm việc trực tiếp với khách hàng từ đánh giá, thiết kế, phát triển, thử nghiệm đến công đoạn hỗ trợ vận hành các hệ thống công nghệ thông tin. Công ty cung cấp các phần mềm bao gồm:
Các phần mềm kế toán cung cấp cho các đơn vị HCSN, các doanh nghiệp, chủ đầu tư
Các phần mềm quản lý như phần mềm quản lý TSCĐ, phần mềm quản lý công văn, phần mềm quản lý doanh nghiệp, phần mềm quản lý nhân sự
Dịch vụ Hỗ trợ tuyển dụng và Đào tạo: Công ty hỗ trợ các khách hàng trong công tác tuyển dụng nhằm tuyển dụng được những nhân viên phù hợp thông qua tìm kiếm, ra đề thi, phỏng vấn. Ngoài ra công ty còn cung cấp dịch vụ đào tạo về tài chính kế toán, quản trị kinh doanh, đào tạo kiểm toán viên nội bộ cho các doanh nghiệp lớn có nhu cầu. Công ty có đội ngũ cán bộ giảng dạy để xây dựng chương trình đào tạo và tiến hành huấn luyện có hiệu quả nhất.
Ngoài trụ sở chính tại Hà Nội, công ty còn có 4 chi nhánh, 1 văn phòng thay mặt tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam:
Chi nhánh Quảng Ninh: Tầng 2 công ty vàng bạc đá quý - Trần Hưng Đạo - Hạ Long
Chi nhánh Thanh Hoá: số 25 Phan Chu Trinh - Điện Biên Phủ - thành phố Thanh Hoá
Chi nhánh Vũng Tàu: 237 Lê Lợi phường 6 thành phố Vũng Tàu
Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh: Số 29 Võ Thị Sáu quận I thành phố Hồ Chí Minh
Văn phòng thay mặt tại Hải Phòng: 22 Trần Phú thành phố Hải Phòng.
Cùng với sự mở rộng quy mô và loại hình dịch vụ cung cấp, uy tín của công ty trong lĩnh vực Tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán được Chính phủ, Bộ Tài chính, các bộ ngành và nhiều tổ chức tài chính tín dụng quốc tế cũng như khách hàng đánh giá cao. Mạng lưới khách hàng của công ty ở rất nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau là những khách hàng lâu năm và những khách hàng mới. Có thể kể đến ở đây các khách hàng tiêu biểu mà AASC đã tham gia hợp tác cung cấp dịch vụ:
Các doanh nghiệp trong nước như Tổng công ty 90, 91, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Than Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam...
Một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như Công ty Xi măng Nghi Sơn, Công ty Liên doanh thép VPS-POSCO, Công ty Điện tử Y tế kĩ thuật cao, Công ty VietsoPetro, Côngty TOYOTA-TC Hà Nội...
Các dự án quốc tế tài trợ như các dự án nông nghiệp, thuỷ lợi Dầu Tiếng của WB, dự án khôi phục công trình Thuỷ lợi Đồng bằng Sông Hồng của ADB...
Các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính như Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội...
Ngoài ra công ty còn cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán cho các công ty cổ phần, các công ty TNHH và các công ty tư nhân khi có nhu cầu.
Các dự án lớn mà AASC đã tham gia kiểm toán và quyết toán vốn đầu tư là: Công trình đường dây tải điện 500 KV Bắc Nam, Công trình điện khu vực phía Bắc, Công trình xây dựng Thuỷ điện Hoà Bình.
2.1.1.3. Tình hình kinh doanh những năm gần đây
Những năm gần đây số lượng hợp đồng mà AASC thực hiện kiểm toán liên tục tăng. Năm 2003 là 476, năm 2004 là 528 và năm 2005 là trên 700 hợp đồng bao gồm kiểm toán báo cáo tài chính, doanh nghiệp, dự án quốc tế.
Trong báo cáo tình hình kinh doanh trong 5 năm gần đây tại hội nghị tổng kết của công ty, số liệu cho thấy sự tăng trưởng rõ rệt:
Bảng 2.2. Tình hình kinh doanh của AASC
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2002
Năm 2003
Năm 2004
Năm 2005
Doanh thu
21174
25972
32274
41005
Lợi nhuận
2033
1920
1977
2756
Tổng nộp NS
2904
3039
3309
3700
TN bình quân/ tháng
2.5
2.7
3.3
4.2
Tốc độ tăng của doanh thu năm sau so với năm trước tương ứng là: 1.23 lần; 1.24 lần 1.27 lần, đây là một chỉ số khả quan và tương đối ổn định. Chỉ sau 3 năm từ 2002 đến 2005, doanh thu của công ty đã tăng gấp đôi, đó là nhờ việc không ngừng mở rộng mạng lưới khách hàng và đa dạng hoá các loại hình dịch vụ cung cấp. Cùng với doanh thu tăng thì thu nhập bình quân tháng của cán bộ công nhân viên cũng tăng cao.
Tháng 7/2005 AASC chính thức gia nhập INPACT quốc tế và trở thành thay mặt của INPACT quốc tế tại Việt Nam
Tháng 10/2005 AASC đã xuất sắc vượt qua nhiều công ty kiểm toán khác để trúng gói thầu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2005 Tổng công ty Lương thực Miền Nam. Tháng 12/2005 AASC trúng thầu kiểm toán Tổng công ty cổ phần Bảo Minh
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của AASC
Ban giám đốc là bộ phận quản lý cao nhất trong công ty, bao gồm Giám đốc và năm Phó giám đốc. Giám đốc công ty hiện nay là ông Ngô Đức Đoàn, là người thay mặt toàn quyền của công ty, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính và pháp luật về mọi hoạt động của công ty và các chi nhánh trực thuộc.
Ông Lê Đăng Khoa - Phó giám đốc, chịu trách nhiệm phụ trách Phòng Kiểm toán xây dựng cơ bản
Ông Lê Quang Đức - Phó giám đốc, chịu trách nhiệm phụ trách phòng Tư vấn và kiểm toán, phòng Kiểm toán các ngành thương mại, dịch vụ.
Ông Bùi Văn Thảo – Phó giám đốc, chịu trách nhiệm phụ trách phòng Kiểm toán sản ...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online