Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoatim_ngoaisan
#957181 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Phần I: Cơ sở lý luận về Kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính 1
1.1. Khái niệm và đặc điểm hạch toán khoản mục tiền trong kế toán tài chính 1
1.1.1. Khái niệm và vai trò của khoản mục Tiền trong báo cáo tài chính 1
1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của khoản mục tiền 1
1.1.1.2. Vai trò khoản mục tiền 1
1.1.2. Đặc điểm hạch toán khoản mục tiền 2
1.1.2.1. Các nguyên tắc hạch toán khoản mục Tiền 2
1.1.2.2. Chứng từ sổ sách áp dụng và trình tự hạch toán 4
1.1.2.3. Tài khoản sử dụng 5
1.1.2.4. Sơ đồ hạch toán 6
1.1.3. Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục tiền 10
1.1.3.1. Những yêu cầu cơ bản để quản lý nội bộ tiền 10
1.1.3.2. Các mục tiêu và thủ tục thực hiện quá trình kiểm soát nội bộ chủ yếu đối với nghiệp vụ thu tiền 12
1.1.3.3. Các mục tiêu và thủ tục thực hiện quá trình kiểm soát nội bộ chủ yếu nghiệp vụ chi tiền 13
1.2. Kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính 14
1.2.1. Mục tiêu kiểm toán khoản mục tiền 14
1.2.2. Quy trình kiểm toán khoản mục tiền 16
1.2.2.1. Chuẩn bị kiểm toán 17
1.2.2.2. Thực hiện công việc kiểm toán 22
1.2.2.3. Kết thúc kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán 25
Phần II: Thực tế kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán thực hiện 29
2.1. Khái quát về AASC 29
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của AASC 29
2.1.1.1. Sự hình thành 29
2.1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của AASC 30
2.1.1.3. Tình hình kinh doanh những năm gần đây 34
2.1.2 . Cơ cấu tổ chức của AASC 35
2.2. Thực trạng kiểm toán khoản mục Tiền trong quy trình kiểm toán BCTC tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán 39
2.2.1. Giới thiệu về khách hàng 39
2.2.2. Lập kế hoạch kiểm toán 40
2.2.2.1. Chấp nhận khách hàng 40
2.2.2.2. Lập kế hoạch tổng quát 41
2.2.2.3. Chương trình kiểm toán khoản mục tiền 44
2.2.3. Thực hiện kiểm toán khoản mục tiền 51
2.2.4. Xem xét và giải thích các phát hiện kiểm toán 66
2.2.5. Phát hành báo cáo kiểm toán và đánh giá 68
2.2.5.1. Công việc khảo sát cuối cùng 68
2.2.5.2. Phát hành báo cáo kiểm toán 68
2.2.5.3. Công việc sau khi phát hành báo cáo kiểm toán 69
2.3. Tổng kết thực hiện kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán 70Phần III: Một số kiến nghị hoàn thiện kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán 71
3.1. Nhận xét chung về công tác kiểm toán tại AASC 71
3.2. Bài học kinh nghiệm đối với kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính 72
3.3. Một số kiến nghị hoàn thiện kiểm toán khoản mục tiền tại AASC 73
3.3.1. Kiến nghị về chương trình kiểm toán 73
3.3.1.1. Cơ sở kiến nghị 73
3.3.1.2. Thực trạng 73
3.3.1.3. Kiến nghị 73
3.3.2. Kiến nghị về đánh giá tính trọng yếu 74
3.3.2.1. Cơ sở kiến nghị 74
3.3.2.2. Thực trạng 74
3.3.2.3. Kiến nghị 74
3.3.3. Kiến nghị về đánh hệ thống kiểm soát nội bộ 75
3.3.3.1. Cơ sở kiến nghị 75
3.3.3.2. Thực trạng 75
3.3.3.3. Kiến nghị 76
3.3.4. Kiến nghị về thủ tục thu thập biên bản kiểm kê tiền mặt và gửi thư xác nhận với ngân hàng 76
3.3.4.1. Cơ sở kiến nghị 76
3.3.4.2. Thực trạng 77
3.3.4.3. Kiến nghị 77
3.3.5. Kiến nghị về kiểm toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ 79
3.3.5.1. Cơ sở kiến nghị 79
3.3.5.2. Thực trạng 79
3.3.5.3. Kiến nghị

LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán trở thành nhu cầu tất yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng quản lý của mọi loại hình doanh nghiệp. Kiểm toán đem lại những thông tin trung thực, hợp lý, khách quan, có độ tin cậy cao trên báo cáo tài chính. Hoạt động kiểm toán không chỉ tạo niểm tin cho những người quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp mà còn hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nề nếp hoạt động tài chính, kế toán nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các đơn vị được kiểm toán.
Tiền là yếu tố có liên quan đến các hoạt động mua bán, thanh toán và các hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. Khoản mục tiền có ảnh hưởng đến hầu hết các khoản mục trên báo tài chính đặc biệt là bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Những nghiệp vụ về tiền phát sinh có thể phản ánh hiệu quả của một doanh nghiệp trong cân đối thu chi và số dư trên khoản mục tiền hợp lý hay không.
Từ những đặc điểm trên, em đã chọn đề tài “Kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện“ để nghiên cứu và hoàn thành luận văn của mình.

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN
TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1.1. Khoản mục tiền trong kế toán tài chính
1.1.1. Khái niệm và vai trò của khoản mục tiền trong báo cáo tài chính
1.1.1.1. Khái niệm khoản mục tiền
Tiền là tài sản tồn tại trực tiếp dưới hình thái giá trị gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, kho bạc, các công ty tài chính và tiền đang chuyển.
Tiền mặt tại quỹ bao gồm tiền Việt Nam, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý... đang nằm trong két tại doanh nghiệp.
Tiền gửi ngân hàng bao gồm tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc... của doanh nghiệp đang được gửi tại các ngân hàng (kho bạc, công ty tài chính).
Tiền đang chuyển là các khoản tiền của doanh nghiệp đã nộp vào ngân hàng, kho bạc nhà nước hay đã gửi vào bưu điện để chuyển cho ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo hay bảng kê của ngân hàng.
Khoản mục tiền là khoản mục được trình bày trước tiên trên bảng cân đối kế toán, một bộ phận của tài sản lưu động, là tài sản dễ bị biển thủ, mất mát, tham ô nhất trong các loại tài sản của doanh nghiệp. Do vậy mà tiền cần được bảo quản và quản lý hết sức chặt chẽ.
Tiền là phương tiện chính trong các giao dịch mua bán và các hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Số phát sinh của tiền thường cao hơn các tài khoản khác mặc dù khoản này thường chiếm một tỷ trọng không lớn trong tổng tài sản.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013945 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013988 sorry copy nhanh quá thành ra lỗi. đã sửa lại cho bạn
Hình đại diện của thành viên
By phammhuyenn
#1014002 Mình đã tải dc tài liệu. Thank bạn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement