Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Garnell
#957180

Download miễn phí Đề tài Xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp tại công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 3

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM 3

1. Văn hoá 3

2. Văn hoá doanh nghiệp (VHDN) 5

II. VAI TRÒ CỦA VHDN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP 7

1. VHDN mạnh - nguồn lực tạo ra lợi thế cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp 7

1.1 Thu hút và gìn giữ nhân tài 7

1.2 Tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động của tất cả các thành viên trong doanh nghiệp, nâng cao sức mạnh của doanh nghiệp. 9

1.3 Tạo ra hình ảnh riêng của doanh nghiệp 10

1.4 Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 11

2. VHDN tiêu cực - yếu tố kìm hãm sự phát triển 12

III. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VHDN 13

1. Văn hoá dân tộc 13

2. Văn hoá cá nhân 14

3. Người lãnh đạo 15

4. Đặc điểm ngành nghề và dây chuyền công nghệ 17

5. Nhận thức và sự học hỏi các giá trị của VHDN 18

6. Lịch sử hình thành công ty 19

IV. CÁC CẤP ĐỘ CỦA VHDN VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VHDN 20

1. Các cấp độ của VHDN 20

1.1 Các thực thể hữu hình 20

1.2 Các giá trị được tuyên bố 23

1.3 Các ngầm định 24

2. Tiêu chí hay biểu hiện của VHDN 26

2.1 Các thực thể hữu hình 26

2.2 Các giá trị được tuyên bố 27

2.3 Các ngầm định 27

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VHDN TẠI CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI 28

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI 28

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 28

2. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 30

II. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG TỚI VHDN TẠI CÔNG TY 32

1. Đặc điểm về sản xuất và sản phẩm ngành than 32

2. Đặc điểm về thị trường 33

3. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức 35

4. Đặc điểm về lao động 38

5. Đặc điểm về công nghệ 41

III. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VHDN TẠI CÔNG TY 41

1. VHDN Việt Nam trong nền kinh tế thị trường 41

2. Xây dựng và phát triển VHDN tại công ty 42

2.1. Nhận thức về VHDN của cán bộ công nhân viên công ty. 42

2.2 Văn hoá công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội 47

CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VHDN TẠI CÔNG TY 64

I. VĂN HOÁ FPT - MỘT ĐIỂN HÌNH CỦA VHDN VIỆT NAM 64

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY 66

1. Nhà nước 67

1.1. Tạo môi trường pháp lý, khuyến khích phát triển kinh doanh có văn hoá 67

1.2. Hoàn chỉnh hệ thống thể chế kinh tế thị trường phù hợp với đặc điểm văn hoá dân tộc Việt Nam. 68

1.3 Cải cách hành chính dân chủ trong sạch, chuyên nghiệp và hiện đại hoá. 69

1.4 Phối hợp hoạt động giữa các hiệp hội và tổ chức để xây dựng văn hoá mạnh trong các doanh nghiệp. 70

2. Doanh nghiệp 71

2.1 Nhà lãnh đạo 71

2.2 Duy trì những nét văn hoá tích cực và bổ sung những giá trị văn hoá mới 77

2.3 Tăng cường đầu tư vật chất cho công tác xây dựng và phát triển văn hoá tại công ty. 79

III. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TY 80

KẾT LUẬN 83

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:tế
Chuyên môn khác
Lãnh đạo
3
14
0
2
0
0
2
CB quản lý
1
8
1
0
4
2
0
Công nhân
3
12
0
4
9
4
25
Tổng
7
34
1
6
13
6
27
Nguồn: Phòng TC- HC
Hiện nay, tổng số lao động của công ty là 94 người. Trong đó, số người có trình độ đại học, cao đẳng là 42 người (chiếm 44.7%); 25 người có trình độ trung học chuyên nghiệp (chiếm 26.6%). Như vậy, tổng số lao động được đào tạo qua trường lớp là 71%. Là một tỷ lệ cao trong 1 tổ chức, đây là yếu tố thuận lợi để bố trí công việc, sử dụng lao động có trình độ, năng lực đảm bảo công việc được tiến hành thuận lợi nhất.
Mặt khác, số lao động tốt nghiệp đại học khối kinh tế là 34 người, số lao động tốt nghiệp đại học khối kỹ thuật là 7 người là hoàn toàn hợp lý do hạot động chủ yếu của doanh nghiệp là hoạt động thương mại.
Đội ngũ quản lý từ giám đốc, phó giám đốc đến các trưởng, phó phòng đều có trình độ đại học, có kinh nghiệm và có khả năng thích ứng nhanh nhạy với cơ chế thị trường, tạo thuận lợi cho công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh, đóng góp một phần lớn cho việc đẩy mạnh tiêu thụ than. Còn lại, công nhân của công ty hầu hết đã tốt nghiệp phổ thông trung học, được học nghề về giao nhận than và quản lý kho bãi, cách bảo vệ, sử dụng và vận hành máy móc. Các nhân viên bán hàng thì được đào tạo kỹ lưỡng về cách ứng xử, giao tiếp với khách hàng. Chỉ có ở những khâu lao động hoàn toàn mang tính chất thủ công thuần tuý thì lao động không đòi hỏi phải có trình độ như công nhân xúc than…. Đặc điểm này sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc nhận thức cũng như việc định ra những giá trị văn hoá cho doanh nghiệp.
5. Đặc điểm về công nghệ
Công nghệ là yếu tố quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp có tiến hành hoạt động sản xuất. Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội chủ yếu là mua than ở các mỏ đã được phân loại sẵn sau đó đem về kinh doanh, nhưng thi thoảng công ty mua than chưa phân loại để về phân loại. Sản phẩm chủ yếu của công ty than là than chế biến. Vì vậy mà công nghệ mà công ty sử dụng đối với hoạt động sản xuất của mình là: Công nghệ phân loại than và công nghệ chế biến than.
Công nghệ khác nhau ở mỗi doanh nghiệp ảnh hưởng đến cách bố trí nơi làm việc, nội quy sử dụng trang thiết bị cũng như nội quy về an toàn lao động, bí mật công nghệ…hay nói cách khác là nó ảnh hưởng việc xây dựng những giá trị của VHDN.
Mặt khác, mỗi một doanh nghiệp có công nghệ pha chế tỷ lệ than khác nhau, tỷ lệ này phải được thực hiện đúng như quy định, để đảm bảo chất lượng cũng như đảm bảo độ an toàn cho người sử dụng. Khi tiến hành chế biến đảm bảo đúng tỷ lệ thì điều đó có nghĩa là đảm bảo tính nhân văn của sản phẩm và người lao động tiến hành hoạt động chế biến đó thể hiện được tính nguyên tắc, tính trung thực, tính trách nhiệm của mình.
III. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VHDN TẠI CÔNG TY
1. VHDN Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
VHDN được các doanh nghiệp Việt Nam nhắc đến muộn hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp trên thế giới. Tuy vấn đề này còn mới mẻ (đến tận những năm đầu của thập kỉ 90 mới được đề cập) nhưng nó đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp đều nhận thấy vai trò quan trọng của nó và đang từng bước xây dựng những nền văn hoá mạnh - đặc trưng cho doanh nghiệp của mình. Một số doanh nghiệp đã thành công trong việc tạo dựng một bản sắc văn hoá riêng cho doanh nghiệp của mình, góp phần không nhỏ vào sự phát triển thịnh vượng của công ty như công ty Taxi Mai Linh, công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông. Bên cạnh đó có không ít những doanh nghiệp còn không có một ý nghĩ, khái niệm nào về VHDN hay đồng nhất VHDN với văn hoá dân tộc hay mới chỉ hiểu VHDN một cách rất mơ hồ và đơn thuần qua lớp vỏ bên ngoài như trang phục, thái độ và cách ứng xử…Thậm chí có những doanh nghiệp có những nét văn hoá đặc trưng được xã hội thừa nhận nhưng bản thân lại chỉ hiểu đơn giản đó là truyền thống vốn có mà không nhận thức đó là cơ sở, nền tảng của VHDN mình.
Nói tóm lại, từ việc nhận thức đến việc xây dựng và phát triển VHDN ở Việt Nam còn rất mới mẻ, chưa có kinh nghiệm và do đó còn rất nhiều tồn tại mà chúng ta cần quan tâm và điều chỉnh.
2. Xây dựng và phát triển VHDN tại công ty
2.1. Nhận thức về VHDN của cán bộ công nhân viên công ty.
Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường kéo theo sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp, sự đào thải là tất yếu đối với doanh nghiệp không đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của con người. Con người luôn hướng tới những giá trị Chân - Thiện – Mĩ thì vấn đề VHDN là cốt lõi để doanh nghiệp đáp ứng được những mục đích ấy. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhà nước, trong giai đoạn hội nhập kinh tế, VHDN đóng vai trò quan trọng trong vào sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nhận thức vấn đề này qua cuộc điều tra ý kiến của CBCNV tại công ty than Hà Nội có thể rút ra một số nét chính sau:
Qua cuộc điều tra tại công ty trong quá trình thực tập, thống kê 30 phiếu điều tra, có kết quả như sau:
- Thứ nhất là về vấn đề coi trọng xây dựng văn hoá doanh nghiệp
Bảng 4: Mức độ coi trọng VHDN
Ý kiến
Số ý kiến
Tỷ lệ %
Rất quan trọng
3
10
Nên có
20
66,7
Không cần
5
16,7
Không quan tâm
2
6,6
Nguồn: Điều tra thực tế tại công ty.
Qua bảng số liệu này ta nhận thấy một vấn đề rất lớn đó là: Nhận thức về vấn đề xây dựng văn hoá trong doanh nghiệp còn rất hạn chế. Các thành viên mới chỉ coi VHDN như một yếu tố có ảnh hưởng không lớn đến quá trình phát triển của một doanh nghiệp. Có 3 ý kiến coi vấn đề VHDN rất quan trọng là của ban lãnh đạo công ty. Như vậy có thể thấy một điều, ban lãnh đạo đã chú ý đến vấn đề văn hoá của doanh nghiệp nhưng lại chưa phổ biến cho các thành viên trong công ty mình.
- Nhận thức về những biểu hiện của VHDN
Bảng 5: Biểu hiện của VHDN
Biểu hiện
Số ý kiến
Kiến trúc văn phòng, trang thiết bị làm việc
2
Bầu không khí làm việc: Tinh thần đoàn kết, tính thông cảm chia sẻ
20
Các nội quy, quy chế trong lao động
3
Các phong trào đoàn thể, văn hoá, văn nghệ, thể thao
15
Các lễ nghi và cách thức giao tiếp trong nội bộ và bên ngoài của các thành viên, cách thức làm việc và ra quyết định.
7
Logo và thương hiệu sản phẩm của công ty
3
Niềm tin vào sự lãnh đạo và phát triển của công ty
4
Giữ chữ tín với bạn hàng
3
Tuân thủ quy định của pháp luật
1
Tất cả các hình thức trên
3
Ý kiến khác
0
Nguồn: Điều tra thực tế tại công ty.
Cũng chính do sự nhận thức còn hạn hẹp nên các thành viên trong doanh nghiệp cũng không biết được VHDN biểu hiện như thế nào. Có những giá trị văn hoá cốt lõi của công ty như luôn tuân thủ pháp luật thì các thành viên đều không hề nhận thức được. Mới chỉ nhìn nhận văn hoá qua những lớp vỏ bên ngoài như bầu không khí làm việc hay phong trào thể thao mà không hề nghĩ rằng niềm tin, giữ chữ tín với bạn hàng cũng là những giá trị văn hoá điển hình. Trên đây, không phải là tất cả những biểu hiện c
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online