Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Garnell
#957180 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 3
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM 3
1. Văn hoá 3
2. Văn hoá doanh nghiệp (VHDN) 5
II. VAI TRÒ CỦA VHDN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP 7
1. VHDN mạnh - nguồn lực tạo ra lợi thế cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp 7
1.1 Thu hút và gìn giữ nhân tài 7
1.2 Tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động của tất cả các thành viên trong doanh nghiệp, nâng cao sức mạnh của doanh nghiệp. 9
1.3 Tạo ra hình ảnh riêng của doanh nghiệp 10
1.4 Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 11
2. VHDN tiêu cực - yếu tố kìm hãm sự phát triển 12
III. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VHDN 13
1. Văn hoá dân tộc 13
2. Văn hoá cá nhân 14
3. Người lãnh đạo 15
4. Đặc điểm ngành nghề và dây chuyền công nghệ 17
5. Nhận thức và sự học hỏi các giá trị của VHDN 18
6. Lịch sử hình thành công ty 19
IV. CÁC CẤP ĐỘ CỦA VHDN VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VHDN 20
1. Các cấp độ của VHDN 20
1.1 Các thực thể hữu hình 20
1.2 Các giá trị được tuyên bố 23
1.3 Các ngầm định 24
2. Tiêu chí hay biểu hiện của VHDN 26
2.1 Các thực thể hữu hình 26
2.2 Các giá trị được tuyên bố 27
2.3 Các ngầm định 27
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VHDN TẠI CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI 28
I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI 28
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 28
2. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 30
II. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG TỚI VHDN TẠI CÔNG TY 32
1. Đặc điểm về sản xuất và sản phẩm ngành than 32
2. Đặc điểm về thị trường 33
3. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức 35
4. Đặc điểm về lao động 38
5. Đặc điểm về công nghệ 41
III. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VHDN TẠI CÔNG TY 41
1. VHDN Việt Nam trong nền kinh tế thị trường 41
2. Xây dựng và phát triển VHDN tại công ty 42
2.1. Nhận thức về VHDN của cán bộ công nhân viên công ty. 42
2.2 Văn hoá công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội 47
CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VHDN TẠI CÔNG TY 64
I. VĂN HOÁ FPT - MỘT ĐIỂN HÌNH CỦA VHDN VIỆT NAM 64
II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY 66
1. Nhà nước 67
1.1. Tạo môi trường pháp lý, khuyến khích phát triển kinh doanh có văn hoá 67
1.2. Hoàn chỉnh hệ thống thể chế kinh tế thị trường phù hợp với đặc điểm văn hoá dân tộc Việt Nam. 68
1.3 Cải cách hành chính dân chủ trong sạch, chuyên nghiệp và hiện đại hoá. 69
1.4 Phối hợp hoạt động giữa các hiệp hội và tổ chức để xây dựng văn hoá mạnh trong các doanh nghiệp. 70
2. Doanh nghiệp 71
2.1 Nhà lãnh đạo 71
2.2 Duy trì những nét văn hoá tích cực và bổ sung những giá trị văn hoá mới 77
2.3 Tăng cường đầu tư vật chất cho công tác xây dựng và phát triển văn hoá tại công ty. 79
III. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TY 80

LỜI MỞ ĐẦU

Trong một doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có quy mô lớn, là tập hợp những con người khác nhau về trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá, mức độ nhận thức, quan hệ xã hội, vùng miền địa lý, tư tưởng văn hoá….chính sự khác nhau này tạo ra một môi trường làm việc đa dạng và phức tạp, thậm chí có những điều trái ngược nhau. Bên cạnh đó, với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của nền kinh tế thị trường và xu hướng toàn cầu hoá, buộc các doanh nghiệp để tồn tại và phát triển phải liên tục tìm tòi những cái mới, sáng tạo và thay đổi cho phù hợp với thực tế. Làm thế nào để doanh nghiệp trở thành nơi tập hợp, phát huy nguồn lực con người? Làm thế nào để doanh nghiệp có thể trở thành nơi gạch nối – nơi có thể tạo ra lực điều tiết, tác động đối với tất cả các yếu tố chủ quan, khách quan khác nhau? Làm thế nào để gia tăng nhiều lần giá trị của từng nguồn lực riêng lẻ, nhằm vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp? Làm thế nào để hướng tất cả các thành viên vào những mục tiêu chung, những giá trị mà tổ chức mong muốn? Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng và duy trì một nề nếp văn hoá đặc thù, phát huy được năng lực và thúc đẩy sự đóng góp của toàn thể nhân viên vào việc đạt được các mục tiêu chung của tổ chức. Có thể khẳng định văn hoá doanh nghiệp là tài sản vô hình vô cùng quý báu mà mỗi doanh nghiệp cần xây dựng và phát triển nó vì lợi ích mà nó mang lại.
Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội là đơn vị cung ứng than chế biến, đã tồn tại và phát triển hơn 30 năm cùng với những thăng trầm và những thay đổi to lớn của nền kinh tế. Là một công ty nhà nước đang hoạt động trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi doanh nghiệp phải có những bước đi phù hợp để có thể tồn tại và khẳng định mình trên thị trường. Do đó, vấn đề xây dựng và phát triển văn hoá tại công ty có thể coi là một bước đi mới, quan trọng và cấp bách để có thể huy động tối đa nguồn nội lực cho công ty trụ vững trước những thay đổi to lớn của nền kinh tế.
Qua quá trình thực tập tại công ty, căn cứ vào tình hình thực tế của công ty trong hoạt động xây dựng văn hoá doanh nghiệp, em xin mạnh dạn được đề cập đến vấn đề:
“Xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp tại công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội”.
Với mục đích, dựa vào hệ thống lý thuyết về văn hoá công ty và những tài liệu để có thể đánh giá những giá trị văn hoá tồn tại trong công ty đồng thời đưa ra một số biện pháp khắc phục những tồn tại và bổ sung những giá trị văn hoá mới.
Đề tài được nghiên cứu và thực hiện tại công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội. Với nguồn số liệu từ các văn bản quy định về nếp sống, phong trào văn hoá…và từ các cuộc điều tra, phỏng vấn các thành viên của công ty. Kết cấu của đề tài gồm 3 phần:
- Chương I: Những vấn đề lí luận chung
- Chương II: Thực trạng xây dựng và phát triển văn hoá tại công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội.
- Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị để nâng cao việc xây dựng và phát triển văn hoá tại công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội.

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
1. Văn hoá
Chưa bao giờ, văn hoá được đề cập nhiều trong học thuật cũng như trong thực tế như hiện nay. Bởi vì nói đến văn hoá là nói tới ý thức, cái gốc tạo nên “tính người” cũng như những gì thuộc về bản chất nhất làm cho con người trở thành chủ thể năng động, sáng tạo trong cuộc sống, trong lao động sản xuất. Nói tới văn hoá còn là nói tới những nguồn nội lực để con người có thể “gieo trồng” (sáng tạo, xây dựng) và điều chỉnh (cải tạo) cuộc sống của mình theo định hướng vươn tới những giá trị Chân - Thiện - Mỹ. Được xem là “nền tảng”, “vừa là mục tiêu, vừa là động lực” làm cho sự phát triển của con người và xã hội ngày càng thăng bằng và bền vững hơn. Văn hoá có tác dụng tích cực với sự phát triển của mỗi cá nhân cũng như của toàn bộ cộng đồng. Nội lực của một dân tộc trước hết là mọi nguồn lực tập hợp từ vốn văn hoá truyền thống đã được tích luỹ trong lịch sử của chính dân tộc đó.
Ngay như dân tộc Việt Nam chúng ta, trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, gần nhất là qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc trong thế kỷ vừa rồi, ai cũng thấy rõ về vai trò, vị trí của những nguồn lực vĩ đại như vậy của văn hoá Việt Nam mà giá trị nổi bật nhất là tinh thần dân tộc gắn liền với tinh thần yêu nước nồng nàn.
Văn hoá gắn liền với sự ra đời của loài người và tồn tại ngay cả khi con người thật sự chưa hiểu một cách đầy đủ về nó. Theo thời gian khái niệm về văn hoá càng được hoàn thiện hơn.
Vậy chúng ta hiểu văn hoá là gì?
Có rất nhiều định nghĩa về văn hoá nhưng có thể xem xét một số định nghĩa sau:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By ThuongBerry
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1025173 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement