Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tutin_khien
#957174

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện các công cụ kinh tế nhằm nâng cao động lực cho người lao động tại Xí nghiệp Bê tông bưu điện II

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ Lí LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC VÀ HỆ THỐNG CễNG CỤ NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 4

I . ĐỘNG LỰC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC 4

1. Động lực lao động 4

2. Cỏc học thuyết tạo động lực 5

2.1 Học thuyết nhu cầu của Maslow 5

2.2 Mụ hỡnh xỏc định cỏc bộ phận cấu thành của động lực 6

2.3 Mụ hỡnh xỏc định động cơ, động lực theo tớnh chất của động cơ, động lực 7

2.4 Học thuyết về sự cụng bằng 8

3. Cỏc nhõn tố ảnh hưởng đến động lực lao động 9

3.1 Nhúm nhõn tố thuộc về bản thõn người lao động 9

3.2 Nhúm cỏc nhõn tố xuất phỏt từ phớa doanh nghiệp 10

II. CÁC CễNG CỤ KINH TẾ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 11

1. Tổng quan về cụng cụ nõng cao động lực cho người lao động trong doanh nghiệp 11

1.1 Khỏi niệm 11

1.2 Phõn loại 12

2. Nội dung của cỏc cụng cụ kinh tế 13

2.1. Tiền lương, tiền cụng 13

2.2. Tiền thưởng 15

2.3. Phỳc lợi và dịch vụ 16

3. Điều kiện sử dụng thành cụng cỏc cụng cụ kinh tế 17

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC CễNG CỤ KINH TẾ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP Bấ TễNG BƯU ĐIỆN II. 18

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP Bấ TễNG BƯU ĐIỆN II. 18

1.Thực trạng sản xuất kinh doanh của Xớ nghiệp trong những năm gần đõy. 18

2. Phõn tớch hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đõy 19

3. Phương hướng phỏt triển của Xớ nghiệp trong năm 2006 19

II. THỰC TRẠNG ĐỘNG LỰC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP Bấ TễNG BƯU ĐIỆN II 21

1. Thực trạng động lực của người lao động tại Xớ nghiệp Bờ tụng Bưu điện II 21

2. Đỏnh giỏ động lực của người lao động tại Xớ nghiệp Bờ tụng Bưu điện II 24

III. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC CễNG CỤ KINH TẾ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP Bấ TễNG BƯU ĐIỆN II 27

1. Nâng cao động lực cho người lao động thụng qua cụng tỏc trả lương 27

2. Cụng tỏc tạo động lực thụng qua tiền thưởng. 35

3. Nâng cao động lực cho người lao động từ hoạt động phỳc lợi và dịch vụ 37

4. Phương tiện lao động 40

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC CễNG CỤ KINH TẾ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 41

I. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÁC CễNG CỤ KINH TẾ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG. 41

1. Phương hướng hoàn thiện cỏc cụng cụ kinh tế nhằm nõng cao động lực cho người lao động. 41

2.Phương hướng hoàn thiện cỏc điều kiện để thực hiện thành cụng cỏc cụng cụ kinh tế. 43

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC CễNG CỤ KINH TẾ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG. 44

1. Cải tiến cụng tỏc tiền lương, tiền cụng 44

2. Hoàn thiện cụng tỏc tiền thưởng 48

3. Đa dạng cỏc hoạt động phỳc lợi và dịch vụ 51

4. Cải tiến phương tiện lao động và điều kiện làm việc 54

III. HOÀN THIỆN ĐIỀU KIỆN ĐỂ SỬ DỤNG THÀNH CễNG CÁC CễNG CỤ KINH TẾ 55

1. Hoàn thiện cụng tỏc đỏnh giỏ sự thực hiện (đỏnh giỏ thành tớch cụng tỏc ) 55

2. Hoàn thiện cụng tỏc đề bạt nhõn sự 58

3. Hoàn thiện cụng tỏc đào tạo và phỏt triển 60

KẾT LUẬN 63

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ệu ta rỳt ra nhận xột: Năng suất lao động của Xớ nghiệp II khụng cao bằng Xớ nghiệp III được thể hiện thụng qua doanh thu bỡnh quõn của họ thấp hơn.
Tỷ trọng cột loại A và tỷ trọng lợi nhuận do sản phẩm mới của Xớ nghiệp II cao hơn Xớ nghiệp III chứng tỏ Xớ nghiệp II cú khả năng tạo ra những sản phẩm cú chất lượng cao nhiều hơn Xớ nghiệp III. Cú được điều này là do nhiều nguyờn nhõn như tay nghể của cụng nhõn cao hơn, điều kiện sản xuất tốt hơn và một nguyờn nhõn quan trọng nữa là động lực làm việc của người lao động cao hơn. Mặc dự vậy cỏc sỏng kiến kỹ thuật của Xớ nghiệp II ớt hơn Xớ nghiệp III, đõy là một điểm yếu trong cụng tỏc tạo động lực của Xớ nghiệp II mà họ cần khắc phục.
Túm lại người lao động trong Xớ nghiệp cú động cơ làm việc khỏ, tớnh sỏng tạo và chủ định thớch nghi chưa thực sự cao. Nếu so với năm 2004 so với năm 2003 ba chỉ tiờu tăng nhưng tăng chưa nhiều. Năng suất lao động của Xớ nghiệp II cũn thấp hơn so với Xớ nghiệp III. Đặc biệt là chỉ tiờu sỏng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật của Xớ nghiệp cũn yếu. Vỡ vậy để động lực của người lao động trong Xớ nghiệp được nõng cao thỡ ban lónh đạo Xớ nghiệp cần sử dụng cỏc cụng cụ tạo động lực để tỏc động vào động cơ làm việc của họ. Trong hệ thống cụng cụ tạo động lực đú cần đặc biệt chỳ ý đến cỏc cụng cụ kinh tế như : lương, thưởng, hoa hồng, cổ phiếu, phỳc lợi... vỡ cỏc cụng cụ này tỏc động trực tiếp hay giỏn tiếp vào cỏc động cơ kinh tế là loại động cơ mà con người thường nghĩ đến đầu tiờn khi hành độ
III. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC CễNG CỤ KINH TẾ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP Bấ TễNG BƯU ĐIỆN II
1. Nõng cao động lực cho người lao động thụng qua cụng tỏc trả lương
Tiền lương được coi là một trong những nhõn tố tạo động lực phát triển nhất và quan trọng nhất cho người lao động. Khi người lao động nhõn được tiền lương cao đỳng với những cụng sức của họ bỏ ra họ sẽ cảm giác phấn khởi, hài lũng với cụng việc và làm việc một cỏch hăng say nhiệt tỡnh. Ngược lại nếu tiền lương mà doanh nghiệp trả cho họ quỏ ớt so với cụng sức họ bỏ ra hay tiền lương đú khụng đủ nuụi sống gia đỡnh của họ thỡ họ sẽ cảm giác chỏn nản, bất món với cụng việc. Nhận thức được điều này, trong những năm qua, Xớ nghiệp Bờ tụng Bưu điện II đó rất chỳ trọng đến cụng tỏc trả lương cho người lao động, Xớ nghiệp đó cho soạn thảo và ban hành cỏc quy định cơ chế tiền lương mới phự hợp với tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Quỹ lương của Xớ nghiệp được hỡnh thành từ cỏc nguồn sau:
Qũy lương được hỡnh thành từ doanh thu tiờu thụ sản phẩm của Xớ nghiệp
Qũy lương thỏng = Doanh thu tiờu x Đơn giỏ lương
thụ sản phẩm trong thỏng được duyệt
Qũy lương được hỡnh thành từ cỏc nguồn khỏc: Lương nghỉ lễ, lương phộp, lương làm tăng ca thờm giờ, lương cho đi họp, lương cho cụng tỏc học tập, lương cho quản lý
Thụng thường doanh thu tiờu thụ sản phẩm chỉ xỏc định được khi đến cuối thỏng đến lỳc này mới xỏc định quỹ lương phải trả thỡ việc tớnh và trả lương sẽ khụng đỳng hạn. Tuy nhiờn để đảm bảo tớnh kịp thời trong cụng tỏc trả lương Xớ nghiệp đó ỏp dụng cụng thức tớnh quỹ lương sau:
Qũy lương thỏng = Giỏ trị sản lượng x Đơn giỏ lương
sản xuất trong thỏng được duyệt
Quỹ lương thỏng của Xớ nghiệp được phõn phối như sau:
Lương trả cho khối quản lý – hành chớnh ( Giỏm đốc Xớ nghiệp, Phú giỏm đốc, Thủ quỹ, Quản đốc phõn xưởng, Nhõn viờn kế toỏn và kỹ thuật). Hàng thỏng Xớ nghiệp định biờn cho khối hành chớnh một lượng tiền nhất định. Tiền này được chia làm hai phần: Lương cứng( lương cơ bản ) và lương mềm. Xớ nghiệp trả lương cho bộ phận hành chớnh theo thời gian cụng tỏc vỡ bộ phận này là cỏc lao động giỏn tiếp nờn kết quả làm việc của họ khú cú thể lượng húa và đỏnh giỏ chớnh xỏc được. Sự đúng gúp của họ chỉ cú thể đỏnh giỏ được sau một thời gian dài khi cỏc kết quả hoạt động đú được biểu hiện ra bờn ngoài như sự gia tăng của lợi nhuận, doanh thu, thu nhập bỡnh quõn.
Tổng số tiền lương mà một người lao động thuộc bộ phận hành chớnh nhận được được tớnh theo cụng thức:
Tổng lương = Lương + Lương + tiền + tiền + Phụ cấp +Thõm niờn
cơ bản mềm họp phộp trỏch nhiệm cụng tỏc
Lương cơ bản : được tớnh theo hệ thống thang bảng lương của Nhà nước theo từng thời kỳ khỏc nhau bao gồm lương chức vụ quản lý doanh nghiệp và bảng lương chuyờn mụn nghiệp vụ.
Hệ số lương x 350.000
Lương cơ bản = x số ngày làm việc thực tế
Số ngày làm việc theo quy định của một lao động
của một người lao động (22 ngày )
Lương mềm: Là tiền lương dựng để hỗ trợ thờm cho người lao động ngoài số tiền lương cơ bản mà họ nhận được theo quy định của Nhà nước. Phần lương này để khắc phục bớt những hạn chế của hệ thống bảng lương Nhà nước. Vỡ nếu theo hệ thống bảng lương này thỡ người lao động nhận được số tiền ớt hơn rất nhiều so với cụng sức lao động mà họ đó đúng gúp cho doanh nghiệp. Vỡ vậy nếu chỉ cú lương cơ bản thụi thỡ chưa phản ỏnh được chớnh xỏc những đúng gúp của người lao động. Lương mềm phụ thuộc vào khối lượng tiền sau khi trừ tổng lương cơ bản,
ngày cụng thực tế của người lao động và hệ số điều chỉnh ngày cụng. Trong cụng thức tớnh lương mềm phải đặc biệt chỳ ý đến hệ số điều chỉnh ngày cụng vỡ nú thể hiện kết quả đỏnh giỏ của lónh đạo Xớ nghiệp đối với từng người lao động.
Tổng số lương – Tổng lương
được giao cơ bản
Lương mềm = x Số ngày cụng điều chỉnh
Tổng ngày cụng điều chỉnh của một lao động
Số ngày cụng điều chỉnh = Số ngày làm việc thực tế x hệ số điều chỉnh
của một lao động của một lao động
Hệ số điều chỉnh do Giỏm đốc Xớ nghiệp quyết định thụng qua cụng tỏc đỏnh giỏ sự thực hiện cụng việc của người lao động từ đú xỏc định được sự đúng gúp của người lao động đối với Xớ nghiệp. Người lao động nào cú thành tớch cụng tỏc xuất sắc sẽ cú hệ số điều chỉnh lớn hơn 1. Ngược lại người lao động nào hay nghỉ làm khụng lý do, kết quả cụng việc chưa tốt thỡ cú hệ số điều chỉnh nhỏ hơn 1.
Tiền họp = số ngày đi học x Lương một ngày cụng
Tiền phộp = Số ngày phộp x Lương một ngày cụng
Phụ cấp trỏch nhiờm =10% x 350000 = 35000
Thõm niờn cụng tỏc là một khoản tiền dành cho người lao động làm việc cho Xớ nghiệp từ 15 năm trở lờn.
Lương = Tổng – BHXH(hệ số lương - KPCĐ (1% tổng lương )
thực lĩnh lương x 350000 x 6% )
Trong bảng lương sau ỏp dụng cỏch tớnh lương cho lao động Ngụ thị hũa là quản đốc phõn xưởng li tõm, thợ bậc 7 ( hệ số lương 4,66), ngày làm việc thực tế 26 ngày, 4 ngày đi họp, khụng nghỉ phộp.
- Lương cơ bản: 4,66 x 350000 x 26 = 1.927.500 đồng
22
- Lương mềm: (22.000.000 – 11.597.400)
x 33,8 = 1.332.858 đồng.
263,8
- Tiền phộp: Khụng cú
- Tiền họp: 2 x 74.100 = 148.200 đồng
- Phụ cấp tr...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online