Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nothjngjs_forever
#957164

Download miễn phí Đề tài xây dựng hệ thống thông tin quản lý bến xe khách

LỜI NÓI ĐẦU 4

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PIACOM 6

1.1- Quá trình hình thành, hoạt động và phát triển cua công ty. 6

1.1.1- Quá trình hình thành Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông PIACOM. 6

1.1.2- Hoạt động của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex. 9

1.2- Bộ máy tổ chức Công ty PIACOM. 13

1.3- Định hướng trong tương lai. 17

CHƯƠNG II: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ NGÔN NGỮ SỬ DỤNG 19

2.1- Thông tin và vai trò thông tin trong tổ chức. 19

2.1.1- Khái niệm thông tin quản lí. 20

2.1.2- Vai trò của hệ thống thông tin trong tổ chức. 21

2.2- Hệ thống thông tin và các bộ phận cấu thành. 22

2.2.1- Khái niệm hệ thống thông tin. 22

2.2.2- Các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin. 23

2.2.3 - Chức năng của hệ thống thông tin trong tổ chức 23

2.2.4- Mô hình biểu diễn hệ thống thông tin. 24

2.3- Nguyên nhân và phương pháp phát triển hệ thống thông tin. 25

2.3.1- Nguyên nhân dẫn tới việc phát triển một hệ thống thông tin. 25

2.3.2- Phương pháp phát triển một hệ thống thông tin. 27

2.4- Phân tích hệ thống thông tin quản lí. 32

2.4.1- Phương pháp thu thập thông tin. 32

2.4.2- Công cụ mô hình hóa hệ thống thông tin quản lí. 34

2.5- Thiết kế logic hệ thống thông tin. 39

2.6- Thiết kế vật lí ngoài. 40

2.6.1- Thiết kế đầu vào. 40

2.6.2- Thiết kế đầu ra. 41

2.7- Thiết kế vật lí trong các xử lí. 41

2.8- Giới thiệu Ngôn ngữ lập trình Visual Basic.Net và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000. 43

2.8.1- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000. 43

2.8.2- Ngôn ngữ lập trình Visual Basic.Net. 44

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ BẾN XE KHÁCH 45

3.1- Sự cần thiết của việc phát triển hệ thống thông tin quản lí bến xe khách. 45

3.1.1- Tìm hiểu tình hình thực tế. 45

3.1.2- Định hướng xây dựng hệ thống thông tin quản lí bến xe khách. 46

3.1.3- Mô tả sơ lược hệ thống thông tin mới. 47

3.2- Phân tích hệ thống thông tin quản lí bến xe khách. 48

3.2.1- Thu thập thông tin. 48

3.2.2- Sơ đồ luồng thông tin (IFD). 49

3.2.3- Sơ đồ chức năng (BFD). 50

3.2.4- Sơ đồ ngữ cảnh. 52

3.2.5- Sơ đồ luồng dữ liệu. 52

3.3- Thiết kế cơ sở dữ liệu. 56

3.3.1- Tệp Danh mục Xe. 56

3.3.2- Tệp Danh mục Lái xe. 57

3.3.3- Tệp Danh mục Xe ô tô và Lái xe. 57

3.3.4- Tệp Danh mục Nhân viên. 57

3.3.5- Tệp Danh mục bến xe. 58

3.3.6- Tệp Danh mục Xe và Bến xe. 58

3.3.7- Tệp Danh mục Vị trí bến. 58

3.3.8- Tệp Danh mục Phí bến bãi. 59

3.3.9- Tệp Danh mục Thông tin xe trong bến. 59

3.3.10- Tệp Danh mục Lệnh xuất bến. 60

3.3.11- Tệp Danh mục vé. 60

3.3.12- Mô hình quan hệ thực thể. 61

3.4- Một số giải thuật chương trình 62

3.4.1- Giải thuật đăng nhập. 64

3.4.2- Giải thuật cập nhật. 65

3.4.3- Giải thuật Tìm kiếm. 66

3.4.4- Giải thuật lên Báo cáo. 67

3.5- Một số giao diện chính của chương trình. 68

3.5.1- Giao diện đăng nhập. 68

3.5.2- Giao diện chính. 68

3.5.3- Giao diện danh sách Lái xe. 69

3.5.4- Giao Diện cập nhật Lái xe. 69

KẾT LUẬN 74

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


riển một hệ thống thông tin.
2.3.2- Phương pháp phát triển một hệ thống thông tin.
Không nhất thiết phải có theo đuổi một phương pháp phát triển hệ thống thông tin, tuy nhiên không có phương pháp sẽ dẫn tới nguy cơ không đạt được mục tiêu đã đề ra từ trước vì hệ thống thông tin là một đối tượng phức tạp và vận động trong một môi trường cũng phức tạp. Vì vậy, việc có một phương pháp phát triển hệ thống thông tin ở đây là cần thiết.
Một phương pháp được định nghĩa như một tập hợp các bước và các công cụ cho phép tiến hành một quá trình phát triển hệ thống chặt chẽ nhưng dễ quản lý hơn. Phương pháp được đề nghị ở đây dựa vào ba nguyên tắc cơ sở chung của nhiều phương pháp hiện đại có cấu trúc để phát triển hệ thống thông tin. Ba nguyên tắc đó là: Nguyên tắc sử dụng mô hình, nguyên tắc chuyển từ cái chung sang cái riêng và nguyên tắc chuyển từ mô hình vật lý sang mô hình logic khi phân tích và từ mô hình logic sang mô hình vật lý khi thiết kế.
Ba nguyên tắc phát triển hệ thống thông tin.
Nguyên tắc 1: Sử dụng mô hình.
Các mô hình được nói tới ở đây là mô hình logic, mô hình vật lý ngoài và mô hình vật lý trong. Ba mô hình này được xây dựng dựa trên sự quan tâm đối tượng từ những góc độ khác nhau (từ góc nhìn quản lý, góc nhìn kỹ thuật và góc nhìn người sử dụng).
Nguyên tắc 2: Chuyển từ cái chung sang cái riêng.
Nguyên tắc này là nguyên tắc của sự đơn giản hóa. Để hiểu được một hệ thống thì trước hết phải hiểu được những thông tin chung nhất trước khi tìm hiểu chi tiết. Và nếu không hiểu rõ về hệ thống thì thất bại trong quá trình phát triển hệ thống là điều khó tránh khỏi nên việc áp dụng nguyên tắc này khi phát triển hệ thống thông tin là điều hiển nhiên.
Nguyên tắc 3: Chuyển từ mô hình vật lý sang mô hình logic khi phân tích và từ mô hình logic sang mô hình vật lí khi thiết kế.
Nhiệm vụ phát triển hệ thống thông tin cũng sẽ trở nên đơn giản hơn bằng cách ứng dụng nguyên tắc 3. Như đã nói ở trên, việc phân tích bắt đầu từ thu thập dữ liệu về hệ thống thông tin đang tồn tại và về khung cảnh của nó. Nguồn dữ liệu chính là những người sử dụng, các tài liệu và quan sát. Cả ba nguồn này cung cấp chủ yếu sự mô tả mô hình vật lý ngoài của hệ thống, việc phiên dịch là nhiệm vụ của phân tích viên.
2.3.3- Các giai đoạn phát triển hệ thống thông tin.
Phương pháp phát triển hệ thống thông tin bao gồm 7 giai đoạn. Mỗi giai đoạn bao gồm nhiều công việc khác nhau phục vụ cho mục đích của từng giai đoạn. Cuối mỗi giai đoạn phải kèm theo việc ra quyết định về việc tiếp tục hay chấm dứt sự phát triển hệ thống. Sau đây là mô tả sơ lược các giai đoạn phát triển hệ thống thông tin.
2.3.3.1- Giai đoạn 1: Đánh giá yêu cầu.
Đánh giá yêu cầu có mục đích cung cấp cho lãnh đạo tổ chức hay hội đồng giám đốc những dữ liệu đích thực để ra quyết định về thời cơ, tính khả thi và hiệu quả của dự án phát triển hệ thống. Giai đoạn này bao gồm các công đoạn sau:
- Lập kế hoạch đánh giá yêu cầu.
- Làm rõ yêu cầu.
- Đánh giá khả năng thực thi.
- Chuẩn bị và trình bày báo cáo đánh giá yêu cầu.
2.3.3.2- Giai đoạn 2: Phân tích chi tiết.
Phân tích chi tiết được tiến hành sau khi có sự đánh giá thuận lợi về yêu cầu. Những mục đích chính của phân tích chi tiết là hiểu rõ các vấn đề của hệ thống đang nghiên cứu, xác định những nguyên nhân đích thực của những vấn đề đó, xác định những đòi hỏi và những ràng buộc áp đặt đối với hệ thống và xác định mục tiêu mà hệ thống thông tin mới phải đạt được. Trên cơ sở nội dung báo cáo phân tích chi tiết sẽ quyết định tiếp tục tiến hành hay thôi phát triển một hệ thống mới. Để làm những việc đó giai đoạn phân tích chi tiết bao gồm các công đoạn sau đây:
- Lập kế hoạch phân tích chi tiết.
- Nghiên cứu môi trường của hệ thống đang tồn tại.
- Nghiên cứu hệ thống thực tại.
- Đưa ra chẩn đoán và xác định các yếu tố giải pháp.
- Đánh giá lại tính khả thi.
- Thay đổi đề xuất của dự án.
- Chuẩn bị và trình bày báo cáo phân tích chi tiết.
2.3.3.3- Giai đoạn 3: Thiết kế logic.
Giai đoạn này nhằm xác định tất cả các thành phần logic của một hệ thống thông tin, cho phép loại bỏ được các vấn đề của hệ thống thực tế và đạt được những mục tiêu đã được thiết lập từ giai đoạn trước. Mô hình logic của hệ thống mới sẽ bao gồm thông tin mà hệ thống sẽ sản sinh ra (nội dung của Outputs), nội dung của cơ sở dữ liệu (các tệp, các quan hệ giữa các tệp), các xử lý và hợp thức hoá sẽ phải thực hiện (các xử lý) và các dữ liệu sẽ được nhập vào (các Inputs). Mô hình logic sẽ phải được những người sử dụng xem xét và chấp nhận. Thiết kế logic bao gồm các công đoạn sau:
- Thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Thiết kế xử lý.
- Thiết kế các luồng dữ liệu vào.
- Chỉnh sửa tài liệu cho mức logic.
- Hợp thức hoá mô hình logic.
2.3.3.4- Giai đoạn 4: Đề xuất các phương án của giải pháp.
Đó là việc xây dựng các phương án khác nhau để cụ thể hóa mô hình logic. Mỗi một phương án khác nhau là phác họa của mô hình vật lý ngoài của hệ thống nhưng chưa phải là mô tả chi tiết. Để giúp người sử dụng lựa chọn giải pháp vật lý nào tốt nhất các mục tiêu đã định ra trước đây thì mỗi phương án phải được đánh giá về chi phí, lợi ích (hữu hình và vô hình) và mỗi phương án và phải có những kiến nghị cụ thể. Những người sử dụng sẽ chọn lấy một phương án có thể đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của họ mà vẫn tôn trọng các ràng buộc của tổ chức. Các công đoạn của giai đoạn này:
- Xác định các ràng buộc tổ chức và tin học.
- Xây dựng các phương án của giải pháp.
- Đánh giá các phương án của giải pháp.
4.4- Chuẩn bị và trình bày báo cáo của giai đoạn đề xuất các phương án của giải pháp.
2.3.3.5- Giai đoạn 5: Thiết kế vật lý ngoài.
Giai đoạn này được tiến hành sau khi một phương án được lựa chọn. Thiết kế vật lý bao gồm 2 tài liệu kết quả cần có: Trước hết là một tài liệu bao chứa tất cả các đặc trưng của hệ thống mới sẽ cần cho việc thực hiện kỹ thuật; và tiếp đó là tài liệu dành cho người sử dụng và nó mô tả phần thủ công và cả những giao diện với những phần tin học hoá. Những công đoạn chính của thiết kế vật lý ngoài là:
- Lập kế hoạch thiết kế vật lý ngoài.
- Thiết kế chi tiết các giao diện vào/ra.
- Thiết kế cách thức tương tác với phần tin học hoá.
- Thiết kế các thủ tục thủ công.
- Chuẩn bị và trình bày báo cáo thiết kế vật lý ngoài.
2.3.3.6- Giai đoạn 6: Triển khai kỹ thuật hệ thống.
Kết quả quan trọng nhất của giai đoạn thực hiện kỹ thuật là phần tin học hoá của hệ thống thông tin, có nghĩa là phần mềm. Những người chịu trách nhiệm về giai đoạn này phải cung cấp các tài liệu như các bản hướng dẫn sử dụng và thao tác cũng như các tài liệu mô tả về hệ thống. Các hoạt động chính của việc triển khai thực hiện kỹ thuật hệ thống như sau:
- Lập kế hoạch thực hiện kỹ thuật.
- Thiết kế vật lý trong.
- Lập trình.
- Thử nghiệm hệ thống.
- Chuẩn bị các tài liệu hệ thống.
...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online