Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By angel_vs_baby_123456
#957163

Download miễn phí Đề tài Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế hoạch sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị ở Công ty Tây Hồ

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TÂY HỒ VÀ NHỮNG ĐẶC TRƯNG KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY 3

I. Những thông tin chung và quá trình hình thành, phát triển của Công ty Tây Hồ 3

II. Chức năng nhiệm vụ 6

III. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng tới công tác kế hoạch sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị 7

1. Đặc điểm về sản phẩm 7

2. Đặc điểm về quy trình thực hiện công trình 7

3. Đặc điểm về nguyên nhiên vật liệu sử dụng 8

4. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ của Công ty 9

5. Khả năng tài chính 9

6. Nhân tố lao động 10

7. Đặc điểm về cơ cấu hoạt động (Sơ đồ 1) 12

8. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý (Sơ đồ 2) 13

IV. Những thành tựu chủ yếu mà Công ty đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh 15

V. Vai trò của máy móc, thiết bị 16

Chương 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH SỬ DỤNG, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA MÁY MÓC THIẾT BỊ Ở CÔNG TY TÂY HỒ 20

I. Về công tác lập kế hoạch sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa 20

1. Quan điểm của Công ty Tây Hồ về kế hoạch và vai trò của kế hoạch 20

2. Các căn cứ Công ty dùng để lập kế hoạch 20

2.1. Sản phẩm, thị trường và nguyên vật liệu 20

2.2. Tình hình sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc hiện tại của Công ty 21

2.3. Căn cứ chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 22

2.4. Các yếu tố bên ngoài Công ty 23

3. Quy trình lập kế hoạch (sơ đồ 3) 23

4. Phương pháp lập kế hoạch 25

5. Nội dung của bản kế hoạch hiện thời 28

II. Phân chia kế hoạch (sơ đồ 4) 30

III. Đánh giá khái quát về tổ chức thực hiện công tác kế hoạch sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị 31

1. Tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng 31

1.1. Danh mục máy móc thiết bị hiện có của Công ty Tây Hồ 31

1.2. Thực hiện kế hoạch sử dụng về mặt thời gian 34

1.3. Thực hiện kế hoạch về mặt công suất 36

1.4. Thực hiện kế hoạch tính và trích khấu hao 38

2. Tình hình thực hiện kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa 40

3. Kế hoạch phân công lao động cho việc sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa 42

IV. Công tác giám sát, theo dõi và điều chỉnh kế hoạch 43

V. Những thiệt hại do bất cập trong sử dụng máy móc thiết bị 43

VI. Những thành tựu và hạn chế mà công tác kế hoạch sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị đạt được 44

1. Thành tựu 44

2. Hạn chế 46

3. Nguyên nhân của các hạn chế 47

Chương 3

MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ HOẠCH SỬ DỤNG, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA MÁY MÓC, THIẾT BỊ Ở CÔNG TY TÂY HỒ 49

I. Phương hướng phát triển của Công ty Tây Hồ trong năm 2006 và một số năm tới 49

II. Một số biện pháp hoàn thiện công tác sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị ở Công ty Tây Hồ 50

1. Biện pháp thứ nhất: Thực hiện công tác dự báo và phân tích trong quá trình làm kế hoạch 51

1.1. Cơ sở lý luận 51

1.2. Cơ sở thực tiễn 51

1.3. Nội dung biện pháp 51

1.4. Điều kiện thực hiện 56

1.5. Hiệu quả của biên pháp dự kiến đạt được 56

2. Biện pháp thứ hai: Mô hình hoá công tác lập kế hoạch 56

2.1. Cơ sở lý luận 56

2.2. Cơ sở thực tiễn 57

2.3. Nội dung biện pháp 57

2.4. Điều kiện thực hiện 60

2.5. Hiệu quả của biên pháp 60

3. Biện pháp thứ ba: Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ làm kế hoạch 61

3.1. Cơ sở lý luận 61

3.2. Cơ sở thực tiễn 61

3.3. Nội dung biện pháp 61

3.4. Điều kiện thực hiện 62

3.5. Hiệu quả của biên pháp dự kiến đạt được 62

4. Biện pháp thứ tư: Sử dụng các phần mềm và máy móc, thiết bị cho công tác kế hoạch 62

4.1. Cơ sở lý luận 62

4.2. Cơ sở thực tiễn 63

4.3. Nội dung biện pháp 63

4.4. Điều kiện thực hiện 64

4.5. Hiệu quả của biên pháp dự kiến đạt được 64

KẾT LUẬN 66

TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

MỤC LỤC 68

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


những bước làm như sau:
Bước 1: Xác định mục tiêu, từ đó đưa ra các định mức và nhu cầu về nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ sử dụng và bảo quản máy
Công ty không xác định trước nhu cầu sử dụng mà tuỳ theo từng dự án tính nhu cầu máy móc, thiết bị, và theo báo cáo của các đơn vị để đưa ra lệnh điều động máy,
Đối với việc sửa chữa và bảo dưỡng Công ty sử dụng phương pháp lập lịch xích sửa chữa để dự báo nhu cầu. Cụ thể:
Bảng 6: Bảng chu kỳ sửa chữa máy móc, thiết bị
Danh mục thiết bị
Trình tự các lần sửa chữa theo kế hoạch
Số lần xem xét giữa hai kỳ sửa chữa
Xe Kamazben, máy ủi, máy xúc, cần trục, xe lu
L1 – B1 – N1 – N2 – V1 – B2 – N3 – N4 – V2 – L2
1
Máy khoan, máy mài, đầm dùi, máy bơm, máy hàn
L1 – B1 – N1 – N2 – N3 – N4 - V1 – N5 –– N6 – L2
1
Máy trộn bê tông, máy phát điện
L1 – B1 – N1 – N2 – V1 – B2 – N3 – N4 – V2 – L2
2
Máy búa, khí nén
L1 – B1 – N1 – V1 – N2– V2 – N3 – L2
2
Máy ép thủy lực
L1 – B1 – N1 – N2 – N3 – V1 – B2 –– N4 – N5 – L2
1
Trong đó: L: Sửa chữa lớn N: Sửa chữa nhỏ
B: Bảo dưỡng V: Sửa chữa vừa
1,2,3… Số thứ tự lần sửa chữa
Xác định độ dài chu kỳ sửa chữa
Nó chính là khoảng cách giữa hai lần sửa chữa lớn, nó phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản:
Chất lượng chế tạo của các thiết bị
Chế độ làm việc
Chất lượng và trình độ của cán bộ sử dụng thiết bị đó
Điều kiện khí hậu, thời tiết, thổ nhưỡng của từng loại công trình mà thiết bị đó tham gia.
Vì thế mỗi loại thiết bị khác nhau có độ dài chu kỳ sửa chữa khác nhau
Lập lịch xích sửa chữa
Ta tiến hành lập như sau
Xác định thời gian giữa hai kỳ sửa chữa (to)
To = Tck / n
Trong đó: Tck: độ dài chu kỳ sửa chữa (tháng)
n: Số khoảng thời gian giữa các lần sửa chữa (được tính bằng cách lấy số lần sửa chữa trong một kỳ trừ đi 1)
Để lập lịch xích cho công tác sửa chữa Công ty căn cứ vào thời gian giữa hai kỳ sửa chữa để xác định thời gian giữa hai lần sửa chữa đến lần xem xét hay giữa hai lần xem xét với nhau bằng cách chia đều khoảng thời gian giữa hai lần sửa chữa cho số lần xem xét cộng 1.
Ví dụ
Một xe Kamazben đưa vào sử dụng tháng 08 năm 2001
Cơ cấu chu kỳ sửa chữa: L1 x B1 x N1 x N2 x V1 x B2 x N3 x N4 x V2 x L2
Trong đó: x là dạng xem xét giữa hai lần sửa chữa.
Độ dài chu kỳ sửa chữa Tck = 5 năm = 60 tháng
Theo cơ cấu chu kỳ sửa chữa ta có tổng số lần sửa chữa, bảo dưỡng là 10
n = 10 – 1 = 9
Vậy to = 60/9 = 6.67 => to = 7 tháng
Từ kết quả trên ta có thể lập được bảng lịch xích theo cơ cấu chu kỳ trên như sau:
Tháng 8 năm 2001: đưa vào sử dụng Tháng 2 năm 2004: Bảo dưỡng 2
Tháng 11 năm 2001: Xem xét Tháng 5 năm 2004: Xem xét
Tháng 2 năm 2002: Bảo dưỡng 1 Tháng 8 năm 2004: Nhỏ 3
Tháng 5 năm 2002: Xem xét Tháng 11 năm 2004: Xem xét
Tháng 8 năm 2002: Nhỏ 1 Tháng 2 năm 2005: Nhỏ 4
Tháng 11 năm 2002: Xem xét Tháng 5 năm 2005: Xem xét
Tháng 2 năm 2003: Nhỏ 2 Tháng 8 năm 2005: Vừa 2
Tháng 5 năm 2003: Xem xét Tháng 11 năm 2005: Xem xét
Tháng 8 năm 2003: Vừa 1 Tháng 2 năm 2006: Lớn 1
Tháng 11 năm 2003: Xem xét
Bước 2: Đánh giá khả năng, tiềm năng trong ngắn hạn về các nguồn lực của Công ty
Dựa vào báo cáo phân tích tài chính của phòng tài chính kế toán và phòng tổ chức hành chính đưa lên, và báo cáo của các đội, xí nghiệp về tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm Công ty xác định năng lực của từng tổ đội, và năng lực máy móc, thiết bị hiện có của mình.
Bước 3: Cân đối giữa nhu cầu và khả năng về các yếu tố nguồn lực.
Sau khi xác định được nhu cầu, bằng kinh nghiệm làm kế hoạch người làm kế hoạch sẽ tăng hay giảm một số phần trăm so với năm trước để dự tính kinh phí, nhân công, và đề ra một số biện pháp thực hiện và phân chia kế hoạch cho từng đội, xí nghiệp.
Trong quá trình thực hiện do sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố chủ quan người làm công tác kế hoạch và để phù hợp với hoạt động của Công ty nên không phải lúc nào nguyên tắc của phương pháp cân đối là: cân đối động, cân đối liên hoàn, cần đối các yếu tố trước khi cân đối tổng thể… cũng được tôn trọng và thực hiện tuyệt đối khoa học. Việc áp dụng phương pháp này ở Công ty Tây Hồ vẫn bằng kinh nghiệm và đánh giá chủ quan của người làm công tác kế hoạch là chính, chưa có sự hỗ trợ của máy tính bằng những phần mềm chuyên dụng. Đó là một hạn chế làm cho chất lượng của kế hoạch tạo ra chưa cao, còn phải điều chỉnh nhiều.
Nội dung của bản kế hoạch hiện thời
Hàng năm Công ty chỉ quản lý những máy móc thiết bị lớn và chuyên dụng còn những máy móc thiết bị nhỏ giao cho các xí nghiệp quản lý.
Mục tiêu của kế hoạch
Nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị
Giảm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.
Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công nhân trong việc thực hiện
Giảm thiểu sai hỏng lớn và bất thường
Giảm thời gian ngừng máy để sửa chữa
Nâng cao hệ số sử dụng máy móc, thiết bị và hệ số kỹ thuật của chúng.
Các công việc cụ thể:
Trong năm 2005 dự định bảo dưỡng 680 xe máy và thiết bị các loại.
Năm 2005 dự kiến số lần sửa chữa nhỏ là: 147 lần và sửa chữa vừa 47.
Dự kiến mức trích khấu hao: 2376 Triệu đồng
Dự kiến kinh phí sửa chữa: 3518175 nghìn đồng
Kế hoạch sửa chữa lớn máy móc, thiết bị cụ thể ở bảng 7
Việc điều động máy trong sử dụng thì dựa vào báo cáo năng lực của các đơn vị hàng quý, tháng hay khi có nhu cầu rồi lập hồ sơ điều động trình ban giám đốc đưa ra quyết định điều động xe, máy, thiết bị. Nếu công trình ở xa thì tiến hành thuê máy.
Việc vận chuyển và lắp dựng xe máy Công ty hoàn toàn thuê ngoài nó phát sinh cùng với nhu cầu điều động xe, máy và thiết bị.
Biện pháp thực hiện kế hoạch
Chăm lo đời sống của cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty, nhất là cán bộ kỹ thuật và công nhân trực tiếp vận hành máy
Thực hiện chế độ thưởng phạt nghiêm minh
Phối hợp với tổ chức Đảng và các tổ chức quần chúng trong Công ty
Tranh thủ sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng và Tổng cục công nghiệp Quốc phòng tạo điều kiện
Khai thác các nguồn tín dụng để có thêm kinh phí cho hoạt động sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa.
Phối hợp với phòng tổ chức có kế hoạch đưa công nhân đi đào tạo về vận hành xe, máy và thiết bị.
Bảng 7: Kế hoạch sửa chữa lớn máy móc, thiết bị năm 2005
Stt
Loại máy móc, thiết bị
Số đăng ký
Nước sản xuất
Phẩm cấp chất lượng
Nguồn gốc
Nội dung sửa chữa
Ghi chú
1
KAMAZ 55111
80K - 0247
Nga
3
Tự mua sắm
Động cơ, hệ thống điện, gầm, truyền động
2
TOYOTA camry
TK 90 - 35
Nhật
2
Tự mua sắm
Cơ cấu di chuyển, động cơ
3
Xe ủi DZ 171
Nga
2
Trang bị quốc phòng
Toàn bộ
4
Cần trục bánh hơi 18 tấn
Nga
3
Trang bị quốc phòng
Hệ thống thuỷ lực
5
Máy trộn bê tông 300 - 800L
Trung Quốc
3
Trang bị quốc phòng
Động cơ, thùng trộn, hệ thống di chuyển
6
Máy phát điện lưu động 25KW
Trung Quốc
Tự mua sắm
Thay bơm nhiên liệu
7
Máy hàn điện
Nga
Trang bị quốc phòng
Toàn bộ
8
Dây truyền sản xuất xi măng
Trung Quốc
Trang bị quốc phòng
Thay ghi lò nung số, hoàn chỉnh buồng lắng bụi khô
(Nguồn: Phòng ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement