Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By langtu2004lk
#957142

Download miễn phí Đề tài Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án vay vốn sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 : CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN VAY VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2

1.1.Khái quát chung về các dự án vay vốn sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu 2

1.1.1.Dự án vay vốn vay vốn SXKD XNK 2

1.1.2.Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với các dự án vay vốn SXKD XNK 3

1.1.3.Rủi ro trong tín dụng tài trợ cho các dự án SXKD XNK 4

1.2.Thẩm định tài chính dự án vay vốn sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại 7

1.2.1.Sự cần thiết thẩm định tài chính dự án vay vốn SXKD XNK của NHTM 7

1.2.2.Nội dung thẩm định tài chính dự án vay vốn SXKD XNK của NHTM 9

1.2.2.1. Thẩm định tổng vốn đầu tư của dự án vay vốn SXKD XNK 9

1.2.2.2. Thẩm định nguồn tài trợ của dự án 10

1.2.2.3.Thẩm định doanh thu, chi phí, lợi nhuận và xác định dòng tiền hàng năm của dự án 11

1.2.2.5. Thẩm định lãi suất chiết khấu 14

1.2.2.6.Thẩm định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án 15

1.2.2.7.Thẩm định về rủi ro của dự án 18

1.3.Chất lượng thẩm định tài chính dự án vay vốn sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại 20

1.3.1. Khái niệm 20

1.3.2.Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư 21

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài chính dự án vay vốn sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu 22

1.4.1.Các nhân tố chủ quan 22

1.4.2.Các nhân tố khách quan 24

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN VAY VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 26

2.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội 26

2.1.1.Sự ra đời và phát triển 26

2.1.2. Sơ đồ tổ chức 28

2.1.3.Kết quả các hoạt động cơ bản của Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội 29

2.2. Thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án vay vốn sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội 32

2.2.1.Quy trình thẩm định dự án vay vốn SXKD XNK 32

2.2.2. Nội dung thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội 33

2.3.Đánh giá chất lượng thẩm định tài chính dự án vay vốn sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội 47

2.3.1. Kết quả đạt được 47

2.3.2.Hạn chế và nguyên nhân 48

2.3.2.1. Hạn chế 48

2.3.2.2.Nguyên nhân 50

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN VAY VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 57

3.1.Định hướng hoạt động cho vay của ngân hàng ngoại thương Hà Nội 57

3.1.1.Định hướng chung của Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội 57

3.1.2.Định hướng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội 58

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án vay vốn sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội. 59

3.2.1.Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng tuyển dụng đội ngũ cán bộ thẩm định dự án 59

3.2.2.Nâng cao nhận thức về vai trò của chất lượng thẩm định tài chính dự án vay vốn SXKD XNK . 60

3.2.3.Tổ chức, quản lý công tác thẩm định dự án vay vốn SXKD XNK một cách khoa học, hiệu quả 61

3.2.4. Nâng cao chất lượng công tác thu thập và xử lý thông tin phục vụ thẩm định. 62

3.2.5.Hoàn thiện phương pháp thẩm định tài chính dự án vay vốn SXKD XNK 63

3.2.6.Tăng cường trang thiết bị và công nghệ phục vụ thẩm định dự án 66

3.2.7.Quản lý tốt rủi ro trong tín dụng tài trợ các dự án vay vốn SXKD XNK 67

3.3.Một số kiến nghị nhằm năng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án vay vốn sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu 67

3.3.1. Kiến nghị với chính phủ và các Bộ Ban ngành có liên quan 67

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 68

3.3.3.Kiến nghị với Ngân hàng Ngoại thương Việt nam 69

3.3.4.Kiến nghị với chủ đầu tư 69

KẾT LUẬN 71

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


định tài chính dự án đầu tư phụ thuộc rất lớn vào những thông tin mà khách hàng cung cấp trong hồ sơ và dự án vay vốn đệ trình lên ngân hàng. Đặc biệt đối với các dự án SXKD XNK thì những thông tin ngân hàng thu thập được là có giới hạn và việc xác minh, kiểm tra lại các thông tin do khách hàng cung cấp gặp khá nhiều trở ngại. Do đó, tính xác thực, khách quan, trình độ lập dự án và cung cấp những thông tin liên quan có vai trò khá quan trọng, có thể gây tác động tiêu cực hay tích cực tới chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn SXKD XNK.
*Môi trường pháp lý, chính sách của Nhà nước
Kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, xuất nhập khẩu là loại hình đòi hỏi khắt khe sự hoàn thiện môi trường pháp lý. Nếu môi trường pháp lý thể hiện được sự đồng bộ, nhất quán, sự tương quan tương đối với thông lệ quốc tế thì mới có thể tạo điều kiện thuân lợi cho các ngân hàng khi thẩm định các yếu tố pháp lý của dự án.
*Môi trường kinh tế - xã hội
Môi trường kinh tế - xã hội cũng là một nhân tố quan trọng, tác động đến chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn SXKD XNK. Môi trường kinh tế - xã hội có ổn định và tăng trưởng mới đảm bảo cho các dự án được thực thi hiệu quả như tính toán, mới giảm thiểu được các rủi ro có thể xảy ra cho cả ngân hàng và chủ đầu tư của dự án.
CHƯƠNG 2.
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN VAY VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI
2.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội
2.1.1.Sự ra đời và phát triển
Chi nhánh Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội (Vietcombank Hanoi) được thành lập ngày 01/03/1985 theo quyết định số 177/NH.QĐ của tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, chi nhánh Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định được vị trí quan trọng của mình, trở thành một trong những chi nhánh hàng đầu trong hệ thống Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam và có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội.
Trong những năm gần đây, Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội đã mở rộng tiếp cận và thẩm định các dự án đầu tư khả thi, có hiệu quả và đầu tư vốn tín dụng. Hoạt động đầu tư của Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội luôn bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố, tập trung đầu tư vào các ngành kinh tế mũi nhọn của thủ đô như: dịch vụ, thông tin, y tế, chuyển giao công nghệ, viễn thông, các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao, giao thông vận tải … hàng loạt dự án đầu tư của các doanh nghiệp đã được hoàn thành và đưa vào hoạt động. Hiện nay, Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội đang trực tiếp cho vay và đồng tài trợ hơn 80 dự án đầu tư trung dài hạn, hiện đại hoá máy móc thiết bị, nâng cao năng suất lao động và giúp cho các doanh nghiệp của thủ đô nắm bắt được thời cơ trong hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thủ đô và đất nước.
Hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội đang được mở rộng với việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng đa dạng như:
- Nhận tiền gửi
- Cho vay ngắn hạn, trung dài hạn
- Phát hành và thanh toán thẻ
- Thanh toán xuất nhập khẩu
- Thanh toán chuyển tiền trong nước
- Chi trả kiều hối
- Thu đổi ngoại tệ, thanh toán séc du lịch
- Các dịch vụ khác…
Ngân Hàng Ngoại ThươngViệt Nam được coi là ngân hàng đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động ngân hàng. Việc triển khai thành công hệ thống ngân hàng bán lẻ và việc nâng cấp, ứng dụng những tiện ích của nó giúp cho hoạt động dịch vụ của hệ thống Ngân Hàng Ngoại Thương trở nên đa dạng, hiệu quả và linh hoạt. Khách hàng thực sự được tiếp cận và sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng hiện đại như: Các dịch vụ trực tuyến online, dịch vụ thẻ rút tiền tự động, dịch vụ thương mại điện tử và rất nhiều tiện ích khác…Việc đi đầu trong ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại của hệ thống ngân hàng Ngoại Thương nói chung và của chi nhánh Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội nói riêng đã giúp cho các khách hàng được sử dụng những dịch vụ ngân hàng tiên tiến nhất, giao diện với công nghệ hiện đại, an toàn, nhanh chóng và chính xác.
2.1.2. Sơ đồ tổ chức
Có thể thấy mô hình tổ chức của Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội qua sơ đồ sau:
GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI
TRỤ SỞ CHÍNH
TÍN DỤNG TH
NGÂN QUỸ
KẾ TOÁN TC
DỊCH VỤ NH
KIỂM TOÁN
TIN HỌC
TT XNK
HÀNH CHÍNH
CHI
NHÁNH
CẤP II
PHÒNG
GIAO
DỊCH
CN BA ĐÌNH
CN CẦU GIẤY
CN THÀNH CÔNG
PGD SỐ 1
PGD SỐ 2
PGD SỐ 3
2.1.3.Kết quả các hoạt động cơ bản của Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội
Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội đã chú trọng đổi mới trong mọi lĩnh vực hoạt động nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của xã hội, vừa phát huy nghiệp vụ truyền thống của Ngân hàng, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Tăng trưởng của chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội đặc biệt diễn ra mạnh mẽ trong những năm gần đây. Từ năm 1999 đến nay tốc độ tăng huy động vốn bình quân hàng năm là 26,5%/năm, dư nợ cho vay tăng 64.25%, các mặt hoạt động khác như thanh toán xuất nhập khẩu, thanh toán trong hệ thống ngân hàng, kinh doanh ngoại tệ, kế toán, phát hành thẻ…đều đạt được sự tăng trưởng cao. Cụ thể là:
Về huy động vốn
Công tác huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám đốc và các phòng ban. Trong năm 2005, mặc dù có những biến động nhưng công tác huy động vốn cua Ngân hàng vẫn duy trì được kết quả tốt. Tổng nguồn vốn huy động năm 2005 đạt 8.254 tỷ đồng, tăng 28.8% so với năm 2004. Tính đến 2005, thị phần vốn huy động của Vietcombank chiếm 3.65% trên địa bàn Hà Nội. Huy động vốn ngoại tệ chiếm tỷ lệ cao hơn so với đông Việt Nam (Chiếm 51%). Số liệu chi tiết được thể hiện trong biểu sau:
Bảng 1: Tình hình huy động vốn
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2005
Năm 2004
Năm 2003
Nguồn vốn huy động
8.254
6.410
5.320
I. Đồng Việt Nam
4.063
2.835
2.226
Trong đó: Tiền gửi tổ chức kinh tế
1.463
1.025
826
Tiền gửi tổ chức dân cư
2.461
1.483
1.221
Các nguồn khác
139
327
179
II. Ngoại tệ (USD)
4.191
3.575
3.094
Trong đó: Tiền gửi tổ chức kinh tế
409
367
196
Tiền gửi tổ chức dân cư
3.542
3.02
2.707
Các nguồn khác
239
206
191
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2003, 2004, 2005 của Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội )
Về sử dụng vốn
Công tác điều hành vốn của Chi nhánh luôn tuân thủ quy chế quản lý vốn do Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội ban hành và thực hiện tốt phương châm an toàn và hiệu quả. Tỷ lệ sử dụng vốn sinh lời trong năm 2005 đạt 98.6% tổng nguồn vốn huy động, trong đó, đầu tư tín dụng chiếm 43%, phần còn lại thực hiện điều chuyển vốn nội bộ. Số liệu chi tiết được thể hiện trong biểu sau:
Bảng 1: Tình hình sử dụng vốn
Đơn vị: Triệu đồng
CHỈ TIÊU
Năm 2003
Năm 2004
Năm ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement