Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By 012_456
#957140

Download miễn phí Đề tài Tăng cường huy động vốn tại Chi nhỏnh Ngân hàng Công thương Khu vực Ba Đình

Quá trình toàn cầu hóa, tự do hóa và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng đã trở thành một trong những nội dung chủ yếu, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hầu hết các quan hệ kinh tế, tài chính của mỗi nước và trên toàn thế giới; nó vừa góp phần nâng cao hiệu quả phân phối nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường khả năng thanh toán, thúc đẩy thị trường tài chính trong nước phát triển ổn định, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống ngân hàng và các trung gian tài chính khác, đồng thời nó cũng thúc đẩy và duy trì hệ thống chính sách lành mạnh, tránh đổ vỡ mang tính hệ thống cũng như giúp hệ thống NHTM VN đương đầu với cạnh tranh từ nước ngoài. Trong bối cảnh đó, nền kinh tế VN nói chung và NHTM nói riêng đang vận động với những thách thức và thời cơ của tiến trình hội nhập. Bản thân ngành ngân hàng đã và đang tích cực cơ cấu lại tài chính, tổ chức và nhất là cơ cấu lại nghiệp vụ theo mục tiêu chiến lược CNH – HĐH đất nước.

Trước những thuận lợi khó khăn, thách thức đặt ra trên con đường phát triển của Chi nhánh song trên cơ sở những gì đã đạt được trong những năm qua. Dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước cùng các bộ ngành có liên quan, sự điều hành của NHCT VN cùng với sự hợp tác chặt chẽ, tin tưởng của khách hàng trong và ngoài nước. Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên Chi nhánh NHCT Khu vực Ba Đình cần phát huy những ưu thế và có biện pháp khắc phục những điểm yếu, khó khăn để hoàn thiện công tác huy động vốn, tăng cường quản lý vốn và sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh với phương châm “phát triển an toàn, hiệu quả và hội nhập”.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


, chi tiền mặt lớn. Phối hợp với phòng Kế toán giao dịch (trong quầy), Tổ chức hành chính thực hiện điều chuyển tiền giữa quỹ nghiệp vụ của Chi nhánh với NHNN, các NHCT trên địa bàn, các Quỹ tiết kiệm, Điểm giao dịch, Phòng giao dịch, máy rút tiền tự động (ATM) an toàn, đúng chế độ trên cơ sở đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu chi tại chi nhánh. Theo dõi tình hình kho tàng, lập kế hoạch sửa chữa cải tạo, tu bổ, nâng cấp kho tiền đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Tổ chức học tập nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác của phòng. Làm các báo cáo theo quy định của NHNN và NHCT.
2.1.2.9. Phòng Thông tin điện toán
Thực hiện công tác duy trì hệ thống, bảo trì bảo dưỡng máy tính đảm bảo thông suốt hoạt động của hệ thống mạng, máy tính của Chi nhánh. Quản lý về mặt công nghệ và kỹ thuật đối với toàn bộ hệ thống mạng thông tin của chi nhánh theo thẩm quyền được giao. Thực hiện triển khai các hệ thống, chương trình phần mềm mới, các phiên bản mới tõ phía NHCT tại Chi nhánh. Lập, gửi các báo cáo bằng File theo quy định hiện hành của NHCT Việt Nam, NHNN. Làm đầu mối về mặt công nghệ thông tin giữa chi nhánh NHCT với NHCT Việt Nam. Xử lý các sự cố đối với hệ thống thông tin tại Chi nhánh. Thực hiện lưu trữ, backup dữ liệu toàn Chi nhánh và phối hợp với các phòng chức năng để triển khai công tác đào tạo về công nghệ thông tin tại chi nhánh.
2.1.2.10. Phòng Kế toán tài chính
Phòng Kế toán tài chính là phòng nghiệp vụ tham mưu cho Giám đốc thực hiện công tác quản lý tài chính và thực hiện nhiệm vụ chi tiêu nội bộ tại Chi nhánh theo đúng quy định của Nhà nước và của NHCT. Chi trả lương và các khoản thu nhập khác cho cán bộ nhân viên hàng tháng. Tổ chức quản lý và theo dõi hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ lao động, kho ấn chỉ, chi tiêu nội bộ của Chi nhánh. Lập kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính, lập kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc, kế hoạch chi tiêu nội bộ bảo đảm hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trình Giám đốc Chi nhánh quyết định. Phối hợp với các phòng liên quan tham mưu cho Giám đốc về kế hoạch và thực hiện quỹ tiền lương quý, năm. Tính và trích nộp thuế, bảo hiểm xã hội theo quy định. Là đầu mối trong quan hệ với cơ quan thuế, tài chính. Thực hiện lưu giữ chứng từ, số liệu, làm báo cáo theo quy định của Nhà nước và NHCT
2.1.2.11. Phòng Kiểm tra nội bộ
Phòng Kiểm tra nội bộ là phòng nghiệp vụ có chức năng giúp Giám đốc giám sát, kiểm tra, kiểm toán các mặt hoạt động kinh doanh của Chi nhánh nhằm đảm bảo việc thực hiện theo đúng pháp luật của Nhà nước và cơ chế quản lý của ngành. Kiểm toán hàng ngày các giao dịch lớn hay các nghiệp vụ theo quy định. Thực hiện kiểm tra hay phối hợp với phòng nghiệp vụ để kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc. Tiếp nhận và giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân, tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại tố cáo về nội dung có liên quan đến hoạt động của NHCT. Tham mưu cho Giám đốc về công tác phòng chống tham nhũng. Phối hợp với phòng Kế toán giao dịch, Tổ chức Hành chính tham gia vào việc mua sắm, sửa chữa tài sản cố định, công cụ lao động và một số công việc khác với tư cách giám sát. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của NHCT Việt Nam và tổ chức học tập nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của phòng.
2.1.3. Chức năng nhiệm vụ
Chi nhánh có chức năng trực tiếp kinh doanh tiền tệ tín dụng và cung cấp các dịch vụ ngân hàng. Ngoài ra Chi nhánh còn trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo lệnh của Tổng Giám đốc NHCT VN; làm đầu mối thực hiện các nhiệm vụ theo uỷ quyền của NHCT VN. Cụ thể Chi nhánh có các chức năng sau.
Quản lý vốn nội ngoại tệ tạm thời nhàn rỗi, cân đối điều hòa vốn trong Chi nhánh và hệ thống NHCT VN; chấp hành quy chế về dự trữ bắt buộc.
Làm đầu mối thực hiện thanh toán quốc tế, quản lý tài khoản tiền gửi của các đơn vị thành viên tại Chi nhánh và của NHCT VN tại các ngân hàng khác.
Làm đầu mối kinh doanh trên thị trường liên ngân hàng trong và ngoài nước.
Thực hiện các hoạt động huy động vốn: Khai thác và nhận tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi thanh toán của các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước bằng VND và ngoại tệ; phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu ngân hàng, tiếp nhận các nguồn vốn tài trợ, uỷ thác của Chính phủ, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.
Cho vay ngắn, trung và dài hạn bằng VND và ngoại tệ đối với khách hàng.
Thực hiện các dịch vụ ngân hàng: Thanh toán quốc tế, bảo lãnh, chiết khấu, mua bán ngoại tệ, phát hành thẻ ATM và các dịch vụ khác.
Đầu tư dưới các hình thức như hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần và các hình thức đầu tư khác với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khi được NHCT VN cho phép.
Trực tiếp thử nghiệm các sản phẩm mới trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Là thành viên của một trong những NHTM Quốc doanh lớn nhất VN, Chi nhánh có đủ các nguồn lực để mở rộng các hoạt động của mình, với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, cự cố gắng và tinh thần trách nhiệm của toàn thể các bộ công nhân viên Chi nhánh đã chứng tỏ năng lực hoạt động của mình, xác lập được uy tín trên thị trường tài chính VN nói chung và địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng.
2.1.4. Tình hình hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khu vực Ba Đình
2.1.4.1. Tình hình kinh tế xã hội tác động đến hoạt động kinh doanh ngân hàng
Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước và cũng là trung tâm tài chính hàng đầu tại Khu vực phía Bắc đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống tài chính cả nước. Tại đây tập trung đông đảo các tổ chức tín dụng và chi nhánh của tổ chức tín dụng: NHNN, các NHTM quốc doanh, các NHTM cổ phần, liên doanh, Ngân hàng Chính sách, công ty Bảo hiểm, Quỹ tín dụng, công ty Tài chính…Sự phát triển mạng lưới hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội ngày càng tạo áp lực cạnh tranh đối với các ngân hàng nói chung và Chi nhánh nói riêng.
Nền kinh tế nước ta những năm qua tuy gặp phải một số khó khăn lớn như năm 2003 thiên tai ở miền Trung và Tây Nguyên; cuộc chiến tranh ở IRẮC đã tác động bất lợi đối với nền kinh tế, giá một số nguyên liệu nhập khẩu tăng cao, một số doanh nghiệp xuất khẩu ở VN mất thị trường…Trong lĩnh vực ngân hàng Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cắt giảm lãi xuất xuống mức thấp nhất chỉ còn 1%/năm nên tình hình lãi suất của nước ta đã có xu hướng trái chiều giữa VND và ngoại tệ trong một thời gian dài và tác động chuyển dịch trong cơ cấu vốn huy động: vốn huy động VND tăng, vốn huy động ngoại tệ có xu hướng giảm.
Năm 2004 do tác động của thị trường thế giới và thiên tai dịch bệnh, đặc biệt là tác động của dịch cúm gia cầm, hạn hán, rét đậm vào thời điểm đầu năm ở các tỉnh phía Bắc, giá xuất các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản trên thị trường thế giới tăng cao…đã tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng trong n

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement