Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngptin1
#957119

Download miễn phí Đề tài Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tại Hội sở chính Ngân hàng Công thương Hà tây

Chương 1 3

CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỔ PHẦN HOÁ. 3

1.1 Tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp nhà nước 3

cổ phần hoá. 3

1.1.1 Đặc trưng các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá. 3

1.1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhà nước. 3

1.1.1.2 Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. 4

1.1.2 Tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá. 9

1.1.2.1 Tín dụng ngân hàng. 9

1.1.2.2 Vai trò tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá. 13

1.2 Chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá. 15

1.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng. 15

1.2.2 Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng. 17

1.2.2.1 Chỉ tiêu định tính. 17

1.2.2.2 Chỉ tiêu định lượng. 18

1.2.3 Chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá. 21

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. 23

1.3.1 Nhân tố từ phía ngân hàng: 23

1.3.2 Nhân tố từ phía khách hàng: 25

1.3.3 Các nhân tố thuộc về môi trường. 27

Chương 2 29

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỔ PHẦN HOÁ TẠI HỘI SỞ CHÍNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HÀ TÂY. 29

2.1 Khái quát về ngân hàng công thương Hà Tây và các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá trên địa bàn. 29

2.1.1 Khái quát về ngân hàng công thương Hà Tây. 29

2.1.1.1 Sự hình thành và quá trình phát triển. 29

2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức và quản lý. 30

2.1.1.3 Kết quả hoạt động chủ yếu của NHCT Hà Tây trong thời gian 2003-2005. 32

2.1.2 Thực trạng cổ phần hoá trên địa bàn tỉnh Hà Tây. 39

2.1.2.1 Tiến trình cổ phần hoá trên cả nước. 39

2.1.2.2 Thực trạng cổ phần hoá trên địa bàn tỉnh Hà tây. 41

2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá tại Hội sở chính Ngân hàng Công thương Hà Tây. 42

2.2.1 Số lượng doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá có quan hệ tín dụng với Ngân hàng Công thương Hà Tây trong mấy năm qua. 42

2.2.2 Quy trình xử lý tín dụng đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá tại Ngân hàng Công thương Hà Tây. 42

2.2.3 Tình hình cho vay các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá tại Hội sở chính ngân hàng công thương Hà Tây. 45

2.2.3.1 Quy mô tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp tại Hội sở chính. 45

2.2.3.2 Tình hình cho vay đối với loại hình doanh nghiệp. 48

2.2.4 Tình hình thu nợ đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tại Hội sở NHCT Hà Tây. 55

2.3 Đánh giá chất lượng tín dụng. 56

2.3.1 Những kết quả đạt được. 56

2.3.2 Những vướng mắc của ngân hàng khi xử lý nợ đối với DNNN cổ phần hoá và nguyên nhân. 56

3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNN cổ phần hoá. 61

3.2.1 Giải pháp cụ thể đối với doanh nghiệp. 61

3.2.1.1 Giải pháp đối với các DNNN trước khi cổ phần hoá. 61

3.2.1.2 Giải pháp đối với các doanh nghiệp nhà nước trong quá trình cổ phần hoá. 62

3.2.1.3 Giải pháp đối với các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá. 63

3.2.2 Giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng từ nội lực của ngân hàng 64

3.2.2.1 Xây dựng quy trình quản lý tín dụng hợp lý, khoa học và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình đó trong quá trình tổ chức thực hiện. 64

3.2.2.2 Đổi mới hoạt động quản trị nhân sự. 65

3.2.2.3 Nâng cao công tác thu thập thông tin. 67

3.2.2.4 Nâng cao năng lực thẩm định các nhu cầu tín dụng. 68

3.2.2.5 Tăng cường công tác Marketing ngân hàng và áp dụng chính sách khách hàng hợp lý. 69

3.2.2.6 Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát nội bộ. 69

3.3 Kiến nghị. 70

3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước, các Bộ, ngành và cơ quan liên quan 70

3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng công thương Việt Nam. 71

3.3.3 Kiến nghị với chính quyền địa phương. 71

Kết luận 73

Danh mục tài liệu tham khảo. 74

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hách hàng, giải quyết nhanh và hiệu quả các hợp đồng tín dụng.
Tóm lại: Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, xuất phát từ yếu tố chủ quan và khách quan. Nhân tố cơ bản quyết định chất lượng tín dụng không phải do khách quan hay do lực lượng nào đó bên ngoài quyết định mà nó nằm ngay bên trong ngân hàng. Vì vậy các ngân hàng ngoài việc bám sát khách hàng và các chính sách quy định của pháp luật, ngân hàng cần có các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động trong ngân hàng, để đảm bảo chất lượng tín dụng cao.
Chương 2
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỔ PHẦN HOÁ TẠI HỘI SỞ CHÍNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HÀ TÂY.
2.1 Khái quát về ngân hàng công thương Hà Tây và các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá trên địa bàn.
2.1.1 Khái quát về ngân hàng công thương Hà Tây.
2.1.1.1 Sự hình thành và quá trình phát triển.
Ngân hàng Công thương tỉnh Hà Tây là một chi nhánh của Ngân hàng Công thương Việt Nam. Cùng nhịp với sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước cũng như tỉnh Hà Tây, Ngân hàng Công thương Hà Tây đã trải qua các giai đoạn:
Chi nhánh NHCT Hà Tây là ngân hàng chuyên doanh được thành lập theo Nghị định số 53/HĐBT của hội đồng bộ trưởng và chính thức hoạt động vào tháng 7 năm 1988; hoạt động kinh doanh đối với các thành phần kinh tế và dân cư trên địa bàn tỉnh Hà Tây và một số quận, huyện thuộc thành phố Hà nội ngoài ra còn cho vay vốn tài trợ đối với khách hàng thuộc tỉnh Sơn La, Hoà Bình. Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường, NHCT và các chi nhánh trở thành ngân hàng thương mại đa năng.
Tháng 10/1991, Quốc hội đã thông qua việc tách tỉnh Hà Sơn Bình thành hai tỉnh Hà Tây và Hoà Bình. Khi đó chi nhánh Hoà Bình trực thuộc Ngân hàng bàn giao cho tỉnh Hoà Bình. Thống đốc ngân hàng có quyết định thành lập Ngân hàng Công thương Hà Tây.
Đến tháng 4/1993: NHCT Hà Tây được thành lập các phòng giao dịch và các tổ tiết kiệm. Phòng giao dịch Xuân Mai được thành lập vào tháng 2/2001 tại huyện Chương Mỹ tỉnh Hà Tây.
Tháng 12/2001: Hội đồng quản trị NHCT Việt Nam quyết định thành lập chi nhánh NHCT cấp II Sông Nhuệ. Vào thời điểm này, NHCT Hà tây bao gồm một chi nhánh NHCT cấp II trực thuộc, bốn phòng giao dịch, bảy phòng ban nghiệp vụ ở Hội sở chính, 16 quỹ tiết kiệm trực thuộc các phòng giao dịch và chi nhánh NHCT cấp II.
Tháng 12/2003: Hội đồng quản trị NHCT Việt Nam có quyết định thành lập 2 chi nhánh cấp II trực thuộc NHCT Hà Tây, đó là:
Chi nhánh NHCT cấp II Quang Trung.
Chi nhánh NHCT cấp II Nguyễn Trãi.
Tháng 8/2005: Thực hiện dự án hiện đại hoá NHCT Việt nam, Hội đồng quản trị NHCT Việt Nam đã có các quyết định về việc chuyển mới mô hình tổ chức đối với chi nhánh NHCT Hà Tây và các chi nhánh cấp II trực thuôc. Và đến thơi điểm hiện tại, NHCT Hà Tây có 13 điểm tiết kiệm. Từ 16 quỹ rút xuống còn 13 quỹ, có sự cắt giảm đó là do các quỹ đặt tại các vị trí chưa phù hợp hay là do địa điểm đi thuê người ta đòi lại trụ sở nên phải sát nhập các quỹ. Tại hội sở chính có 8 phòng chuyên môn nghiệp vụ (trong sơ đồ tổ chức).
Trong điều kiện cơ chế thị trường - cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải tự thích nghi, tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Nhưng với lợi thế trụ sở nằm ngay tại trung tâm thị xã Hà đông, nơi tập trung cơ quan đầu não của chính quyền địa phương và các doanh nghiệp lớn, sát nách Hà nội là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hoá của cả nước, cho nên mọi thông tin về đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước đến với NHCT Hà Tây rất nhanh chóng và có điều khiển triển khai kịp thời.
2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức và quản lý.
a. Cơ cấu tổ chức:
Thực hiện chỉ đạo của NHCT Việt Nam, với mục đích mở rộng và nâng cao vị thế hoạt động nhằm cung ứng tốt nhất các sản phẩm, dịch vụ cho bạn hàng, trong những năm qua NHCT tỉnh Hà Tây đã từng bước xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy và mạng lưới vững chắc. NHCT Hà Tây đã luôn xem công tác xây dựng và phát triển nguồn nhân lực ở vị trí then chốt. Hiện tại, tổng số cán bộ công nhân viên của NHCT Hà Tây gồm 216 người, có 1 tiến sỹ kinh tế, 3 thạc sỹ kinh tế, 112 người có trình độ đại học, 23 người trình độ cao đẳng, còn lại là trung học chuyên nghiệp.
Mô hình cơ cấu tổ chức NHCT Hà Tây:
Giám đốc
P.Giám đốc
CN
Sông
Nhuệ
CN
Quang Trung
CN
Nguyễn Trãi
P.giao dịch Xuân Mai
P.
Khách
Hàng
DN
P.
Khách
Hàng

Nhân
P.
Tài
Trợ
Thương
Mại
P.
Tổng
Hợp Tiếp Thị
P.
Kế
Toán
Giao
Dịch
P.
Tiền
Tệ
Kho
Quỹ
P.
Tổ chức hành chính
P.
Thông
Tin
Điện
Toán
Qũy
Tiết
Kiệm
Số …
Quỹ
Tiết
Kiệm
Số …
Quỹ Tiết
Kiệm
Số …
Quỹ
Tiết
Kiệm
Số …
b. Cơ chế quản lý:
Kể từ tháng 8/2005 khi thực hiện dự án hiện đại hoá NHCT, NHCT Hà Tây cũng như các chi nhánh cấp II trực thuộc đều xử lý hạch toán trực tuyến với NHCT Việt Nam. Sự thay đổi này đã phát huy tính tích cực trong việc quản lý điều hành trong toàn hệ thống và tính tập trung cao.
Giai đoạn trước khi thực hiện hiện đại hoá: Các chi nhánh NHCT cấp II giao dịch trực tuyến với NHCT cấp I, chứ không phải là giao dịch trực tuyến với NHCT Việt Nam.
2.1.1.3 Kết quả hoạt động chủ yếu của NHCT Hà Tây trong thời gian 2003-2005.
Hoạt động của ngân hàng luôn gắn liền với sự phát triển kinh tế và tình hình chính trị xã hội. Tiến tới gần việc gia nhập WTO, NHNN đã có các quyết định mới về tỷ lệ an toàn trong hoạt động tín dụng, quyết định về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro…, hướng các ngân hàng thương mại hoạt động theo các chuẩn mực quốc tế. Trong bối cảnh đó, NHCT Hà Tây đã tiếp tục mở rộng và hoàn thiện mạng lưới hoạt động nhằm nâng cao vị thế, đáp ứng tốt các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng theo trục thời gian. Trong những năm gần đây NHCT Hà Tây đã thu được những kết quả tăng trưởng đáng kể.
a. Kết quả tài chính của NHCT
Bảng 1: Doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản của NHCT Hà Tây.
Đơn vị : Triệu đồng.
Chỉ tiêu
Năm 2003
Năm 2004
Năm 2005
So sánh 2004/2003(%)
So sánh 2005/2004(%)
Doanh thu
98565
114388
131871
16.05%
15.28%
Lợi nhuận
18613
23537
23131
26.45%
-1.72%
Trích dự phòng rr
7547
0
5885
-100.00%
Tổng tài sản có
1504966
1702889
1562029
13.15%
-8.27%
(Nguồn: Phòng tổng hợp tiếp thị NHCT Hà Tây)
Dựa vào bảng trên ta có thể nhận thấy, doanh thu của ngân hàng tăng trưởng đều qua các năm (năm 2004 tăng 16.05% so với năm 2003, năm 2005 tăng 15.28% năm 2004). Tổng tài sản của ngân hàng có tăng trưởng chứng tỏ qui mô của ngân hàng lớn mạnh hơn. Lợi nhuận ngân hàng năm 2004 tăng 26.45% so với năm 2003, tăng trưởng cao, năm 2005 có sự sụt giảm nhưng không đáng kể so với năm 2004.
b. Tình hình huy động vốn:
Ngân hàng thương mại chỉ có thể đạt kết quả kinh doanh cao khi tổ chức tốt công tác huy động vốn. Trong những năm qua NHCT Hà Tây đã nỗ lực trong công tác huy động vốn bằng việc mở rộng mạng lưới hoạt động, áp dụng các biện pháp tiếp thị đa dạng, chăm sóc khách hàng như: áp dụng lãi suất linh hoạt, tặng quà khuyến mại, đa dạng hoá hình thức h...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement