Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By starla1774
#957115

Download miễn phí Đề tài Tăng cường quản lý chi phí nhằm tăng lợi nhuận tại Bưu điện tỉnh Hải Dương

Quản lý theo pháp luật, giảm bớt biện pháp hành chính, tăng cường các biện pháp “hậu kiểm”, không can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chú trọng định hướng và dự báo; gắn quy hoạch, kế hoạch với hệ thống cơ chế chính sách và thị trường; đảm bảo phát triển lành mạnh, bình đẳng. Bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, người tiêu dùng và của doanh nghiệp.

- Thiết lập các tiền đề cần thiết cho bưu chính, viễn thông, tin học trong quá trình Việt Nam tham gia AFTA, APEC, thực hiện Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ, gia nhập WTO.

* Tiếp tục đổi mới tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và hoạt động của các doanh nghiệp :

- Đổi mới doanh nghiệp theo mục tiêu: "năng suất, chất lượng, hiệu quả"; nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tin học. Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, hình thành các tập đoàn bưu chính, viễn thông, tin học mạnh; tạo thế và lực để hội nhập, cạnh tranh quốc tế thắng lợi.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


doanh của đơn vị mình. Bộ máy quản lý của Bưu điện tỉnh Hải Dương được tổ chức theo mô hình trực tuyến với 12 Bưu điện huyện , thành phố, 12 đài viễn thông nằm trong 1 công ty đó là Công ty Điện báo điện thoại, công ty BC-PHBC có cơ cấu và nhiệm vụ cụ thể.
Bộ máy tổ chức quản lý của Bưu điện tỉnh Hải Dương bao gồm:
-Ban giám đốc: gồm 1 giám đốc và 2 phó giám đốc.
Giám đốc là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Nhà nước và Tổng công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động của doanh nghiệp.
Bên cạnh giám đốc là 2 phó giám đốc, được giám đốc uỷ quyền phụ trách các lĩnh vực kinh doanh, kĩ thuật và hành chính.
-Các phòng ban chức năng của Bưu điện gồm 8 phòng ban: phòng tổng hợp, phòng kế hoạch-kinh doanh tiếp thị, phòng đầu tư xây dựng cơ bản, phòng Viễn thông tin học, phòng tổ chức cán bộ lao động, phòng nghiêp vụ bưu chính và viễn thông, phòng kế toán thống kê tài chính và phòng hành chính quản trị.
Sơ đồ bộ máy tổ chức Bưu điện tỉnh Hải Dương:
Gi¸m ®èc
Phó giám đốc kĩ thuật
Phó giám đốc nghiệp vụ hành chính
Phòng đầu tư xdcb
Phòng viễn thông tin học
Phòng tccb lao động
Phòng nghiệp vụ bưu chính viễn thông
Phòng kế toán thống kê tài chính
Phòng hành chính quản trị
Các bưu điện huyện,tp
Công ty điện báo diện thoại
Công ty bc-phbc
Các đài viễn thông
Các trạm viễn thông
Điểm bđvh xã
Các tổ sản xuất
Các bưu cục
Điểm bđvhxã
Các tổ sản xuất
Các bưu cục
Đại lý
Phòng kế hoach kinh doanh tiếp thị
Đại lý
Đây là bộ máy quản lý phù hợp với qui mô và đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp. Với mô hình này, Ban giám đốc của Bưu điện có thể dễ dàng nắm được thông tin của doanh nghiệp mình một cách chính xác từ bộ phận quản lí đến các đài, đội trực thuộc cơ sở sản xuất để điều hành. Các phòng ban chức năng được tập trung chuyên sâu theo các lĩnh vực quản lý qua đó làm nhiệm vụ tham mưu giúp ban giám đốc điều hành một cách có hiệu quả. Bộ phận trực tuyến là các đài và các công ty trực tiếp nhận sự chỉ đạo từ ban giám đốc đảm bảo sự thống nhất trong lãnh đạo và quản lý. Giữa các phòng ban, các đơn vị sản xuất, đơn vị sự nghiệp của Bưu điện có sự giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ.
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của bưu điện tỉnh Hải Dương.
Là một đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chính-Viễn thông Việt Nam, với gần 10 năm hình thành và phát triển, bưu điện tỉnh Hải Dương đã trở thành một đơn vị kinh doanh quan trọng của tỉnh Hải Dương và là một bộ phận không thể tách rời của mạng viễn thông quốc gia, được ưu tiên phát triển để hoà nhập vào mạng viễn thông quốc tế, phục vụ cho công cuộc Công nghiêp hoá-Hiện đại hoá đất nước. Bưu điện tỉnh Hải Dương được xếp vào nhóm các doanh nghiệp chịu sự quản lý của Tổng công ty, cùng các đơn vị thành viên khác trong một dây truyền công nghệ viễn thông liên hoàn, thông nhất cả nước, có mối liên hệ mật thiết với nhau về tổ chức mạng lưới, lợi ích kinh tế, tài chính và phát triển các dịch vụ Bưu chính viễn thông.
Chức năng nhiệm vụ chính của Bưu điện tỉnh Hải Dương là tổ chức và xây dựng, quản lí, vận hành, khai thác mạng lưới Bưu chính-Viễn thông để kinh doanh và phục vụ theo Tổng công ty trực tiếp giao. Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo của cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, phục vụ các yêu cầu thông tin trong đời sống kinh tế, xã hội của các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các nơi khác theo qui định của Tổng công ty nhằm hoàn thành kế hoạch được giao.
Thiết kế mạng lưới thuê bao, xây lắp chuyên ngành thông tin liên lạc.
Kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành Bưu chính-Viễn thông.
Kinh doanh các ngành nghề khác trong phạm vi pháp luật cho phép và thực hiện các nhiệm vụ Tổng công ty giao.
Bưu điện tỉnh Hải Dương chịu sự quản lí của các cơ quan Nhà nước trung ương( Bộ, ngành, Tổng cục Bưu điện) thông qua Tổng công ty Bưu chính Viễn thông về chấp hành pháp luật, các chính sách về người lao động, các định mức kinh tế, kĩ thuật và các chế độ tài chính, các qui định quản lí Nhà nước về lĩnh vực Viễn thông.
2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Bưu điện tỉnh Hải Dương.
*Sản phẩm
Sản phẩm chính của Bưu điện tỉnh Hải Dương nói riêng và ngành Bưu chính Viễn thông nói chung là các loại hình dịch vụ Bưu chính Viễn thông. Đặc trưng của các loại hình dịch vụ này là tính phi vật chất và là kết quả của một chuỗi các hoạt động thống nhất , khó thống nhất trong toàn bộ dây truyền sản xuất của rất nhiều đơn vị cùng tham gia. Bưu điện tỉnh Hải Dương thực hiện một phần công việc trong toàn bộ lộ trình hoàn thiện sản phẩm bao gồm các công đoạn đi, trung chuyển và công đoạn đến. Do sản phẩm mang tính phi vât chất nên trong tổng chi phí phát sinh thì chi phí nguyên vật liệu chủ yếu là nguyên vật liệu phụ chiếm tỷ trọng rất nhỏ còn chi phí nhân công, chi phí khấu hao tài sản cố định và chi phí bằng tiền khác thường chiếm tỷ trọng lớn. Ngoài ra, cũng không có sản phẩm dở dang, không có các khâu lưu kho, bảo quản. Sản phẩm dịch vụ được định giá và được khách hàng chấp nhận trước khi được tạo ra. Tuy nhiên, với đặc điểm là sản phẩm được tạo ra nếu có nhu cầu nền Bưu điện không thể chủ động sản xuất sẵn sản phẩm dự trữ mà chỉ là cung ứng dạng các loại hình dịch vụ mới cho khách hàng nhằm thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Đây chính là nguyên nhân khiến cho sản xuất thường không đều, khi dồn dập lúc thưa thớt và có khi chờ việc.
* Môi trường kinh doanh.
Thị trường Bưu chính Viễn thông nói chung của Việt Nam hiện nay và thị trường về các sản phẩm Bưu chính Viễn thông của tỉnh Hải Dương nói riêng ngoài Bưu điện tỉnh Hải Dương trước đây là đơn vị độc quyền chuyên cung cấp các sản phẩm của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông(VNPT) nay còn có Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT), công ty điện tử viễn thông quân đội(Vietel) và Hanoi Telecom. Vì vậy Bưu điện tỉnh Hải Dương đang phải cạnh tranh với các công ty khác trong việc cung cấp các dịch vụ trên địa bàn của tỉnh. Sự cạnh tranh đã bắt đầu xuất hiện tuy vẫn còn yếu. Trong thời gian tới sự cạnh tranh mạnh mẽ lên rất nhiều với sự tham gia của số lượng lớn hơn các doanh nghiệp khai thác dich vụ Bưu chính Viễn thông.
Trên phương diện quốc tế, Việt Nam hiện đang là thành viên của ASEAN, đang trong tiến trình gia nhập WTO, APEC và hiện đã kí kết thành công hiệp định thương mại Việt-Mỹ. Một trong những chủ đề lớn trong các vòng đàm phán là việc chống độc quyền và tự do hoá thị trường bưu chính viễn thông. Vì vậy sự tham gia của các nhà khai thác bưu chính viễn thông ngay tại thị trường Việt Nam và việc chia sẻ thị trường của các doanh nghiệp trong nước với nước ngoài là tương lai không xa. Tuy nhiên, việc tự do hoá thị trường bưu chính viễn thông cũng đồng nghĩa với việc mở ra cơ hội cho Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam và có thể tham gia khai thác trên thị trường viễn thông thế giới. Bưu điện tỉnh H...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement