Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoangduc0520
#957090

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện hạch tóan với người mua và người bán tại công ty Cổ Phần Phát Triển An Phú

GVHD: TS NGUYỄN NGỌC QUANG 59 SV: NGYỄN THỊ THỦY- KẾ TOÁN 44B

Lời nói đầu 1

Chương 1: Thực trạng thanh toán với người mua và người bán tại công ty cổ phần phát triển an phú 2

1.1. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật, tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh ở công ty cổ phần phát triển an phú 2

1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cổ Phần Phát Triển An Phú 2

1.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty 5

1.1.4. Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh doanh của công ty 7

1.1.5 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 14

1.1.5.1 Thị trường kinh doanh 14

1.1.5.2 cách mua hàng và bán hàng của công ty 15

1.1.6 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 16

1.1.6.1 Mô hình tổ chức bộ máy của công ty 17

1.1.6.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận 18

1.1.7 Tình hình quản lý và sử dụng lao động của công ty 19

1.1.7.1 Tình hình phân bổ lao động của công ty 19

1.1.7.2 Các chính sách của công ty đối với người lao động: 19

1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở công ty cổ phần phát triển an phú 21

12.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ Phần Phát Triển An Phú 21

1.2.2 Tổ chức hạch toán kế toán chung 23

12.2.1 Chính sách kế toán chung 23

1.2.2.2 Tổ chức vận dụng chứng từ và tài khoản kế toán 23

1.2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. 24

1.3 Thực trạng thanh toán với người bán tại công ty cổ phần an phú 26

13.1. Các cách thanh toán chủ yếu tại Công ty Cổ Phần Phát Triển An Phú. 26

1.3.2. Chứng từ kế toán thanh toán với người bán tại Công ty Cổ Phần Phát Triển An Phú 26

1.3.3 Tài khoản sử dụng . 30

2.3.4 Sổ chi tiết và sổ tổng hợp theo dõi thanh toán với nhà cung cấp 31

1.3.5 Hạch toán chi tiết thanh toán với người ban. 31

1.3.6 Hạch toán tổng hợp thanh toán với người bán. 36

1.4. thực trạng hạch toán thanh toán với người mua tại công ty Cổ Phần Phát Triển An Phú 41

1.4.1 Các cách thanh toán chủ yếu. 41

1.4.2 Tổ chức chứng từ thanh toán với khách hàng 41

1.4.3 Tài khoản sử dụng 43

1.4.4 Sổ chi tiết và sổ tổng hợp theo dõi thanh toán với người mua 44

1.4.5 Hạch toán tổng hợp phải thu của khách hàng. 44

2.4.6 Hặch toán tổng hợp nghiệp vụ thanh toán với khách hàng. 45

1.5. Phân tích tình hình thanh toán tại công ty cổ phần an phú 49

Chương 2: Hoàn thiện hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua và người bán tại công ty cổ phần an phú 51

2.1. Đánh giá và nhận xét chung về thực trạng công tác kế toán tại công ty an phú 51

2.1.1 Nhận xét chung về tổ chức công tác kế toán tại Công ty An Phú 51

2.1.2. Nhận xét về thực trạng tổ chức hạch toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty An Phú. 52

2.2. Phương hướng hoàn thiện kế toán thanh toán với người mua và người bán tại công ty Cổ Phần An Phú 54

2.2.1 Phương hướng hoàn thiện 54

2.2.2 Ý kiến hoàn thiện 54

Kết luận 57

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


nhân lực làm nhiệm vụ kinh doanh trực tiếp.
Công ty hoạt đông theo chế độ một thủ trưởng trên cơ sở làm chủ một tập đoàn để phát huy chức năng động và sáng tạo của toàn nhân viên trong công ty, đồng thời quyền lực được tập chung trong tay một người giúp cho việc điều hành công ty được dễ dàng hơn. Vì công ty Cổ Phần Phát Triển An Phú là một công ty còn nhỏ chính vì vậy với quyền lực tập chung vào một người là hoàn toàn phù hợp với nhu câù phát triển của công ty. tuỳ từng trường hợp vào từng giai đoạn từng thời kỳ phát triển của công ty cũng như nhu cầu kinh doanh của công ty thì theo điều lệ tổ chức hoạt động cuả công ty và xét thấy cần thiết thì giám đốc của công ty có quyền thành lập thêm hay cắt giảm đi một số phòng ban không phù hợp.
1.1.6.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
Đại hội cổ đông (HĐCĐ): là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của Công ty. ĐHCĐ có nhiệm vụ thảo luận và thông qua điều lệ của công ty, bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm Soát, quyết định bộ máy tổ chức và quản lý của công ty, thông qua phương án sản xuất, kinh doanh của công ty.
Hội đồng quản trị (HĐQT): là cơ quan quản trị cao nhất của công ty, do đhcđ bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Nhiệm vụ của hđqt là quyết định chiến lược phát triển, quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý của Công ty và một số vấn đề liên quan đến mục đích và quyền hạn của Công ty.
Tổng giám đốc (TGĐ): là người điều hành cao nhất mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày của công ty và phải chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
Ban kiểm soát: là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
Văn phòng công ty : Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý nhân sự trong công ty, giải quyết các chế độ về chính sách, tiền lương, bảo hiểm và các chế độ khác cho nhân viên trong công ty.
Phòng tài chính kế toán: Chịu trách nhiệm quản lý về tiền, vốn và tài sản của công ty, tổ chức hạch toán các hoạt động kinh doanh đúng theo chế độ kế toán hiện hành.
Phòng kinh doanh XNK: Trực tiếp thực hiện việc mua bán hàng hoá trong và ngoài nước.
Phòng dự án thị trường: Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược và lên kế hoạch mua và cung ứng hàng hoá.
Tổng kho: Tiếp nhận, bảo quản, bốc xếp, nhập, xuất kho hàng hoá theo yêu cầu.
Hệ thống các trung tâm kinh doanh: là các cửa hàng trực thuộc công ty, chủ yếu thực hiện các giao dịch bán buôn và bán lẻ.
Xưởng sản xuất phụ: có nhiệm vụ sản xuất một số hàng hoá để đáp ứng yêu cầu kinh doanh phụ của công ty.
1.1.7 Tình hình quản lý và sử dụng lao động của công ty
1.1.7.1 Tình hình phân bổ lao động của công ty
các chỉ tiêu phản ánh lao động của công tytrong 2 năm qua
STT
Chỉ tiêu
2004
2005
Tổng số công nhân
310
312
Người lao động trực tiếp(người)
217
220
Người lao động gián tiếp(người )
93
92
Thu nhập bình quân(triệu đồng)
1,602
1,915
1.1.7.2 Các chính sách của công ty đối với người lao động:
Với quan điểm “Con người là nhân tố quyết định, cán bộ là khâu then chốt”, trong những năm qua công ty đã rất chú trọng đến công tác sử dụng và quản lý lao động.
Thường xuyên xây dựng sự nhận thức trong cán bộ công nhân viên, làm cho mọi người thực sự đổi mới tư duy cho phù hợp với sự chuyển đổi sang cơ chế mới. Nhờ sự thống nhất về quan điểm nhận thức, công ty đã xây dựng được khối đoàn kết cao trong nội bộ, tạo được sức mạnh tổng hợp để vượt qua những khó khăn.
Từng bước tiến hành xây dựng định mức lao động một cách hợp lý để phấn đấu nâng cao năng suất và hiệu quả lao động. Rà soát, sắp xếp, xây dựng định biên lao động của các bộ phận theo nguyên tắc xuất phát từ yêu cầu công việc thực tế để bố trí lao động.
Các chính sách về tiền lương và Bảo hiểm:
Công ty trả lương cho người lao động theo các quy định của Nhà nước ban hành, đồng thời công ty cũng có những chính sách hợp lý về các quy đinh thưởng, phạt để khuyến khích người lao động.
Công ty cũng thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về Bảo hiểm xã hội đối với người lao động
Các chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nhân viên:
Đối với những cán bộ công nhân có trình độ Đại học, công ty cử đi học những lớp đào tạo ngắn hạn để nâng cao chuyên môn
Đối với những cán bộ công nhân chưa có trình độ Đại học mà công việc yêu cầu thì có thể tham gia các lớp đại học tại chức. Những người được công ty cử đi học sẽ được cấp một phần kinh phí học và được sắp xếp thời gian, công việc một cách hợp lý để đi học.
Công ty luôn tạo bầu không khí thoải mái giữa các thành viên trong công ty, tạo ra các sân chơi cho CBCNV thư giãn sau giờ làm việc
Hàng năm công ty tổ chức các cuộc tham quan, du lịch; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình CBCNV nhân dịp Lễ, Tết hay khi họ hay gia đình họ có người đau yếu.
Trong dịp tết nguyên đán vừa qua chỉ là một sinh viên thực tập chưa giúp được nhiều cho công ty. Nhưng do sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đến từng nhân viên của mình trong dó có cả em chỉ là một sinh viên thực tập nhưng em vẫn được công ty trả thù lao phù hợp với năng lực của mình
Qua một thời gian tim hiểu về chính sách lao động của công ty em còn được biết hàng năm cứ sau thời gian nghỉ tết âm lịch công ty lại tổ chức vui chơi cho các nhân viên trong công ty
Trong dịp tết trung thu công ty còn có qua cho các cháu nhỏ thuộc con em của các nhân viên trong công ty
Qua bảng số liệu trên cho thấy thu nhập bình quân đầu người đã tăng như vậy cuộc sống của nhân viên trong công ty cũng đã được nâng lên
Đối với các công ty ở nhật họ luôn coi tài sản quý giá nhất của họ chính là con người chính vì vậy họ đã rât thành công trong con đường kinh doanh của mình. Hiện nay một số công ty ở nước ta cũng đã nhận thức được điều này nên họ luôn quan tâm đến đời sống của những người lao động trong công ty của mình. Điều này cũng đã được Hội Đồng Quản Trị trong công ty cổ phần An Phú chú trọng đến. Trong năm 2005 vừa qua công ty có cử một số nhân viên của mình thuộc phong kinh doanh sang Trung Quốc để học hỏi và tìm hiểu thị trường ở bên đó
1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở công ty cổ phần phát triển an phú
12.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ Phần Phát Triển An Phú
Hiên nay bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo kiểu trực tuyến.
Kế toán trưởng là người điều hành trực tiếp các nhân viên kế toán không thông qua khâu trung gian nhận lệnh. Kế toán trưởng là người điều hàng mọi công việc và chịu mọi trách nhiệm trực tiếp trước giám đốc về điều hành công tác kế toán, kiểm soát toàn bộ quá trình lưu thông tiền tệ, đảm bảo đủ nguồn vốn sản xuất kinh doanh, kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện trong phòng, giám sát hợp đồng mua bán của công ty, hạch toán kiểm soát kết quả kinh doanh của công ty. Ngoài, có trách nhiệm lập các báo cáo tài chính. Với việc tổ chức này làm cho mối quan hệ phụ thuộc trong báo cáo tài chính. Với việc tổ chức này làm cho m...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement