Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Kathlynn
#956048

Download miễn phí Đề tài Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng VPBank – Chi nhánh Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NHTM 3

1.1. Tín dụng cá nhân của NHTM. 3

1.1.1. Tín dụng của Ngân hàng Thương mại. 3

1.1.2. Tín dụng cá nhân của NHTM 4

1.2. Phân loại tín dụng 6

1.3. Các loại rủi ro trong tín dụng cá nhân. 9

1.3.1. Khái niệm rủi ro tín dụng cá nhân. 9

1.3.2. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cá nhân. 10

1.4. Quản lý rủi ro tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại. 14

1.4.1. Khái niêm quản lý rủi ro tín dụng cá nhân. 14

1.4.2. Sự cần thiết phải quản lý rủi ro tín dụng cá nhân. 14

1.4.3. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng cá nhân 15

1.5. Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng cá nhân. 29

1.5.1. Những nhân tố thuộc về khách hàng 29

15.2. Những nhân tố thuộc về Ngân hàng 30

1.5.3. Những nhân tố thuộc về môi trường 31

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG VP BANK –CHI NHÁNH HÀ NỘI 33

2.1. Khái quát về Ngân hàng VPBank – chi nhánh Hà Nội. 33

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng VPBank – chi nhánh Hà Nội 33

2.1.2. Cơ cấu tổ chức. 35

2.1.3. Thị trường mục tiêu và các nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng VPBank – chi nhánh Hà Nội. 36

2.1.4. Quy trình tín dụng cá nhân của VPBank. 37

2.2. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng VPBank – chi nhánh Hà Nội. 41

2.2.1. Hệ thống quản trị rủi ro ngân hàng đang áp dụng. 41

2.2.2. Phương pháp chấm điểm tín dụng cá nhân. 46

2.3. Những nhân tố chính ảnh hưởng đến tín dụng cá nhân và công tác quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại VPBank – chi nhánh Hà Nội . 49

2.3.1. Nhóm nhân tố khách quan. 49

2.3.2. Nhóm nhân tố chủ quan từ phía VPBank. 51

2.3.3. Nhóm nhân tố từ phía khách hàng mục tiêu – khách hàng cá nhân của VPBank. 52

2.4. Đánh giá quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng VPBank – chi nhánh Hà Nội . 53

2.4.1. Những kết quả đạt được. 55

2.4.2. Những vấn đề còn tồn tại. 62

2.4.3. Nguyên nhân. 64

CHƯƠNG 3: TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG VP BANK – CHI NHÁNH HÀ NỘI 66

3.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng cá nhân của Ngân hàng VPBank – chi nhánh Hà Nội trong những năm tới. 66

3.2. Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng 67

3.2.1. Hoàn thiện hệ thống thông tin đánh giá khách hàng. 67

3.2.2. Thực hiện tốt chính sách tín dụng và quy trình tín dụng. 68

3.2.3. Tổ chức các phòng ban riêng quản lý nợ vay và quản lý rủi ro tín dụng cá nhân. 69

3.2.4. Những giải pháp liên quan đến công tác tổ chức đào tạo. 71

3.3. Kiến nghị. 72

3.3.1. Đối với Ngân hàng VPBank. 72

3.3.2. Đối với các cấp ngành khác. 75

KẾT LUẬN 79

Danh mục tài liệu tham khảo 80

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


sự hoạt động của một ngân hàng dựa trên cơ sở chính sách tín dụng thống nhất không chỉ là điều kiện tốt cho công tác quản lý rủi ro tín dụng mà còn có ảnh hưởng tích cực đến mọi hoạt động của ngân hàng.
Khi đưa ra một chính sách tín dụng mà ngân hàng qua nhấn mạnh vào lợi nhuận và kế hoạch phát triển trong tương lai thì chất lượng khoản vay cũng không được đảm bảo. Nếu ngân hàng chỉ nhằm tới mục tiêu có tỷ trọng cho vay lớn mà xem nhẹ chất lượng khoản vay thì nguy co rủi ro tín dụng của ngân hàng là rất cao. Như vậy, mục tiêu, định hướng phát triển trong chính sách tín dụng của ngân hàng cũng là một nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro tín dụng của NHTM.
- Mô hình đánh giá rủi ro tín dụng: Mỗi ngân hàng phải hình thành và đưa vào sử dụng một mô hình rủi ro tín dụng một cách thống nhất và hiệu quả. Mô hình này phù hợp với tính chất, quy mô và độ phức tạp của các hoạt động thuộc ngân hàng đó. Ngoài ra, nếu các mô hình đánh giá rủi ro tín dụng không được cập nhật với những thay đổi về điều kiện kinh tế – xã hội, thì mô hình đó cũng không phát huy được hiệu quả và ảnh hưởng đến kết quả đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng.
1.5.3. Những nhân tố thuộc về môi trường
Môi trường kinh tế xã hội là tổng hoà các mối quan hệ và xã hội, xét một cách tổng thể, môi trường kinh tế xã hội ảnh hưởng đến việc quản lý rủi ro tín dụng từ cả phía ngân hàng và khách hàng.
Môi trường kinh tế xã hội tác động đến người vay theo hướng thúc đẩy hay kìm hãm hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến thu nhập của người vay.
Đối với ngân hàng, môi trường xã hội tác động để ngân hàng có thể tìm thấy thông tin phục vụ cho việc thẩm định tín dụng, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của khách hàng… Qua đó, ngân hàng có thể xem xét được khả năng rủi ro và thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro.
Tóm lại, mọi hoạt động trong nền kinh tế thị trường đều tiềm ẩn rủi ro. Với đặc trưng hoạt động của mình, ngân hàng cũng chứa đựng nguy cơ rủi ro cao, đặc biệt là rủi ro tín dụng. Rủi ro tín dụng thường xuyên xảy ra và khi xảy ra nó không chỉ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của ngân hàng mà còn làm giảm uy tín của ngân hàng trên thị trường. Tín dụng cá nhân ngày càng phát triển ở các ngân hàng, cùng với sự gia tăng đó là hàng loạt các yếu tố mới phát sinh, trong đó có những yếu tố mang lại nguy cơ rủi ro cho ngân hàng. Vì vậy, các NHTM cần thực hiện công tác quản lý rủi ro tín dụng cá nhân, trên cơ sở phân tích các nguyên nhân và đưa ra các biện pháp phù hợp.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG VP BANK –CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1. Khái quát về Ngân hàng VPBank – chi nhánh Hà Nội.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng VPBank – chi nhánh Hà Nội
Ngân hàng Thương mại Cổ phần các Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh (tên viết tắt tiếng Việt – Ngân hàng Ngoài quốc doanh) được thành lập theo giấy phép hoạt động số 0042-NH/GP của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 12/08/1993 với thời gian hoạt động 99 năm. Ngân hàng bắt đầu hoạt động từ ngày 04/09/1993 theo giấy phép thành lập số 1535/QĐ-UB ngày 04/09/1993.
Vốn điều lệ ban đầu khi mới thành lập là 20 tỷ VND. Sau đó, do nhu cầu phát triển VPBank đã tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ VND trong năm 1994 và tiếp tục tăng lên 174,9 tỷ đồng vào năm 1996. Đến cuối năm 2004, VPBank được nâng vốn điều lệ lên 198,4 tỷ. Trong quý I/2005 số vốn điều lệ của VPBank đã là 243,7 tỷ đồng. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển VPBank luôn chú ý đến việc mở rộng quy mô, tăng cường mạng lưới hoạt động. Trong năm 2004 VPBank đã mở thêm 3 chi nhánh cấp I mới đó là chi nhánh Hà Nội (trên cơ sở tách bộ phận trực tiếp kinh doanh trên địa bàn Hà Nội ra khỏi Hội sở), chi nhánh Huế, chi nhánh Sài Gòn. Đầu năm 2005, VPBank tiếp tục mở thêm 4 chi nhánh cấp I là: Chi nhánh Cần Thơ, Chi nhánh Quảng Ninh và Chi nhánh Bắc Giang.
Tính đến thời điểm lập báo cáo thường niên (tháng 7/2005) hệ thống VPBank có tổng cộng 30 điểm giao dịch gồm có: Hội sở chính tại Hà Nội, 10 chi nhánh cấp I tại các tỉnh thành phố của đất nước là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng…, 15 chi nhánh cấp II và 4 phòng giao dịch. Trong năm 2006, VPBank dự kiến sẽ mở thêm khoảng 20 điểm giao dịch mới tại các thành phố trọng điểm của đất nước.
Số lượng cán bộ, nhân viên của VPBank trên toàn hệ thống tính đến nay trên 600 người, trong đó phần lớn là các cán bộ nhân viên có trình độ đại học và trên đại học (chiếm 87%) bằng việc chăm lo nghiêm túc đến công tác tuyển dụng nhân viên, đồng thời thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên, VPBank đã có một đội ngũ cán bộ nhân viên năng động nhiệt tình và có trình độ nghiệp vụ có. Đây sẽ là một trong những tiền đề giúp ngân hàng phát triển và có thể đương đầu với cạnh tranh khi hệ thống ngân hàng Việt Nam bước vào hội nhập.
Năm 2005, một lần nữa VPBank khẳng định kiên trì thực hiện chiến lược ngân hàng bán lẻ, phấn đấu đạt mức tăng trưởng về mọi mặt năm sau cao hơn năm trước. Một trong các giải pháp quan trọng là phải nâng cao được sức mạnh cạnh tranh của ngân hàng, đồng thời phấn đấu làm hết sức mình để phục vụ khách hàng tốt hơn, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Theo quyết định số 81-2004/QĐ-HĐQT ngày 12/11/2004 về việc thành lập chi nhánh cấp I tại Thành phố Hà Nội. Chi nhánh Hà Nội là chi nhánh cấp I trực thuộc NHTMCP Các doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam. Chi nhánh Hà Nội chính thức hoạt động theo chức năng chi nhánh cấp I sau khi nhận được con dấu của chi nhánh từ cơ quan chức năng. Hoạt động theo quyết định số 481-2002/QĐ-HĐQT ngày 19/07/2002 về việu ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các chi nhánh VPBank.
Ngày 04/01/2005, Chi nhánh Hà Nội đi vào hoạt động với chỉ tiêu tổng tài sản gần 982 tỷ đồng. Đến tháng 6/2005, chỉ tiêu tổng tài sản của chi nhánh đã tăng thêm 269 tỷ đồng, đạt 1.251 tỷ đồng. Ban Giám đốc chi nhánh đã có những biện pháp thúc đẩy các lĩnh vực hoạt động của chi nhánh. Hầu hết các chỉ tiêu đều tăng so với kế hoạch.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức.
Chi nh¸nh cÊp 2
c¸t linh
Phßng kÕ to¸n
Ban gi¸m ®èc
Phßng thÈm ®Þnh tµi s¶n b¶o ®¶m
Phßng hµnh chÝnh
tæ chøc
Phßng thanh to¸n quèc tÕ
Phßng phôc vô kh¸ch hµng c¸ nh©n
Phßng phôc vô kh¸ch hµng doanh nghiÖp
phßng giao
dÞch kho quü
Chi nh¸nh cÊp 2
ch­¬ng d­¬ng
Chi nh¸nh cÊp 2
trÇn h­ng ®¹o
Chi nh¸nh cÊp 2
hai bµ tr­ng
Chi nh¸nh cÊp 2
hoµn kiÕm
S¬ ®å VPBank Hµ Néi tÝnh ®Õn 31/12/2005
2.1.3. Thị trường mục tiêu và các nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng VPBank – chi nhánh Hà Nội.
Thị trường mục tiêu của VPBank là gì? Tại sao VPBank chọn thị trường mục tiêu đó? Thị trường mục tiêu của VPBank là các khách hàng cá nhân, dân cư tầng lớp trung lưu ở đô thị.
VPBank lựa chọn thị trường mục tiêu đó vì đây là phân khúc thị trường có những đặc điểm phù hợp với khả năng và định hướng hoạt động của Ngân hàng.
- Chiến lược của VPBank: Xây dựng VPBank t...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement