Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By trongminh_ho
#956040

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và tư vấn tài chính (ACCA) thực hiện

 

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH 3

I. CHU TRÌNH MUA HÀNG – THANH TOÁN VỚI VẤN ĐỀ KIỂM TOÁN 3

1. Ý nghĩa của chu trình mua hàng - thanh toán 3

2. Chức năng của chu trình mua hàng và thanh toán 3

2.1. Xử lý các đơn đặt mua hàng hoá hay dịch vụ 4

2.2. Nhận hàng hoá hay dịch vụ 5

2.3. Ghi nhận các khoản nợ người bán 5

2.4. Xử lý và ghi sổ các khoản thanh toán cho người bán. 6

3. Tổ chức chứng từ kế toán 6

3.1. Chứng từ 6

3.2. Tài khoản sử dụng và cách hạch toán 9

4. Mục tiêu kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán 9

II. KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10

1. Khái quát về kiểm toán báo cáo tài chính 10

2. Quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán 13

2.1. Lập kế hoạch và thiết kế phương pháp kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán 13

2.2. Thực hiện kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán 25

2.3. Kết thúc công việc kiểm toán 33

CHƯƠNG II: KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MH – TT TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH (ACCA) THỰC HIỆN 35

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY ACCA 35

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 35

2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và khách hàng của công ty: 36

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp. 37

Dịch vụ tư vấn thuế. 38

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 39

4. Quy trình kiểm toán của công ty 40

II. KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY KHÁCH HÀNG 42

1. Lập kế hoạch kiểm toán và thiết kế chương trình kiểm toán 42

1.1. Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát 42

1.2 . Thiết kế chương trình kiểm toán 54

2. Thực hiện kế hoạch kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán 56

2.1. Thực hiện thủ tục phân tích 57

2.2. Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết số dư 59

3.Kết thúc kiểm toán 68

4.Tổng kết quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán BCTC do ACCA thực hiện tại 2 khách hàng X và Y 70

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH THỰC HIỆN 73

I.NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DO ACCA THỰC HIỆN 73

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MH – TT TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH DO CÔNG TY ACCA THỰC HIỆN. 75

1. Sự cần thiết phải hoàn thiện, đổi mới các thủ tục, phương pháp kiểm toán. 75

2.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán tài chính tại ACCA. 76

2.1. Vấn đề đánh giá hệ thống KSNB 76

2.2.Về công tác hoàn thiện GTLV của KTV và cập nhật vào hồ sơ kiểm toán 77

2.3. Về việc kiểm tra số dư đầu kỳ 78

2.4.Về chương trình kiểm toán 80

2.5. Vấn đề áp dụng thủ tục phân tích 81

KẾT LUẬN 83

TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ần 1: Thay đổi về trụ sở công ty. Theo quyết định số 86/TB ngày 19 tháng 3 năm 2002 chuyển về số 105, phố Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội.
+ Lần 2: Thay đổi về số thành viên góp vốn. Theo quyết định số 216/TB ngày 20 tháng 7 năm 2002.
+ Lần 3: Thay đổi địa chỉ, chuyển trụ sở về số 2, E11, Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
+ Lần 4: Thay đổi về trụ sở công ty và cơ cấu thành viên góp vốn. Theo quyết định số 08/ACCA - HDTV ngày 26 tháng 11 năm 2005. Công ty lấy tên là ACCAGroup, trụ sở chính tại số 14/14, đường Yên Lạc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Trên cơ sở tập hợp những chuyên gia giỏi và giàu kinh nghiệm, ACCA đang ngày một vững mạnh với mục tiêu là cung cập những dịch vụ chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp Viêt Nam., các tổ chực quốc tế. Với kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng của mình, các chuyên gia của ACCA đã và đang cung cấp cho các chủ đầu tư, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ thực hiện dự án, cac công trình tại Viêt Nam có hiệu quả kinh tế nhất. Hình thành và phát triển trong điều kiện rất nhiều công ty TNHH ra đời sau Nghị định 105 của Bộ tài chính và xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế. Ban giám đốc và nhân viên công ty hiểu rằng, khẳng định được uy tín và vị trí của mình trên thị trường là điều không dễ dàng và cần có nỗ lực lớn cũng như sự chuẩn bị những điều kiện thật chu đáo và đúng đắn. Vì vậy hiện tại ACCA đang xây dựng cho mình một chiến lược phát triển dài hạn hướng tới tương lai, trong đó có thể kể đến chiến lược hoàn thiện hoá chương trình kiểm toán, chiến lược phát triển nhân viên, chiến lược mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hoá các loại hình dịch vụ cung cấp và chiến lược thu hút khách hàng.
2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và khách hàng của công ty:
Với tôn chỉ “ Cộng tác toàn cầu, giải pháp thiết thực “ (GlobalRelationship - LocalSolutions) trong việc triển khai cung cấp các dịch vụ chuyên ngành, ACCA có đủ khả năng cung cấp các dịch vụ chuyên ngành với chất lượng cao cho khách hàng. Để đáp ứng mong muốn của khách hàng, ACCA không ngừng mở rộng các loại hình dịch vụ và nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ. Hiện nay,ACCA hoạt động mạnh trong 4 lĩnh vực: dịch vụ kiểm toán, dịch vụ tư vấn, dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn thuế.
Dịch vụ kiểm toán.
Kiểm toán BCTC;
Kiểm toán dự toán và quyết toán công trình xây dựng cơ bản;
Thẩm định giá trị tài sản và góp vốn liên doanh.
Dịch vụ tư vấn.
Dịch vụ tư vấn mà ACCA cung cấp bao gồm dịch vụ tư vấn giải pháp doanh nghiệp, dịch vụ kế toán.
- Dịch vụ tư vấn giải pháp doanh nghiệp mang đến cho khách hàng chiến lược kinh doanh, kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn để cùng với doanh nghiệp tìm ra giải pháp trong mọi thách thức. ACCA trợ giúp doanh nghiệp thông qua các dịch vụ chủ yếu sau:
+ Tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát hiệu quả.
+ Xây dưng quy chế tài chính cho doanh nghiệp.
+ Xác định cơ cấu và chiến lược kinh doanh.
+ Tư vấn quản lý tiết kiệm cho doanh nghiệp.
+ Tư vấn lập dự án khả thi cho các doanh nghiệp.
+ Tư vấn đầu tư, lựa chọn phương án kinh doanh cho doanh nghiệp.
- Dịch vụ kế toán: ACCAGroup cung cấp cho khách hàng mọi loại hình dịch vụ kế toán từ ghi sổ, lập kế hoạch ngân sách đến BCTC. Đồng thời hộ trợ doanh nghiệp chuyển đổi BCTC lập theo Chế độ kiểm toán Việt Nam sang hình thức phù hợp với Chuẩn mực BCTC quốc tế. Điểm nổi bật có thể nhận thấy trong dịch vụ kế toán của ACCAGroup là khả năng xây dựng hệ thống kiểm toán đáp ứng các yêu cầu cụ thể của mỗi doanh nghiệp.
Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp.
Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp của ACCA chủ yếu tập trung vào: Cổ phần hoá, tư nhân hoá, tư vấn nghiệp vụ kinh doanh; tư vấn sát nhập và mua lại doanh nghiệp; tư vấn thành lập doanh nghiệp và văn phòng đại diện…
Dịch vụ tư vấn thuế.
. Lĩnh vực chủ yếu trong tư vấn thuế của ACCA là: lập kế hoạch, tính toán và kê khai thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; tư vấn và trợ giúp doanh nghiệp khi gặp vấn đề vướng mắc trong quá trình quyết toán với cơ quan thuế…
ACCA là công ty kiểm toán và tư vấn doanh nghiệp, có đội ngũ nhân viên và cộng tác viên thành thạo và chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, có khả năng cung ứng những giải pháp toàn diện cho khách hàng. ACCA đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực ngành nghề này. Khách hàng của ACCA hiện nay rất đa dạng. Khách hàng chủ yếu và quen thuộc như các công ty thuộc Tổng công ty Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam(bưu điện Vũng Tàu, bưu điện Hà Tây, bưu điện Hà Nội, công ty cổ phần Du lịch Bưu điện…), các công ty thuộc Tổng công ty Than Viêt Nam, các công ty thuộc Tổng công ty Điện lực Viêt Nam…Số lượng khách hàng của ACCA luôn không ngừng tăng lên và được mở rộng ra nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt ACCA còn tham gia kiểm toán cho các dự án quốc tế lớn như: Dự án cải tạo và phát triển lưới điện thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1(Ngân hàng thế giới WB), dự án cải tạo và phát triển lưới điện 3 thành phố Hà Nội-Hải Phòng-Nam Định(Ngân hàng phát triển Châu Á-ADB)…
Có thể mô hình hóa cơ cấu khách hàng của Công ty theo biểu đồ sau:
Biểu đồ: thị phần khách hàng của ACCA
Qua biểu đồ trên có thể thấy tỷ lệ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 20%. Hiện nay, đây là khách hàng có tiềm năng rất lớn. Công ty đang có kế hoạch tăng tỷ lệ khách hàng này trong cơ cấu khách hàng của mình.
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của ACCA Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh và cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp được thể hiện như sau:
Bảng 4: Tình hình hoat động kinh doanh của công ty trong 5 năm qua
Đơn vị tính: Nghìn đồng
Năm
Dịch vụ
2001
2002
2003
2004
2005
Kiểm toán đầu tư
113.000
238.000
160.000
85.000
175.000
Tư vấn
7.000
90.000
20.000
100.000
70.000
Kiểm toán BCTC
72.000
120.000
165.000
240.000
Cộng
120.000
400.000
300.000
350.000
485.000
Với những bước phát triển, những cố gắng không ngừng nâng cao và khẳng định tên tuổi của mình, công ty ngày càng lớn mạnh thể hiện qua doanh thu ngày càng tăng với sự chiếm ưu thế dần của dịch vụ kiểm toán BCTC. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, công ty cũng gặp một số khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường, do không phải tất cả các doanh nghiệp đều hiểu rõ về hoạt động và vai trò của kiểm toán. Vì vậy, ACCA đang từng bước khắc phục khó khăn để khẳng định vị trí của mình.
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
Bộ máy quản lý của công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng, việc tổ chức này nhằm thống nhất mệnh lệnh, tránh sự rối loạn, gắn trách nhiệm với từng đối tượng cụ thể và đạt được hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên số lượng nhân viên ít nên tổ chức bộ máy của công ty khá đơn giản, được thể hiện theo sơ đồ sau(trang bên) với cơ cấu chức năng là:
+ Phòng hành chính tổng hợp chịu trách nhiệm về quản lý nhân sự, công tác kế toán và các vấn đề mang tính chất hành chính tổng hợp.
+ Phòng kiềm toán BCTC: Thực hiện việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCT...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement