Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Athemar
#956038 Link tải luận văn miễn phí cho ae

LỜI MỞ ĐẦU 6
PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG THANH TOÁN 8
1.1. CHU TRÌNH MUA HÀNG – THANH TOÁN VỚI VẤN ĐỀ KIỂM TOÁN 8
1.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của chu trình 8
1.1.2. Chức năng của chu trình trong hệ thống thông tin 9
1.1.2.1. Xử lý đơn đặt mua hàng hoá hay dịch vụ 9
1.1.2.2. Nhận hàng hoá hay dịch vụ 9
1.1.2.3. Ghi nhận khoản nợ người bán 10
1.2.2.4. Xử lý và ghi sổ các khoản thanh toán cho người bán 10
1.1.3. Tổ chức kế toán đối với chu trình mua hàng - thanh toán 11
1.1.3.1. Các chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng 11
1.1.3.2. Qui trình hạch toán chu trình mua hàng - thanh toán 12
1.1.4. Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình 14
1.1.4.1. Khái quát chung về hệ thống kiểm soát nội bộ 14
1.1.4.2. Kiểm soát nội bộ đối với quá trình mua hàng 17
1.1.4.3. Kiểm soát nội bộ đối với quá trình thanh toán 18
1.2. KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG - THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 20
1.2.1. Các rủi ro và hệ thống mục tiêu kiểm toán đối với chu trình mua hàng –thanh toán. 20
1.2.2. Chuẩn bị kiểm toán chu trình 22
1.2.2.1. Lập kế hoạch kiểm toán chiến lược 23
1.2.2.2. Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát 23
1.2.2.3. Thiết kế chương trình kiểm toán. 27
1.2.3. Thực hiện kiểm toán 28
1.2.3.1. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát 28
1.2.3.2. Thực hiện thủ tục phân tích 32
1.2.3.3. Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết 33
1.2.4. Kết thúc kiểm toán 37
PHẦN 2: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG-THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ACPA 38
2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ACPA 38
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 38
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 39
2.1.2.1. Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty 39
2.1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 40
2.1.2.3. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 41
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty 42
2.1.4. Đặc điểm chung về trình tự kiểm toán tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn ACPA. 43
2.2. THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG THANH TOÁN CHO KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ACPA. 46
2.2.1. Giới thiệu về khách hàng 46
2.3.2. Kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán tại Công ty X 46
2.3.2.1 Tiếp cận khách hàng 46
2.3.2.2. Thực hiện kiểm toán c 53
2.3.2.3. Kết thúc kiểm toán 74
2.3.3. Kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán tại Công ty Y 75
2.3.3.1. Tiếp cận khách hàng (Understanding Business) 75
2.3.3.2. Thực hiện kiểm toán 81
2.3.3.3. Kết thúc kiểm toán 92
2.4. TỔNG KẾT QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG-THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ACPA CHO HAI KHÁCH HÀNG X VÀ Y. 92
2.4.1. Sự giống nhau 93
2.4.2. Sự khác nhau 95
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG-THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ACPA 98
3.1. NHỮNG NHẬN ĐỊNH CHUNG RÚT RA TỪ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI CHU TRÌNH KIỂM TOÁN MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN DO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ACPA THỰC HIỆN. 98
3.1.1. Nhận xét chung 98
3.1.2. Bài học kinh nghiệm rút ra 99
3.1.2.1. Về hoạt động chung của Công ty 99
3.1.2.2. Về hoạt động kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán. 100
3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN VIỆC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG -THANH TOÁN 103
3.2.1. Tính tất yếu của việc đổi mới, nâng cao hiệu quả của các thủ tục kiểm toán. 103
3.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện việc kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn ACPA 105
KẾT LUẬN 115
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 116
LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế với sự chuyển mình nhanh chóng đã dẫn tới sự lớn mạnh cũng như sự ra đời của hàng loạt các công ty lớn nhỏ cùng tham gia vào thị trường tài chính. Qui mô của các công ty không còn chỉ bó hẹp trong một quốc gia, một vùng lãnh thổ mà tầm ảnh hưởng của chúng có thể vươn ra toàn thế giới ảnh hưởng đến quyết định của hàng loạt các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Năm 2002 được đánh dầu bởi sự sụp đổ của hàng loạt các tập đoàn kinh tế lớn như ENRON, WORLDCOM do các gian lận về tài chính đã làm chao đảo cả nền kinh tế toàn cầu. Trước sự lớn mạnh của thị trường, một đòi hỏi bức thiết đặt ra là sự phát triển đồng hành của ngành kiểm toán nói chung và đặc biệt là hoạt động kiểm toán độc lập nói riêng.
Tại Việt Nam, trong những năm gần đây để theo kịp đòi hỏi của thị trường, ngành kiểm toán đã có sự phát triển vượt bậc. Đặc biệt Nghị định 105 NĐ/CP2004 ra đời với sự thuận lợi về pháp lý đã tạo điều kiện cho hàng loạt các công ty kiểm toán độc lập gia nhập thị trường kiểm toán đóng góp một phần quan trọng trong việc lành mạnh hóa thị trường tài chính cũng như đem đến các thông tin đáng tin cậy phục vụ cho quyết định của các nhà đầu tư.
Để hiểu thêm về hoạt động của các công ty kiểm toán độc lập đặc biệt nhằm bổ trợ cho những kiến thức đã học trên lý thuyết em đã chọn thực tập tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn ACPA. Trong quá trình thực tập tại đây, với sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của các anh chị phòng kiểm toán đồng thời với sự hướng dẫn chu đáo của ThS Đinh Thế Hùng em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài “Hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA thực hiện.” Đề tài của em gồm 3 phần:
Phần 1: Cơ sở lý luận chung về kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán
Phần 2: Thực trạng kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn ACPA.
Phần 3: Một số kiến nghị hoàn thiện việc kiểm toán chu trình mua hàng-thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Trách nhiệm Kiểm toán và Tư vấn ACPA.
Trong quá trình thực tập tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn ACPA em đã nhận được sự giúp đỡ chỉ bảo hết sức nhiệt tình của các anh chị nhân viên trong công ty đặc biệt là sự tạo điều kiện tối đa của ban giám đốc. Để hoàn thành được luận văn tốt nghiệp này em cũng nhận được sự hướng dẫn tận tình của thày giáo Ths Đinh Thế Hùng. Vì vậy em xin gửi lời Thank chân thành đến các anh chị trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn ACPA và thày giáo Đinh Thế Hùng đã giúp đỡ em hoàn thành bản luận văn tốt nghiệp này .
Do khả năng có hạn, thời gian thực tập không dài vì vậy bản luận văn tốt nghiệp của em sẽ khó tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô và các bạn để giúp đề tài luận văn của em được hoàn thiện hơn.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hecquyn6
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#991901 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement