Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By myanh882006
#956035 Link tải miễn phí luận văn

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC XÂY LẮP CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3
1.1. Cho vay ngắn hạn đối với Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp của các Ngân hàng thương mại. 3
1.1.1. Giới thiệu Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp 3
1.1.2. Cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại 12
1.2. Chất lượng cho vay ngắn hạn đối với Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp 21
1.2.1. Tổng quan về chất lượng cho vay 21
1.2.2. Sự cần thiết khách quan của vấn đề nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn của Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp 22
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay ngắn hạn đối với Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp. 24
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay ngắn hạn đối với Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp 26
1.3.1. Các nhân tố thuộc về Ngân hàng: 26
1.3.2. Về phía Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp 29
1.3.3. Các nhân tố khác 31
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI 33
2.1. Khái quát về Ngân hàng ĐT&PT Hà Nội 33
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội 33
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng ĐT&PT Hà Nội 37
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tín dụng 38
2.1.4. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong thời gian qua. 40
2.2. Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp tại Ngân hàng ĐT&PT Hà Nội. 45
2.2.1. Những quy định chung về hoạt động cho vay ngắn hạn đối với Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp 45
2.2.2. Thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn đối với Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp tại Ngân hàng ĐT&PT Hà Nội 48
2.3. Đánh giá chung về tình hình Chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp tại Ngân hàng ĐT&PT Hà Nội 56
2.3.1. Những nhân tố làm tăng chất lượng cho vay ngắn hạn đối với Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp tại Ngân hàng ĐT&PT Hà Nội 56
2.3.2. Những nhân tố làm giảm chất lượng cho vay ngắn hạn đối với Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp tại Ngân hàng ĐT&PT Hà Nội 58
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI. 65
3.1. Định hướng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp tại Ngân hàng ĐT&PT Hà Nội 65
3.2. Giải pháp nâng cao Chất lượng cho vay ngắn hạn đối với Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp tại Ngân hàng ĐT&PT Hà Nội 67
3.2.1. Đào tạo cán bộ trình độ cao, phẩm chất tốt. 67
3.1.2. Đổi mới chính sách cho vay ngắn hạn phù hợp với Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp 68
3.2.3. Tăng cường phân tích, đánh giá năng lực của Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp. 70
3.2.4 .Tuân thủ các nguyên tắc thẩm định khi cho vay 72
3.2.5. Nâng cao việc xử lý nợ quá hạn trong các khoản vay vốn ngắn hạn của các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp. 73
3.2.6. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình trả nợ của từng Doanh nghiệp 74
3.2.7. Hạn chế cho vay đối với bên B’ 75
3.2.8. Xây dựng phòng Marketing trong Hệ thống Ngân hàng. 76
3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao Chất lượng cho vay ngắn hạn đối với Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp 76
3.3.1. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước 76
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 77
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng ĐT&PT Hà Nội 78
3.3.4. Kiến nghị với Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp 78
KẾT LUẬN 80
TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
Cùng với sự đổi mới và phát triển chung của nền kinh tế đặc biệt là công cuộc Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đòi hỏi cần tập trung một lượng vốn khá lớn bao gồm cả ngắn, trung và dài hạn. Do vốn Ngân sách cấp là khá hạn hẹp chỉ đủ xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng là những tài sản cố định có thời gian sử dụng lâu dài còn toàn bộ tài sản lưu động cần thiết để sản xuất kinh doanh đều phải đi vay.
Với đặc thù của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nói chung thì Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội nói riêng trong thời gian qua đã tiến hành cho vay vốn rất lớn đối với tất cả các Doanh nghiệp đặc biệt là Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp.
Đối với bất kỳ một loại hình doanh nghiệp nào muốn tiến hành sản xuất kinh doanh cũng cần có một lượng vốn nhất định. Hầu hết các Doanh nghiệp đều tập trung vốn chủ sở hữu của mình để mua các tài sản cố định như máy móc, trang thiết bị, nhà xưởng còn lượng vốn dành cho mua các tài sản lưu động như nguyên, nhiên vật liệu….là những tài sản được sử dụng trong thời gian ngắn thì lại rất ít vì vậy hầu hết đều phải đi vay. Do đó nhu cầu vay vốn ngắn hạn của các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp là khá lớn. Các Ngân hàng thương mại là cứu cánh cho những Doanh nghiệp này đối với những khoản vay ngắn hạn.
Đối với Ngân hàng, thỏa mãn được nhu cầu tối đa của khách hàng là sự mong muốn lớn. Với vai trò của mình, hoạt động cho vay ngắn hạn đã đáp ứng nhu cầu cấp thiết về tài sản lưu động, đổi mới trang thiết bị giúp cho hoạt động sản xuất xảy ra liên tục và hiệu quả.
Mặc dù trong những năm qua Hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội đã có những kế hoạch cho việc nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp nhưng vẫn còn bộc lộ một số hạn chế. Xuất phát từ vấn đề trên, để góp phần cho việc nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn, sau một thời gian thực tập tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội, tui đã chọn đề tài:
“Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội”
Ngoài lời mở đầu và kết luận, kết cấu đề tài gồm:
Chương 1: Chất lượng cho vay ngắn hạn đối với Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp của các Ngân hàng thương mại.
Chương 2: Thực trạng Chất lượng cho vay ngắn hạn đối với Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp tại Ngân hàng ĐT&PT Hà Nội.
Chương 3: Giải pháp nâng cao Chất lượng cho vay ngắn hạn đối với Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp tại Ngân hàng ĐT&PT Hà Nội.
tui xin chân thành Thank PGS.TS Vương Trọng Nghĩa đã nhệt tình giúp đỡ tui hoàn thành luận văn này. tui cũng xin Thank cô chú, anh chị của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tui trong thời gian vừa qua.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#978784 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement