Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By allway_in_my_heart
#956000

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Trang

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 4

DANH MỤC SƠ ĐỒ SỬ DỤNG 5

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU SỬ DỤNG 6

LỜI MỞ ĐẦU 7

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 9

I. Lý luận chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 9

1. Chi phí sản xuất 9

1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 9

1.2 Phân loại chi phí sản xuất 10

2. Giá thành sản phẩm 13

2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm 13

2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 14

3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 15

II. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 16

1. Vai trò, ý nghĩa, nhiệm vụ và trình tự của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 16

2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 18

2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 18

2.2 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 19

3. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên 22

3.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 22

3.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 23

3.3 Hạch toán chi phí trả trước 24

3.4 Hạch toán chi phí phải trả 27

3.5 Hạch toán các khoản thiệt hại về sản phẩm hỏng 29

3.6 Hạch toán chi phí sản xuất chung 31

3.7 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang và tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 33

4. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ 36

4.1 Tài khoản sử dụng 36

4.2 Trình tự hạch toán 37

5. Tính giá thành sản phẩm trong một số loại hình doanh nghiệp 38

5.1 Doanh nghiệp sản xuất giản đơn 38

5.2 Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng 39

5.3 Doanh nghiệp áp dụng hệ thống hạch toán định mức 39

5.4 Doanh nghiệp sản xuất phức tạp theo kiểu chế biến liên tục 39

5.5 Doanh nghiệp có tổ chức bộ phận sản xuất kinh doanh phụ 41

6. Tổ chức hệ thống sổ sách phục vụ công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 41

PHẦN II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPDP HÀ NỘI 47

I. Tổng quan về công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội 47

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội 47

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh 49

3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 52

a. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh và thị trường tiêu thụ 52

b. Đặc điểm về sản phẩm và quy trình sản xuất 52

4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 54

a. Tổ chức bộ máy kế toán: 54

b. Chế độ kế toán áp dụng 56

II. Thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội 58

1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội 58

1.1 Một số vấn đề chung về công tác quản lý và kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty CPDP Hà Nội 58

1.2 Hạch toán chi phí sản xuất 61

2. Tính giá thành sản phẩm 96

2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành 96

2.2 Quy trình tính giá thành 96

PHẦN III - HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPDP HÀ NỘI 101

I. Đánh giá chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CPDP Hà Nội 101

II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CPDP Hà Nội 108

1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện 108

1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện 108

1.2 Nguyên tắc hoàn thiện 109

2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CPDP Hà Nội 110

3. Điều kiện thực hiện 117

KẾT LUẬN 118

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 119

 

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ty, thực hiện đầy đủ công việc ghi chép, hạch toán theo chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành. Trong đó:
Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp, kế toán chi phí giá thành
Kế toán tiền mặt và tạm ứng, vay CBCNV
Kế toán TGNH kiêm kế toán một phân xưởng
Kế toán phân xưởng
Kế toán kho kiêm công nợ phải trả và TSCĐ
Kế toán thuế kiêm công nợ phải thu
Thủ quỹ
Sơ đồ 13: Mô hình bộ máy kế toán công ty CPDP Hà Nội
Kế toán trưởng: là người có quyền hành và trách nhiệm cao nhất phòng kế toán. Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp và kế toán chi phí – giá thành, có nhiệm vụ tổ chức, phân công công việc cho các nhân viên kế toán phù hợp với năng lực và yêu cầu, theo dõi giám sát công việc của các kế toán viên, lập sổ tổng hợp, báo cáo tài chính xác định kết quả kinh doanh của công ty, giúp giám đốc và giải trình các báo cáo kế toán với hội đồng quản trị, đại hội cổ đông và các cơ quan quản lý cấp trên.
Kế toán tiền mặt, tạm ứng và vay cán bộ công nhân viên: có nhiệm vụ cập nhật mọi phát sinh thu chi bằng tiền mặt, lập các báo cáo thống kê, lập bảng kê chi lãi hàng tháng, theo dõi tiền tạm ứng, tiền vay và lập hợp đồng vay.
Kế toán tiền gửi ngân hàng kiêm kế toán phân xưởng Đông Dược: theo dõi các khoản tiền gửi tại các ngân hàng mà công ty mở tài khoản, lập và quản lý các sổ chi tiết liên quan, thực hiện các giao dịch thanh toán, các khoản phát sinh qua ngân hàng, làm thủ tục mở thư tín dụng và thanh toán thư tín dụng sau khi đã kiểm tra tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ, thường xuyên đối chiếu với sổ phụ của ngân hàng, kiểm tra các khoản nợ ngân sách để có kế hoach chi trả kịp thời và đúng hạn. Tập hợp chi phí sản xuất tại phân xưởng đông dược, cuối tháng chuyển số liệu để tính giá thành sản phẩm.
Kế toán phân xưởng: chịu trách nhiệm theo dõi mọi phát sinh về sản phẩm sản xuất ra của phân xưởng Viên và phân xưởng Mắt, quản lý tiền lương, tài sản cố định cũng như vật rẻ tiền của hai phân xưởng, xác định chính xác số sản phẩm nhập kho và dở dang tại phân xưởng, cuối tháng chuyển số liệu để tập hợp chi phí và tính giá thành
Kế toán kho kiêm công nợ phải trả, tài sản cố định: theo dõi toàn bộ nguyên vật liệu, bao bì của công ty, theo dõi thành phẩm nhập kho. Theo dõi và nhập xuất toàn bộ tài sản cố định, vật rẻ tiền, công cụ dụng cụ. Chịu trách nhiệm toán bộ các khoản phải trả của công ty với khách hàng về ủy thác xuất nhập khẩu cũng như khách hàng nội địa. Hàng tháng đối chiếu số liệu với các thủ kho của công ty và lên báo cáo xuất nhập tồn về giá trị của kho toàn công ty.
Kế toán thuế kiêm công nợ phải thu: theo dõi toàn bộ hoạt động của công ty Vĩnh Tâm, cập nhật các hóa đơn bán hàng ký gửi, nhập khẩu ủy thác, theo dõi tiền trả cho các hợp đồng ngoại, hóa đơn nội, theo dõi chi tiết công nợ từng khách hàng, chịu trách nhiệm lập bảng kê thanh toán tiền với Vĩnh Tâm, lập bảng kê chi tiết thuế hàng mua và hàng bán, quyết toán toàn bộ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, chịu trách nhiệm quản trị mạng, lưu trữ số liệu trên máy chủ
Thủ quỹ: quản lý số tiền mặt thực tế tại công ty, thu và chi tiền khi có các nghiệp vụ phát sinh như chi lương, thưởng, chi mua hàng, nộp tiền vào ngân hàng, thu tiền hàng, tiền đặt cọc của khách hàng,… theo dõi tiền mặt trên sổ quỹ, cuối tháng đối chiếu với kế toán tiền mặt.
Công ty CPDP Hà Nội hiện nay đang thực hiện công tác tổ chức hạch toán kế toán một cách tương đối chuẩn theo quy định của Nhà nước.
b. Chế độ kế toán áp dụng
Về chứng từ kế toán: Công ty áp dùng chế độ chứng từ theo quyết định 1141/TC/QĐ-CĐKT ngày 01/11/1995 của Bộ Tài Chính trong đó sử dụng hầu hết các chứng từ bắt buộc như chứng từ lao động tiền lương, bán hàng, hàng tồn kho, tiền tệ , tài sản cố định. Ngoài ra công ty còn sử dụng các chứng từ mang tính chất hướng dẫn như giấy đề nghị tạm ứng,…
Về hệ thống tài khoản: công ty đang sử dụng hệ thống tài khoản được ban hành theo quyết định 1141TC/CĐKT ngày 1/1/1995 của Bộ trưởng Bộ tài chính, ngoài ra công ty còn sử dụng các tài khoản chi tiết phù hợp với yêu cầu, đặc điểm sản xuất kinh doanh.
Về tổ chức hệ thống sổ sách: Công ty sử dụng hình thức ghi sổ Nhật ký chung để ghi chép, theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Đây là hình thức sổ đơn giản nhưng đã đáp ứng được nhu cầu hạch toán và quản lý của công ty.
Về tổ chức hệ thống báo cáo: công ty đang sử dụng hai hệ thống báo cáo là báo cáo tài chính và báo cáo quản trị. Báo cáo tài chính gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính được lập định kỳ vào cuối quý, cuối năm. Hệ thống báo cáo quản trị nhằm phục vụ cho mục đích quản lý như Báo cáo chi phí giá thành, Báo cáo về chi phí lãi vay, Báo cáo hàng tồn kho… được lập vào cuối tháng hay khi có nhu cầu
Hiện nay công ty đang sử dụng phần mềm kế toán Cyber Accounting 2004 phục vụ cho công tác kế toán của mình. Đây là phần mềm được viết phù hợp với đặc điểm hoạt động của công ty, góp phần giảm nhẹ khối lượng công việc cho các nhân viên kế toán, tiết kiệm thời gian, tăng tính chính xác của thông tin. Kế toán viên chỉ việc cập nhật các chứng từ hạch toán đầu vào của các phần hành liên quan, dữ liệu kế toán sẽ được lưu giữ trên máy tính dưới dạng tệp dữ liệu và tự động kết xuất thông tin theo nhu cầu của kế toán viên cũng như nhu cầu quản lý.
Chứng từ gốc
Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung tại công ty CPDP Hà Nội
Sổ nhật ký chung
Sổ, thẻ kế toán chi tiết
Sổ cái
Bảng tổng hợp chi tiết
Bảng cân đối số phát sinh
Bảng cân đối số phát sinh
Báo cáo tài chính
Trong đó:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu, kiểm tra
Sơ đồ 14: Trình tự ghi sổ theo hình thức sổ Nhật ký chung tại công ty CPDP Hà Nội
II. Thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội
1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội
1.1 Một số vấn đề chung về công tác quản lý và kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty CPDP Hà Nội
a. Đặc điểm và yêu cầu quản lý chi phí sản xuất
Chi phí sản xuất là một bộ phận được tính vào giá thành sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Do đó quản lý chi phí sản xuất là yêu cầu được đặt ra cho hầu hết các nhà quản lý doanh nghiệp để đạt được hiệu quả tốt nhất. Xuất phát từ vai trò cũng như nhu cầu quản lý và hạch toán, công ty đã có những biện pháp cụ thể nhằm xác định và quản lý chi phí sản xuất của mình.
Về cơ bản chi phí sản xuất của công ty bao gồm:
- Chi phí nguyên vật liệu: bao gồm các nguyên vật liệu, dược liệu là thành phần chính để tạo nên các sản phẩm như paracetaniol, clophenoramin, cloroxide, tetracyclin, vitamin B1, codein photphat, epphedrin hydroclorid…
- Chi phí nguyên vật liệu phụ và động lực: bao gồm các tá dược cần thiết như amidon, tinh bột sắn, canxi cacbonat, magie cacrbonat…để sản xuất sản phẩm, các loại bao bì, chai lọ… và chi phí đi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement