Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Berchtwald
#955698

Download miễn phí Đề tài Thực trạng chiến lược Marketing tại công ty Abacus Việt Nam

LỜI CẢM ƠN 1

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP 5

1.1 Khái niệm và vai trò chiến lược Marketing của doanh nghiệp 5

1.1.1 Khái niệm chiến lược Marketing của doanh nghiệp. 5

1.1.2 Vai trò của chiến lược Marketing. 6

1.2. Quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh Marketing của doanh nghiệp. 7

1.2.1 Xác định nhiệm vụ tổng quát của công ty. 7

1.2.2. Xác định mục tiêu chiến lược. 7

1.2.3 Phân tích môi trường và các nguồn lực của công ty. 9

1.2.4 Xác định cơ hội thị trường và rủi ro. 10

1.2.5 Nhận dạng và đánh giá các phương án chiến lược. 11

1.2.6 Lựa chọn chiến lược và ra quyết định. 12

1.2.7 Đề ra chương trình hành động và dự đoán ngân sách. 13

1.3 Các kiểu chiến lược Marketing của doanh nghiệp. 13

1.3.1 Chiến lược đa dạng hóa. 14

1.3.2 Chiến lược chuyên môn hóa. 15

1.3.3 Chiến lược liên kết theo chiều dọc. 15

1.3.4 Chiến lược Marketing cạnh tranh. 16

1.3.5 Chiến lược Marketing - Mix. 20

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC MARKETING TẠI CÔNG TY ABACUS VIỆT NAM 23

2.1. Giới thiệu chung về công ty Abacus. 23

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 23

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận trong bộ máy quản trị 25

2.1.3. Đặc điểm sản phẩm của Abacus. 28

2.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm qua 32

2.2 Chiến lược Marketing tại công ty Abacus trong thời gian qua. 36

2.2.1 Mục tiêu chiến lược của công ty: 36

2.2.2 Phân tích môi trường kinh doanh. 36

2.2.3 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu trong môi trường cạnh tranh của công ty. 42

2.2.4. Nhận dạng và đánh giá chiến lược Marketing của công ty Abacus. 50

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING TẠI CÔNG TY ABACUS VIỆT NAM 59

3.1 Các giải pháp chiến lược đối với công ty Abacus. 60

3.3.1 Chiến lược mở rộng toàn bộ thị trường. 60

3.3.2 Bảo vệ thị phần. 64

3.3.3 Mở rộng thị phần: 66

3.3.4 Chiến lược Marketing -Mix. 67

3.2 Các đề xuất đối với Tổng công ty Hàng không Việt Nam. 69

3.3. Đề xuất đối với công ty Abacus quốc tế. 71

3.3.1 Nghiên cứu một số sản phẩm phù hợp với thị trường Việt Nam. 71

3.3.2 Hoàn thiện sản phẩm. 71

3.3.3 Mở rộng, cải tiến một số chức năng đối với sản phẩm cơ bản của hệ thống là Abacus Whiz. 71

3.3.4. Hoàn thiện hệ thống. 72

KẾT LUẬN 74

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


tài chính công ty.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng giảm doanh thu năm 2003 là do chính sách Marketinh của công ty chưa kịp thay đổi phù hợp với sự thay đổi của thị trường và vị trí mới của mình. Từ cuối năm 2003, công ty đã quyết định thay đổi chính sách Marketing. Bao gồm các hoạt động sau:
Xếp hạng đại lý
- Hạng đặc biệt: có trên 1001 net segment/ tháng. Hạng đặc biệt sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi như miễn phí đào tạo, giảm 30% phí thuê bao phần mềm hàng tháng, miễn phí thuê bao máy cổng. Mỗi net segment đặt trên hệ thống sẽ được thưởng từ 0.35USD đến 0.4 USD, như vậy mỗi tháng đại lý sẽ nhận được ít nhất là 350USD đến trên 600 USD
- Hạng Kim cương: có từ 501-1000 net segment/tháng. Hạng kim cương sẽ được giảm 75% phí đào tạo, 20% phí thuê bao phần mềm hàng tháng. Mỗi net segment đặt trên hệ thống sẽ được thưởng 0.3USD, tức là mỗi tháng đại lý sẽ được nhận khoảng 150-300USD.
- Hạng Vàng: từ 201-500 net segment/tháng. Hạng vàng sẽ nhận được các ưu đãi như giảm 25% phí đào tạo, 10% phí thuê bao hàng tháng. Mỗi net segment đặt trên hệ thống sẽ được 0.25 USD, như vậy mỗi tháng đại lý sẽ nhận được từ 50-125USD.
- Hạng Bạc: từ 151-200 net segment/tháng. Hạng bạc sẽ được thưởng 0.2USD/ net segment, như vậy mỗi tháng, đại lý có thể nhận được từ 30-40USD/tháng, đủ bù thuê bao máy cổng hay 2 phần mềm hệ thống Abacus.
Ngoài ra, công ty còn tổ chức hàng loạt các chương trình xúc tiến hỗn hợp như tổ chức hội nghị khách hàng thân mật, nâng cao mối liên kết giữa công ty với khách hàng, kết hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức chương trình Booking Club, chương trình khách hàng thân thiết dành cho mỗi nhân viên bán vé máy bay....
Đây là một bước chuyển mình lớn đối với công ty khi thế đứng của mình bị thay đổi từ độc quyền sang thị trường cạnh tranh.
Qua các hoạt động đó, doanh thu của công ty các năm tiếp theo đã tăng lên rất tích cực, thậm chí doanh thu của công ty năm 2004 đã tăng một các đột biến 159,64%, đây là một nỗ lực lớn của phòng Marketing nói riêng và của toàn bộ công ty nói chung.
Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Abacus được thể hiện một cách cụ thể nhất qua bảng 5
Bảng 5: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2003, 2004, 2005
Đơn vị tính: triệu đồng VNĐ
Chỉ tiêu
2003
2004
2005
1. Doanh thu
2.Các khoản giảm trừ.
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ.
4. Giá vốn hàng bán.
5.Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ.
6. Doanh thu hoạt động tài chính.
7. Chi phí tài chính
8. Chi phí bán hàng.
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp.
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.
11. Thu nhập khác.
12. Chi phí khác.
13. Lợi nhuận khác.
14. Tổng lợi nhuận trước thuế.
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp.
16. Lợi nhuận sau thuế
14.202
-
14.202.
107,5
14,094
326,2
44,047
6.151,2
5.889,5
2.281,642
18,747
148,69
(129,9)
2.151,698
537,925
1.613,77
18.527
-
18.527
16,625
18,511
27,750
808,74
5.512,9
6.956,8
5.260,0
519,48
192,887
326,596
5.586,67
1.396,66
4.190
20.404
-
20.404.
28,097
20,377
84,077
-
5.261,4
8.833,7
6.365,8
22,21
12,867
9,343
6.375,1
1.586,1
4.788,9
Nguồn: Phòng tài chính kế toán công ty Abacus
Như vậy, chỉ trong năm 2004, nhờ những cố gắng đột biến, lợi nhuận của công ty đã tăng lên 2.576.230.739 VNĐ tương đương với 159,64%/ năm. Đến năm 2005, tuy có sự xuất hiện của một đối thủ cạnh tranh rất mạnh là Amadeus nhưng lợi nhuận của công ty không những bị suy giảm mà còn tăng lên 598.971.168 VNĐ so với năm 2004, tương đương với 14,295%.
Bên cạnh đó, công tác huấn luyện và trợ giúp của công ty thời gian cũng được thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả khả quan.
Bảng 6: Phân tích công việc đã thực hiện của phòng Huấn luyện-Trợ giúp.
Chỉ tiêu
Huấn luyên
(số lượt học viên)
Trợ giúp
(số cuộc gọi)
Hiệu quả
(tỉ phần các câu hỏi được giải đáp)
2003
930
9075
100%
2004
683
8927
100%
2005
660
7563
100%
Nguồn: Phòng huấn luyện và trợ giúp
Bảng 7: Tổng số lớp đã đào tạo cho đến nay.
Nhóm
Số lớp đã đào tạo được
Số lượt học viên đã đào tạo được
Hà Nội
299
4086
TP Hồ Chí Minh
289
3724
Tổng số cả nước
588
7810
Nguồn: Phòng huấn luyện và trợ giúp.
Qua hai bảng trên, chúng ta có thể thấy rõ hiệu quả làm việc của các nhân viên phòng trợ giúp và huấn luyện với 100% các thắc mắc của khách hàng được giải đáp hợp lý, chi tiết, hàng năm đào tạo thêm hàng trăm học viên là những khách hàng tương lai. Đây là một khâu rất quan trọng đối với công ty.
2.2 Chiến lược Marketing tại công ty Abacus trong thời gian qua.
2.2.1 Mục tiêu chiến lược của công ty:
Trước sự biến đổi của thị trường cạnh tranh, công ty Abacus Việt Nam đã đặt ra cho mình mục tiêu hoàn thiện sản phẩm nhằm cung cấp nhiều lợi ích hơn nữa cho khách hàng, qua đó trở thành sự lựa chọn số một tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp lữ hành. Phấn đấu dành thị phần áp đảo thị trường tổi thiểu là 70%, đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 15% mỗi năm.
Trong những năm vừa qua, công ty Abacus đã hoàn thành tốt mục tiêu chiến lược của mình. Năm 2004, công ty đạt thị phần là 90%, lợi nhuận tăng trưởng 156.5 %, đến năm 2005, công ty đạt thị phần 75% nhưng mức tăng trưởng lợi nhuận lại chỉ duy trì ở mưc 14%. Như vậy, tuy công ty đã hoàn thành được mục tiêu về thị phần nhưng chưa hoàn thành được mục tiêu về mức tăng trưởng lợi nhuận hàng năm.
2.2.2 Phân tích môi trường kinh doanh.
Môi trường kinh doanh của công ty trong thời gian gần đây có rất nhiều biến động tạo ra nhiều thuận lợi và cũng gây ra nhiều khó khăn cho công ty. Cụ thể như sau:
2.2.2.1 Môi trường kinh tế.
* Thuận lợi:.
Với nỗ lực cải cách trong nước và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế (gia nhập ASEAN, kí kết các hiệp định song phương với Hoa Kì, nền kinh tế Việt Nam đã và đang tăng trưởng với tốc độ khá cao và bền vững, tạo ra hàng loạt các tác động tích cực:
- Kinh tế đối ngoại phát triển làm tăng nhu cầu sử dụng đường hàng không, tạo điều kiện quảng bá hình ảnh Việt Nam làm tăng nhu cầu tìm hiểu, tham quan đối với các doanh nhân và du khách quốc tế. Đồng thời thu hút đầu tư vào các ngành bưu chính viễn thông, hàng không, khách sạn, làm cho thị trường các ngành này phát triển sôi động ... tạo nhiều cơ hội cho GDS có thêm nhiều đối tượng khách hàng, tăng chất lượng dịch vụ và giảm chi phí hoạt động.
- GDP năm 2005 tăng 8.43% so với 7.79 % năm 2004, đời sống người dân được cải thiện, tạo điều kiện sử dụng phương tiện hàng không nhiều hơn đồng thời nhu cầu du lịch cũng tăng xấp xỉ 7,7% mỗi năm. Trong đó năm 2006 được đoán sẽ có trên 15 triệu lượt khách nội địa, trên 32 triệu lượt khách quốc tế tại thị trường Việt Nam.
- Nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường GDS, tạo cho công ty cơ hội chuyển mình, hoàn thiện mình hơn để có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, thay đổi quan điểm, thái độ làm việc của toàn nhân lực trong công ty để bảo vệ mục tiêu dẫn đầu tại Việt Nam và Châu Á Thái Bình Dương.
- Đầu tư trong nước tăng cao làm tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, từ đó tăng nhu cầu sử dụng phương tiện hàng không và GDS.
Bên cạnh những cơ hội đó, môi trường kinh tế hiện nay cũng chứa ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement