Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Neff
#955696 Link tải luận văn miễn phí cho ae
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 3
I. Nhiệm vụ, chức năng chính của NHNo&PTNT Nam Hà Nội 4
1. Các nhiệm vụ chính 4
2. Các chức năng chính 7
II. Nguyên tắc tổ chức hoạt động và điều hành của NHNo&PTNT Nam Hà Nội 7
1. Nguyên tắc tổ chức hoạt động 7
2. Nguyên tắc điều hành 8
3. Cơ cấu tổ chức 8
III. Chức năng của các phòng ban và các chi nhánh cấp 2 11
1. Phòng Nguồn Vốn và Kế hoạch tổng hợp 11
2. Phòng Tín dụng 12
3. Phòng Thẩm định 13
4. Phòng Kinh doanh và Thanh toán quốc tế 13
5. Phòng Kế toán Ngân quỹ 14
6. Phòng Tổ chức Hành chính 14
7. Phòng Kiểm tra, Kiểm toán nội bộ 15
8. Chi nhánh cấp 2 16
IV. Giới thiệu phòng Kế toán Ngân quĩ 17
1. Cơ cấu tổ chức của phòng 17
2. Nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn 17
3. Lý do lựa chọn đề tài 18
CHƯƠNG II. PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 20
I. Tổng quan về hệ thống thông tin 20
1. Khái niệm về hệ thống 20
2. Khái niệm về hệ thống thông tin 21
3. Khái niệm hệ thống thông tin quản lý (MIS) 21
II. Phương pháp xây dựng hệ thống thông tin 22
1. Phương pháp 1: Đi từ chi tiết đến tổng hợp 23
2. Phương pháp 2: Đi từ tổng hợp đến cụ thể 24
3. Phương pháp 3: Tổng hợp hai phương pháp 24
III. Các công đoạn phát triển hệ thống 25
1. Giai đoạn đánh giá yêu cầu 25
2. Giai đoạn phân tích chi tiết 28
3. Giai đoạn thiết kế logic 30
4. Giai đoạn đề xuất các phương án giải pháp 31
5. Giai đoạn thiết kế vật lý ngoài 34
6. Giai đoạn Triển khai kỹ thuật hệ thống 35
7. Giai đoạn cài đặt bảo trì và khai thác 38
IV. Yêu cầu đổi mới của hệ thống thông tin 40
1. Những yêu cầu về quản lý 41
2. Những yêu cầu mới của nhà quản lý 41
3. Sự thay đổi của công nghệ 42
4. Thay đổi sách lược chính trị 42
V. Giới thiệu công cụ thực hiện đề tài 43
1. Các khái niệm về cơ sở dữ liệu. 43
2. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình FoxPro 44
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 46
I. Những qui định chung về quản lí Tài sản cố định 46
1. Qui trình quản lý Tài sản cố định 46
2. Phương pháp quản lí Tài sản cố định hiệu quả 51
II. Qui định về hạch toán TSCĐ 57
1. Nhiệm vụ của hạch toán TSCĐ 57
2. Nguyên tắc hạch toán TSCĐ 57
3. Phương pháp hạch toán 58
III. Phân tích hệ thống 60
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NAM
HÀ NỘI

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (NHNo&PTNTVN) là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, có mạng lưới chi nhánh trên toàn quốc và cơ sở nghiệp vụ hiện đại và có hệ thống dịch vụ tự động ATM hoạt động 24/24h. Ngân hàng Nông Nghiệp cam kết luôn mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, hiện đại nhất mọi lúc mọi nơi. Với phương châm AGIBANK phát triển bền vững hoà nhập quốc tế

Tổng quan về NHNo&PTNTVN

Tên cơ quan Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội
Địa chỉ Số 2 Láng Hạ – Hà Nội
Điện thoại 04 8687500
Web Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lãnh đạo GĐ-BTĐU: TSKT Lê Văn Sở

Căn cứ vào “Quyết định của hội đồng quản trị NHNo&PTNT Việt Nam” Số: 454/QĐ/HĐQT-TCCB V/v Ban hành Qui chế về Tổ chức và Hoạt động của chi nhánh NHNo&PTNT Việt Nam.
NHNo&PTNT Nam Hà Nội là chi nhánh cấp 1 của NHNo&PTNT Việt Nam là đơn vị hạch toán phụ thuộc có con dấu riêng và bảng cân đối tài khoản, có trụ sở giao dịch riêng nơi có điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng khác là thay mặt theo uỷ quyền của NHNo&PTNT Việt Nam có quyền tự chủ kinh doanh theo phân cấp và chịu sự ràng buộc về nghĩa vụ và quyền lợi đối với NHNo&PTNT Việt Nam.
NHNo&PTNT Nam Hà Nội nằm trong mối liên hệ mật thiết với: NHNo&PTNT Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước, NHNo&PTNT Hà Nội, Khách hàng và các chi nhánh khác trên cả nước.
Mối quan hệ chủ yếu của NHNo&PTNT chi nhánh Nam Hà Nội với môi trường trực tiếp xung quanh.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#995157 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement