Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kebaothu90
#955682 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Lời mở đầu
Con người là một trong ba yếu tố cơ bản để quá trình lao động diễn ra. Như vậy yếu tố con người không thể thiếu để quá trình lao động được thực hiện. Mỗi người lao động tham gia vào quá trình lao động với nhiều lý do mục đích khác nhau. Vậy là một nhà quản lý làm thế nào để người lao động làm việc hết khả năng và cống hiến cho tổ chức giúp tổ chức đạt được mục tiêu đề ra. Điều này đòi hỏi nhà quản lý cần hiểu được người lao động mong muốn điều gì từ tổ chức. Để đáp ứng nhu cầu của người lao động nhà quản lý cần tạo động lực cho người lao động, nhờ đó tổ chức đạt được mục tiêu đặt ra với hiệu quả cao.
NHCT Cầu Giấy là một chi nhánh cấp một của NHCTVN. Hiện nay chi nhánh đã có những hoạt động tạo động lực cho ngưòi lao động giúp chi nhánh đạt được hiệu quả cao góp phần hoàn thành kế hoạch đặt ra của NHCTVN. Với đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ tuổi năng động có trình độ cao do vậy NHCT Cầu Giấy cần quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác tạo động lực cho người lao động, điều này sẽ làm cho người lao động nhiệt tình làm việc cống hiến cho chi nhánh cũng như giữ người lao động ở lại làm việc cho chi nhánh.
Thực vậy qua nghiên cứu tình hình tạo động lực cho cán bộ nhân viên tại chi nhánh NHCT Cầu Giấy nhằm giúp chi nhánh hoàn thiện tốt hơn nữa công tác này em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác tạo động lực lao động cho cán bộ nhân viên ở NHCT Cầu Giấy”
Phạm vi và đối tượng nghiên cứu:
Đề tài nghiên cứu từ năm 2001 đến nay tại NHCT Cầu Giấy.
Đối tượng: Toàn thể cán bộ nhân viên tại chi nhánh, lao động ở chi nhánh chủ yếu là lao động trí óc. Do đó trong quá trình làm việc các cán bộ nhân viên không những hoạt động chân tay mà còn lao động về trí óc. Điều này cho thấy việc tạo động lực cho người lao động tại chi nhánh là hết sức cần thiết.
Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng các phương pháp:
Khảo sát bằng phiếu điều tra
Phương pháp phân tích
Phương pháp tổng hợp, thống kê, so sánh.
4. Nguồn số liệu
Các giáo trình.
Sách chuyên ngành.
Sách báo tạp chí.
Kết qủa phân tích bảng hỏi.
Nguồn số liệu từ NHCT Cầu Giấy.
Phần I: Cơ sở lý luận chung về tạo động lực trong lao động.
I. Động lực và tạo động lực
1. Động lực lao động:
1.1. Động cơ lao động.
Để nghiên cứu về động cơ tìm hiểu quá trình của động cơ
Sơ đồ 1: Quá trình của động cơ


Lời mở đầu 1
Phần I: Cơ sở lý luận chung về tạo động lực trong lao động. 3
I. Động lực và tạo động lực 3
1. Động lực lao động: 3
1.1. Động cơ lao động. 3
1.2. Động lực lao động. 4
1.2.1. Khái niệm 4
1.2.2. Mối quan hệ giữa nhu cầu, lợi ích với động cơ và động lực lao động 4
a. Hệ thống nhu cầu 4
b. Lợi ích của động lực lao động 7
2. Tạo động lực lao động. 8
2.1. Tạo động lực lao động. 8
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo động lực 9
2.2.1. Nhóm nhân tố thuộc về người lao động 9
2.2.2. Nhóm nhân tố thuộc về tổ chức 10
a. Điều kiện làm việc và bản thân công việc: 10
b. Văn hoá tổ chức. 11
c. Phong cách lãnh đạo. 12
2.2.3. Nhóm nhân tố thuộc về công việc 12
2.3. Mục đích của tạo động lực lao động. 12
II. Các học thuyết về tạo động lực 13
1. Học thuyết ERG của Clayton Anderfer 15
2. Học thuyết về sự thành đạt, liên kết và quyền lực 16
3. Học thuyết về sự kỳ vọng củaV.room: 17
4. Học thuyết về sự tăng cường tích cực của B.S.Skinner 19
5. Lý thuyết về 2 nhóm yếu tố của Herzberg. 19
6. Học thuyết về sự công bằng của J. Stacy Adams 20
III. Các phương hướng tạo động lực lao động. 21
1. Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc: 21
1.1. Xác định mục tiêu và làm cho người lao động hiểu rõ mục tiêu 21
1.2. Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện nhiệm vụ: 21
1.3. Đánh giá thường xuyên, công bằng kết quả thực hiện công việc của người lao động: 22
2. Tạo điều kiện và môi trường làm việc thuận lợi để người lao động hoàn thành nhiệm vụ. 22
2.1. Tuyển chọn và bố trí người lao động phù hợp với yêu cầu công việc: 22
2.2. Loại trừ trở ngại không cần thiết 22
3. Kích thích lao động. 22
3.1. Kích thích về vật chất: 22
3.1.1. Tiền lương: 22
3.1.2. Tiền thưởng 24
3.2. Kích thích về tinh thần 26
3.2.1. Sắp xếp và bố trí lao động phù hợp với công việc 26
3.2.2. Đánh giá kết quả thực hiện công việc: 26
3.2.3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng cho ngưòi lao động 26
3.2.4. Tổ chức các phong trào thi đua, văn nghệ, thể thao: 27
3.2.5. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong tập thể: 27
Phần II: Phân tích thực trạng về công tác tạo động lực lao động tại NHCT Cầu Giấy. 28
I. Quá trình hình thành và phát triển NHCT Cầu Giấy. 28
1. Sự hình thành và phát triển chi nhánh. 28
1.1. Vài nét về chi nhánh 28
1.2. Nhiệm vụ của chi nhánh Cầu Giấy trong từng giai đoạn: 29
1.2.1.Về công tác huy động vốn 29
1.2.2. Về công tác đầu tư tín dụng 30
1.2.3.Về phát triển dịch vụ 31
1.2.4.Các mặt công tác khác 31
2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức và quản lý: 31
2.1. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHCT Cầu Giấy 31
2.1.1. Vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức của chi nhánh 31
2.1.2. Bộ máý tổ chức của chi nhánh 32
2.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban 33
2.2.1.Phòng kinh doanh 33
2.2.2.Phòng kế toán - thanh toán 34
2.2.3. Phòng kinh doanh đối ngoại 34
2.2.4.Phòng nguồn vốn 35
2.2.5.Phòng tiền tệ kho quỹ 36
2.2.6.Phòng tổ chức hành chính 36
2.2.7.Phòng kiểm soát nội bộ 36
2.2.8. Phòng giao dịch Cầu Diễn 37
3. Đặc điểm lao động của chi nhánh. 37
3.1. Về số lượng 37
3.2. Về cơ cấu lao động: 37
4. Đặc điểm các hoạt động kinh doanh chính của NHCT Cầu Giấy 40
4.1. Hoạt động huy động vốn: 40
4.2. Hoạt động tín dụng: 41
5. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong một số năm gần đây 42
5.1. Tình hình huy động vốn 42
5.2. Tình hình sử dụng vốn. 42
II. Thực trạng công tác tạo động lực tại NHCT Cầu Giấy 43
1. Tạo động lực cho người lao động thông qua kích thích về vật chất 43
1.1.Tiền lương 43
1.1.1.Chính sách tiền lương ở chi nhánh 43
1.1.2. Phân tích và đánh giá tạo động lực từ công tác tiền lương: 44
1.1.3.Đảm bảo sự hài hoà giữa tiền lương và kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh: 45
1.2. Tiền thưởng 46
1.3. Phúc lợi và dịch vụ khác: 47
2. Tạo động lực cho người lao động thông qua khuyến khích về tinh thần: 48
2.1. Xây dựng và phổ biến mục tiêu kế hoạch của chi nhánh . 48
2.2. Xây dựng nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc. 48
2.3. Xắp xếp và bố trí lao động 50
2.4. Đánh giá thực hiện công việc 51
2.5. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của chi nhánh 53
2.6. Môi trường và điều kiện làm việc 54
2.7. Xây dựng nét văn hoá tại chi nhánh và phong cách giao dịch với khách hàng. 55
3. Đánh giá chung về công tác tạo động lực. 56
3.1. Xây dựng và phổ biến mục tiêu kế hoạch của chi nhánh. 56
3.2. Xây dựng nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc . 56
3.3. Sắp xếp và bố trí lao động 57
3.4. Đánh giá thực hiện công việc. 57
3.5. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của chi nhánh. 57
3.6. Công tác tiền lương, tiền thưởng. 58
2.7. Tạo niềm tin từ phía lãnh đạo 58
Phần III: một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho cán bộ nhân viên tại chi nhánh. 59
I. Các định hướng, kế hoạch phát triển của chi nhánh. 59
II. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực. 59
1. Tăng cường tính hợp lýý của tiền lương. 59
2. Tiền thưởng 60
3. Phúc lợi và dịch vụ. 61
4. Tiến hành tốt hơn công tác đánh giá thực hiện công việc 61
5. Đào tạo và phát triển nhân lực 62
6. Bố trí và sắp xếp công việc. 63
7. Các giải pháp khác 64
Kết luận 66
Danh mục tài liệu tham khảo 67

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013609 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement