Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kebaothu90
#955682

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện công tác tạo động lực lao động cho cán bộ nhân viên ở ngân hang công thương Cầu Giấy

 

Lời mở đầu 1

Phần I: Cơ sở lý luận chung về tạo động lực trong lao động. 3

I. Động lực và tạo động lực 3

1. Động lực lao động: 3

1.1. Động cơ lao động. 3

1.2. Động lực lao động. 4

1.2.1. Khái niệm 4

1.2.2. Mối quan hệ giữa nhu cầu, lợi ích với động cơ và động lực lao động 4

a. Hệ thống nhu cầu 4

b. Lợi ích của động lực lao động 7

2. Tạo động lực lao động. 8

2.1. Tạo động lực lao động. 8

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo động lực 9

2.2.1. Nhóm nhân tố thuộc về người lao động 9

2.2.2. Nhóm nhân tố thuộc về tổ chức 10

a. Điều kiện làm việc và bản thân công việc: 10

b. Văn hoá tổ chức. 11

c. Phong cách lãnh đạo. 12

2.2.3. Nhóm nhân tố thuộc về công việc 12

2.3. Mục đích của tạo động lực lao động. 12

II. Các học thuyết về tạo động lực 13

1. Học thuyết ERG của Clayton Anderfer 15

2. Học thuyết về sự thành đạt, liên kết và quyền lực 16

3. Học thuyết về sự kỳ vọng củaV.room: 17

4. Học thuyết về sự tăng cường tích cực của B.S.Skinner 19

5. Lý thuyết về 2 nhóm yếu tố của Herzberg. 19

6. Học thuyết về sự công bằng của J. Stacy Adams 20

III. Các phương hướng tạo động lực lao động. 21

1. Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc: 21

1.1. Xác định mục tiêu và làm cho người lao động hiểu rõ mục tiêu 21

1.2. Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện nhiệm vụ: 21

1.3. Đánh giá thường xuyên, công bằng kết quả thực hiện công việc của người lao động: 22

2. Tạo điều kiện và môi trường làm việc thuận lợi để người lao động hoàn thành nhiệm vụ. 22

2.1. Tuyển chọn và bố trí người lao động phù hợp với yêu cầu công việc: 22

2.2. Loại trừ trở ngại không cần thiết 22

3. Kích thích lao động. 22

3.1. Kích thích về vật chất: 22

3.1.1. Tiền lương: 22

3.1.2. Tiền thưởng 24

3.2. Kích thích về tinh thần 26

3.2.1. Sắp xếp và bố trí lao động phù hợp với công việc 26

3.2.2. Đánh giá kết quả thực hiện công việc: 26

3.2.3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng cho ngưòi lao động 26

3.2.4. Tổ chức các phong trào thi đua, văn nghệ, thể thao: 27

3.2.5. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong tập thể: 27

Phần II: Phân tích thực trạng về công tác tạo động lực lao động tại NHCT Cầu Giấy. 28

I. Quá trình hình thành và phát triển NHCT Cầu Giấy. 28

1. Sự hình thành và phát triển chi nhánh. 28

1.1. Vài nét về chi nhánh 28

1.2. Nhiệm vụ của chi nhánh Cầu Giấy trong từng giai đoạn: 29

1.2.1.Về công tác huy động vốn 29

1.2.2. Về công tác đầu tư tín dụng 30

1.2.3.Về phát triển dịch vụ 31

1.2.4.Các mặt công tác khác 31

2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức và quản lý: 31

2.1. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHCT Cầu Giấy 31

2.1.1. Vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức của chi nhánh 31

2.1.2. Bộ máý tổ chức của chi nhánh 32

2.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban 33

2.2.1.Phòng kinh doanh 33

2.2.2.Phòng kế toán - thanh toán 34

2.2.3. Phòng kinh doanh đối ngoại 34

2.2.4.Phòng nguồn vốn 35

2.2.5.Phòng tiền tệ kho quỹ 36

2.2.6.Phòng tổ chức hành chính 36

2.2.7.Phòng kiểm soát nội bộ 36

2.2.8. Phòng giao dịch Cầu Diễn 37

3. Đặc điểm lao động của chi nhánh. 37

3.1. Về số lượng 37

3.2. Về cơ cấu lao động: 37

4. Đặc điểm các hoạt động kinh doanh chính của NHCT Cầu Giấy 40

4.1. Hoạt động huy động vốn: 40

4.2. Hoạt động tín dụng: 41

5. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong một số năm gần đây 42

5.1. Tình hình huy động vốn 42

5.2. Tình hình sử dụng vốn. 42

II. Thực trạng công tác tạo động lực tại NHCT Cầu Giấy 43

1. Tạo động lực cho người lao động thông qua kích thích về vật chất 43

1.1.Tiền lương 43

1.1.1.Chính sách tiền lương ở chi nhánh 43

1.1.2. Phân tích và đánh giá tạo động lực từ công tác tiền lương: 44

1.1.3.Đảm bảo sự hài hoà giữa tiền lương và kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh: 45

1.2. Tiền thưởng 46

1.3. Phúc lợi và dịch vụ khác: 47

2. Tạo động lực cho người lao động thông qua khuyến khích về tinh thần: 48

2.1. Xây dựng và phổ biến mục tiêu kế hoạch của chi nhánh . 48

2.2. Xây dựng nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc. 48

2.3. Xắp xếp và bố trí lao động 50

2.4. Đánh giá thực hiện công việc 51

2.5. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của chi nhánh 53

2.6. Môi trường và điều kiện làm việc 54

2.7. Xây dựng nét văn hoá tại chi nhánh và phong cách giao dịch với khách hàng. 55

3. Đánh giá chung về công tác tạo động lực. 56

3.1. Xây dựng và phổ biến mục tiêu kế hoạch của chi nhánh. 56

3.2. Xây dựng nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc . 56

3.3. Sắp xếp và bố trí lao động 57

3.4. Đánh giá thực hiện công việc. 57

3.5. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của chi nhánh. 57

3.6. Công tác tiền lương, tiền thưởng. 58

2.7. Tạo niềm tin từ phía lãnh đạo 58

Phần III: một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho cán bộ nhân viên tại chi nhánh. 59

I. Các định hướng, kế hoạch phát triển của chi nhánh. 59

II. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực. 59

1. Tăng cường tính hợp lýý của tiền lương. 59

2. Tiền thưởng 60

3. Phúc lợi và dịch vụ. 61

4. Tiến hành tốt hơn công tác đánh giá thực hiện công việc 61

5. Đào tạo và phát triển nhân lực 62

6. Bố trí và sắp xếp công việc. 63

7. Các giải pháp khác 64

Kết luận 66

Danh mục tài liệu tham khảo 67

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hơn kích thích vật chất, có khi người lao động làm việc là để thoả mãn nhu cầu tinh thần như nhu cầu giao tiếp, học tập khẳng định mình….hơn là để thoả mãn nhu cầu về vật chất. Để khuyến khích tinh thần cho người lao động thì nhà quản lý cần chú trọng đến những vấn đề sau:
3.2.1. Sắp xếp và bố trí lao động phù hợp với công việc
Để bố trí lao động phù hợp với công việc các nhà quản lý trước hết phải xác định đúng trình độ lành nghề của người lao động, tiêu chuẩn thực hiện công việc, xác định được mức độ phức tạp của công việc từ đó sắp xếp bố trí lao động phù hợp với từng công việc cụ thể.
Người lao động được bố trí phù hợp với công việc sẽ khai thác được tiềm năng của họ gây hứng thú thoả mãn với công việc được giao sẽ nâng cao được năng suất hiệu quả làm việc và ngược lại nếu bố trí không đúng sẽ tạo cho người lao động tâm lý chán nản không muốn làm việc.
3.2.2. Đánh giá kết quả thực hiện công việc:
Khi kết quả thực hiện công việc của người lao động gắn với những gì họ nhận được họ sẽ cảm giác thoả mãn bởi lẽ nó bảo đảm sự công bằng giữa những người lao động trong tổ chức.
Đánh giá kết quả thực hiện công việc là công cụ quan trọng kích thích người lao động hăng hái làm việc. Là cơ sở để đảm bảo sự công bằng trong trả lương, trả lương và các hoạt động khác. Đồng thời qua kết quả đánh giá thực hiện công việc sẽ giúp người lao động biết được mức độ hoàn thành công việc để từ đó họ cố gắng đạt kết quả cao hơn. Vậy việc đánh giá kết quả lao động cho người lao động là đòn bẩy tạo động lực cho ngưòi lao động.
3.2.3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng cho ngưòi lao động
Đây cũng là hoạt động nhằm tạo động lực cho người lao động. Nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần cơ bản của con người là được học tập và nâng cao kiến thức chuyên môn của mình để có thể hoàn thành công việc đạt hiệu quả cao, tăng năng suất lao động. Để đáp ứng nhu cầu này nhà quản lý cần quan tâm tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội học tập nâng cao trình độ. Khi đó họ làm được những công việc phức tạp như vậy tiền lương của họ sẽ tăng lên.
3.2.4. Tổ chức các phong trào thi đua, văn nghệ, thể thao:
Qua việc tổ chức các phong trào thi đua sẽ giúp cho ngưòi lao động học hỏi được kiến thưc, kinh nghiệm từ đồng nghiệp. Bên cạnh đó phong trào này còn có tác dụng động viên người lao động nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật liệu. Tổ chức thi đua giữa các cá nhân nhằm nâng cao trình độ tay nghề đưa những người có trình độ chậm tiến lên trình độ tiên tiến hơn. Thi đua giữa các tập thể tạo sự gắn bó tinh thần, đoàn kết giữa họ với nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung. Bên cạnh các phong trào thi đua, tổ chức lên phát huy các phong trào về văn nghệ, thể thao, môi trường làm việc sôi nổi gây khí thế làm việc trong toàn tổ chức.
3.2.5. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong tập thể:
Mối quan hệ tốt đẹp trong tập thể đó là mối quan hệ thân thiện, hợp tác và giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống. Những người lao động khi được làm việc trong bầu không khí lành mạnh thì sẽ có thái độ tích cực, xuất hiện mối quan hệ tương trợ, tạo nên sự ấm cúng, yêu mến tập thể của mình hơn tập thể đạt được hiệu quả cao hơn trong lao động và ngược lại nếu mối quan hệ này không được quan tâm xây dựng tốt nó sẽ tác động đến hành vi của con người, giữa những người lao động với nhau, giữa những người lao động với nhân viên.
Phần II: Phân tích thực trạng về công tác tạo động lực lao động tại NHCT Cầu Giấy.
I. Quá trình hình thành và phát triển NHCT Cầu Giấy.
1. Sự hình thành và phát triển chi nhánh.
1.1. Vài nét về chi nhánh
Ngân hàng Công thương Việt Nam( NHCT VN) là một Ngân hàng Thương mại quốc doanh hàng đầu trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước được hình thành từ Vụ tín dụng công nghiệp và Vụ tín dụng thương nghiệp của Ngân hàng Nhà nước TW, các phòng tín dụng công thương nghiệp và các chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh, thành phố, quận, thị xã.
Ngân hàng công thương bắt đầu hoạt động từ tháng 07/1987 theo nghị định số 53/HĐBT ngày 26/03/1988 về việc tổ chức lại bộ máy ngân hàng Nhà nước và quyết định số 402/HĐBT ngày 14/11/1990 của Chủ tịch HĐBT, Ngân hàng Thương mại Quốc doanh Công thương Việt Nam ra đời (Industrial & Commercial Bank of Viêtnam_ ICBV)- gọi tắt là Vietincombank. Từ đó NHCT Việt Nam trở thành ngân hàng Nhà nước là một trong bốn ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam hiện nay với trên 11000 cán bộ công nhân viên, 2 sở giao dịch, có trụ sở chính tại Hà nội…và các thành viên khác của ngân hàng là công ty cho thuê tài chính.
Ngân hàng Công thương khu vực Cầu Giấy (NHCTKV Cầu Giấy) là một Ngân hàng thương mại quốc doanh, trực thuộc NHCT Việt Nam, được thành lập vào tháng 03/2001 sở hiện nay tại 117A Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Từ ngày 26/03/1988 thực hiện nghị định 53/HĐBT về tổ chức bộ máý NHNN Việt Nam, hệ thống ngân hàng Việt Nam được chuyển từ hệ thống ngân hàng một cấp sang hệ thống ngân hàng hai cấp. NHNN quận được chuyển thành NHCT quận, trực thuộc NHCT thành phố Hà Nội. Do vậy chi nhánh NHCT Cầu Giấy là một chi nhánh của NHCT Việt Nam thực hiện kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và kinh doanh ngoại hối với phạm vi hoạt động chủ yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội và quận Cầu Giấy.
Chi nhánh NHCT Cầu Giấy là ngân hàng cấp I, mới thành lập được gần 5 năm, là một ngân hàng có tiến độ phát triển nhanh và toàn diện, với quy mô gần đầy đủ các phòng ban chức năng theo quy định của NHCT Việt Nam. Đây là bước đầu cho một Ngân hàng phát triển sau này.
Hiện nay cùng với sự phát triển của hệ thống NHTM, có thể nói là rất nổi bật, luôn đổi mới và trở thành trung tâm thực sự của nền kinh tế, chi nhánh NHCT Cầu Giấy đã và đang tìm ra hướng đi thích hợp cho riêng mình. Và hướng đi đó trước hết phải đảm bảo hai yếu tố: an toàn và lợi nhuận hợp lý đi đôi với việc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.
1.2. Nhiệm vụ của chi nhánh Cầu Giấy trong từng giai đoạn:
Năm 2005: Chi nhánh NHCT Cầu Giấy phấn đấu tự cân đối được vốn kinh doanh nâng cao chất lượng tín dụng đảm bảo đầu tư an toàn hiệu quả, phát triển đa dạng dịch vụ Ngân hàng.
Năm 2006: Chi nhánh phấn đấu tự cân đối được vốn kinh doanh, nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm đầu tư an toàn hiệu quả phát triển đa dạng dịch vụ Ngân hàng.
1.2.1.Về công tác huy động vốn
Tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động vốn, tăng cường công tác tiếp thị như phát tờ rơi, tuyên truyền phát thanh qua đài truyền thanh phường… tìm kiếm các khách hàng trên địa bàn có tiềm năng về vốn, có nguồn tiền gửi lớn, tích cực khai thác các nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế – xã hội, thông qua việc mở rộng quan hệ thanh toán và các tiện ích ngân hàng, tranh thủ nguồn vốn trong thanh toán, nguồn vốn có lãi suất thấp để tạo lợi thế và khả năng cạnh tranh với các hệ thống ngân hàng khác.
Củng cố khách hàng...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online