Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Roddy
#955680

Download miễn phí Luận văn Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng

Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 1

1.1. Sự cần thiết của việc tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 1

1.1.1. Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng . 1

1.1.2. Vai trò của tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 2

1.1.3. Yêu cầu quản lý KTBH và XĐKQBH. 3

1.1.4. Nhiệm vụ của KTBH và XĐKQBH trong DN . 3

1.2. Những vấn đề chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 4

1.2.1. Các cách bán hàng và cách thanh toán. 4

1.2.1.1. cách bán hàng trực tiếp. 4

1.2.1.2. cách gửi hàng đi bán. 5

1.2.2. Doanh thu bán hàng, thuế GTGT, các khoản giảm trừ. 6

1.2.2.1. Doanh thu bán hàng, nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng. 6

1.2.2.2. Thuế GTGT. 6

1.2.2.3. Các khoản giảm trừ. 7

1.2.3. Phương pháp xác định trị giá vốn hàng hóa. 7

1.2.4. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN. 9

1.2.4.1.Chi phí bán hàng. 9

1.2.5. Xác định kết quả bán hàng. 14

1.3. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 15

1.3.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng. 15

1.3.1.1. Chứng từ sử dụng. 15

1.3.1.2.Tài khoản sử dụng. 15

1.3.2. Trình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu. 17

1.3.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 20

1.3.4. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong điều kiện áp dụng máy vi tính. 21

1.3.4.1. Mã hóa các đối tượng. 21

1.3.4.2. Xác định danh mục 22

1.3.4.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán. 23

1.3.4.4. Tổ chức bộ máy kế toán và quản trị người dùng. 24

Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng 25

2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 25

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty . 25

2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 28

2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty. 29

2.1.4. Tổ chức công tác kế toán của công ty. 33

2.1.4.1. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu kế toán. 33

2.1.4.2. Hình thức tổ chức công tác kế toán tại công ty VTKTXM. 35

2.1.4.3. Hình thức kế toán - Hệ thống sổ kế toán. 35

2.1.5. Đặc điểm phần mềm kế toán công ty sử dụng. 36

2.2. Tình hình thực tế về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 37

2.2.1. Các cách bán hàng ở công ty VTKTXM 37

2.2.2. Các đối tượng quản lý liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 40

2.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng, thuế GTGT, theo dõi thanh toán với khách hàng tại công ty VTKTXM. 41

2.2.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng. 41

2.2.3.2. Kế toán thuế GTGT. 44

2.2.3.3. Kế toán theo dõi thanh toán với khách hàng. 44

2.2.5. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty VTKTXM. 48

2.2.5.1. Kế toán chi phí bán hàng. 48

2.2.5.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 50

2.2.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty VTKTXM. 52

Chương 3: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 56

3.1. Một số nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 56

3.1.1. Mặt tích cực. 56

3.1.1.1. Về công tác kế toán nói chung. 56

3.1.1.2. Về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 56

3.1.2. Mặt hạn chế. 57

3.1.2.1. Về hệ thống sổ sách kế toán tại công ty. 57

3.1.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng, chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN và xác định kết quả. 58

3.1.2.3. Kế toán theo dõi thanh toán với khách hàng. 58

3.1.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán. 58

3.1.2.5. Phần mềm kế toán áp dụng tại công ty. 58

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế tóan bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty VTKTXM. 59

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


xử lý các loại chứng từ trên hệ thống máy tính cần được thực hiện và tuân thủ chặt chẽ quy trình luân chuyển, cập nhật và xử lý chứng từ được DN quy định.
Để quản lý, mỗi chứng từ gốc mang một mã hiệu xác định. Với mã hiệu chứng từ, có thể tiến hành lọc, in ra các bảng kê chi tiết và bảng tổng hợp theo từng loại chứng từ.
Danh mục khách hàng.
Danh mục này được dùng để theo dõi chi tiết bán sản phẩm, hàng hóa và các khoản phải thu của từng khách hàng. Mỗi khách hàng được nhận diện bằng một mã hiệu gọi là mã khách hàng. Tùy quy mô và phạm vi giao dịch mà quyết định phương pháp mă hóa cho phù hợp và hiệu quả:
Nếu khách hàng lớn, có thể sử dụng phương pháp đánh số ký hiệu tăng dần 1,2,3…Song mã kiểu này không mang ý nghĩa gợi nhớ.
Nếu khách hàng không nhiều, có thể mã hóa theo tên viết tắt hay ghép chữ cái đầu trong tên khách hàng. Mã kiểu này mang tính gợi nhớ cao.
Mã hóa theo kiểu khối : mã gồm hai khối, khối nhóm khách hàng và khối số thứ tự tăng dần của khách trong mỗi nhóm. Việc tạo nhóm khách hàng có thể tiến hành theo tiêu thức địa lý hay tính chất tổ chức công việc.
Ngoài ra, mỗi khách hàng còn được mô tả chi tiết thông qua các thuộc tính khác như địa chỉ, tài khoản, hạn thanh toán…
Danh mục hàng hóa.
Việc quản lý nhập, xuất, tồn kho hàng hóa được thực hiện thông qua danh mục hàng hóa. Mỗi hàng hóa mang mã hiệu riêng, bên cạnh mã hiệu là các thuộc tính mô tả khác như tên hàng hóa, đơn vị tính, tài khoản kho…
1.3.4.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán.
Mỗi hình thức kế toán có hệ thống sổ kế toán và trình tự hệ thống hóa thông tin kế toán khác nhau. Trên cơ sở hệ thống sổ kế toán tổng hợp, trình tự hệ thống hóa thông tin tương ứng với hình thức kế toán đã được quy định trong chế độ kế toán hiện hành, yêu cầu quản lý và sử dụng thông tin chi tiết của DN về quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng mà chương trình phần mềm kế toán sẽ được thiết kế để xử lý và hệ thống hóa thông tin kế toán tự động trên máy theo đúng yêu cầu. Kế toán không phải lập các sổ kế toán, các báo cáo mà chỉ lọc và in ra theo yêu cầu sử dụng.
Trong trường hợp cần thiết có thể cải tiến, sửa đổi nội dung, mẫu biểu của các sổ kế toán cũng như các báo cáo kế toán quản trị, song phải đảm bảo tính hợp lý, thống nhất và đúng chế độ kế toán quy định.
1.3.4.4. Tổ chức bộ máy kế toán và quản trị người dùng.
Quản trị người dùng là một vấn đề quan trọng khi tổ chức bộ máy kế toán trong điều kiện sử dụng máy vi tính, giúp cho DN về tính bảo mật dữ liệu. Do đó công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng phải thực hiện phân quyền nhập liệu cũng như quyền in sổ sách, báo cáo kế toán cho các nhân viên kế toán, quyền khai thác thông tin của giám đốc điều hành, các nhân viên khác trong DN một cách rõ ràng để có thể kiểm tra, quy trách nhiệm cho các nhân viên nhập liệu khi có sai sót và đảm bảo sự bảo mật về số liệu.
Như vậy, ngoài việc quản lý đối tượng liên quan trực tiếp đến chu trình bán hàng theo các danh mục đặc thù cũng như các phần hanh kế toán khác, việc quản lý, sử dụng chứng từ, tài khoản, sổ kế toán trong kế toán máy cũng rất khác so với kế toán thủ công. Tuy nhiên nội dung công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng vẫn phải tuân theo chế độ, thể lệ quản lý kinh tế, tài chính và chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành.
Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng
2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty vật tư kỹ thuật xi măng.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty .
Công ty vât tư kỹ thuật xi măng là doanh nghiệp của nhà nước, thành viên của Tổng công ty xi măng Việt Nam, vốn kinh doanh thuộc sở hữu của Nhà nước. Công ty có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập.
Tên giao dịch chính thức của công ty:
Công ty vật tư kỹ thuật xi măng
Add : 348 Giải Phóng - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội.
Tel : 8643660 – máy lẻ 202
Fax : (84-4) 8642586
Số TK : 10201-000001801-0-NHCT Hai Bà Trưng- Hà Nội
Mã số thuế : 0100105694
Tổng CB.CNV là 720 người trong đó khối kinh doanh 580 người và khối vận tải 140 người
Hoạt động chủ yếu là kinh doanh xi măng .
Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp vật tư kỹ thuật xi măng ( Xí nghiệp VTKTXM ) trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp xi măng - Bộ xây dựng . Xí nghiệp được thành lập theo quyết định số 203A/BXD-TCLĐ ngày 12 tháng 02 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ xây dựng.
Ngày 30/9/1993, Bộ xây dựng ra quyết định số 445/BXD- TCLĐ đổi tên xí nghiệp VTKTXM thành Công ty vật tư kỹ thuật xi măng ( Công ty VTKTXM), lúc đó công ty có nhiệm vụ là :
+ Quản lý nguồn vốn góp tham gia liên doanh nghiền và sản xuất xi măng.
+ Tổ chức bán lẻ xi măng tại địa bàn Hà Nội .
+ Là lực lượng dự bị tăng cường cung ứng xi măng cần thiết trên địa bàn Miền Bắc ( từ Vinh trở ra ).
Ngày 10/7/1995, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty XMVN đã quyết định số 833/TCT-HĐQT, về việc chuyển giao tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, tài sản và lực lượng cán bộ công nhân viên hai chi nhánh tại HN của CTXM Bỉm Sơn và công ty xi măng Hoàng Thạch cho công ty VTKTXM quản lý kể từ ngày 1/8/1995 với chức năng nhiệm vụ:
+Tổ chức kinh doanh, lưu thông tiêu thụ xi măng và trên thị trường HN.
+Làm Tổng đại lý tiêu thụ xi măng cho hai công ty xi măng Hoàng Thạch và xi măng Bỉm Sơn.
+Các hoạt động tham gia liên doanh của công ty được bàn giao lại cho các thành viên khác trong Tổng công ty XMVN.
Ngày 23/5/1998 Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xi măng VN đã ra các quyết định sau :
+Quyết định số 605/XMVN-HĐQT về việc chuyển giao tổ chức, chức năng nhiệm vụ, tài sản và lực lượng CBCNV hai Trung tâm tiêu thụ xi măng phía bắc Sông Hồng và một số Công ty VTKTXM cho Công ty vật tư vận tải xi măng quản lý kể từ ngày 01/6/1998.
+Quyết định số 606/XMVN-HĐQT về việc chuyển giao tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, tài sản và lực lượng CBCNV hai chi nhánh tại Hà Tây và Hòa Bình của công ty XMBS và công ty VTKTXM quản lý từ ngày 01/6/1998.
Đổi tên chi nhánh công ty XMBS thành chi nhánh công ty VTKTXM.
Chuyển cách làm Tổng đại lý sang mô hình mua đứt bán đoạn Đến thời điểm này, địa bàn hoạt động của công ty đã được mở rộng từ Hà Nội (phia Nam), Hà Tây và Hòa Bình.
Ngày 21/3/2000 theo quyết định số 97/XMVN-HĐQT của Chủ tịch HĐQT-Tổng công ty XMVN về việc chuyển giao tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, tài sản và lực lượng CBCNV làm nhiệm vụ kinh doanh tiêu thụ xi măng của công ty VTKTXM quản lý từ ngày 01/4/2000 bao gồm:
Các chi nhánh tại Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lào Cai và hai trung tâm tiêu thụ xi măng phía Bắc Sông Hồng và một số công nhân của công ty VTKTXM trước đây chuyển sang.
Ngày 27/3/2002, tại quyết định số 85/XMVN-HĐQT của Chủ tịch HĐQT- Tổng công ty XMVN về việc chuyển giao tổ chức, chức năng nhiệm vụ, tài sản và lực lượngCBCNV ở hai Chi nhánh Công ty VTKTXM tại Hà Tây, Hòa Bình cho công ty xi măng Bỉm Sơn quản lý kể từ ngày 01/04/2002.
Như vậy kể từ khi thành lập đến nay, Công ty VTKTXM đã trải qua nhiều biến động, do thay đổi mô hình tổ chức, chức năng nhiêm vụ vì vậy đã ít nhiều
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online