Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Roddy
#955680 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 1
1.1. Sự cần thiết của việc tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 1
1.1.1. Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng . 1
1.1.2. Vai trò của tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 2
1.1.3. Yêu cầu quản lý KTBH và XĐKQBH. 3
1.1.4. Nhiệm vụ của KTBH và XĐKQBH trong DN . 3
1.2. Những vấn đề chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 4
1.2.1. Các cách bán hàng và cách thanh toán. 4
1.2.1.1. cách bán hàng trực tiếp. 4
1.2.1.2. cách gửi hàng đi bán. 5
1.2.2. Doanh thu bán hàng, thuế GTGT, các khoản giảm trừ. 6
1.2.2.1. Doanh thu bán hàng, nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng. 6
1.2.2.2. Thuế GTGT. 6
1.2.2.3. Các khoản giảm trừ. 7
1.2.3. Phương pháp xác định trị giá vốn hàng hóa. 7
1.2.4. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN. 9
1.2.4.1.Chi phí bán hàng. 9
1.2.5. Xác định kết quả bán hàng. 14
1.3. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 15
1.3.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng. 15
1.3.1.1. Chứng từ sử dụng. 15
1.3.1.2.Tài khoản sử dụng. 15
1.3.2. Trình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu. 17
1.3.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 20
1.3.4. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong điều kiện áp dụng máy vi tính. 21
1.3.4.1. Mã hóa các đối tượng. 21
1.3.4.2. Xác định danh mục 22
1.3.4.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán. 23
1.3.4.4. Tổ chức bộ máy kế toán và quản trị người dùng. 24
Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng 25
2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 25
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty . 25
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 28
2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty. 29
2.1.4. Tổ chức công tác kế toán của công ty. 33
2.1.4.1. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu kế toán. 33
2.1.4.2. Hình thức tổ chức công tác kế toán tại công ty VTKTXM. 35
2.1.4.3. Hình thức kế toán - Hệ thống sổ kế toán. 35
2.1.5. Đặc điểm phần mềm kế toán công ty sử dụng. 36
2.2. Tình hình thực tế về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 37
2.2.1. Các cách bán hàng ở công ty VTKTXM 37
2.2.2. Các đối tượng quản lý liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 40
2.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng, thuế GTGT, theo dõi thanh toán với khách hàng tại công ty VTKTXM. 41
2.2.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng. 41
2.2.3.2. Kế toán thuế GTGT. 44
2.2.3.3. Kế toán theo dõi thanh toán với khách hàng. 44
2.2.5. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty VTKTXM. 48
2.2.5.1. Kế toán chi phí bán hàng. 48
2.2.5.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 50
2.2.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty VTKTXM. 52
Chương 3: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 56
3.1. Một số nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 56
3.1.1. Mặt tích cực. 56
3.1.1.1. Về công tác kế toán nói chung. 56
3.1.1.2. Về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 56
3.1.2. Mặt hạn chế. 57
3.1.2.1. Về hệ thống sổ sách kế toán tại công ty. 57
3.1.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng, chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN và xác định kết quả. 58
3.1.2.3. Kế toán theo dõi thanh toán với khách hàng. 58
3.1.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán. 58
3.1.2.5. Phần mềm kế toán áp dụng tại công ty. 58
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế tóan bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty VTKTXM. 59
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.
1.1.1. Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng .
Bán hàng: là việc luân chuyển quyền sở hữu hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ cho khách hàng đồng thời thu tiền hay có quyền thu tiền về số sản phẩm, hàng hóa dịch vụ đã cung cấp. Số tiền này được gọi là DTBH va CCDV.
Hàng bán có thể là thành phẩm do đơn vị sản xuất ra ( đối với DNSX ), cũng có thể là các loại vật tư, sản phẩm có hình thái vật chất hay không có hình thái vật chất mà DN mua vào với mục đích để bán ( đối với DNTM ).
Dịch vụ cung cấp đuợc thực hiện trên cơ sở những công việc đã thỏa thuận theo hợp đồng trong một hay nhiều kỳ kế toán.
Quá trình bán hàng chính là quá trình chuyển hóa vốn kinh doanh từ hình thái thành phẩm, hàng hóa sang hình thái tiền tệ và hình thành kết quả bán hàng .
Như vậy quá trình bán hàng chỉ đuợc hoàn tất khi thỏa mãn hai điều kiện là
- Giao sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.
- Khách hàng đã thanh toán hay chấp nhận thanh toán cho số hàng đó.
Kết quả bán hàng: Khi quá trình bán hàng hình thành bao giờ doanh nghiêp cũng thu về một kết quả nhất định, đó là kết quả bán hàng. Đó là sự chênh lệch giữa doanh thu bán hàng thuần và chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng .
Kết quả bán hàng có thể là lãi hay lỗ. Nếu có lãi thì đây là một dấu hiệu tích cưc, an toàn đối với DN vì nó đảm bảo cho sự tồn tại, phát triển của DN trên thị truờng. Nguơc lại, lỗ trong bán hàng là một truờng hợp bất khả quan trong kinh doanh vi điều này đồng nghĩa với việc doanh thu không bù đắp đuơc chi phí, sẽ gây khó khăn về vốn cho giai đoạn hoạt động sau..
1.1.2.Vai trò của tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
Hoạt động đơn lẻ cũng đồng nghĩa với viêc DN đang tuớc bỏ dần quyền được hoạt động của mình. Như vậy để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thi trường, các DN luôn tạo cho mình các mối quan hệ mật thiết với các đối tượng khác như : DN bạn, nhà đầu tư, ngân hàng, nhà nuớc… và đối tượng không thể thiếu là khách hàng

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015519 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement