Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ga_con85
#955660

Download miễn phí Đề tài Xây dựng phân hệ thông tin tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Hưng

Chiều của một liên kết: chỉ ra số lượng các thực thể tham gia vào liên kết đó. Các quan hệ được chia làm ba loại: quan hệ một chiều- trong đó một lần xuất của 1 thực thể quan hệ với một lần xuất của chính thực thể đó, quan hệ hai chiều và quan hệ nhiều chiều.

Thuộc tính: dùng để mô tả đặc trưng của một thực thể hay một quan hệ. Có ba loại thuộc tính là: thuộc tính mô tả- mô tả về thực thể, thuộc tính định danh - xác định một cách duy nhất mỗi lần xuất của thực thể và thuộc tính quan hệ - dùng để chỉ một lần xuất nào đó trong thực thể có quan hệ.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


t đó. Các quan hệ được chia làm ba loại: quan hệ một chiều- trong đó một lần xuất của 1 thực thể quan hệ với một lần xuất của chính thực thể đó, quan hệ hai chiều và quan hệ nhiều chiều.
Thuộc tính: dùng để mô tả đặc trưng của một thực thể hay một quan hệ. Có ba loại thuộc tính là: thuộc tính mô tả- mô tả về thực thể, thuộc tính định danh - xác định một cách duy nhất mỗi lần xuất của thực thể và thuộc tính quan hệ - dùng để chỉ một lần xuất nào đó trong thực thể có quan hệ.
Triển khai hệ thống thông tin
Giai đoạn triển khai hệ thống thông tin nhằm mục đích xây dựng một hệ thống thông tin hoạt động tốt. Kết quả quan trọng nhất của giai đoạn này là phần tin học hoá của hệ thống thông tin hay chính là phần mềm. Giai đoạn này bao gồm năm công đoạn chính:
2.4.1. Lập kế hoạch thực hiện
Nhiệm vụ của công đoạn này là lựa chọn các công cụ, ngôn ngữ lập trình phù hợp tùy thuộc vào tình hình thực tế của hệ thống. Tiếp đó tiến hành phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đề ra tiến trình thực hiện và các yêu cầu cần đạt được.
2.4.2. Thiết kế vật lý trong
Quá trình thiết kế nhằm đảm bảo độ chính xác của thông tin và làm hệ thống mềm dẻo, ít chi phí. Quá trình thiết kế bao gồm:
Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý trong: đảm bảo cơ sở dữ liệu chứa tất cả những dữ liệu cần thiết, đảm bảo tiếp cận dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả.
Thiết kế vật lý trong các xử lý: từ các sự kiện tiến hành thiết kế các công việc, nhiệm vụ, các môđun xử lý, các pha và tiến trình xử lý. Sử dụng sơ đồ phân cấp để thể hiện mối liên kết giữa các môđun đã được tạo ra. Sau đó tiến hành tổ chức hội thoại giữa người và máy trong các pha đối thoại thông qua thiết kế các nhiệm vụ người-máy.
2.4.3. Lập trình
Lập trình nhằm chuyển đổi các đặc tả thiết kế vật lý thành phần mềm máy tính. Quá trình này do các lập trình viên đảm nhận thông qua việc viết các môđun chương trình. Các môđun khi viết xong có thể được thử nghiệm riêng rẽ hay thử nghiệm chung toàn hệ thống.
2.4.4. Thử nghiệm phần mềm
Thử nghiệm phần mềm là quá trình tìm lỗi của phần mềm, là sự đánh giá cuối cùng về các đặc tả, thiết kế và mã hóa nhằm đảm bảo hệ thống đạt được những yêu cầu đã đề ra. Một số kỹ thuật thử nghiệm chương trình thường được áp dụng là: rà soát lỗi đặc trưng, kỹ thuật kiểm tra lôgíc, kỹ thuật thử nghiệm thủ công, kỹ thuật kiểm tra cú pháp bằng máy tính, kỹ thuật thử nghiệm môđun, kỹ thuật tích hợp.
2.4.5. Hoàn thiện tài liệu hệ thống
Tài liệu hệ thống là một phần rất quan trọng của một hệ thống thông tin, được thiết kế để phục vụ cho quản trị viên và những người sử dụng hệ thống. Không có tài liệu thì rất khó thực hiện những thay đổi về hệ thống, người sử dụng sẽ không hiểu hết các chức năng từ đó sẽ giảm hiệu quả của hệ thống.
Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access và ngôn ngữ lập trình Visual Basic
Cơ sở dữ liệu và một số khái niệm cơ bản
Hệ thống thông tin là một tập hợp các yếu tố có liên quan với nhau cùng làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ dữ liệu, truyền đạt và phân phát thông tin để hỗ trợ việc ra quyết định trong tổ chức. Qua đó cho thấy hệ thống thông tin được gắn liền với hệ cơ sở dữ liệu.
Cơ sở dữ liệu (Database) là một nhóm hay nhiều bảng có liên quan với nhau. Một tập hợp các cơ sở dữ liệu có liên quan với nhau được gọi là một hệ cơ sở dữ liệu ( Database system) hay còn gọi là ngân hàng dữ liệu.
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System) là một hệ thống chương trình máy tính giúp tạo lập, duy trì và khai thác các hệ cơ sơ dữ liệu.
Một số khái niệm cơ bản
Thực thể (Entity) : là một nhóm người, đồ vật, sự kiện, hiện tượng hay khái niệm với các đặc trưng và tính chất mà cần được lưu trữ, là các đối tượng cùng loại.
Thuộc tính (Attribute) : là những đặc điểm và tính chất một thực thể. Mỗi thuộc tính thường là một yếu tố dữ liệu tách biệt và thường là những dữ liệu về thực thể cần được lưu trữ.
Bảng (Table): ghi lại dữ liệu về một nhóm các thực thể.
Bản ghi (Record) : mỗi dòng trong bảng được gọi là một bảng ghi, ghi chép dữ liệu về một cá thể.
Trường (Field) : mỗi cột trong bảng gọi là một trường, ghi chép một thuộc tính của các cá thể.
Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access
Hiện nay, nghành công nghệ thông tin đang rất phát triển, theo đó là sự phát triển trong cả lĩnh vực phần cứng và phần mềm. Đặc biệt hiện nay trên thế giới đã phát triển rất nhiều loại ngôn ngữ lập trình được dùng dể xây dựng các chương trình phần mềm ứng dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống. Do vậy, việc lựa chọn ngôn ngữ để viết chương trình cũng rất quan trọng, mỗi một ngôn ngữ có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. tuỳ từng trường hợp vào mục đích của chương trình và khả năng của lập trình viên mà lựa chọn một ngôn ngữ lập trình phù hợp để phát triển.
Để thực hiện chương trình này, em quyết định sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access và ngôn ngữ lập trình Visual Basic.
Microsoft Access là một trong những bộ chương trình quan trọng nhất trong tổ hợp chương trình Microsoft Office Professional do hãng phần mềm Microsoft Cooperation sản xuất. Phiên bản đầu tiên của Microsoft Access ra đời vào năm 1989 và không ngừng được hoàn thiện, đến nay đã phát triển qua năm phiên bản đến Microsoft Access 2000.
Microsoft Access 2000 cung cấp hệ thống chương trình ứng dụng rất mạnh, giúp người dùng mau chóng và dễ dàng tạo lập các chương trình ứng dụng thông qua các query, form kết hợp với các lệnh của Visual Basic.
Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Visual Basic
Ngôn ngữ lập trình Visual Basic là một trong những ngôn ngữ lập trình khá mạnh và phổ biến hiện nay, có thể dùng cho Microsoft Access . Visual Basic được dùng để liên kết các đối tượng trong một ứng dụng thành mọt hệ thống thống nhất.
Với Visual Basic lập trình viên có thể tạo các hàm riêng, tạo và điều khiển các đối tượng, xử lý từng bản ghi, tiến hành các hành động ở mức hệ thống, cơ sở dữ liệu thì dễ bảo trì hơn. Tóm lại, việc kết hợp hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access và ngôn ngữ lập trình Visual Basic để thực hiện chương trình này là phù hợp với mục đích của bài toán đặt ra tại công ty TNHH Mỹ Hưng.
Chương III: Phân tích và thiết kế phân hệ thông tin tính giá thành sản phẩm
Khảo sát phân hệ thông tin tính giá thành sản phẩm
3.1.1. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
Bài toán đặt ra tại công ty TNHH Mỹ Hưng là tính được giá thành của sản phẩm, trên cơ sở các thông tin đầu vào do khách hàng cung cấp, thông tin về các yếu tố chi phí của sản xuất áp dụng tại bộ phận kinh doanh. Từ đó, kết hợp với tình hình thị trường, bộ phận kinh doanh có thể đưa ra một mức giá xác đáng nhất mỗi khi có yêu cầu của khách hàng về mức giá của một sản phẩm cụ thể.
Sản phẩm chính của công ty TNHH Mỹ Hưng là các loại khăn bông, như khăn tắm, khăn mặt, khăn tay, áo tắm, áo choàng tắm.. Về cơ bản hiện nay, mỗi một sản phẩm dệt may của c...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement