Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By duongvq2003
#955659 Link tải luận văn miễn phí cho ae

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN DOANH THU 3
1.1. Đặc điểm của doanh thu với vấn đề kiểm soát và kiểm toán 3
1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh thu 3
1.1.2. Kiểm soát doanh thu với kiểm toán tài chính 6
1.2. Kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính 13
1.2.1. Cơ sở pháp lý và mục tiêu của kiểm toán doanh thu 13
1.2.2. Quy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính 18
PHẦN II: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TƯ VẤN VIỆT NAM 42
2.1 Khái quát chung về Công ty Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam 42
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam 42
2.1.2. Đặc điểm về tổ chức hoạt động của Công ty Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam 43
2.1.3 Hệ thống tổ chức quản lý của Công ty Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam 47
2.1.4 Đặc điểm hoạt động kiểm toán tại Công ty Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam 50
2.2 Thực tiễn kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam 53
2.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán doanh thu 53
2.2.2 Thực hiện kiểm toán doanh thu 62
2.2.3 Kết thúc kiểm toán doanh thu 79
2.3. Nhận xét về kiểm toán doanh thu do Công ty Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam thực hiện 82
PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TƯ VẤN VIỆT NAM THỰC HIỆN 86
3.1 Tính tất yếu của hoàn thiện kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính 86
3.2 Định hướng và yêu cầu hoàn thiện 88
3.3 Giải pháp hoàn thiện kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam thực hiện 89
3.4 Một số kiến nghị nhằm thực hiện giải pháp hoàn thiện kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính 100
3.4.1 Về phía Nhà nước 100
3.4.2 Về phía các hiệp hội kế toán kiểm toán 101
3.4.3 Về phía các công ty kiểm toán 101
3.4.4 Về phía các kiểm toán viên của công ty kiểm toán 102
LỜI MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của Đề tài
Doanh thu là một nhân tố quan trọng trong hoạt động kinh doanh của bất cứ một doanh nghiệp nào. Do vậy tính đúng đắn của doanh thu có ảnh hưởng trọng yếu đến các nhân tố khác trong hoạt động kinh doanh. Những sai sót có thể xảy ra đối với khoản mục doanh thu ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán cuối kỳ. Kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính là một trong những hoạt động thiết yếu khi tiến hành kiểm toán cho bất kỳ một khách hàng nào. Sự thiết yếu này là quan trọng bởi các kết luận về sự trung thực và hợp lý của khoản mục doanh thu được trình bày sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyết định quản lý của chủ doanh nghiệp và những người quan tâm khác. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 14 - Kế toán doanh thu là một trong bốn chuẩn mực kế toán đầu tiên do Bộ Tài chính ban hành. Điều đó thể hiện tầm quan trọng của hoạt động kế toán doanh thu trong các doanh nghiệp. Do đó, kiểm toán doanh thu cũng được chú trọng hơn trong hoạt động cung cấp dịch vụ của các công ty kiểm toán. Đặc biệt đối với Công ty Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam (AACC), là một trong những Công ty trẻ trong làng kiểm toán, quy trình kiểm toán doanh thu luôn được thực hiện một cách đầy đủ và chi tiết. Bởi tính quan trọng của kiểm toán khoản mục doanh thu tại Công ty nên em chọn Đề tài: ”Hoàn thiện kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam thực hiện” làm Luận văn tốt nghiệp đại học cho mình.
Mục đích nghiên cứu của Đề tài
Luận văn nghiên cứu kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính được cụ thể hoá trong phân tích thực tiễn kiểm toán của Công ty Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam. Đồng thời, từ những thực tế đó rút ra những nhận xét và bài học nhằm hoàn thiện kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty thực hiện.

Nội dung của Đề tài
Ngoài Lời mở đầu và Kết luận, nội dung Luận văn gồm các phần sau:
Phần I: Lý luận chung về kiểm toán doanh thu.
Phần II: Thực trạng kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam thực hiện.
Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam thực hiện.
Phương pháp nghiên cứu
Bằng phương pháp luận của triết học kết hợp với các phương pháp toán học, các kỹ thuật của nghiệp vụ kế toán và kiểm toán đã giúp em hoàn thiện Luận văn tốt nghiệp của mình. Ngoài ra, với những kiến thức đã được học và tích luỹ cùng thời gian thực tế tại Công ty Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam em đã có thêm những hiểu biết về hoạt động kiểm toán nói chung và kiểm toán doanh thu nói riêng.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Luận văn tốt nghiệp chưa đi sâu vào nghiên cứu toàn bộ các phần của kiểm toán doanh thu mà chỉ tập trung vào tìm hiểu kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.
Những đóng góp của Đề tài
Luận văn của em chỉ nghiên cứu được những lý luận chung về kiểm toán doanh thu, tìm hiểu kiểm toán doanh thu do Công ty Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam thực hiện, đồng thời có một số ý kiến đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm toán doanh thu của Công ty.
Do hiểu biết về thực hiện kiểm toán còn rất ít nên Luận văn này có nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo trong khoa cùng những người quan tâm để giúp em hoàn thiện bản Luận văn này này. Em xin gửi lời Thank chân thành đến Giáo viên hướng dẫn Thầy giáo GS.TS Nguyễn Quang Quynh và các anh chị nhân viên Công ty Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam đã giúp em hoàn thành Luận văn tốt nghiệp này.
PHẦN I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN DOANH THU
1.1. Đặc điểm của doanh thu với vấn đề kiểm soát và kiểm toán
1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh thu
Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh là quá trình kết hợp các yếu tố cơ bản như lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động để tạo ra những vật phẩm cần thiết phục vụ cho nhu cầu của con người. Trong quá trình kết hợp đó, các yếu tố cơ bản bị tiêu hao và tạo ra sản phẩm. Sản phẩm đó để bán hay tái sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Qua tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp sẽ ghi nhận doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ. Đây là một trong những tiêu chí thể hiện rõ nét khả năng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ.
Theo Từ điển Tiếng Việt thì: ”Doanh thu là tổng thu do kinh doanh nhập trong một thời kỳ nhất định bao gồm cả vốn lẫn lãi” (11,303)
Theo quan điểm của Mác về tuần hoàn và chu chuyển tư bản thì: “Doanh thu là kết quả của quá trình tiêu thụ, đó là quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm hàng hoá. Qua tiêu thụ, sản phẩm chuyển từ hình thái hiện vật sang trạng thái tiền tệ và kết thúc một vòng chu chuyển vốn” (9,180)
Theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 14 - Doanh thu và Thu nhập khác: “Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu” (8,97)
Doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hay sẽ thu được. Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không được coi là doanh thu. Các khoản góp vốn của cổ đông hay chủ sở hữu làm tăng vốn chủ sở hữu nhưng không là doanh thu.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#994491 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement