Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By batnapmoto_aloanhha95
#955604 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƯƠNG I: RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2
1.1. RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2
1.1.1. Rủi ro là gì? 2
1.1.2. Các loại rủi ro phổ biến trong hoạt động kinh doanh ngân hàng 2
1.1.2.1. Rủi ro tín dụng 3
1.1.2.2. Rủi ro hối đoái 3
1.1.2.3. Rủi ro lãi suất 4
1.1.2.4. Rủi ro thanh khoản 5
1.1.2.5. Rủi ro hoạt động ngoại bảng 5
1.1.2.6. Rủi ro công nghệ 6
1.1.2.7. Rủi ro quốc gia và rủi ro khác 7
1.1.3. Ảnh hưởng của rủi ro đối với hoạt động ngân hàng 7
1.2. RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 8
1.2.1. Tín dụng ngân hàng 8
1.2.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng 8
1.2.1.2. Phân loại tín dụng ngân hàng 9
1.2.1.3. Quy trình tín dụng ngân hàng 11
1.2.2. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 16
1.2.2.1. Thế nào là rủi ro tín dụng? 16
1.2.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng 17
1.2.2.3. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng 19
1.2.2.4. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 23
1.2.2.5. Đo lường rủi ro tín dụng 28
1.2.2.6. Tác hại của rủi ro tín dụng đối với hoạt động ngân hàng 31
1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 33
1.3.1. Nhân tố con người 33
1.3.1.1. Đội ngũ cán bộ ngân hàng 33
1.3.1.2. Khách hàng 34
1.3.2. Môi trường kinh tế – chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ 34
1.3.3. Hệ thống thông tin 35
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 36
2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 36
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 36
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của ngân hàng 40
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong thời gian qua 41
2.1.3.1. Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu NHNT 41
2.1.3.2. Hoạt động huy động vốn và quản trị vốn 42
2.1.3.3. Hoạt động tín dụng 43
2.1.3.4. Hiệu quả kinh doanh 44
2.1.3.5. Kết quả kinh doanh 45
2.2. THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 45
2.2.1. Thực trạng tín dụng tại Ngân hàng 45
2.2.1.1. Chính sách tín dụng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 46
2.2.1.2. Thực trạng tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 48
2.2.2. Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng 55
2.2.2.1. Chính sách quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 55
2.2.2.2. Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng 58
2.3. ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM. 66
2.3.1. Những kết quả đã đạt được 66
2.3.2. Những yếu kém còn tồn tại 70
2.3.3. Nguyên nhân 71
2.3.3.1. Nguyên nhân từ phía ngân hàng 71
2.3.3.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng 73
2.3.3.3. Nguyên nhân khác 75
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG Ở NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 77
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 77
3.1.1. Chiến lược hoạt động tín dụng 77
3.1.2. Định hướng hoạt động tín dụng 79
3.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 80
3.2.1. Nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 81
3.2.1.1. Tăng vốn tự có 81
3.2.1.2. Không ngừng giám sát các khoản nợ quá hạn và tìm mọi biện pháp xử lý nợ tồn đọng 81
3.2.1.3. Trích lập quỹ dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu 82
3.2.2. Nâng cao chất lượng tín dụng 82
3.2.3. Xây dựng chiến lược khách hàng 85
3.2.3.1. Thực hiện sàng lọc khách hàng trước khi cho vay 85
3.2.3.2. Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng 87
3.2.4. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ 87
3.2.5. Xây dựng hệ thống thông tin tín dụng 89
3.2.6. Tăng cường hoạt động đồng tài trợ 90
3.2.7. Phát triển các trung tâm tư vấn dịch vụ và đầu tư 90
3.2.8. Mở rộng đầu tư có chọn lọc 91
3.2.9. Thực hiện bảo hiểm tín dụng 91
3.3. KIẾN NGHỊ 92
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ 92
3.3.1.1. Chính phủ cần xây dựng một hệ thống chính sách đồng bộ, nhất quán và có sự định hướng lâu dài nhằm tạo môi trường kinh tế ổn định. 93
3.3.1.2. Chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp 95
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 95
3.3.2.1. Cần hoàn thiện các văn bản, quy chế trích lập và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng. 95
3.3.2.2. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm soát. 96
3.3.2.3. Cần đẩy mạnh hoạt động thông tin tín dụng nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tại các NHTM Việt Nam. 96
KẾT LUẬN 98
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100
CHƯƠNG I
RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.1. Rủi ro là gì?
Mọi hoạt động của từng cá nhân cũng như toàn xã hội đều hướng tới một mục đích nào đó. Song có những trường hợp mục đích đó không đạt được do trong quá trình hoạt động gặp phải rủi ro. Vậy rủi ro là gì? Có rất nhiều khái niệm về rủi ro như “rủi ro là những bất trắc gây ra mất mát thiêt hại”; “rủi ro là sự bất trắc cụ thể liên quan đến việc xuất hiện một biến cố không mong đợi”... Nhưng nói chung mọi ý kiến đều đi đến khẳng định rủi ro là khả năng xảy ra tổn thất ngoài dự kiến. Rủi ro có thể gặp bất cứ lúc nào ngoài ý muốn của con người trong mọi lĩnh vực của đời sống nhất là lĩnh vực kinh tế.
Trong lĩnh vực kinh tế rủi ro được coi là những tổn thất mà các doanh nghiệp phải chấp nhận khi kinh doanh. Kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ – tín dụng ngân hàng cũng phải chấp nhận điều đó. Và thực tế đã chứng minh rằng không một ngành kinh doanh nào mà khả năng dẫn đến rủi ro lại lớn như kinh doanh tiền tệ.
Tóm lại: rủi ro là những bất trắc xảy ra ngoài mong muốn của con người. Trong kinh doanh rủi ro tồn tại khá phổ biến và rất phức tạp bởi vì thực tiễn đã chứng minh rằng bất kì hoạt động kinh doanh nào đem lại lợi nhuận đều có rủi ro, lợi nhuận càng lớn thì rủi ro càng cao.
1.1.2. Các loại rủi ro phổ biến trong hoạt động kinh doanh ngân hàng
Rủi ro trong hoạt động ngân hàng: Cũng như bất kì ngành kinh doanh nào khác, ngân hàng có thể gặp rủi ro và có thể bị mất vốn. Hơn nữa, ngân hàng là một ngành kinh tế nhạy cảm, hoạt động của ngân hàng với bản chất của nó, chịu ảnh hưởng của rất nhiều loại rủi ro. Bản thân người quản lý ngân hàng và người lập chính sách cần biết và hiểu những rủi ro này để tìm mọi cách hạn chế những đổ vỡ dễ gây thiệt hại, trước hết là đến ngân hàng đó và sau đó là toàn bộ nền kinh tế. Trên thế giới, người ta đã phân ra nhiều loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng.
1.1.2.1. Rủi ro tín dụng
Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra những tổn thất mà ngân hàng phải chịu do khách hàng vay không trả đúng hạn, không trả, hay không trả đầy đủ vốn và lãi. Khi thực hiện một hoạt động cho vay cụ thể, ngân hàng không dự kiến là khoản cho vay đó sẽ bị tổn thất.Tuy nhiên những khoản cho vay đó luôn hàm chứa rủi ro. Rủi ro tín dụng được xem là rủi ro lớn nhất trong các loại rủi ro mà ngân hàng gặp phải, nó thường xuyên xảy ra và gây nên hậu quả nặng nề nhất. Rủi ro tín dụng ngân hàng gắn liền với rủi ro của khách hàng vay vốn. Tuy vậy thực tế cho thấy rủi ro tín dụng xảy ra còn vì khách hàng cố ý không trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng, có ý đồ chiếm dụng vốn...Rủi ro tín dụng xảy ra có thể làm tê liệt khả năng thanh toán của ngân hàng, thậm chí đưa ngân hàng đến bờ vực phá sản. Chính vì vậy trong quá trình hoạt động kinh doanh Ngân hàng không được xem nhẹ vấn đề rủi ro tín dụng.
1.1.2.2. Rủi ro hối đoái

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By trinhke
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1025985 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement