Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By batnapmoto_aloanhha95
#955604

Download miễn phí Đề tài Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2

1.1. RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2

1.1.1. Rủi ro là gì? 2

1.1.2. Các loại rủi ro phổ biến trong hoạt động kinh doanh ngân hàng 2

1.1.2.1. Rủi ro tín dụng 3

1.1.2.2. Rủi ro hối đoái 3

1.1.2.3. Rủi ro lãi suất 4

1.1.2.4. Rủi ro thanh khoản 5

1.1.2.5. Rủi ro hoạt động ngoại bảng 5

1.1.2.6. Rủi ro công nghệ 6

1.1.2.7. Rủi ro quốc gia và rủi ro khác 7

1.1.3. Ảnh hưởng của rủi ro đối với hoạt động ngân hàng 7

1.2. RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 8

1.2.1. Tín dụng ngân hàng 8

1.2.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng 8

1.2.1.2. Phân loại tín dụng ngân hàng 9

1.2.1.3. Quy trình tín dụng ngân hàng 11

1.2.2. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 16

1.2.2.1. Thế nào là rủi ro tín dụng? 16

1.2.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng 17

1.2.2.3. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng 19

1.2.2.4. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 23

1.2.2.5. Đo lường rủi ro tín dụng 28

1.2.2.6. Tác hại của rủi ro tín dụng đối với hoạt động ngân hàng 31

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 33

1.3.1. Nhân tố con người 33

1.3.1.1. Đội ngũ cán bộ ngân hàng 33

1.3.1.2. Khách hàng 34

1.3.2. Môi trường kinh tế – chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ 34

1.3.3. Hệ thống thông tin 35

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 36

2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 36

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 36

2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của ngân hàng 40

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong thời gian qua 41

2.1.3.1. Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu NHNT 41

2.1.3.2. Hoạt động huy động vốn và quản trị vốn 42

2.1.3.3. Hoạt động tín dụng 43

2.1.3.4. Hiệu quả kinh doanh 44

2.1.3.5. Kết quả kinh doanh 45

2.2. THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 45

2.2.1. Thực trạng tín dụng tại Ngân hàng 45

2.2.1.1. Chính sách tín dụng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 46

2.2.1.2. Thực trạng tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 48

2.2.2. Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng 55

2.2.2.1. Chính sách quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 55

2.2.2.2. Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng 58

2.3. ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM. 66

2.3.1. Những kết quả đã đạt được 66

2.3.2. Những yếu kém còn tồn tại 70

2.3.3. Nguyên nhân 71

2.3.3.1. Nguyên nhân từ phía ngân hàng 71

2.3.3.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng 73

2.3.3.3. Nguyên nhân khác 75

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG Ở NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 77

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 77

3.1.1. Chiến lược hoạt động tín dụng 77

3.1.2. Định hướng hoạt động tín dụng 79

3.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 80

3.2.1. Nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 81

3.2.1.1. Tăng vốn tự có 81

3.2.1.2. Không ngừng giám sát các khoản nợ quá hạn và tìm mọi biện pháp xử lý nợ tồn đọng 81

3.2.1.3. Trích lập quỹ dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu 82

3.2.2. Nâng cao chất lượng tín dụng 82

3.2.3. Xây dựng chiến lược khách hàng 85

3.2.3.1. Thực hiện sàng lọc khách hàng trước khi cho vay 85

3.2.3.2. Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng 87

3.2.4. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ 87

3.2.5. Xây dựng hệ thống thông tin tín dụng 89

3.2.6. Tăng cường hoạt động đồng tài trợ 90

3.2.7. Phát triển các trung tâm tư vấn dịch vụ và đầu tư 90

3.2.8. Mở rộng đầu tư có chọn lọc 91

3.2.9. Thực hiện bảo hiểm tín dụng 91

3.3. KIẾN NGHỊ 92

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ 92

3.3.1.1. Chính phủ cần xây dựng một hệ thống chính sách đồng bộ, nhất quán và có sự định hướng lâu dài nhằm tạo môi trường kinh tế ổn định. 93

3.3.1.2. Chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp 95

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 95

3.3.2.1. Cần hoàn thiện các văn bản, quy chế trích lập và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng. 95

3.3.2.2. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm soát. 96

3.3.2.3. Cần đẩy mạnh hoạt động thông tin tín dụng nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tại các NHTM Việt Nam. 96

KẾT LUẬN 98

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


tiền đồng từ dân cư tăng mạnh, tăng 34,5%, cho thấy chính sách kinh doanh của Ngân hàng đã có sức thu hút đối với các tầng lớp dân cư. Tuy nhiên, nguồn vốn ngoại tệ là 4.992 tr USD, chỉ tăng 7,0%, trong khi năm 2004 tăng 28,9%.
Với việc triển khai nghiệp vụ kinh doanh trái phiếu vào tháng 08/2005, NHNT đã đi đầu trong việc thực hiện việc yết giá hai chiều một cách công khai tại thị trường Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc NHNT sẵn sàng thực hiện giao dịch theo đúng giá và loại trái phiếu đã niêm yết trên cả hai hình thức mua/bán hẳn và mua/bán lại có thời hạn. Tổng doanh số giao dịch trái phiếu sau 5 tháng đạt 2.695 tỷ đồng, trong đó giao dịch mua bán có kỳ hạn (repo) là 2.665 tỷ đồng. Hiện NHNT tập trung mua bán 3 loại trái phiếu chính trên thị trường là trái phiếu Kho bạc Nhà nước, trái phiếu Quỹ hỗ trợ phát triển (DAF) và trái phiếu đô thị TPHCM (HUD).
Ngoài ra, nghiệp vụ đấu thầu và bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ được đẩy mạnh với doanh số 1.639 tỷ đồng trên thị trường sơ cấp.
2.1.3.3. Hoạt động tín dụng
Trong giai đoạn 2001-2005, dư nợ tín dụng tăng trưởng mạnh, đặc biệt là năm 2002 khi có chủ trương bứt phá tín dụng. Dư nợ tín dụng tăng trung bình 28%/năm- cao hơn nhiều so với tốc độ tăng tổng tài sản, tỷ lệ dư nợ trên tổng tài sản đến cuối năm 2005 đạt 40,5%, tăng cao so với mức 23,9% vào cuối năm 2000. Tính đến cuối năm 2005, dư nợ tín dụng tăng gần gấp 4 lần so với thời điểm cuối năm 2000 góp phần cải thiện đáng kể thị phần tín dụng của NHNT.
Song song với việc tăng trưởng về số lượng, chất lượng tín dụng của NHNT ngày càng được nâng cao, nợ quá hạn đã được kiểm soát và duy trì ở mức thấp, tỷ lệ nợ quá hạn vào cuối năm 2005 là dưới 2,6%.
2.1.3.4. Hiệu quả kinh doanh
Lợi nhuận trước thuế của NHNT tăng bình quân 16% và đạt 1.700 tỷ đồng trong năm 2005. Tuy nhiên, nếu tính cả DPRR được trích lập trong năm thì con số đạt được trong năm 2005 lên tới trên 3.000 tỷ đồng, tăng trên 5 lần so với năm 2000.
Biểu đồ 1: Lợi nhuận trước thuế và dự phòng rủi ro
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên vốn tự có
(Ghi chú: Năm 2002, NHNT được Chính phủ cấp tăng vốn điều lệ 800 tỷ, khiến cho tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/vốn tự có biến động mạnh so với các năm khác).
Mức lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong những năm qua là một trong những nhân tố quan trọng tạo tiền đề cho việc củng cố một bước tiềm lực tài chính của NHNT. Các chỉ tiêu tài chính được cải thiện đáng kể, thể hiện qua bảng số liệu dưới đây:
Bảng 1: Các chỉ tiêu tài chính của Ngân hàng Ngoại thương
Chỉ tiêu
2002
2003
2004
2005
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)
237
631
1.067
1.300
Tỷ lệ Ln sau thuế / Vốn tự có (ROE) (%)
6,7
13,5
16,2
14,9
Tỷ lệ Ln sau thuế / Tổng tài sản (ROA) (%)
0,3
0,7
0,9
1,0
Tỷ lệ An toàn vốn (CAR) (%) theo IAS
4,4
4,3
5,9
8,5
(Ghi chú: số liệu tới năm 2004 được khai thác theo báo cáo kiểm toán)
Các chỉ số trên cho thấy tăng trưởng lợi nhuận duy trì đều đặn qua các năm, tỉ lệ an toàn vốn cải thiện về căn bản (8% theo IAS), đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế.
2.1.3.5. Kết quả kinh doanh
Thực hiện tốt nhiệm vụ chiến lược đặt ra cho năm 2005, NHNT năm thứ ba liên tiếp đạt được sự tăng trưởng nhảy vọt về kết quả hoạt động kinh doanh. Tổng thu nhập năm 2005 đạt 10.000 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên trong lịch sử phát triển doanh thu đã vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng (tăng 13,5% so với năm 2004) trong đó tỷ trọng thu nhập lãi cho vay chiếm tỷ lệ khá cao trên 40%, nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường tiền tệ chiếm 30% tổng thu nhập. Tổng chi phí năm 2005 ở mức gần 9.000 tỷ đồng (tăng 60,6% so với năm 2004), trong đó chi phí lãi chiếm 62% tổng chi phí, tăng 45% so với năm 2004.
Lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống NHNT năm 2005 sau khi trích lập DPRR đạt 1.900 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2004 và chiếm đến 18,6% tổng lợi nhuận trước thuế của toàn ngành.
2.2. THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
2.2.1. Thực trạng tín dụng tại Ngân hàng
2.2.1.1. Chính sách tín dụng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
w Nguyên tắc chung
Chính sách tín dụng của Ngân hàng Ngoại thương được ban hành nhằm đảm bảo việc cấp tín dụng của Hội sở chính và các chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương cho khách hàng tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc sau đây:
- Tuân thủ pháp luật: Việc cấp tín dụng cho khách hàng phải tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động tín dụng và các quy định liên quan.
- Phù hợp với chiến lược hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại từng thời kỳ: Việc mở rộng và phát triển tín dụng phải dựa trên cơ sở chiến lược và có sự kết hợp chặt chẽ với các bộ phận khác trong hệ thống ngân hàng.
- Vừa tôn trọng quyền tự quyết của Giám đốc chi nhánh vừa bảo đảm mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng: Chính sách này vừa chú trọng tính an toàn tín dụng, song vừa bảo đảm tính linh hoạt trong hoạt động thực tế của các chi nhánh.
- Quan điểm bình đẳng và hướng tới khách hàng: Thực hành thống nhất chính sách khách hàng, không phân biệt thành phần kinh tế, hình thức sở hữu, việc giao dịch với khách hàng được xây dựng theo mô hình một đầu mối giao dịch.
- Đề cao trách nhiệm cá nhân: Mục đích là nâng cao tính minh bạch và chất lượng trong hoạt động tín dụng. Cán bộ có quyền tự quyết và tự phải chịu trách nhiệm trước quyết định đó.
w Chính sách cho vay đối với khách hàng
Nội dung chính sách cho vay được soạn thảo trên cơ sở:
- Quy chế về bảo đảm tiền vay do Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành;
- Quy chế cho vay do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành;
- Chiến lược, định hướng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.
Một số nội dung cơ bản của chính sách cho vay khách hàng
- Đối tượng vay vốn: áp dụng cho tất cả đối tượng vay vốn để đảm bảo tính bình đẳng.
- Nguyên tắc cho vay: Sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng.
- Điều kiện cho vay:
+ Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.
+ Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.
+ Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.
+ Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, có hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật.
+ Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.
- Mức cho vay: không quy định cố định mức cho vay, giám đốc chi nhánh tự quyết định mức cho vay theo nhu cầu và khả năng của khách hàng, theo khả năng nguồn vốn của ngân hàng và qui định của pháp luật.
- Thời hạn cho vay: không qui định giới hạn tối đa về thời hạn cho vay, được xác định căn cứ vào chu kì sản xuất, thời hạn thu hồi vốn của dự án, khả năng nguồn vốn của ngân hàng, thời hạn cho phép hoạt động kinh doanh của khách hàng, khả năng trả nợ của khách hàng.
- Lãi suất cho vay: áp dụng chính sách lãi suất cho vay linh hoạt. Chi nhánh tự chủ động đưa ra một mức lãi suất có lợi cho mình, H
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online