Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By afjf_sgwgwg
#951586

Download miễn phí Báo cáo thực tập ở Chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh Hà Tây

Trang

Lời mở đầu 2

Phần 1: Giới thiệu sơ lược về chi nhánh ngân hàng công thương 3

 tỉnh Hà Tây

 1.1. Lịch sử hình thành 3

 1.2. Chức năng và nhiệm vụ 3

 1.3. Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu 3

 1.3.1. Huy động vốn 4

 1.3.2. Cho vay, đầu tư 4

 1.3.3. Bảo lãnh 4

 1.3.4. Thanh toán và tài trợ thương mại 4

  1.3.5. Ngân quỹ 5

  1.3.6. Thẻ và ngân hàng điện tử 5

 1.3.7. Hoạt động khác 5

Phần 2: Cơ cấu tổ chức của chi nhánh ngân hàng công thương Hà Tây 6

 2.1. Các phòng nghiệp vụ tại hội sở chính 6

 2.1.1. Phòng kế toán giao dịch 6

 2.1.2. Phòng tài trợ thương mại 7

 2.1.3. Phòng khách hàng doanh nghiệp 7

 2.1.4. Phòng khách hàng cá nhân 8

 2.1.5. Phòng thông tin điện toán 9

 2.1.6. Phòng tổng hợp tiếp thị 10

 2.1.7. Phòng tiền tệ kho quỹ 10

 2.1.8. Phòng tổ chức hành chính 11

 2.2. Điểm giao dịch số 1 12

Phần 3: Tình hình hoạt động của chi nhánh ngân hàng công thương 13

 Hà Tây qua các năm

 3.1. Hoạt động huy động vốn 13

 3.2. Tình hình sử dụng vốn 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


huộc tại thị xã Hòa Bình. Ngày 09/10/1991, tỉnh Hà Sơn Bình được Quốc hội quyết định tách ra thành hai tỉnh Hà Tây và Hòa Bình. Vì vậy, thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam có quyết định số 127 QĐ-NHNNVN về việc giải thể chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh Hà Sơn Bình và thành lập chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh Hà Tây ngày 30/08/1991 và chi nhánh ngân hàng công thương tại thị xã Hòa Bình chuyển sang thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn. Quyết định chuyển giao có hiệu lực từ ngày 01/10/1991.
1.2. Chức năng và nhiệm vụ:
Chi nhánh ngân hàng công thương Hà Tây hoạt động kinh doanh đối với các thành phần kinh tế và dân cư trên địa bàn tỉnh Hà Tây và một số quận, huyện của Hà Nội như: Quận Thanh Xuân, Đống Đa, Huyện Thanh Trì, Từ Liêm... Ban đầu ngân hàng có 7 phòng nghiệp vụ tại hội sở chính, các phòng giao dịch và các quỹ tiết kiệm, hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ tín dụng và cung cấp các dịch vụ ngân hàng.
Cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước nói chung và tỉnh Hà Tây nói riêng ngân hàng cũng được chuyển đổi cho phù hợp với quy định của ngân hàng công thương Việt Nam. Vì vậy, tháng 12/2001 HĐQT ngân hàng công thương Việt Nam quyết định sát nhập 2 phòng giao dịch số 2 và số 3, nâng cấp chi nhánh cấp II là chi nhánh ngân hàng công thương sông Nhuệ. Như vậy, chi nhánh ngân hàng công thương Hà Tây có 7 phòng nghiệp vụ tại hội sở chính , 1 chi nhánh trực thuộc, 4 phòng giao dịch và 16 quỹ tiết kiệm.
Tháng 12/2004, HĐQTNHCT Việt Nam quyết định sát nhập 2 phòng giao dịch số 1 và số 4, nâng cấp thành ngân hàng chi nhánh cấp II Quang Trung. Đồng thời nâng cấp phòng giao dịch số 5 thành ngân hàng chi nhánh cấp II Nguyễn Trãi. Đến ngày 30/10/2006, các chi nhánh ngân hàng công thương cấp II trực thuộc đã tách thành ngân hàng hoạt động độc lập với chi nhánh ngân hàng công thương Hà Tây và trực thuộc ngân hàng công thương Việt Nam. Như vậy, tổ chức của chi nhánh ngân hàng công thương Hà Tây lúc này chỉ gồm 8 phòng nghiệp vụ tại hội sở chính và điểm giao dịch số 1.
1.3. Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu:
17 năm hình thành và phát triển, chi nhánh ngân hàng công thương Hà Tây là một trong những ngân hàng thương mại quốc doanh trẻ, năng động và kinh doanh có hiệu quả. Ngân hàng cung cấp cho khách hàng đa dạng các dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ kèm theo.
Cụ thể:
1.3.1. Huy động vốn:
- Nhận tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ của các tổ chức kinh tế và dân cư;
- Nhận tiền gửi tiết kiệm với nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn: tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ, tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm tích lũy...
- Phát hành trái phiếu, kỳ phiếu...
1.3.2. Cho vay, đầu tư:
- Cho vay ngắn, trung và dài hạn bằng VNĐ và ngoại tệ đối với các tổ chức kinh tế và dân cư;
- Tài trợ xuất, nhập khẩu; chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất;
- Đồng tài trợ và cho vay hợp vốn đối với những dự án lớn, thời gian hoàn vốn dài;
- Cho vay tài trợ, ủy thác theo chương trình của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các hiệp định tín dụng chung;
- Thấu chi, cho vay tiêu dùng;
- Hùn vốn liên doanh, liên kết với các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính trong nước và quốc tế;
- Đầu tư trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế...
1.3. Bảo lãnh:
* Các hình thức bảo lãnh:
- Phát hành thư bảo lãnh, xác nhận bảo lãnh (theo yêu cầu của khách hàng có thể thông qua mạng truyền dữ liệu có ký hiệu mật);
- Ký xác nhận bảo lãnh đối với các hối phiếu, lệnh phiếu;
- Các hình thức khác theo quy định của pháp luật;
* Các loại bảo lãnh: Bảo lãnh vay vốn trong và ngoài nước; bảo lãnh dự thầu; bảo lãnh thực hiện hợp đồng; bảo lãnh thanh toán; bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản phẩm; bảo lãnh hoàn thanh toán...
1.3.4. Thanh toán và tài trợ thương mại:
- Phát hành, thanh toán thư tín dụng nhập khẩu; thông báo, xác nhận, thanh toán thư tín dụng nhập khẩu;
- Nhờ thu xuất, nhập khẩu; nhờ thu hối phiếu trả ngay (D/P) và nhờ thu chấp nhận hối phiếu (D/A);
- Chuyển tiền trong nước và quốc tế;
- Chuyển tiền nhanh Western Union;
- Thanh toán ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, séc;
- Chi trả lương cho doanh nghiệp qua tài khoản;
- Chi trả kiều hối...
1.3.5. Ngân quỹ:
- Mua, bán ngoại tệ (Spot, Forward, Swap...)
- Mua, bán các chứng từ có giá (trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc Nhà nước, thương phiếu...)
- Thu, chi hộ tiền mặt VNĐ và ngoại tệ
- Cho thuê két sắt; cất giữ bảo quản vàng, bạc, đá quý, giấy tờ có giá, bằng phát minh sáng chế...
1.3.6. Thẻ và ngân hàng điện tử:
Tháng 8/2005, chi nhánh ngân hàng công thương Hà Tây chính thức tham gia hệ thống thanh toán trực tiếp liên ngân hàng;
- Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng nội địa, thẻ tín dụng quốc tế (VISA CARD, MASTER CARD);
- Dịch vụ thẻ ATM, thẻ tiền mặt (Cash card);
- Internet Banking, Phone Banking, SMS Banking...
1.3.1. Hoạt động khác:
- Khai thác bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ;
- Tư vấn đầu tư và tài chính;
- Cho thuê tài chính ;
- Môi giới tự doanh, bảo lãnh phát hành, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn, lưu ký chứng khoán;
- Tiếp nhận, quản lý và khai thác các tài sản xiết nợ qua công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản...
Để hoàn thiện các dịch vụ liên quan hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, phù hợp với hoàn cảnh kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tây và thực hiện hiện đại hóa ngân hàng. Chi nhánh ngân hàng công thương Hà Tây luôn có tầm nhìn chiến lược trong đầu tư và phát triển theo định hướng từ phía Ngân hàng Nhà nuớc và Ngân hàng công thưong Việt Nam. Tập trung ở 3 lĩnh vực:
+ Đào tạo lại tay nghề cho đội ngũ cán bộ, nhân viên;
+ Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ;
+ Phát triển kênh phân phối.
Phần 2
Cơ cấu tổ chức của chi nhánh ngân hàng công thương Hà Tây
Cơ cấu tổ chức của chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh Hà Tây gồm có 8 phòng nghiệp vụ và một điểm giao dịch. Tổng số cán bộ công nhân viên trong hệ thống chi nhánh ngân hàng công thương Hà Tây trước ngày 30/10/2006 là trên 200 người, trong đó:
- Ban giám đốc chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh là: 4 người
- Ban giám đốc các chi nhánh ngân hàng công thương cấp II là: 3 người
- Trưởng, phó phòng chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh: 12 người
- Trưởng, phó phòng chi nhánh ngân hàng công thương cấp II: 5 người
- Trình độ học vấn như sau: Tiến sĩ kinh tế: 1 người; thạc sĩ kinh tế: 4 người; trình độ Đại học: 163 người; số còn lại có trình độ trung cấp và cao đẳng.
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh Hà Tây:
Giám đốc
Phó giám đốc
Phòng
kế toán
giao
dịch
Phòng
tài trợ
thương
mại
Phòng
khách
hàng
doanh
nghiệp
Phòng
khách
hàng

nhân
Phòng
thông
tin
điện
toán
Phòng
tiền
tệ
kho
quỹ
Phòng
tổng
hợp
tiếp
thị
Phòng
tổ
chức
hành
chính
Điểm giao dịch số 1
2.1.1. Phòng kế toán giao dịch:
a) Chức năng: Phòng kế toán giao dịch là bộ phận nghiệp vụ thực hiện các giao dịch trực tiếp với khách hàng, cung cấp các dịch vụ ngân hàng liên quan đến nghiệp vụ thanh toán, xử lý hạch toán các giao dịch theo quy định của nhà nước và ngân hàng công ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement