Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hr_10012002
#951585 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

3. Phạm vi hoạt động
3.1. Kinh doanh bảo hiểm gốc
Công ty cổ phần bảo hiểm AAA được phép hoạt động kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ. Với phạm vi rộng, cung cấp đầy đủ các dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ cho các công ty, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang sinh sống, kinh doanh, làm việc, học tập trên toàn lãnh thổ Việt Nam:
Một số sản phẩm chính của bảo hiểm AAA:
- Bảo hiểm mọi rủi ro trong xây dựng và lắp đặt
- Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt
- Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu
- Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển xuất nhập khẩu, vận chuyển nội địa bằng đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường hàng không
- Bảo hiểm kỹ thuật, máy móc thiết bị chủ thầu, thiết bị điện tử
- Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
- Bảo hiểm cháy, nổ
- Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
- Bảo hiểm trách nhiệm công cộng
- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
- Bảo hiểm xe cơ giới và Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba.……….
3.2. Kinh doanh tái bảo hiểm
Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ
3.3. Tiến hành hoạt động đầu tư
Tiến hành các hoạt động đầu tư và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.
3.4. Dịch vụ khác
Hoạt động tư vấn bảo hiểm và quản lý rủi ro
Thực hiện các dịch vụ giám định, điều tra, tính toán, phân phối tổn thất, đại lý giám định, giải quyết bồi thường và đòi người thứ ba…..
4. Quy trình tổ chức thực hiện bảo hiểm
4.1. Cung cấp dịch vụ bảo hiểm
a. Nắm bắt thông tin, tiếp cận khách hàng
- Nắm bắt thông tin sơ bộ: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các điều tra nghiên cứu về thị trường, các cơ quan hữu quan, các khách hàng truyền thống và tiềm năng để nắm bắt những thông tin sơ bộ ban đầu về nhu cầu bảo hiểm của khách hàng.
- Tiếp cận khách hàng: Sau khi có các thông tin ban đầu về khách hàng, thông qua việc tiếp xúc trực tiếp, gửi thư giới thiệu, tài liệu giới thiệu nhằm đảm bảo cho khách hàng biết về AAA.
- Tư vấn cho khách hàng: Trong quá trình tiếp xúc ban đầu với khách hàng, căn cứ trên lĩnh vực hoạt động, đặc thù của khách hàng, bảo hiểm AAA với các nhân viên có kinh nghiệm sẽ tư vấn cho khách hàng về những dịch vụ bảo hiểm phù hợp, cần thiết trong quá trình hoạt động, kinh doanh của khách hàng
- Thu thập thông tin: Sau khi tư vấn cho khách hàng và những sản phẩm dịch vụ bảo hiểm phù hợp và cần thiết, bảo hiểm AAA sẽ kết hợp với khách hàng để thu thập những thông tin cần thiết cho việc thực hiện dịch vụ bảo hiểm đó. Thông tin khách hàng cung cấp cho bảo hiểm AAA sẽ được ghi theo các mẫu giấy yêu cầu in sẵn của Bảo hiểm AAA (theo phục lục đính kèm), Trường hợp khách hàng yêu cầu lập hồ sơ dự thầu thì bảo hiểm AAA sẽ tiến hành mua hồ sơ mời thầu.
b. Chuẩn bị phương án bảo hiểm, tái bảo hiểm, hồ sơ dự thầu
- Chuẩn bị phương án bảo hiểm: Căn cứ trên những thông tin thu thập được cũng như những yêu cầu của khách hàng, đội ngũ chuyên viên nghiệp vụ của bảo hiểm AAA sẽ đánh giá về mức độ rủi ro của dịch vụ để đưa ra những điều khoản điều kiện hợp lý, đồng thời tính toán mức tỷ lệ phí thích hợp và các yêu tố liên quan khác.
- Chuẩn bị phương án tái bảo hiểm: Thông thường, hàng năm bảo hiểm AAA sẽ ký các hợp đồng bảo hiểm tái cố định hàng năm với các công ty tái bảo hiểm, thoả thuận về các điều kiện điều khoản cho các nghiệp vụ bảo hiểm cần tái bảo hiểm. Với hợp đồng tái bảo hiểm cố định này, các hợp đồng bảo hiểm của AAA trong năm đó nằm trong hạn mức tái sẽ mặc nhiên được bảo hiểm. Trường hợp các giới hạn bảo hiểm vượt mức của hợp đồng tái bảo hiểm cố định, bảo hiểm AAA sẽ thu xếp tái bảo hiểm với các công ty tái bảo hiểm trong nước và quốc tế như Vinare, Munich Re, Swiss Re… nhằm đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho khách hàng.
- Lập chào phí bảo hiểm, hồ sơ dự thầu: Sau khi có được các điều khoản, tỷ lệ phí và các điều kiện liên quan khác, giao dịch viên trực tiếp sẽ lập bản chào phí. Trong trường hợp khách hàng yêu cầu đấu thầu, căn cứ trên hồ sơ mời thầu, giao dịch viên sẽ lập một bộ hồ sơ chào thầu hoàn chỉnh và hợp lệ.
c. Gửi chào phí, nộp hồ sơ dự thầu
- Bản chào phí sẽ được gửi đến cho khách hàng để xem xét và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất nhằm nhanh chóng tiến đến việc thương thảo, ký kết hợp đồng bảo hiểm bảo vệ cho tài sản của khách hàng.
- Trường hợp đấu thầu, căn cứ trên những yêu cầu của khách hàng, Bảo hiểm AAA sẽ nộp hồ sơ thầu đúng theo quy định cũng như cử thay mặt tham gia mở thầu, đảm bảo cho quá trình đấu thầu của khách hàng diễn ra thành công và theo đúng quy định của pháp luật.
d. Thương thảo hợp đồng và cấp đơn bảo hiểm
- Sau khi nghiên cứu bản chào phí, nếu khách hàng nếu đồng ý với bản chào phí hai bên có thể tiến hành ký kết hợp đồng bảo hiểm và Bảo hiểm AAA sẽ cấp đơn bảo hiểm cho tài sản của khách hàng. Nếu còn những điểm chưa thống nhất, các bên sẽ thương thảo trực tiếp để đi đến thống nhất các vấn đề liên quan như điều khoản bổ sung, hạn mức trách nhiệm, tỷ lệ phí… Sau đó tiến hành ký hợp đồng.
- Trường hợp đấu thầu, khi khách hang tuyên bố Bảo hiểm AAA trúng thầu, bảo hiểm AAA sẽ cử thay mặt làm việc với khách hang trong thời gian theo quy định. Trên cơ sở hồ sơ dự thầu đã được nộp để đi đến thống nhất các nội dung của hợp đồng bảo hiểm.
e. Quản lý đơn bảo hiểm
- Quản lý rủi ro: Trong quá trình theo dõi quản lý đơn bảo hiểm
+ Bảo hiểm AAA sẽ thường xuyên làm việc với khách hang để kiểm tra, giám sát, quản lý và bảo vệ đối tượng được bảo hiểm nhằm đề phòng và hạn chế tổn thất.
+ Khách hang cần thông báo kịp thời cho AAA những thay đổi về đối tượng được bảo hiểm, các yếu tố phát sinh làm thay đổi hay có thể làm thay đổi mức độ xảy ra rủi ro để AAA kịp thời điều chỉnh các điều kiện, điều khoản và mức phí bảo hiểm.
- Theo dõi tình hình thanh toán phí bảo hiểm:
Khách hàng có trách nhiệm thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn như đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Việc thanh toán phí bảo hiểm là điều kiện đủ để Bảo hiểm AAA thanh toán bồi thường tổn thất sau này.
Các chứng từ cần thiết khi thực hiện thanh toán phí bảo hiểm gồm:
* Hợp đồng bảo hiểm/Đơn bảo hiểm gốc
* Thông báo thu phí bảo hiểm
* Hoá đơn giá trị gia tăng(VAT)
f. Kết thúc hợp đồng bảo hiểm
Khi hết thời hạn bảo hiểm, Bảo hiểm AAA sẽ tổng kết đánh giá về toàn bộ quá trình bảo hiểm. Căn cứ theo đó để có những điều chỉnh thích hợp cho khách hang nếu tái tục cũng như tiếp tục hợp tác đối với những loại hình bảo hiểm khác.
4.2. Giải quyết bồi thường
a. Thông báo tổn thất
Khi xảy ra tổn thất, khách hàng hay người được uỷ quyền cần thông báo ngay lập tức cho Bảo hiểm AAA (bằng điện thoại, Fax...). Sau đó cần gửi thông báo tổn thất chính thức bằng văn bản tới Bảo hiểm AAA.
Nội dung công văn thông báo tổn thất như trong phụ lục đính kèm
Trong mọi trường hợp, AAA sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào nếu AAA không nhận được thông báo tổn thất bằng văn bản trong vòng 14 ngày kể từ khi sự cố xảy ra.
Việc thông báo tổn thất sớm nhất không chỉ giúp AAA xác định chính xác nguyên nhân mức độ tổn thất mà AAA càn có thể tư vấn cho khách hàng xác định được trách nhiệm đối với tổn thất, bảo lưu quyền khiếu nại đối với bên thứ 3 khác trong trường hợp tổn thất xảy ra không thuộc trách nhiệm Bảo hiểm của AAA.
Khách hàng có trách nhiệm giữ nguyên hiện trường nơi xảy ra tổn thất để Bảo hiểm AAA có thể xác định được nguyên nhân và mức độ tổn thất một cách chính xác.
Nếu tổn thất có liên quan đến bên thứ 3, Khách hàng cần bảo lưu quyền khiếu nại đối với bên thứ 3.
b. Tiến hành giám định
Khi nhận được thông báo tổn thất, AAA bằng mọi cách nhanh nhất sẽ cử thay mặt của mình tới hiện trường để phối hợp với khách hàng và các đơn vị, tổ chức có liên quan để tiến hành các biện pháp hạn chế sự gia tăng của tổn thất, khắc phục tổn thất và tiến hành giám định hay chỉ định Nhà giá định độc lập (nếu cần thiết); hướng dẫn khách hàng thu thập các chứng từ cần thiết làm cơ sở cho việc bồi thường sau này.
Trong quá trình tiến hành giám định, khách hàng cần hợp tác và phối hợp chặt chẽ với thay mặt của AAA và/ hay giám định viên độc lập được chỉ định.
AAA chịu mọi chi phí tiến hành giám định tổn thất (trừ khi có những quy định khác trong đơn bảo hiểm và/ hay trong hợp đồng Bảo hiểm đã ký kết). Nếu khách hàng không chấp nhận kết quả giám định của thay mặt AAA hay giám định viên độc lập do AAA chỉ định thì khách hàng (bằng chi phí của mình) có thể thuê một tổ chức giám định độc lập khác để kiểm chứng lại kết quả giám định của AAA.
Biên bản giám định sơ bộ tổn thất sẽ được lập (số lượng theo yêu cầu thực tế của mỗi bên và tổn thất thực tế) để đưa vào hồ sơ bồi thường.
Trong trường hợp xảy ra những tổn thất lớn, phức tạp, AAA sẽ có thể chỉ định những Công ty Giám định độc lập sau đây thay mặt mình giám định tổn thất:
* Cunningham Lindsey (Thai land) Ltd
Văn phòng thay mặt tại: 17 A Ngô Quyền, Hà Nội, Việt Nam
* Crawford (Viet Nam) Co., Limited.
Tầng9, Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
* Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol
54 Trần Nhân Tông, Hà Nội
* Công ty TNHH Giám định Thẩm định Gia phạm
67 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng
c. Giải quyết bồi thường
Lập hồ sơ bồi thường
Các hồ sơ, tài liệu, chứng từ cần thiết để giải quyết bồi thường
Nhận bồi thường
Nếu tổn thất xảy ra thuộc trách nhiệm của Bảo hiểm AAA thì sau khi nhận được hồ sơ bồi thường đầy đủ và hợp lệ, Bảo hiểm AAA sẽ tiến hành thanh toán bồi thường (sau khi trừ đi mức miễn bồi thường và các khoản thanh toán tạm ứng cho Khách hàng nếu có). Thời hạn thanh toán tiền bồi thường được Bảo hiểm AAA thực hiện theo đúng quy định trong đơn Bảo hiểm/ Hợp đồng Bảo hiểm.
Nếu tổn thất xảy ra không thuộc phạm vi Bảo hiểm thì Bảo hiểm AAA có quyền từ chối bồi thường và phải gửi thông báo từ chối bồi thường bằng văn bản cho Khách hàng. Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận thông báo từ chối bồi thường, nếu khách hàng không có ý kiến gì thì coi như chấp nhận việc từ chối bồi thường.
Tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm AAA

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By mailan199
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1020490 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement