Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#951244 Link download Phát triển cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Quảng Nam
Miễn phí

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có vai trò rất quan trọng trong việc
thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của quốc gia. Một mặt, DNNVV
được đánh giá là một trong những tổ chức kinh doanh thích hợp, có những
ưu thế về tính năng động, linh hoạt, thích ứng nhanh với yêu cầu của thị
trường. Mặt khác, doanh nghiệp nhỏ và vừa thu hút được một lượng lớn lao
động, góp phần tăng thu nhập cho người lao động, xoá đói giảm cùng kiệt và
tăng nguồn thu cho ngân sách.
Thời gian qua Đảng và Nhà nước ta nói chung và tỉnh Quảng Nam nói
riêng rất quan tâm đến việc phát triển các DNNVV và coi đây là nhiệm vụ
quan trọng trong việc xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần theo định
hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển DNNVV đã
gặp những hạn chế, khó khăn nhất định về vốn, công nghệ, mặt bằng sản
xuất... Để khắc phục những khó khăn nêu trên thì cho vay ngân hàng là công
cụ tài chính rất cần thiết trong việc thúc đẩy sự hình thành và phát triển các
loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV, đồng thời khuyến khích, phát
huy tất cả các nguồn lực của doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trong nền kinh
tế cùng tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh.
Luận văn đi vào nghiên cứu thực trạng phát triển cho vay DNNVV tại
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam và tìm
hiểu các nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó để tìm và đưa ra các giải pháp
nhằm phát triển cho vay DNNVV ngày càng đạt kết quả tốt hơn
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Trên cơ sở tìm hiểu và nghiên cứu những hạn chế và nguyên nhân trong
quá trình phát triển cho vay ngân hàng đối với DNNVV tại Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam, luận văn đề xuất
các giải pháp góp phần hoàn thiện và phát triển cho vay ngân hàng đối với
1loại hình doanh nghiệp này. Từ định hướng đó, Ngân hàng TMCP Ngoại
thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam có thế đưa ra những chính sách
mới đế nâng cao khả năng phát triến cho vay ngân hàng đối với doanh
nghiệp nhỏ và vừa.
3. Xác định đối tượng, phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: các quan hệ kinh tế trong hoạt động phát triến
cho vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng
Nam đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Quảng Nam.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ v ề nội dung: Nghiên cứu hoạt động cho vay của Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam đối với doanh nghiệp nhỏ
và vừa ở tỉnh Quảng Nam.
+ Không gian: Thu thập và xử lý dữ liệu tại Ngân hàng TMCP Ngoại
thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam.
+ Thời gian: Tập trung phân tích hoạt động phát triến cho vay giai đoạn
từ 2006 - 2009 và đề xuất giải pháp cho thời kỳ 2010 - 2015.
4. Phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu
Luận văn được nghiên cứu theo phương pháp duy vật biện chứng kết hợp
với phương pháp phân tích thống kê, so sánh, tổng hợp.
5. Những kết quả mới đạt được trong nghiên cứu
Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động phát triến cho vay của Ngân
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam đối với
doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Quảng Nam, chỉ ra những thành tựu đạt
được, những hạn chế thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế trong hoạt động
phát triến cho vay đối với loại hình doanh nghiệp này.
Đề xuất, kiến nghị phương hướng và giải pháp góp phần phát triến cho
vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng
Nam đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement