Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#951243 Tải miễn phí luận văn thạc sỹ cho ae
Phát triển cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Bình Định

1
MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bình Định là chi
nhánh trực thuộc Ngân hàng TMCP Quân đội, hoạt động kinh doanh
trên địa bàn tỉnh Bình định. Tại đây hoạt động kinh doanh chủ yếu
của Chi nhánh chủ yếu là huy động vốn để cho vay và phát triển kinh
tế, phục vụ đời sống xã hội. Trong thời gian qua ngân hàng đã từng
bước tăng trưởng về số lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp với
chất lượng tín dụng khá cao và đã duy trì được một số khách hàng
truyền thống có tiềm lực mạnh. Tuy nhiên, với những gì đạt được
chưa phải là đã tương xứng với tiềm năng của ngân hàng cũng như
của các DN, việc không ngừng phát triển cho vay đối với các DN là
rất cần thiết để NHTMCP Quân Đội – CN Bình Định không ngừng
mở rộng và phát triển, chính vì vậy tui đã chọn đề tài: "Phát triển
cho vay Doanh nghiệp tại NHTMCP Quân Đội – Chi nhánh Bình
Định" làm đề tài nghiên cứu.
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Đề tài nghiên cứu giải quyết 03 vấn đề cơ bản: (1) Hệ thống
hóa cơ sở những vấn đề lý luận về phát triển cho vay doanh nghiệp
của NHTM (2) Phân tích thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp
tại Ngân hàng Quân đội chi nhánh Bình Định giai đoạn 2009 – 2011
(3) Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển cho vay Doanh
nghiệp tại Ngân hàng Quân đội chi nhánh Bình Định.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Đề tài phân tích một cách khái quát về những vấn đề chung
như: những vấn đề cơ bản về Tín dụng ngân hàng, về DN, những lý
luận và thực tiễn liên quan phát triển cho vay doanh nghiệp của NHTMCP Quân Đội – CN Bình Định trong thời gian vừa qua và tập
trung vào việc phân tích thực trạng cho vay đối với DN và đưa ra các
giải pháp phát triển cho vay DN tại NHTMCP Quân Đội – CN Bình
Định.
4. Phương pháp nghiên cứu
Để phù hợp với yêu cầu và đối tượng nghiên cứu của đề tài,
phương pháp được thực hiện trong quá trình nghiên cứu gồm phương
pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, phân tích
5. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu gồm
03 chương:
Chương 1: Lý luận về phát triển cho vay doanh nghiệp của
NHTM.
Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay Doanh nghiệp tại
Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Bình
Định.
Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay Doanh nghiệp tại
Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Bình
Định.
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả cũng đã tham khảo
từ một số nghiên cứu đi trước có liên quan, để từ đó rút ra được
những định hướng và phương pháp nghiên cứu cho phù hợp với đề
tài của mình. Cụ thể:
- Một số luận văn có cùng đề tài nghiên cứu và các luận văn
có nội dung bổ trợ đề tài nghiên cứu.
- Một số cuốn sách chuyên ngành về Tài chính Tiền tệ, Quản
trị ngân hàng thương mại và tài liệu giảng dạy bộ môn quản trị ngân hàng thương mại của Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng,
Trường đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
Tác giả cũng tham khảo thêm một số tài liệu có tính thực tiễn
hơn, bao gồm : Luật các tổ chức tín dụng, Quyết định 493/2005/QĐ-
NHNN; Các báo cáo thường niên, quy trình, văn bản, chế độ chính
sách do MB ban hành; Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh giai đoạn 2009 – 2011 của MB Bình Định cũng là nguồn
tài liệu quan trọng giúp tác giả tập hợp số liệu viết đề tài.

CHƯƠNG 1
LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP
CỦA NHTM
1.1. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, NHỮNG HOẠT ĐỘNG CƠ
BẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại
Theo Luật các Tổ chức tín dụng được Quốc hội Việt Nam
thông qua ngày 16/06/2010, định nghĩa: “ Ngân hàng thương mại là
loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng
và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm
mục tiêu lợi nhuận”. Luật này còn định nghĩa: “Tổ chức tín dụng là
doanh nghiệp thực hiện một, một số hay tất cả các hoạt động ngân
hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi
ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân”. Hoạt
động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một
hay một số các nghiệp vụ sau đây: Nhận tiền gửi; Cấp tín dụng;
Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.
1.1.2. Những hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement