Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#951242 Chia sẻ luận văn thạc sỹ kinh tế cho anh em

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRẦN KIM PHÚC
PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT TẠI ĐÀ NẴNG
Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã số : 60.34.20
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Đà Nẵng - Năm 2013
Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN HÒA NHÂN
Phản biện 1: PGS. TS. Lê Văn Huy Phản biện 2: TS. Trịnh Thị Thúy Hồng
Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại Học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 03 năm 2013.
Có thể tìm hiểu Luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Thư viện trường Đại học Đà Nẵng, Đại học Đà Nằng
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Doanh nghiệp là một lực lượng lớn của nền kinh tế, đóng góp đáng kể vào tổng sản lượng và tạo việc làm và có nhiều tiềm năng phát triển. Ngân hàng thương mại xác định doanh nghiệp là đối tượng khách hàng tiềm năng, đem lại nhiều lợi nhuận cũng như các sản phẩm bán chéo cho ngân hàng, tuy nhiên mối quan hệ giữa NHTM và DN hiện vẫn gặp nhiều hạn chế.
Quá trình phát triển của ngân hàng Nam Việt dựa phần lớn vào chiến lược phát triển tín dụng khách hàng doanh nghiệp với mục tiêu tạo ra nền tảng khách hàng ổn định, có thể bán chéo sản phẩm, tạo ra lợi nhuận lớn. Tuy chiến lược là phù hợp với thực tế Nam Việt, trong đó có Chi Nhánh NH TMCP Nam Việt tại Đà Nẵng đã đạt được thành công nhất định nhưng phương pháp thực hiện còn nhiều bất cập, nguồn lực còn hạn chế, nên đã dẫn đến nhiều khó khăn trong việc thực hiện. Nghiên cứu hoạt động tín dụng doanh nghiệp giai đoạn 2009 - 2011 nhằm rút ra những kinh nghiệm và tìm giải pháp, áp dụng trong hoạt động thực tế của Chi nhánh ngân hàng TMCP Nam Việt tại Đà Nằng các năm tiếp theo, tui đã chọn đề tài: “Phát triển tín dụng doanh nghiệp tại Chi nhánh ngân hàng TMCP Nam Việt tại Đà Nằng” làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp.
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Làm rõ những lý luận cơ bản của hoạt động phát triển tín dụng doanh nghiệp tại các NHTM.
- Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân Hàng TMCP Nam Việt tại Đà Nằng
- Đề xuất những giải pháp phát triển tín dụng doanh nghiệp căn cứ vào những hạn chế và các nguyên nhân tìm ra trong quá trình phân tích thực trạng.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phát triển tín dụng doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Nam Việt tại Đà Nẵng.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Nội dung: Đề tài chỉ đề cập một số vấn đề về tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp. Trong khuôn khổ đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các loại hình tín dụng doanh nghiệp phổ biến nhất tại Nam Việt Đà Nẵng là cho vay, bảo lãnh, và thư tín dụng (L/C).
+ Không gian: Đề tài phân tích thực trạng phát triển tín dụng doanh nghiệp trong phạm vi Chi nhánh Ngân hàng TMCP Nam Việt tại Đà Nẵng.
+ Thời gian: Thời gian nghiên cứu thực trạng hoạt động phát triển tín dụng doanh nghiệp là giai đoạn 2009-2011 và các giải pháp định hướng cho thời gian đến.
4. Phương pháp nghiên cứu
Để đạt được mục tiêu nghiên cứu trên đây, trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu:
- Điều tra thực tế kết hợp truy cập thông tin trên mạng để thu thập dữ liệu
- Phương pháp thống kê, phương pháp toán và các phương pháp khác.
5. Bố cục đề tài
Ngoài phần mở đầu và kết luận, mục lục, danh mục bảng biểu và tài liệu tham khảo, đề tài được trình bày trong ba chương:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phát triển tín dụng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại.
Chương 2: Thực trạng phát triển tín dụng doanh nghiệp tại Chi nhánh ngân hàng TMCP Nam Việt tại Đà Nẵng.
Chương 3: Giải pháp phát triển tín dụng doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Nam Việt tại Đà Nẵng.
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
Về đề tài nghiên cứu của luận văn, từ trước đến nay các khía cạnh riêng lẻ đã được đề cập, ở các mức độ và qui mô khác nhau. Một số đề tài liên quan đến phát triển tín dụng doanh nghiệp mà tui đã có tìm hiểu khi thực hiện đề tài này:
- Luận văn thạc sĩ “Mở rộng tín dụng tại ngân hàng NN&PTNT huyện Phước Sơn tỉnh Quãng Nam” của Nguyễn Tiến Nam - Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng.
- Luận văn thạc sĩ “Mở rộng tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân tại ngân hàng công thương thành phố Đà Nẵng” của Học viên Võ Thị Thu Hiền - Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng.
- Luận văn thạc sĩ “Phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam” của học viên Trần Hà Minh Thắng - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
- Luận văn thạc sĩ “Hạn chế rủi ro cho vay DN tại Ngân hàng NN&PTNN Chi nhánh Đà Nẵng” của học viên Nguyễn Thanh Hòa - Đại Học Kinh Tế Đà Nằng.
Qua việc tham khảo các luận văn trên, học tập những mặt tích cực và khắc phục những hạn chế mà các luận văn còn tồn tại giúp ích cho tui rất nhiều trong việc thực hiện luận văn của mình.
CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG
DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA NHTM
1.1.1. Khái niệm và phân loại tín dụng của NHTM
Khái niệm tín dụng của NHTM
Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận.
Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng tới khách hàng theo những điều kiện ràng buộc nhất định.
Tín dụng ngân hàng chứa đựng ba nội dung:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement