Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Vruyk
#950924 Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo tại Công ty cổ phần tập đoàn ATAMỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỂ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 2
1.1 Tổng quan về nguồn nhân lực 2
1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực 2
1.1.2 Vai trò của nguồn nhân lực trong tổ chức 4
1.2 Tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực 4
1.2.1 Tuyển dụng nguồn nhân lực 4
1.2.1.1 Khái niệm tuyển dụng nguồn nhân lực 4
1.2.1.2 Vai trò của tuyển dụng nguồn nhân lực 5
1.2.1.3 Tiến trình tuyển dụng nguồn nhân lực 5
1.2.2 Đào tạo nguồn nhân lực 13
1.2.2.1 Khái niệm đào tạo nguồn nhân lực 13
1.2.2.2 Vai trò của đào tạo nguồn nhân lực 14
1.2.2.3 Tiến trình đào tạo nguồn nhân lực 14
1.2.3 Mối liên hệ giữa tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực 18
1.3 Thị trường lao động 19
1.3.1 Khái niệm 19
1.3.2 Thực trạng nguồn lao động ở Việt nam 19
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ATA. 21
2.1 Giới thiệu về Công ty ATA 21
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 21
2.1.2 Các đơn vị thành viên và bộ máy tổ chức quản lý 23
2.1.2.1 Các đơn vị thành viên 23
2.1.2.2 Bộ máy tổ chức quản lý 24
2.1.3 Tình hình sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần đây 30
2.1.4 Mục tiêu phát triển của Công ty 31
2.2 Đặc điểm nguồn nhân lực của Công ty ATA 32
2.3 Thực trạng tuyển dụng và đào tạo tại Công ty cổ phần tập đoàn ATA 33
2.3.1 Thực trạng về tuyển dụng 33
2.3.1.1 Xác định nhu cầu tuyển dụng 33
2.3.1.2 Lập kế hoạch tuyển dụng 34
2.3.1.3 Quy trình tuyển dụng 35
2.3.2 Thực trạng về đào tạo 40
2.3.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 40
2.3.2.2 Lập kế hoạch đào tạo 41
2.3.2.3 Thực hiện kế hoạch đào tạo 44
2.3.3 Đánh giá công tác tuyển dụng và đào tạo 48
2.3.3.1 Đánh giá công tác tuyển dụng 48
2.3.3.2 Đánh giá công tác đào tạo 49
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ATA 51
3.1 Cụ thể hoá kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển nguồn nhân lực của Công ty. 51
3.2 Giải pháp cho công tác tuyển dụng. 52
3.2.1 Làm tốt công tác tuyển mộ và đa dạng hoá nguồn tuyển dụng 52
3.2.2.Nâng cao chất lượng tuyển chọn 55
3.2.3.Một vài giải pháp khác 58
3.3.Giải pháp cho công tác đào tạo 60
3.3.1 Xác định rõ nhu cầu, số lượng đào tạo, mục tiêu đào tạo 60
3.3.2.Đa dạng hoá các chương trình đào tạo 63
3.3.3 Tăng chi phí cho hoạt động đào tạo 65
3.3.4 Đánh giá nghiêm túc công tác đào tạo 65
3.4 Một số kiến nghị 67
KẾT LUẬN 68
TÀI LIỆU THAM KHẢO 69
LỜI MỞ ĐẦU
Từ xưa tới nay con người luôn là trung tâm của vũ trụ. Chính con người là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của một tổ chức. Vì thế vấn đề đặt ra của mỗi tổ chức là làm sao quản lý con người của tổ chức đó được hiệu quả nhất.
Trong xu thế đất nước ta đang mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế do vậy việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chính con người sẽ là vũ khí cạnh tranh của một tổ chức, của đất nước. Con người với quá trình đào tạo sẽ tiếp thu những thành tựu khoa học công nghệ để phát triển tổ chức. Các tổ chức muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi phải có nguồn nhân lực đủ số lượng và chất lượng.
Qua quá trình phân tích lý luận và khảo sát tình hình thực tiễn tại Công ty, em đã lựa chọn đề tài: “ Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo tại Công ty cổ phần tập đoàn ATA”.
Đề tài gồm 3 chương:
Chương I: Cơ sở lý luận và đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức.
Chương II: Thực trạng tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần tập đoàn ATA.
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần tập đoàn ATA .
Như ta đã biết tuyển dụng và đào tạo là hai khâu quan trọng của quy trình quản lý nguồn nhân lực. Nếu tuyển dụng và đào tạo tốt sẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ đó tăng năng suất lao động, tăng giá trị cho doanh nghiệp. Do vậy bất kỳ một tổ chức nào cũng quan tâm tới việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên cho mình.
Để hoàn thành đề tài này em muốn gửi lời Thank tới cô giáo TS. Hồ Bích Vân cùng các anh, các chị phòng Hành chính nhân sự của Công ty ATA đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ em.

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỂ CÔNG TÁC
TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC

1.1 Tổng quan về nguồn nhân lực
1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực
* Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực là nguồn lực con người, là một trong những nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển kinh tế xã hội. Nguồn nhân lực khác với các nguồn lực khác ( nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực công nghệ…) là ở chỗ trong quá trình vận động nguồn nhân lực chịu sự tác động của yếu tố tự nhiên ( sinh, tử…) và yếu tố xã hội ( việc làm, thất nghiệp,v.v…). Chính vì vậy nguồn nhân lực là một khái niệm khá phức tạp, được nghiên cứu dưới nhiều giác độ khác nhau.
“ Nguồn nhân lực được hiểu là như là nơi sinh sản, nuôi dưỡng và cung cấp nguồn nhân lực cho sự phát triển. Cách hiểu này muốn chỉ rõ nguồn gốc tạo ra nguồn lực con người nghiêng về sự biến động tự nhiên của dân số và ảnh hưởng của nó tới biến động về nguồn nhân lực.”
“ Nguồn nhân lực còn được hiểu là một yếu tố tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, là tổng thể những con người cụ thể tham gia vào quá trình lao động. Cách hiểu này cụ thể hơn và có thể lượng hoá được, đó là khả năng lao động của xã hội bao gồm những người có khả năng lao động.”
* Các yếu tố cơ bản của nguồn nhân lực
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#984700 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement