Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Markus
#950921

Download miễn phí Tiểu luận Sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam

MỤC LỤC:

 Trang

SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIAI CẤP

NHÂN VIỆT NAM

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM

VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN TRONG

CÁCH MẠNG VIÊT NAM.

GIAI CẤP CÔNG NHÂN LUÔN LÀ LỰC

LƯ ỢNG ĐI ĐẦU

Ở VIỆT NAM,GIAI CẤP CÔNG NHÂN LÀ DŨNG CẢM NHẤT; CÁCH MẠNG NHẤT

GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIÊT NAM –THỰC TRẠNG VÀ SUY NGẪM

XÂY DỰNG,PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


thức hoạt động của cỏc tổ chức cụng đoàn trong cỏc loại hỡnh doanh nghiệp; về vai trũ tiờn phong và lónh đạo của giai cấp cụng nhõn.
Tổng Bớ thư cũng yờu cầu Tổng Liờn đoàn tăng cường giỏo dục chủ nghĩa Mỏc- Lờnin và Tư tưởng Hồ Chớ Minh đối với cụng nhõn, viờn chức. Đồng thời cần tiếp tục nghiờn cứu để cú hỡnh thức tổ chức cỏc trường lớp phự hợp với điều kiện và tỡnh hỡnh hiện nay để bổ tỳc và nõng cao trỡnh độ học vấn, trỡnh độ nghiệp vụ của cụng nhõn viờn chức lao động; tạo điều kiện cho tổ chức cụng đoàn hoạt động cú hiệu quả, sỏt thực tế, khắc phục bệnh hành chớnh húa, tạo điều kiện để cụng đoàn tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xó hội.
ở việt nam,giai cấp công nhân là dũng cảm nhất,cách mạng nhất.
Từ khi bước lờn vũ đài chớnh trị, giai cấp cụng nhõn luụn luụn dũng cảm nhất, cỏch mạng nhất, gan gúc đương đầu với bọn đế quốc, thực dõn.. Giai cấp cụng nhõn Việt Nam là sản phẩm trực tiếp của chớnh sỏch khai thỏc thuộc địa của thực dõn Phỏp. Lớp cụng nhõn Việt Nam đầu tiờn xuất hiện gắn liền với cuộc khai thỏc thuộc địa lần thứ nhất 1897. Trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918) giai cấp cụng nhõn nước ta mới chỉ cú 10 vạn người, trỡnh độ cũn yếu kộm. Đến cuộc khai thỏc thuộc địa lần thứ hai (1924-1929) số lượng cụng nhõn đó tăng lờn 22 vạn, chiếm 1,2% dõn số. Vừa mới ra đời, giai cấp cụng nhõn Việt Nam đó trở thành lực lượng tiờn phong của xó hội Việt Nam. Trong ba phần tư thế kỷ qua, giai cấp cụng nhõn Việt Nam mà đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đó dẫn dắt cỏch mạng nước ta thu được những thành quả vĩ đại, giành lại độc lập dõn tộc, đỏnh thắng cỏc cuộc chiến tranh xõm lược, thống nhất nước nhà. Ngày nay giai cấp cụng nhõn thụng qua Đảng tiờn phong của mỡnh đang thực hiện sứ mệnh lónh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện, đẩy mạnh cụng nghiệp hoỏ, hiện đại hoỏ (CNH,HĐH) đất nước đưa nước ta phỏt triển theo con đường xó hội chủ nghĩa.
Giai cấp cụng nhõn Việt Nam phỏt triển qua nhiều thời kỳ, đặc biệt từ năm 1986 khi Đảng tiến hành cụng cuộc đổi mới toàn diện đất nước đến nay. Năm 1985 đội ngũ cụng nhõn nước ta cú 3,38 triệu người, chiếm 16% lực lượng lao động xó hội. Năm 1998 số lượng cụng nhõn tăng lờn 5.646.675 người. Năm 1999 là 6.304.350 người. Năm 2000 là 7.639.914 người, chiếm 9% dõn số, 16% lao động xó hội. Năm 2002 là 10,81 triệu người, chiếm 13,55% dõn số.
Lịch sử đó chứng minh kể từ khi bước lờn vũ đài chớnh trị, giai cấp cụng nhõn Việt Nam luụn luụn là lực lượng tiờn phong gắn liền với quỏ trỡnh đấu tranh cỏch mạng của dõn tộc Việt Nam. Sinh ra và lớn lờn từ một nước vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, cú truyền thống yờu nước, ý thức tự tụn dõn tộc, dự cũn non trẻ, song giai cấp cụng nhõn đó sớm trở thành giai cấp duy nhất được lịch sử dõn tộc thừa nhận, giao phú sứ mệnh lónh đạo cỏch mạng Việt Nam từ sau thất bại của phong trào yờu nước theo lập trường phong kiến, lập trường tư sản và tiểu tư sản. Ra đời muộn, nhưng giai cấp cụng nhõn Việt Nam đó sớm tiếp thu chủ nghĩa Mỏc- Lờ nin, hệ tư tưởng của giai cấp cụng nhõn quốc tế, nhanh chúng trở thành lực lượng chớnh trị tự giỏc và thống nhất, được lónh tụ Nguyễn Ái Quốc giỏo dục, rốn luyện đó sớm giỏc ngộ mục tiờu, lý tưởng, chõn lý của thời đại là độc lập dõn tộc gắn liền với chủ nghĩa xó hội, giai cấp cụng nhõn Việt Nam luụn luụn nờu cao tinh thần và bản chất cỏch mạng triệt để. Chủ yếu xuất thõn từ nụng dõn lao động, bị thực dõn, phong kiến búc lột, bần cựng hoỏ nờn giai cấp cụng nhõn cú mối quan hệ mỏu thịt với giai cấp nụng dõn và cỏc tầng lớp lao động khỏc. Trong giai đoạn phỏt triển mới của đất nước, liờn minh giai cấp đó trở thành cơ sở vững chắc cho khối đại đoàn kết dõn tộc. Từ khi trở thành giai cấp cầm quyền, giai cấp cụng nhõn Việt Nam luụn phỏt huy bản chất cỏch mạng trong xõy dựng và bảo vệ Tổ quốc, luụn luụn là lực lượng đi đầu và lónh đạo sự nghiệp đổi mới. Tổng kết 30 năm hoạt động của Đảng, Chủ tịch Hồ Chớ Minh đó đỏnh giỏ: “ Giai cấp phong kiến đó đầu hàng đế quốc, giai cấp tư sản non yếu thỡ chỉ mong thoả hiệp với đế quốc để tỡm một lối sống. Cỏc tầng lớp tiểu tư sản tuy là sụi nổi, nhưng tư tưởng bế tắc, khụng cú đường ra. Chỉ cú giai cấp cụng nhõn là dũng cảm nhất, cỏch mạng nhất, luụn luụn gan gúc đương đầu với bọn đế quốc thực dõn. Với lý luận cỏch mạng tiờn phong và kinh nghiệm của phong trào vụ sản quốc tế, giai cấp cụng nhõn ta đó tỏ ra là người lónh đạo xứng đỏng nhất và đỏng tin cậy nhất của nhõn dõn Việt Nam”
Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương khoỏ X, lại tiếp tục khẳng định: Giai cấp cụng nhõn Việt Nam là một lực lượng xó hội to lớn, đang phỏt triển, cú sứ mệnh lịch sử lónh đạo cỏch mạng thụng qua đội tiờn phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua hơn 20 năm đổi mới, cựng với quỏ trỡnh CNH, HĐH đất nước, giai cấp cụng nhõn nước ta đó cú những chuyển biến quan trọng, tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng được nõng lờn, đó hỡnh thành ngày càng đụng đảo bộ phận cụng nhõn trớ thức; đang tiếp tục phỏt huy vai trũ là giai cấp lónh đạo cỏch mạng, vỡ vậy: “ Xõy dựng giai cấp cụng nhõn nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cấp bỏch của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chớnh trị, của mỗi người cụng nhõn và của toàn xó hội” và đú cũng chớnh là đũi hỏi của sự nghiệp đổi mới, của chiến lược xõy dựng và phỏt triển kinh tế-xó hội.
Trước yờu cầu của thời kỳ phỏt triển mới, giai cấp cụng nhõn nước ta luụn luụn giữ vai trũ trung tõm của quỏ trỡnh biến đổi cỏch mạng và quyết định xu hướng của sự biến đổi đú. Vốn sẵn cú truyền thống cỏch mạng và kinh nghiệm đấu tranh, giai cấp cụng nhõn luụn là giai cấp tiờn phong, là lực lượng chủ đạo, là cơ sở xó hội chủ yếu của sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước. Tuy nhiờn, sự phỏt triển của giai cấp cụng nhõn chưa đỏp ứng được yờu cầu về số lượng, cơ cấu và trỡnh độ học vấn, chuyờn mụn, kỹ năng nghề nghiệp của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế, thiếu cỏc chuyờn gia kỹ thuật, cỏn bộ quản lý giỏi, cụng nhõn lành nghề, tỏc phong cụng nghiệp và kỷ luật lao động cũn nhiều hạn chế. Giỏc ngộ giai cấp và bản lĩnh chớnh trị của cụng nhõn khụng đồng đều. Tỷ lệ cỏn bộ lónh đạo, đảng viờn xuất thõn từ cụng nhõn cũn thấp. Lợi ớch của một bộ phận cụng nhõn được hưởng chưa tương xứng với những thành tựu của cụng cuộc đổi mới. Đồng thời những hạn chế, yếu kộm trong phỏt triển kinh tế-xó hội cũng đó ảnh hưởng khụng nhỏ đến đời sống và tư tưởng, tỡnh cảm của cụng nhõn.
Để tiếp tục xõy dựng giai cấp cụng nhõn Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, khụng những phải kiờn trỡ những quan điểm chỉ đạo, mục tiờu, nhiệm vụ, giải phỏp do Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Tr...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement