Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bi_rain_hot_boy
#950747 Download miễn phí Đề án Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngMỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: 3
LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG 3
I.Sơ lược sự ra đời của hệ thống kế toán tài chính thế giới và Việt Nam. 3
II. Quan điểm về tiền lương ở Mĩ: 6
1. Khái niệm – ý nghĩa của tiền lương: 6
1.1 Ý nghĩa của tiền lương: 6
2. Kế toán các khoản nợ liên quan đến tiền lương: 7
III.Quan điểm về tiền lương ở Việt Nam: 10
1. Khái niệm tiền lương: 10
2. Các khoản trích theo lương: 11
2.1 Bảo hiểm xã hội: 11
2.2 Bảo hiểm y tế: 11
2.3 Kinh phí công đoàn: 11
IV. Nguyên tắc kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Việt Nam: 12
1. Phải phân loại lao động hợp lý: 12
2. Phân loại tiền lương một cách phù hợp: 13
V. Các hình thức tiền lương ở Việt Nam: 13
1. Trả lương theo thời gian: 13
1.1 Khái niệm: Là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế. 13
1.2 Các loại tiền lương theo thời gian: 13
1.3 Các hình thức tiền lương theo thời gian: 14
2. Trả lương theo sản phẩm: 16
2.1 Khái niệm: 16
2.2 Các hình thức tiền lương theo sản phẩm: 17
3. Trả lương khoán: 19
VI. Tiền thưởng – Phúc lợi - Phụ cấp ở Việt Nam: 19
1. Tiền thưởng: 19
2. Phúc lợi: 21
3. Phụ cấp: 21
3.1 Các khoản phụ cấp lương của người lao động trong các doanh nghiệp 21
3.2 Điều kiện áp dụng phụ cấp độc hại, nguy hiểm: 21
VII. Hệ thống chứng từ kế toán ở Việt Nam: 22
PHẦN II: 23
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG THEO CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HIỆN HÀNH: 23
I. Phương pháp hạch toán tiền lương ở Mỹ: 23
1. Công nợ liên quan đến tiền lương: 23
2. Hạch toán thanh toán lương (payroll system): 24
II. Kế toán các khoản thanh toán với người lao động ở Việt Nam: 25
1. Tính lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội: 25
2. Thanh toán lương: 26
3. Tài khoản sử dụng: 27
4. Trình tự hạch toán: 27
III. Hạch toán tiền lương nghỉ phép của công nhân viên ở Việt Nam: 30
1. Tài khoản sử dụng: 31
2. Trình tự hạch toán: 31
IV. Hạch toán các khoản trích theo lương: BHXH, BHYT, KPCĐ ở Việt Nam: 32
1. Tài khoản sử dụng: 32
2. Phương pháp hạch toán: 35
PHẦN III: 37
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 37
I. Nhận xét đánh giá chung: 37
1. Mặt tích cực: 37
2. Mặt hạn chế: 37
II. Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: 38
1. Nhóm giải pháp mang tính khái quát: 38
2. Nhóm giải pháp cụ thể về giải pháp tiền lương chung: 39
3. Nhóm giải pháp mang tính cụ thể đối với mức lương tối thiểu chung và tiền lương vùng, ngành: 40
KẾT LUẬN 41
MỤC LỤC 42
TÀI LIỆU THAM KHẢO 44
1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Tính cấp thiết của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng và có tính cấp thiết rất cao trong công tác kế toán bởi lẽ:
Tiền lương là một phạm trù Kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng vì nó liên quan trực tiếp tới lợi ích kinh tế người lao động. Lợi ích kinh tế là động lực thuc đẩy người lao động nâng cao năng suất lao động. Từ việc gắn lao động với kết quả công việc đến việc nâng cao mức sống ổn định và việc phát triển cơ sở vật chất là những vấn đề không thể tách rời. Từ đó sẽ phục vụ dắc lực cho mục đích cuối cùng là con người thúc đẩy sự tăng trưởng về kinh tế, làm cơ sở để từng bước nâng cao đời sống lao động và cao hơn là hoàn thiện loài người.
Tiền lương là đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích và tạo mối quan tâm của người lao động dến kết quả công việc của họ. Nói cách khác thì tiền lườn chính là một nhân tố thúc đẩy năng suất lao động.
Ngoài tiền lương công nhân viên chức còn được hưởng các khoản trợ cấp thuộc phúc lợi xã hội, trong đó có trợ cấp BHXH, BHYT trong các trường hợp ốm đau, thai sản, khám chữa bệnh.
Tiền lương, BHXH, BHYT là thu nhập chủ yếu của người lao động; đồng thời tiền lương, BHXH, BHYT là yếu tố chi phí quan trọng. Không ngừng nâng cao tiền lương thực tế của người lao động, cải thiện và nâng cao mức sống của người lao động là vấn đề đang được Nhà nước cũng như các chủ doanh nghiệp quan tâm, bởi vì đó chính là động lực quan trọng để nâng cao năng suất cũng như trách nhiệm của người lao động.
Đặc biệt là trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đòi hỏi người lao động phải có trình độ tay nghề, có tính chuyên nghiệp cao trong công việc, giá cả hàng hóa dịch vụ ngày càng tăng, không khí ô nhiễm dịch bệnh phát triển nhiều và lây lan nhanh trên diện rộng thì việc được nâng lương và các chính sách bảo hiểm, chính sách xã hội là rất cần thiết với người lao động kể cả lao động trí óc và lao động thủ công để người lao động có khả năng đáp ứng được những nhu cầu về bản thân và xã hội.
Xuất phát từ những nhận thức trên của bản thân tui đã lựa chọn chuyên đề “ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương” tại một đơn vị tuy nhỏ nhưng là đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước làm chuyên đề khóa luận tốt nghiệp của mình.
1.2. Mục tiêu, đối tượng thực tập.
* Mục tiêu:
- Mục tiêu chung:
Nâng cao nhận thức về lý luận và thực tiễn công tác kế toán nói chung và tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND phường Thọ Xương nói riêng. Từ đó rút ra những nhận xét, phương hướng và giải pháp nhằm tổ chức quản lý sử dụng nguồn ngân sách và tài sản của Nhà nước ở địa phương một cách hợp lý và đúng luật.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Học hỏi kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng thực tập thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong, ý thức, trách nhiệm, kỷ luật của một cán bộ kế toán cũng như công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
+ Tìm hiểu thực trạng tổ chức công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Từ đó đề ra các biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND phường Thọ Xương.
+ Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn từ đó nắm bắt được chuyên môn nghiệp vụ công tác của kế toán.
+ Có một báo cáo phản ánh thật hay và thuyết phục về tình trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
* Đối tượng:
- Các nghiệp vụ kế toán liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương.
- Các chứng từ kế toán về tiền lương và các khoản trích theo lương.
- Các sổ sách kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
- Các quy định về thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
- Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
1.3. Phạm vi, giới hạn thực tập.
- Phạm vi: UBND phường Thọ Xương – Thành phố Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang
- Giới hạn
+ Về thời gian: 13 tuần (Từ ngày 08/03/2010 đến ngày 04/06/2010)
+ Giới hạn về không gian: UBND phường Thọ Xương – Thành phố Bắc Giang – Tỉnh Bắc giang.
+ Giới hạn về nội dung nghiên cứu: Tìm hiểu về công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
2. ĐẶC ĐIỂM CỦA UBND PHƯỜNG THỌ XƯƠNG -
THÀNH PHỐ BẮC GIANG – TỈNH BẮC GIANG
2.1. Qúa trình hình thành và phát triển của phường
Ngày 11/5/1999 theo Nghị định số 33/1999/NĐ – CP của Chính phủ xã Thọ Xương được chính thức đổi tên thành Phường Thọ Xương – Thị xã Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang ( Nay là Phường Thọ Xương – Thành phố Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang).Theo báo cáo phân loại chi bộ và Đảng viên khối Phường, Xã thời điểm ngày 01/3/2010 thì Dân số của Phường là 13.427 nhân khẩu sinh sống tại 15 thôn và tổ dân phố loại I và loại II; có 05 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn phường.Trong đó dân tộc Kinh chiếm 99% còn lại là dân tộc Hoa, Tày, Nùng và Dao chiếm 1%
Toàn phường có trên 50% số hộ là cán bộ công nhân viên chức hiện đang công tác và đã nghỉ hưu, số hộ còn lại là nhân dân ở 8 tổ dân phố nông nghiệp, chủ yếu là nông nghiệp và thương mại dịch vụ, làm nghề tiểu thủ công nghiệp lúc nông nhàn như may mặc, cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm, dịch vụ buôn bán...
Phường Thọ xương nằm trong điểm quan trọng cạnh thành Xương Giang xưa là một vị trí chiến lược quan trọng của Phủ Lạng Thương, sử sách đã ghi: “ Vào đầu thế kỷ XV thành Xương Giang được nhà Minh xây dựng năm 1407 với rất nhiều Đình chùa cổ kính và Lăng mộ Tướng quân trong các thời kỳ dựng nước và giữ nước như Đình chùa Thành – Vẽ, Đình chùa Hòa yên, Đình chùa Hà Vị, Đình chùa Hướng, Đình chùa Cung Nhượng và Lăng mộ Tướng quân Lều Văn Minh đã được Bộ văn hóa xếp hạng di tích lịch sử văn hóa năm 1994”. Nhân dân Phường Thọ Xương trong các thời kỳ dựng nước và giữ nước đều thể hiện chí khí quật cường, lòng yêu quê hương đất nước đánh giặc ngoại xâm. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Đảng bộ chính quyền và nhân dân Phường Thọ Xương đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2001.
Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của xã Thọ Xương ra đời ngày 19/12/1946. Đảng bộ xã Thọ Xương được thành lập ngày 06/01/1947 ( năm 1999 đổi tên thành Đảng bộ Phường Thọ Xương). Đến nay Đảng bộ phường Thọ Xương có tổng số 395 cán bộ Đảng viên sinh hoạt tại 15 chi bộ và 01 Đảng ủy Phường(Số liệu trong báo cáo phân loại chi bộ và Đảng viên khối Phường, Xã thời điểm ngày 01/3/2010). Cán bộ Đảng viên phường Thọ Xương luôn đoàn kết một lòng và có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức Cách mạng, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ đã nhiều năm liền đạt anh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đó là kết quả tất yếu của sự vận động và phát triển của phong trào Cách mạng ở địa phương.
Trải qua trên 60 năm lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiêm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng. Đảng bộ phường Thọ Xương đã từng bước trưởng thành và là nhân tố trực tiếp quyết định những thắng lợi của mọi phong trào cách mạng, phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của địa phương trong thời kỳ nhất là thời kỳ đổi mới hiện nay của đất nước.
Là chủ nhân của một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, yêu quê hương lại có nhiều thuận lợi về tiềm năng phát triển kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Nhân dân phường Thọ Xương đã sớm khai thác các thế mạnh để tạo dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Hiện nay trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy các thế mạnh sẵn có, cán bộ và nhân dân phường Thọ Xương đã và đang từng bước đổi thay về cơ sở vật chất để hòa nhịp cùng với cơ cấu cơ cấu kinh tế của cả nước.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement