Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Berwyn
#950743 Link tải luận văn miễn phí cho ae

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: SỰ CẨN THIẾT PHẢI CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG 3
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM: 3
II. CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG: 4
1. Nhóm điều kiện tâm sinh lý lao động 4
2. Nhóm điều kiện vệ sinh phòng bệnh của môi trường 4
3. Nhóm điều kiện thẩm mỹ trong lao động 5
4. Nhóm điều kiện về tâm lý xã hội: 6
5. Nhóm điều kiện về chế độ làm việc, nghỉ ngơi: 6
III. CÁC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG: 6
1. Tiêu chuẩn về Yếu tố vi khí hậu: 7
2. Tiêu chuẩn về các yếu tố vật lý: 7
3. Tiêu chuẩn về bụi: 7
4. Tiêu chuẩn về hơi khí độc 7
5. Tiêu chuẩn về tiếng ồn phân tích giải tần: 8
6. Tiêu chuẩn về vận tốc dung chuyển: 8
7. Tiêu chuẩn về chế độ làm việc, nghỉ ngơi: 8
IV. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÀM VIỆC CỦA CON NGƯỜI: 9
1.Tác động của vi khí hậu nóng lạnh: 9
2.Tác động của các tia: 10
3.Tác động của chiếu sáng: 10
4.Tác động của tiếng ồn: 10
5. Tác động của độ rung: 10
6. Tác động của độ ẩm: 10
7. Tác hại của bụi: 10
V. SỰ CẦN THIẾT PHẢI CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG: 11
1. Sự cần thiết đối với người lao động: 11
2. Sự cần thiết đối với chủ doanh nghiệp: 12
3. Sự cần thiết đối với xã hội: 12
PHẦN II: PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 4 VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG 13
I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 4 VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG: 13
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Cơ khí 4 và Xây dựng Thăng Long: 13
2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty: 16
3. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 22
4-Đặc điểm về lao động, điều kiện lao động, máy móc thiết bị: 28
II. PHÂN TÍCH VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 4 VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG: 33
1/ Điều kiện lao động chung tại công ty: 33
2. Tình hình cải thiện điều kiện lao động tại Công ty Cổ phần Cơ khí 4 và Xây dựng Thăng Long: 45
3. Nhận xét về điều kiện lao động tại công ty Cổ phần Cơ khí 4 và xây dựng Thăng Long: 51
PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 4 VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG 55
I. MỘT SỐ BIỆN PHÁP: 55
1. Cung cấp các điều kiện cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất: 55
2. Cải thiện các điều kiện vệ sinh phòng bệnh của môi trường: 56
3.Tạo môi trường làm việc khoa học, thoáng mát, sạch sẽ: 60
4. Tăng cường sức khoẻ cho người lao động: 60
5. Xây dựng chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý: 61
6. Hoàn thiện các chế độ về tiền lương, tiền thưởng, các chế độ phụ cấp, bồi dưỡng cho người lao động 62
7. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở 63
8. Một số biện pháp khác: 63
II. KIẾN NGHỊ: 65
1. Đối với Nhà nước: 65
2. Đối với các đơn vị-doanh nghiệp: 65
3. Đối với người lao động: 66
KẾT LUẬN 67
NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
LỜI MỞ ĐẦU

Con người sinh ra muốn tồn tại và phát triển phải trải qua quá trình lao động. Lao động tạo ra của cải vật chất nuôi sống con người. Tuy nhiên, để quá trình lao động diễn ra được liên tục thì phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó Điều kiện lao động được coi là một trong những yếu tố quan trọng tác động trực tiếp đến quá trình lao động của con người.
Điều kiện lao động tốt làm cho quá trình lao động diễn ra thuận lợi và liên tục tạo ra năng suất lao động cao, tăng thu nhập cho người lao động, ngược lại Điều kiện lao động không thuận lợi sẽ làm giảm năng suất lao động, thu nhập thấp và ảnh hưởng đến quá trình lao động sản xuất của đơn vị.
Ngày nay khi khoa học kỹ thuật, công nghệ ngày càng phát triển, điều kiện lao động cũng được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, mặt trái của nó lại là sự độc hại, nguy hiểm, ô nhiễm môi trường khiến cho điều kiện lao động vẫn trở thành mối lo ngại của toàn xã hội. Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Pháp lệnh Bảo hộ lao động năm 1991 và Bộ luật lao động được sửa đổi, bổ sung năm 2006 đã dành hẳn một chương (chương IX) nói về An toàn lao động và vệ sinh lao động, đây chính là hình thức biểu hiện của điều kiện lao động.
Để góp một phần rất nhỏ vào việc cải thiện điều kiện lao động cho người lao động. Bằng kiến thức đã học và trải nghiệm thực tế 3 tháng tại Công ty Cổ phần cơ khí và Xây dựng Thăng Long, em xin được mạnh dạn đưa ra chuyên đề báo cáo thực tập của mình là: “Một số biện pháp cải thiện điều kiện lao động tại Công ty Cổ phần cơ khí 4 và Xây dựng Thăng Long”
Nội dung Báo cáo gồm 3 phần:
Lời mở đầu
Phần I: Sự cần thiết phải cải thiện điều kiện lao động tại Công ty Cổ phần cơ khí 4 và Xây dựng Thăng Long.
Phần II: Phân tích về điều kiện lao động tại Công ty Cổ phần cơ khí 4 và Xây dựng Thăng Long.
Phần III: Một số biện pháp cải thiện điều kiện lao động tại Công ty Cổ phần cơ khí 4 và Xây dựng Thăng Long.
Kết Luận.
Đây là lần đầu tiên em viết về lĩnh vực này cho nên bài viết còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Em rất mong nhận được sự hướng dẫn và chỉ bảo của các thầy cô giáo để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
PHẦN I
SỰ CẨN THIẾT PHẢI CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM:
Quá trình lao động của con người bao giờ cũng diễn ra trong một môi trường sản xuất nhất định. Mỗi một môi trường sản xuất khác nhau có các nhân tố khác nhau tác động đến người lao động. Tổng hợp các nhân tố ấy chính là điều kiện lao động. Điều kiện lao động là tổng hợp các nhân tố của môi trường sản xuất có ảnh hưởng đến sức khoẻ và khả năng làm việc của người lao động. (Trích trong giáo trình Tổ chức lao động khoa học trong xí nghiệp-Trường Đại học Kinh tế quốc dân -xuất bản năm 1994)
- Môi trường lao động bao gồm: Phương tiện lao động, đối tượng lao động và điều kiện tự nhiên tạo nên môi trường lao động. Đây là yếu tố quan trọng nhất của điều kiện lao động.
- Bảo hộ lao động: là hệ thống các văn bản pháp luật và các biện pháp tương ứng về tổ chức Kinh tế - Xã hội, Khoa học - Kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khoả và khả năng làm việc của con người trong quá trình lao động. (Trích trong Giáo trình Bảo hộ lao động – Trường Cao đẳng Lao động Xã hội – Nhà xuất bản LĐXH năm 2001).
- Cải thiện điều kiện lao động: Là các biện pháp để giảm bớt sự tác động gây hại của các yếu tố điều kiện lao động đến con người trong quá trình lao động sản xuất nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khoẻ cho người lao động và cộng đồng. (Tham khảo Giáo trình Tổ chức lao động khoa học trong xí nghiệp của trường ĐH-KTQD-năm 1994)

II. CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG:
Điều kiện lao động trong thực tế rất phong phú và đa dạng chúng có tác động tích cực hay tiêu cực đến quá trình lao động. (Qua tham khảo giáo trình Tổ chức lao động khoa học trong xí nghiệp của trường ĐH-KTQD-1994 và Giáo trình Bảo hộ lao động - trường Cao đẳng LĐXH-2001) thì điều kiện lao động được chia thành 05 nhóm cơ bản sau;
1. Nhóm điều kiện tâm sinh lý lao động
- Nhóm yếu tố các phương tiện việc làm: đó là các loại máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ, bàn ghế, bút mực, đèn, quạt…Nơi làm việc nếu có đầy đủcác phương tiện trên sễ tạo thuận lợi cho công việc, giảm bớt thời gian đi lại, tìm kiếm của người lao động.
- Nhóm yếu tố về tâm sinh lý lao động: Đó là sự căng thẳng về thể lực, căng thẳng về thần kinh, tư thế lao động, nhịp độ lao động và tính đơn điệu của quá trình lao động. Loại điều kiện này ảnh hưởng rất lớn đế sức khoẻ người lao động đồng thời rất dễ gây ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
2. Nhóm điều kiện vệ sinh phòng bệnh của môi trường
Bao gồm các yếu tố thuộc về môi trường xung quanh có ảnh hưởng đến chức năng sinh lý, khi làm việc ở môi trường vượt quá giới hạn về sinh lý con người sẽ bị mệt mỏi, sức khoẻ giảm sút và ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động.
Nhóm yếu tố này chịu ảnh hưởng từ điều kiện tự nhiên của vùng địa lý đồng thời cũng chịu ảnh hưởng từ quá trình sản xuất gây nên. Chúng gồm những loại sau
+ Yếu tố vi khí hậu như: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ chuyển động không khí, bức xạ nhiệt…
+ Môi trường không khí (Nồng độ hoá chất trong không khí)
+ Tia hồng ngoại, ion hoá và chiếu sáng.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By xacuclam
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#996810 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement