Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Morris
#950741

Download miễn phí Chuyên đề Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm – Hà Nội

MỤC LỤC

 Trang

Lời cam đoan.1

Mục lục.2

Danh mục bảng biểu, sơ đồ.4

Danh mục các chữ viết tắt.5

Lời mở đầu.6

CHƯƠNG I: SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN

DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.8

I. Các khái niệm chung.8

1. Tuyển mộ:.8

2. Tuyển chọn:.8

3. Tuyển dụng:.9

II. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng lao động.9

1. Yếu tố thuộc môi trường bên ngoài.9

2. Yếu tố thuộc môi trường bên trong.10

III. Quá trình tuyển chọn lao động.11

1. Bước một: Tiếp đón ban đầu và phỏng vấn sơ bộ.11

2. Bước hai: Nghiên cứu và sàng lọc đơn xin việc.12

3. Bước ba: Thực hiện trắc nghiệm tuyển chọn.13

4. Bước bốn: Phỏng vấn tuyển chọn.15

5. Bước năm: Thẩm tra lý lịch.15

6. Bước sáu: Kiểm tra sức khoẻ.16

7. Bước bảy: Phỏng vấn bởi người quản lý trực tiếp.16

8. Bước tám: Tham quan qua công việc.16

9. Bước chín: Ra quyết đinh tuyển chọn và chấm dứt quá trình

tuyển chọn.16

IV. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại

Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm – Hà Nội.17

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM – HÀ NỘI

I. Tổng quan chung về Chi nhánh Ngân hàng Công thương

Hoàn Kiếm – Hà Nội.19

1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh.19

2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức và chức năng - nhiệm vụ của Chi nhánh.21

3. Đặc điểm cơ cấu lao động tại Chi nhánh.24

4. Tình hình kinh doanh của Chi nhánh qua các năm.26

5. Phương hướng phát triển của Chi nhánh trong thời gian tới.29

II. Thực trạng công tác tuyển dụng lao động tại Chi nhánh Ngân hàng

Công thương Hoàn Kiếm – Hà Nội.30

1. Kết quả tuyển dụng lao động qua các năm tại Chi nhánh .30

2. Quy trình tuyển dụng lao động tại Chi nhánh.32

3. Các chính sách đối với lao động được tuyển dụng.41

4. Sự bố trí lao động sau tuyển dụng.44

5. Nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng tại Chi nhánh.46

CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH.50

I. Kế hoạch kinh doanh và dự trù nhân lực .50

II. Các biện pháp về phía Chi nhánh Ngân hàng Hà . 52

III. Các giải pháp khác.59

IV. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước.64

V. Kiến nghị đối với Chi nhánh.65

Kết luận.67

Tài liệu tham khảo.68

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


0.000
1.070.000
1.100.000
1
Cho vay Ngắn hạn
232.500
200.000
220.000
407.000
2
Cho vay Trung dài hạn
697.500
900.000
850.000
693.000
3
Cho vay DNNN
725.000
880.000
778.000
781.000
4
Cho vay NQD
204.600
220.000
292.000
319.000
5
Cho vay VND
651.000
890.000
779.000
790.000
6
Cho vay ngoại tệ
279.000
210.000
291.000
310.000
7
Nợ quá hạn
63
63
0
0
8
Doanh số cho vay
980.000
1.000.000
985.000
101.000.000
9
Cho vay DNV & N
Doanh số cho vay
190.000
200.000
180.000
178.000
Dư nợ cho vay
110.000
100.000
95.000
93.000
Dư nợ VNĐ
104.500
94.000
88.300
85.000
Dư nợ ngoại tệ
5.500
6.000
6.700
8.000
Dư nợ Ngắn hạn
80.000
62.000
80.000
78.000
Dư nợ Trung dài hạn
30.000
38.000
15.000
15.000
III
Hoạt động dịch vụ
1
DS TT XNK (tr USD)
70
50
70
35
2
DS Muabán ngoạitệ(tr USD)
108
100
195
110
3
DS Dịchvụ ngoạihối(tr USD)
2,7
6,0
5,0
6,1
4
DS TT trong nước(tỷ đ)
27.360
32.600
31.500
75.457
5
Thu dịch vụ
3.000
3.000
3.043
3.363
IV
Lợi nhuận
50.000
68.000
61.000
65.000
(Phòng Tổng hợp: Tổng hợp kết quả kinh doanh giai đoạn 2004 - 2007)
Nhận xét:
- Về hoạt động huy động vốn: Tính đến thời điểm 31/12/2007, nguồn vốn là 5.143.000 triệu đồng, tăng 2.409.500 triệu đồng so với năm 2004 tương ứng với tỷ lệ tăng 88%. Trong đó cơ cấu nguồn tiền gửi của khách hàng là:
+ Tiền gửi doanh nghiệp 4.088 tỷ đồng, chiếm 79,4% và tăng 88,18% so với năm 2004.
+ Nguồn vốn huy động từ dân cư 1.055 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 20,6%/nguồn huy động vốn và tăng 30,24% so với năm 2004.
Cơ cấu kỳ hạn cũng có sự thay đổi theo hướng bền vững hơn, tiền gửi không kỳ hạn chiếm 17,8%/nguồn huy động vốn, tiền gửi có kỳ hạn chiếm 82,2%/nguồn huy động vốn tăng 12,2% so với năm 2004.
Quy mô tăng trưởng và cơ cấu nguồn vốn hợp lý đã khẳng định sự phát triển đa dạng các sản phẩm nghiệp vụ huy động vốn của Chi nhánh, phù hợp với thị hiếu của người gửi tiền và đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
- Về hoạt động tín dụng: Dư nợ cho vay tính đến 31/12/2007 là 1.100 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm 2004. Trong đó cơ cấu dư nợ ngắn hạn chiếm 37%, tăng 12% so với năm 2004, dư nợ trung và dài hạn chiếm 63%, giảm 12% so với năm 2004.
- Về hoạt động dịch vụ: Nhìn chung hoạt động dịch vụ của NHCT Hoàn Kiếm trong năm 2007 đã có những chuyển biến tương đối toàn diện, có hiệu quả. Chi nhánh đã mở rộng mạng lưới hoạt động, triển khai đồng bộ các dịch vụ ngân hàng đa dạng: Dịch vụ chuyển tiền, kiều hối, thu đổi ngoại tệ, thanh toán thẻ, séc du lịch…. tại các quỹ Tiết kiệm, các điểm giao dịch, từ đó có thể cung cấp chuỗi sản phẩm mang tính khép kín, hàm chứa nhiều giá trị gia tăng đảm bảo tối đa hoá lợi ích của khách hàng cũng như Ngân hàng. Nhờ vậy mà doanh thu từ hoạt động dịch vụ tăng nhanh và có hiệu quả.
- Về lợi nhuận: Lợi nhuận hạch toán năm 2007 đạt 65 tỷ đồng tăng 30% so với năm 2004 và đạt kế hoạch NHCT VN giao. Với chất lượng cao và sự minh bạch trên tất cả các mặt hoạt động, có thể nói lợi nhuận NHCT Hoàn Kiếm đạt được là lợi nhuận “sạch”. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, với cơ chế tính điều hoà vốn như hiện nay để đảm bảo mức tăng trưởng chỉ tiêu lợi nhuận là sự cố gắng rất lớn và cũng là thành công của Chi nhánh trong thời gian qua.
5. Phương hướng phát triển của Chi nhánh trong thời gian tới:
Theo báo cáo Tổng kết cuối năm 2007 và phương hướng phát triển năm 2008. Ta có phương hướng phát triển của Chi nhánh trong năm 2008. Cụ thể:
Trong năm 2008, quán triệt chỉ đạo của Ban lãnh đạo NHCT VN tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2008, theo định hướng tăng trưởng nguồn vốn 20%, cho vay nền kinh tế tăng 25% trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả, bền vững. Hoàn thiện và phát triển bộ máy, mạng lưới kinh doanh, phát triển thị trường và phát triển khách hàng. Đảm bảo an ninh, tài chính, an toàn tuyệt đối trong hoạt động của NHCT. Thực hiện cải cách hành chính, phong cách giao dịch, xây dựng văn hoá doanh nghiệp tạo môi trường kinh doanh tốt. Chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm dự kiến chỉ tiêu phấn đấu gắn với chương trình hành động cụ thể sau:
- Nguồn vốn huy động (bình quân) : 5.500 tỷ đồng
- Dư nợ cho vay : 1.300 tỷ đồng
- Tỷ lệ nợ xấu : 1%
- Cho vay DN Nhà nước : 65%
- Cho vay có đảm bảo : 70%
- Chỉ tiêu thu hồi nợ đã XLRR : 500 triệu đồng
- Thu dịch vụ : 3,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 70 tỷ đồng
II. Thực trạng công tác tuyển dụng lao động tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm – Hà Nội.
1. Kết quả tuyển dụng lao động qua các năm tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm (2005 – 2007).
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyển dụng lao động đối với chất lượng lao động, đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đặt ra, Chi nhánh ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm cũng đã hết sức chú trọng tới công tác này. Với những nỗ lực của toàn thể CBNV trong Chi nhánh. Do vậy mà kết quả tuyển dụng của Chi nhánh qua các năm cũng đã dần dần cải thiện được chất lượng lao động.
Bảng 2.2.1: Kết quả tuyển dụng lao động tại Chi nhánh từ 2005 – 2007
Đơn vị: Người
Vị trí tuyển
Năm 2005
Năm 2006
Năm 2007
Nội bộ
Bên ngoài
Nội bộ
Bên ngoài
Nội bộ
Bên ngoài
1. Cán bộ tín dụng
0
6
0
5
0
1
2. Kế toán giao dịch
1
2
2
4
1
2
3. Chuyên viên thẩm định rủi ro
0
0
1
2
1
0
4. Cán bộ tiền tệ kho quỹ
1
2
1
0
0
1
5. Kế toán
0
1
1
0
1
1
6. Cán bộ thanh toán điện toán
0
1
0
0
0
0
Tổng
2
12
5
11
3
5
(Nguồn: Phòng Tổ chức – hành chính)
Nhận xét:
Trong số những lao động được tuyển mới thì có một số lao động được lưu chuyển trong hệ thống NHCT được gọi là nguồn nội bộ và những lao động được tuyển từ bên ngoài. Cụ thể: Năm 2005 có 02 người, năm 2006 có 5 người, năm 2007 có 3 người. Số lao động bên ngoài năm 2005 là 12 người, năm 2006 là 11 người, năm 2007 là 5 người. So sánh tỷ lệ chúng thấy rằng năm 2007 tỷ lệ lao động được tuyển mới giảm dần so với năm 2005 (năm 2005 là 14 người, còn năm 2007 tỷ lệ lao động được tuyển giảm 43% xuống còn 8 người). Thực chất tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm, số lao động được tuyển gọi là bên ngoài nhưng đa số là con em cán bộ trong ngành Ngân hàng được hưởng chế độ ưu tiên theo chính sách của Ngân hàng để được tuyển vào và theo mối quan hệ của lãnh đạo. Số lao động bên ngoài thị trường tuy có nhưng rất ít. Do vậy mà nó không có sự cạnh tranh trong thi tuyển và không mang tính công bằng, khách quan trong thi tuyển.
Về trình độ lao động được tuyển vào cụ thể như sau:
Bảng 2.2.2: Trình độ lao động tuyển dụng qua các năm từ 2005 - 2007
Đơn vị: Người
Vị trí tuyển
Năm 2005
Năm 2006
Năm 2007
Số lượng
Trình độ
Số lượng
Trình độ
Số lượng
Trình độ
1. Cán bộ tín dụng
06
- 04 ĐH
- 02CĐ
05
ĐH
01
ĐH
2. Kế toán giao dịch
03
-01 ĐH
- 02 CĐ
06
- 05 ĐH
- 01 CĐ
03
-02 ĐH
-01 TC
3. Chuyên viên thẩm định rủi ro
-
-
03
- ĐH
01
ĐH
4. Cán bộ tiền tệ kho quỹ
03
- 02 ĐH
-01 CĐ
01
ĐH
01
ĐH
5. Kế toán
01
ĐH
01
ĐH
02
- 01 ĐH
- 01 CĐ
6. Cán bộ thanh toán điện toán
01
ĐH
-
-
-
-
Tổng
14
16
8
(Nguồn: Bảng tổng hợp kết quả tuyển dụng Phòng tổ chức hành chính)
Nhận xét:
Số lao động có trình độ Đại học năm 2005 là 9 người c...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement