Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Morris
#950741 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Trang
Lời cam đoan.1
Mục lục.2
Danh mục bảng biểu, sơ đồ.4
Danh mục các chữ viết tắt.5
Lời mở đầu.6
CHƯƠNG I: SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN
DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.8
I. Các khái niệm chung.8
1. Tuyển mộ:.8
2. Tuyển chọn:.8
3. Tuyển dụng:.9
II. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng lao động.9
1. Yếu tố thuộc môi trường bên ngoài.9
2. Yếu tố thuộc môi trường bên trong.10
III. Quá trình tuyển chọn lao động.11
1. Bước một: Tiếp đón ban đầu và phỏng vấn sơ bộ.11
2. Bước hai: Nghiên cứu và sàng lọc đơn xin việc.12
3. Bước ba: Thực hiện trắc nghiệm tuyển chọn.13
4. Bước bốn: Phỏng vấn tuyển chọn.15
5. Bước năm: Thẩm tra lý lịch.15
6. Bước sáu: Kiểm tra sức khoẻ.16
7. Bước bảy: Phỏng vấn bởi người quản lý trực tiếp.16
8. Bước tám: Tham quan qua công việc.16
9. Bước chín: Ra quyết đinh tuyển chọn và chấm dứt quá trình
tuyển chọn.16
IV. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại
Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm – Hà Nội.17
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM – HÀ NỘI
I. Tổng quan chung về Chi nhánh Ngân hàng Công thương
Hoàn Kiếm – Hà Nội.19
1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh.19
2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức và chức năng - nhiệm vụ của Chi nhánh.21
3. Đặc điểm cơ cấu lao động tại Chi nhánh.24
4. Tình hình kinh doanh của Chi nhánh qua các năm.26
5. Phương hướng phát triển của Chi nhánh trong thời gian tới.29
II. Thực trạng công tác tuyển dụng lao động tại Chi nhánh Ngân hàng
Công thương Hoàn Kiếm – Hà Nội.30
1. Kết quả tuyển dụng lao động qua các năm tại Chi nhánh .30
2. Quy trình tuyển dụng lao động tại Chi nhánh.32
3. Các chính sách đối với lao động được tuyển dụng.41
4. Sự bố trí lao động sau tuyển dụng.44
5. Nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng tại Chi nhánh.46
CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH.50
I. Kế hoạch kinh doanh và dự trù nhân lực .50
II. Các biện pháp về phía Chi nhánh Ngân hàng Hà . 52
III. Các giải pháp khác.59
IV. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước.64
V. Kiến nghị đối với Chi nhánh.65
Kết luận.67
Gần 15 năm qua kể từ ngày thành lập Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm (tháng 03/1993), Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm (NHCT Hoàn Kiếm) đã trải qua 1 chặng đường dài, không ngừng phấn đấu và trưởng thành, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới Đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.
Trong quá trình hoạt động, Chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm luôn phấn đấu vươn lên, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, đáp ứng được sự tin cậy của Đảng và Nhà nước.
Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng uỷ và lãnh đạo Chi nhánh đã coi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng con người, đã khơi dậy và phát huy được lòng nhiệt tình, hăng say, sáng tạo, ý thức gắn bó với Chi nhánh. Đội ngũ cán bộ nhân viên (CBNV) của Chi nhánh ngày càng trưởng thành cả về lượng và chất. Chính họ đã và đang làm nên những thành tựu của Chi nhánh ngày nay.
Với nội dung của báo cáo này đã phản ánh một cách tổng quan về Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm từ khi thành lập (1993) đến nay, từng bước đi lên của Chi nhánh đều gắn với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự lao động nhiệt tình, sáng tạo của các thế hệ cán bộ nhân viên của Chi nhánh.
Ngoài ra trong báo cáo này còn đi sâu nghiên cứu về thực trạng và các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại Chi nhánh. Bởi như ta biết, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì nhu cầu về tài chính, nhu cầu nhân lực... là hết sực quan trọng. Một doanh nghiệp có một nguồn tài chính mạnh, phong phú nhưng nếu thiếu yếu tố con người hay yếu tố con người không đủ mạnh thì doanh nghiệp đó cũng không thể tồn tại và phát triển được. Chỉ có con người mới có thể biến các máy móc, thiết bị.. hoạt động đúng với chức năng của nó và mang lại hiệu quả cao. Với cách nhìn con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội, việc doanh nghiệp muốn tuyển đúng người, đúng việc là hết sức cần thiết, nó là tiền đề cho sự phát triển của doanh nghiệp trong hiện tại cũng như trong tương lai. Hơn nữa, quá trình tuyển dụng mà diễn ra tốt đẹp thì sẽ giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp có được những con người có kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc của tổ chức. Và tuyển chọn tốt cung giúp doanh nghiệp giảm bớt chi phí do việc không phải tuyển lại, bố trí lại lao động...
Nhận thức được vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyển dụng lao động đối với các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay khi nền kinh tế bước đầu hội nhập vào nền kinh tế thế giới, sự cạnh tranh sẽ diễn ra gay gắt và khốc liệt. Sự cạnh tranh tìm kiếm, thu hút nhân tài cũng là đặc điểm nổi trội của nền kinh tế đang bước vào hội nhập. Do vậy , mà em chọn đề tài “Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm – Hà Nội”
Bản báo cáo bao gồm ba phần chính. Cụ thể:
Chương I: Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động trong các doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng công tác tuyển dụng lao động tại Chi nhánh.
Chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại Chi nhánh.
Trong bản báo cáo này do thời gian hạn hẹp nên bản báo cáo không tránh khỏi những thiếu xót. Vì vậy em mong được sự chỉ dẫn và góp ý xây dựng của các thầy cô, bạn bè để cho bản báo cáo này được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành Thank PGS.TS Trần Xuân Cầu và các cô chú, anh chị trong Chi nhánh, bạn bè đã giúp đỡ em hoàn thành bản báo cáo này.
CHƯƠNG I
SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
I. CÁC KHÁI NIỆM CHUNG.
1. Tuyển mộ:
Theo giáo trình Quản trị nhân lực – Nhà xuất bản Lao động – Xã hội năm 2004: “Tuyển mộ là quá trình nhằm thu hút các ứng viên (người xin việc) về phía các tổ chức để các nhà tuyển dụng lựa chọn và sàng lọc những người đủ điều kiện vào làm việc tại một vị trí nào đó trong tổ chức”.
Các tổ chức muốn đạt được mục tiêu của mình phải có đủ khả năng để có thể thu hút đủ số lượng và chất lượng lao động. Vì như chúng ta đã biết, quá trình tuyển mộ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của quá trình tuyển chọn. Trong thực tế, có rất nhiều các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ cao nhưng lại chưa biết cách thu hút những ứng viên đến doanh nghiệp dự tuyển hay có người lao động có trình độ cao nhưng họ lại không được biết các thông tin tuyển mộ từ các doanh nghiệp và do đó họ không có cơ hội nộp đơn xin việc. Và như vậy thì cung không gặp cầu và như vậy tình trạng thất nghiệp vẫn xảy ra nhiều và tình trạng doanh nghiệp thiếu nhân lực vẫn diễn ra. Sự tác động của tuyển mộ không những ảnh hưởng đến tuyển chọn mà còn ảnh hưởng đến các hoạt động khác của quản trị nhân lực như: Đánh giá thực hiện công việc, thù lao lao động, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.......(Nguồn: Giáo trình Quản trị Nhân lực – NXB Lao động xã hội, năm 2004)
2. Tuyển chọn:


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1035352 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement