Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Croydon
#950722 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

LỜI NÓI ĐẦU 2
CHƯƠNG1:GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HIỆN NAY 3
1.1.Giới thiệu về ngân hàng BIDV: 3
1.2.Lịch sử phát triến của ngân hàng BIDV: 6
1.2.1. Thời kỳ từ 1957- 1980: 6
1.2.2. Thời kỳ 1981- 1989: 7
1.2.3. Thời kỳ 1990 - nay: 7
1.2.3.1. Thời kỳ 1990- 1994: 7
1.2.3.2. Từ 1/1/1995 7
1.2.3.3. Thời kỳ 1996 - nay: 8
1.3.Những thành tựu tiêu biểu qua các giai đoạn phát triển: 8
1.3.1. Giai đoạn 1957-1960: 8
1.3.2. Giai đoạn 1960-1965: 9
1.3.3. Giai đoạn 1965-1975: 9
1.3.4. Giai đoạn 1975- 1981: 10
1.3.5. Thời kỳ Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam 10
1.3.6. Thời kỳ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 11
1.3.6.1. Mười năm thực hiện đường lối đổi mới (1990 - 2000): 12
1.3.6.2. Giai đoạn đổi mới và hội nhập (2000 – 2007): 12
CHƯƠNG 2:PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 13
2.1.Mục đích của đề tài: 13
2.2.Tổng quan đề tài: 14
2.2.2.Quy trình quản lý đầu tư tiền gửi: 15
2.3.Tính cấp thiết của đề tài: 16
2.4.Một số khái niệm liên quan đến hình thức ĐTTG: 17
2.4.1.Lãi , lãi suất : 17
2.4.2. Kỳ hạn ( Thời gian lãi suất) : 17
2.4.3.Loại tiền gửi : 18
2.5.Công cụ thực hiện đề tài: 18
2.5.2. Một số chức năng VB6.0 khi thiết kế giao diện: .19 . 2.2.2.1.Menu bar 19
2.5.2.2.Toolbars (Debug, Edit, form Editor, Standard) : 20
2.5.2.3.Toolbox 20
2.5.2.4.ProjectExplorer .20
2.5.2.5.Propertieswindow: 20
2.5.2.6.FormDesigner: 20
2.6. Hệ cơ sở dữ liệu của đề tài: 20
2.6.1. Hệ quản trị SQL SERVER : 23
2.6.2. SQL SERVER làm việc với các cơ sở dữ liệu như thế nào ? 25
CHƯƠNG 3:PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 28
3.1.Một số khái niệm trong PTTKHT: 28
3.1.2. Khái niệm hệ thống : 29
3.1.2.1.Phân tích hệ thống có cấu trúc : 29
3.1.2.2. Một số ký hiệu thường dùng trong sơ đồ luồng dữ liệu : 32
3.1.2.3. Chức năng sơ đồ luồng dữ liệu: 34
3.1.2.4.Thiết kế hệ thống : 37
3.2.Mô tả kiến trúc logic bài toán: 40
3.3.1.Các chức năng chính của hệ thống: 42
3.3.2.Biểu đồ phân cấp chức năng: 43
3.2.3.Biểu đồ luồng dữ liệu: 44
3.2.3.1.Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh: 44
3.2.3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh: 45
3.2.3.3. Biểu đồ luồng dữ liệu phân rã chức năng 1.quản trị hệ thống: 46
3.2.3.4. Biểu đồ luồng dữ liệu phân rã chức năng 2.quản lý giao dịch 47
3.2.3.5. Biểu đồ luồng dữ liệu chức năng 3.báo cáo: 48
3.3.Phân tích hệ thống về dữ liệu: 48
3.3.1. Mô h ình thực thể liên kết : 48
3.3.1.Cơ sở dữ liệu: 50
3.3.2. Một số thuật toán dùng cho chương trình: 58
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH 61
4.1. Tổng thể giao diện chương trình: 61
4.2.Thiết kế các form của chương trình. 62
4.2.1.Bảng mã ngân hàng : 63
4.2.2.Bảng mã hạn mức: 64
4.2.3.Bảng mã tiền tệ: 65
4.2.4.Phiếu giao dịch nhận tiền gửi: 66
4.2.5.Phiếu giao dịch đầu tư tiền gửi ngoài hạn mức: 67
4.2.6.Phiếu giao dịch chuyển vốn đảm bảo thanh toán: 68
4.2.3.Mô tả các form của báo cáo: 69
4.2.3.1.Báo cáo tình hình chuyểnvốn : 69
4.2.3.2.Báo cáo danh sách mã ngân hàng: 70
4.2.3.3.Báo cáo thu lãi 71
4.2.3.4.Báo cáo doanh số đầu tư: 72
PHỤ LỤC:Giới thiệu mã nguồn trong chương trình: 72
KẾT LUẬN 96
Tài Liệu Tham Khảo 99
Hiện nay, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các hệ thống cũ đã trở nên lạc hậu, chạm chạp, không đáp ứng được nhu cầu thực tế. Vì thế việc đưa ra các ứng dụng công nghệ thông tin là vô cùng cấn thiết. Nhất là những năm gần đây các ứng dụng công nghệ đã giúp ích con người rất nhiều trong việc tìm kiếm và tiếp thu nhanh chóng những kiến thức mới.
Với đề tài quản lý đầu tư tiền gửi, chỉ là vấn đề trong mảng đề tài về quản lý. Nhưng với mô hình hoạt động kinh doanh hện nay, việc xây dựng được một hệ thống quản lý chuẩn thì đòi hỏi phải có sự khảo sát và phân tích kỹ lưỡng. Khi được giao tìm hiểu đề tài, em đã hết sức cố gắng nghiên cứu, học hỏi để có thể tìm hiểu hết đề tài được giao. Tuy nhiên do thời gian và trình độ còn hạn chế nên đề tài vẫn còn nhiều hạn chế và thiếu sót. Dù vậy ứng dụng cũng đã triển khai phần lớn các yêu cầu chính mà một ứng dụng CNTT cần đáp ứng. Em mong rằng sẽ học được nhiều kinh nghiệm hơn sau đề tài này. Đồng thời, có được nhiều ý kiến nhận được ý kiến nhận xét quý báu của thầy và các anh chị hướng dẫn
Nội dung các chương bao gồm:
Chương 1: Giới thiệu về ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam và hoạt động của Ngân Hàng hiện nay.
Chương 2: Phương pháp luận nghiên cứu đề tài.
Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống chương trình.
Chương 4: Thiết kế chương trình.
Trong quá trình tìm hiểu thực hiện đề tài, em xin chân thành Thank sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của thầy giáo PGS.TS Đặng Minh Ất đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này. Đồng thời em xin Thank các anh chị trung tâm CNTT của ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển TW đã hướng dẫn em thực hiện đề tài.
Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HIỆN NAY
1.1. Giới thiệu về ngân hàng BIDV:
1. Ngày thành lập:
- Thành lập ngày 26/4/1957 với tên gọi Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam
- Ngày 24/6/1981 chuyển thành Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam
- Ngày 14/11/1990 chuyển thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2. Nhiệm vụ:
-Kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực về tài chính, tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và phi ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật, không ngừng nâng cao lợi nhuận của ngân hàng, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế Đất nước
3. Phương châm hoạt động:
- Hiệu quả kinh doanh của khách hàng là mục tiêu hoạt động của BIDV.
- Chia sẻ cơ hội- Hợp tác thành công.
4. Mục tiêu hoạt động:
- Trở thành ngân hàng chất lượng – uy tín hàng đầu tại Việt Nam.
Chính sách kinh doanh
- Chất lượng – tăng trưởng bền vững – hiệu quả an toàn
5. Khách hàng- đối tác:
- Là cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, công ty tài chính…
- Có quan hệ hợp tác kinh doanh với hơn 800 ngân hàng trên thế giới;
- Là thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Châu Á, Hiệp hội ngân hàng ASEAN, Hiệp hội các định chế tài chính phát triển Châu Á – Thái Bình Dương (ADFIAP), Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.
6. Sản phẩm dịch vụ:
- Ngân hàng: Cung cấp đầy đủ, trọn gói các dịch vụ ngân hàng truyền thống và hiện đại
- Bảo hiểm: Bảo hiểm, tái bảo hiểm tất cả các loại hình nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ
- Chứng khoán: Môi giới chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Tư vấn đầu tư (doanh nghiệp, cá nhân); Bảo lãnh, phát hành; Quản lý danh mục đầu tư
- Đầu tư Tài chính: + Chứng khoán (trái phiếu, cổ phiếu…)
+Góp vốn thành lập doanh nghiệp để đầu tư các dự án.
BIDV đã đang và ngày càng nâng cao được uy tín về cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đồng thời khẳng định giá trị thương hiệu trong lĩnh vực phục vụ dự án, chương trình lớn của Đất nước.
7. Mạng lưới:
BIDV là một trong những ngân hàng có mạng lưới phân phối lớn nhất trong hệ thống các ngân hàng tại Việt Nam, chia thành hai khối:
- Khối kinh doanh: trong các lĩnh vực sau:
- Ngân hàng thương mại:


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By xuyencuong
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1043892 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement