Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tu_yen56
#949328

Download miễn phí Chuyên đề Mở rộng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG 3

CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 3

1.1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại 3

1.1.2 Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 5

1.1.3 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 8

1.1.3.1 Khái niệm 8

1.1.3.2 Phân loại các loại hình cho vay của ngân hàng thương mại 8

1.2 Mở rộng cho vay trung và dài hạn 12

1.2.1 Khái niệm 12

1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá cho vay trung và dài hạn 13

1.2.3.4 Quy trình cho vay trung và dài hạn 17

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới mở rộng cho vay trung và dài hạn của các ngân hàng thương mại 21

1.3.1 Nhân tố ảnh hưởng thuộc ngân hàng 21

1.3.3 Những nhân tố ảnh hưởng thuộc phía môi trường vĩ mô 25

1.3.3.1 Môi trường kinh tế 25

1.3.3.2 Sự quản lý của các cơ quan nhà nước 25

1.3.3.3 Môi trường pháp lý 26

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NHĐT&PT VN CHI NHÁNH QUANG TRUNG 27

2.1 Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung 27

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 27

2.1.2 Cơ cấu tổ chức 28

2.1.2.1 Nguồn nhân lực 28

2.2 Thực trạng cho vay trung và dài hạn của NHĐT&PTVN chi nhánh Quang Trung 36

2.2.1 Quy trình cho vay trung và dài hạn 36

2.2.2 Thực trạng cho vay trung và dài hạn tại NHĐT&PTVN chi nhánh Quang Trung 36

2.2.2.1 Doanh số cho vay trung và dài hạn 36

2.2.2.2 Dư nợ tín dụng trung và dài hạn 38

2.2.2.3 Hiệu suất sử dụng vốn 40

2.2.2.3.1 Nguồn vốn trung và dài hạn của Chi nhánh 40

2.2.2.3.2 Hiệu suất sử dụng vốn 41

2.2.2.4 Tình hình nợ quá hạn trung và dài hạn 42

2.2.2.5 Nợ có tài sản đảm bảo 43

2.2.2.6 Chỉ tiêu về vòng quay vốn 44

2.2.2.7 Chỉ tiêu lợi nhuận 44

2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay trung và dài hạn của NHĐT&PTVN chi nhánh Quang Trung 45

2.3.1 Kết quả đạt được 45

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 46

2.3.2.1 Hạn chế 46

2.3.2.2 Nguyên nhân 47

2.3.2.2.1 Nguyên nhân thuộc về ngân hàng 47

2.3.2.2.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng 49

2.3.2.2.3 Một số nguyên nhân khác 49

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN 51

TẠI NHĐT&PTVN CHI NHÁNH QUANG TRUNG 51

3.1.Định hướng hoạt động cho vay trung và dài hạn của NHĐT&PTVN chi nhánh Quang Trung 51

3.1.1 Mục tiêu tổng quát 51

3.2 Giải pháp mở rộng cho vay trung và dài hạn tại NHĐT&PTVN chi nhánh Quang Trung 58

3.2.1 Đa dạng hoá lĩnh vực cho vay trung và dài hạn 58

3.2.2 Đa dạng hoá loại hình cho vay trung và dài hạn 59

3.2.4 Tăng cường chất lượng thẩm định dự án đầu tư 61

3.2.5 Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng 64

3.2.6 Tăng cường hoạt động Marketing ngân hàng 66

3.3 Một số kiến nghị 67

3.3.1 Kiến nghị với NHĐT&PT Việt Nam 67

3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 68

3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ 69

KẾT LUẬN 71

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam( NHĐT&PTVN) được thành lập theo nghị định số 177/TTg ngày 26 tháng 4 năm 1957 của Thủ tướng Chính phủ. Ngân hàng ĐT&PTVN là một doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, được tổ chức theo mô hình Tổng công ty Nhà nước (tập đoàn) mang tính hệ thống thống nhất bao gồm hơn 112 chi nhánh và các Công ty trong toàn quốc, có 3 đơn vị liên doanh với nước ngoài(2 ngân hàng và một công ty), hùn vốn với 5 tổ chức tín dụng. Trọng tâm hoạt động và là nghề nghiệp truyền thống của NHĐT&PTVN là phục vụ đầu tư phát triển, các dự án thực hiện các chương trình phát triển kinh tế then chốt của đất nước. Thực hiện đầy đủ các mặt nghiệp vụ của ngân hàng phục vụ các thành phần kinh tế, có quan hệ hợp tác chặt chẽ với các Doanh nghiệp, Tổng công ty. NHĐT&PT không ngừng mở rộng quan hệ đại lý với hơn 400 ngân hàng và quan hệ thanh toán với 50 ngân hàng trên thế giới. NHĐT&PTVN là một ngân hàng chủ lực thực thi chính sách tiền tệ quốc gia và phục vụ đầu tư phát triển. Quá trình 43 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển luôn gắn liền với 50 ngân hàng trên thế giới.
Trước yêu cầu cung cấp vốn cho quá trình đầu tư và phát triển của đất nước ngày càng cao, NHĐT&PTVN đã mở thêm nhiều chi nhánh tại khắp các tỉnh thành trên cả nước. NHĐT&PTVN chi nhánh Quang Trung đã được thành lập vào 01/04/2005. Dù mới được thành lập hơn 2 năm song chi nhánh Quang Trung đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, góp phần vào sự phát triển chung của hệ thống NHĐT&PTVN.
2.1.2 Cơ cấu tổ chức
2.1.2.1 Nguồn nhân lực
Nhận thức rõ vai trò của công tác cán bộ trong lĩnh vực hoạt động, Chi nhánh đã chủ động trong việc tuyển dụng, bố trí, đào tạo cán bộ và xây dựng được một cơ cấu tổ chức hợp lí.Hiện nay chi nhánh có gần 200 cán bộ công nhân viên với trình độ từ cao đẳng trở lên.
Bảng 2.1 Cơ cấu nhân sự
STT
Nội dung
Đơn vị
Số lượng
1
CBCNV lao động được đào tạo
- Sau đại học
Người
6
- Đại học, cao đẳng
Người
164
- Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ
Lượt
100
2
Cán bộ được chi nhánh tự tổ chức đi tham quan khảo sát nước ngoài
Người
45
Nguồn: Phòng tổ chức hành chính NHĐT&PTVN chi nhánh Quang trung 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức
Bảng 2.2 Mô hình cơ cấu tổ chức của NHĐT&PTVN
Ban giám đốc
Khối các đơn vị trực thuộc
Khối tín dụng
Khối dịch vụ
Khối quản lý nội bộ
Phòng giao dịch 1
Phòng giao dịch 3
Phòng giao dịch 2
Phong giao dịch 4
P. Thẩm định và quản lý dự án
P. Tín dụng 2
P. Tín dụng 1
Tổ đầu tư chứng khoán
Tổ quản lý giải ngân
P. Khách hàng cá nhân
P. Thanh toán quốc tế
P. Tiền tệ kho quỹ
P. Khách hàng doanh nghiệp
P. Tổ chức hành chính
P. Kế hoạch nguồn vốn
P. Tài chính kế toán
P. Điện toán
2.1.3. Các hoạt động cơ bản
- Nhận tiền gửi: Một trong những nguồn quan trọng là các khoản tiền gửi. Ngân hàng mở dịch vụ nhận tiền gửi của người có tiền với cam kết hoàn trả đúng hạn. Khách hàng sẽ nhận được một khoản tiền lãi với lãi suất theo quy định tuỳ từng trường hợp vào từng hình thức và thời hạn của các khoản tiền gửi của khách hàng.
- Cho vay: Bằng những khoản tiền huy động được ngân hàng sẽ cho các tổ chức kinh tế và cá nhân vay với lãi suất cao hơn lãi suất huy động. Ngân hàng sẽ nhận được phần chênh lệch để bù đắp những chi phí của mình và một phần lợi nhuận. Đây là nghiệp vụ mang lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng.
- Mua bán ngoại tệ: Một trong những dịch vụ ngân hàng đầu tiên là trao đổi ngoại tệ, Ngân hàng đứng ra mua bán một loại tiền này lấy một loại tiền khác và hưởng phí dịch vụ.
- Bảo lãnh: Ngân hàng có thể đứng ra bảo lãnh cho khách hàng về khả năng thanh toán đối với đối tác của họ, nhất là đối tác nước ngoài. Ngân hàng thực hiện bảo lãnh, đồng bảo lãnh, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh đối ứng.
- Cung cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán: Ngân hàng mở tài khoản cho khách hàng bằng nhiều hình thức. Khách hàng sẽ nhận được séc và khi trao đổi khách hàng không cần tiền mặt, việc thanh toán sẽ được ngân hàng thực hiện.
- Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế: chuyển tiền, nhờ thu, mở và thanh toán L/C phục vụ khách hàng trong và ngoài nước.
- Tài trợ cho các hoạt động của Chính phủ.
- Cung cấp các dịch vụ và môi giới chứng khoán.
- Cung cấp các dịch vụ bảo hiểm.
- Cung cấp các dịch vụ đại lý.
- Thực hiện các chương trình dự án của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.
- Thực hiện thành công chương trình giao dịch một cửa (Ngân hàng bán lẻ) theo chủ trương của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, từ đó triển khai nhân rộng ra toàn ngành.
- Tiếp tục thực hiện mô hình cho vay tiêu dùng đối với cán bộ công nhân viên thông qua tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp nhà nước, cho vay đối với các hộ mua nhà.
- Cung ứng dịch vụ giải ngân phục vụ các dự án đầu tư nước ngoài; Làm đầu mối triển khai tới các tỉnh trong phạm vi dự án.
- Sản phẩm, dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp: Dịch vụ tài khoản;Gửi một nơi, rút nhiều nơi; Trả lương tự động, hoa hồng đại lý, chi hộ khác; Thu tiền đại lý; Dịch vụ quản lý vốn; Thanh toán định kỳ theo yêu cầu; Thanh toán hóa đơn; Chuyển tiền trong nước; Thanh toán xuất nhập khẩu; Tín dụng doanh nghiệp; Bảo lãnh; Các dịch vụ khác.
- Sản phẩm dịch vụ đối với khách hàng cá nhân:Dịch vụ tài khoản; Dịch vụ kỳ phiếu; Dịch vụ thẻ; Phát hành giấy tờ có giá dài hạn; Tiền gửi tiết kiệm; Tiết kiệm dự thưởng; Tiết kiệm bậc thang; Gửi một nơi rút nhiều nơi; Thanh toán định kỳ theo yêu cầu; Thanh toán hóa đơn; Tín dụng cá nhân; Chuyển tiền trong nước, quốc tế, kiều hối.
2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHĐT&PTVN chi nhánh Quang Trung trong thời gian vừa qua
Trong thời gian qua, NHĐT&PTVN chi nhánh Quang Trung đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:
Hoạt động huy động vốn
Được sự chỉ đạo đúng đắn và kịp thời của ban lãnh đạo cùng với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ công nhân viên, hoạt động huy động vốn của Chi nhánh đã đạt được kết quả tốt. Kết quả đó được thể hiện trong bảng dưới đây.
Bảng 2.3 Tình hình huy động vốn của NHĐT&PTVN
chi nhánh Quang Trung
Đơn vị: Tỷ VNĐ
Chỉ tiêu
Năm 2005
Năm 2006
Năm 2007
So 2006/2005
(%)
So 2007/2006
(%)
Tổng huy động vốn
1.992
2.910
5.100
46,08
75,26
1.Theo thời gian
- Ngắn hạn
517,920
815
2.408
57
195
- Trung và dài hạn
1430
2095
2.692
46,5
28,5
2.Theo loại tiền
- Ngoại tệ
980
1.979
1.200
102
-39
- VNĐ
1012
931
3.900
-8
318,9
Cơ cấu huy động
1. Tổng nguồn huy động/tổng tài sản
89%
93,71%
90,53%
2. Nguồn huy động từ VNĐ/tổng nguồn huy động
51%
68%
76,47%
3. Nguồn huy động ngắn hạn/tổng nguồn huy động
26%
28%
47%
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
NHĐT&PTVN chi nhánh Quang Trung
Nguồn vốn huy động của NHĐT&PTVN bao gồm tiền gửi thanh toán của các tổ chức kinh tế và cá nhân, tiền gửi tiết kiệm, các khoản ký quỹ, bảo lãnh và tiền gửi của các tổ chức tín dụng.
Hoạt động quản lý nguồn vốn
Hoạt động quản lý...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online