Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By manhtuan_kiss_13887
#949316

Download miễn phí Báo cáo thực tập tại Công ty Dịch vụ và Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC

 

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY AASC 1

1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 1

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 1

1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty 5

1.1.3.Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây 9

1.2.Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh 13

1.2.1.Đặc điểm hoạt động kinh doanh. 13

1.2.2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 13

1.2.3.Đặc điểm tổ chức bộ máyvà công tác kế toán của công ty. 17

2.Tổ chức công tác kế toán tại công ty AASC 20

2.1.Quy trình kiểm toán 20

2.1.1. Chuẩn bị kiểm toán 20

2.1.2.Lập kế hoạch kiểm toán 23

2.1.3.Giai đoạn thực hiện kiểm toán 27

2.1.4. Kết thúc kiểm toán 29

2.2.Chương trình kiểm toán đối với báo cáo tài chính 32

Phần 3: một số nhận xét và đánh giá về hoạt động kiểm toán của công ty dịch vụ kế toán và kiểm toán aasc 33

3.1 Nhận xét, đánh giá chung 33

3.2. Nhận xét, đánh giá tổ chức công tác kiểm toán tại công ty. 36

Kết luận 37

Lời mở đầu 38

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


aconex -Taisei, Công ty tôyota -tc hà Nội, Công ty inadaeung……
Các công ty như công ty cổ phần nước suối Vĩnh Hảo, Công ty cổ phần may Bình Minh, Công ty cổ phần thiết bị y tế….
Các dự án được tài trợ bởi các tổ chức quốc tế như quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), nguồn vốn ODA.
Các công trình xây dựng cơ bản như công trình đường dây tải điện 500 kv Bắc -Nam, Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, Nhà máy thuỷ điện Trị An….
Các ngân hàng và tổ chức tín dụng hư ngân hàng thương mại cổ phần quân đội Mulitary Bank, Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam á SEABANK, Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương Ocean Bank, Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc á…….
Ngoài ra, công ty còn thực hiện kiểm toán đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức cá nhân có nhu cầu kiểm toán
Tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của một số năm gần đây.
Qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển, công ty AASC đã cung cấp cho khách hàng các dịch vụ có chất lượng cao, tạo được uy tín và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chính vì thế mà doanh thu của công ty đã không ngừng tăng lên. Năm 1992 khi mới bbắt đầu hoạt động doanh thu của AASC là 840 triệu đến năm 2006 doanh thu của công ty đạt 50, 145 tỷ đồng, tăng gần 60 lần.
Bảng1 -1: Tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong giai đoạn từ 2004 đến 2006 như sau:
Chỉ tiêu
Năm 2004
Năm 2005
Năm 2006
Doanh thu
32274
41005
50145
Chi phí
Lợi nhuận
1977
2756
3427
Nộp NSNN
3309
3700
3985
Thu nhập BQ /tháng
3.3
4.2
4.8
Thông qua các chỉ tiêu trên, ta thấy doanh thu cảu công ty tăng trên 11%, trong đó dịch vụ kiểm toán chiếm tỷ trọng lớn nhất trên 70% tình hình nộp ngân sách Nhà nước cũng không ngừng tăng qua các năm chứng tỏ đơn vị đã tuân thủ tốt các quy định về nộp NSNN. Tình hình thu nhập của cán bộ công nhân viên tăng lên gần 15% so với năm 2005 điều này góp phần khuyến khích cán bộ công nhân viên hăng say làm việc, nâng cao tinh thần, tháI độ làm việc, không ngừng học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm để phục vụ tốt hơn cho công việc của mình.
Đội ngũ nhân viên:
Với phương châm ”Đội ngũ kiểm toán viên là tài sản có giá trị nhất của công ty” vì vậy AASC luôn chú trọng đến việc trang bị đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm cho nhân viên của mình. Hàng năm AASC tổ chức tập huấn nghiệp vụ và đào tạo bài bản cho nhân viên của mình. Hiện nay AASC có hơn 300 cán bộ, kiểm toán viên, kỹ thuật viên được đào tạo Đại học và trên Đại học chuyên nghành tài chính, ngân hàng, kế toán và kiểm toán, kỹ thuật xây dựng và công nghệ thông tin ở trong và ngoài nước, trong đó có 120 người được cấp chứng chỉ kiểm toán viên cấp Nhà nước, 5 thẩm định viên về giáđược cấp chứng chỉ Quốc giavà 36 Tiến sỹ, Thạc sỹ dang theo học cao học, ACCA, cùng rất nhiều Giáo sư, Tiến sỹ, chuyên gia đầu nghànhvới kinh nghiệm và chuyên môn dày dạn.
Bảng1.2: Một số chỉ tiêu về nhân sự của công ty
Chỉ tiêu
Năm 2004
Năm 2005
Năm 2006
1.Tổng số cán bộ công nhân viên
300
345
360
+ Kiểm toán viên Quốc gia
105
118
120
+Thẩm định viên về giá
09
04
2.Trình độ học vấn
+Tiến sỹ
1
1
1
+Thạc sỹ
8
10
10
+Đang học cao học, ACCA
18
21
24
+Đại học
265
289
315
+Cao đẳng và trung cấp
10
10
10
(Nguồn: Phòng hành chính tổng hợp)
1.2.Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh
1.2.1.Đặc điểm hoạt động kinh doanh.
Do đặc thù riêng của nghành nghề kiểm toán, đặc biệt công ty AASC là một công ty lớn, lại có nhiều chi nhánh trảI dài trên cả ba miền Bắc,Trung, Nam do đó công ty đã thiết lập bộ máy tổ chức theo kiểu phân tán. Theo mô hình này thì ở mỗi chi nhánh đều có bộ máy quản lývà kế toán riêng hoạt động dưới sự điều hành chung của trụ sở.
1.2.2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
Đặc điểm chung: Công ty AASC được tổ chức theo mô hình phân chia theo chức năng, mỗi phòng ban chịu trách nhiệm về một lĩnh vực riêng. Giữa các phòng ban có mối quan hệ chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Về cơ bản bộ máy quản lý của công ty bao gồm:
Ban giám đốc: Gồm giám đốc và 5 phó giám đốc
Các phòng ban
Phòng hành chính tổng hợp và phòng tài chính kế toán
Các phòng nghiệp vụ: Phòng kiểm toán Thương mại -Dịch vụ, Phòng kiểm toán dự án, phòng tư vấn và kiểm toán, phòng kiểm toán xây dựng cơ bản, phòng kiểm toán sản xuất vật chất, Phòng đào tạo và hợp tác nước ngoài, Phòng công nghệ thông tin.
Cơ cấu tổ chức:
Héi ®ång thµnh viªn
Ban th­êng trùc héi ®ång thµnh viªn
Ban kiÓm so¸t
Tæng gi¸m ®èc
Phã tæng gi¸m ®èc
Phã tæng gi¸m ®èc
Phã tæng gi¸m ®èc
Phã tæng gi¸m ®èc
Phßng kiÓm to¸n 1
Phßng dÞch vô ®Çu t­ n­íc ngoµi
Phßng kiÓm to¸n 2
Phßng kiÓm to¸n 5
Phßng kiÓm to¸n 3
V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Qu¶ng Ninh
Chi nh¸nh t¹i TP.hå chÝ minh
Phßng tæng hîp
Phßng kiÓm to¸n xd c¬ b¶n
Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
Ban giám đốc: Là bộ phận quản lý cao nhất trong công ty có nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động của công ty và các chi nhánh.
Đứng đầu ban giám đốc là giám đốc, giám đốc do Bộ trưởng Bộ tài chính bổ nhiệm, do đó phảI chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ tài chính về toàn bộ hoạt động của công ty. Giám đốc công ty có nhiệm vụ quản lý chung và quản lý trực tiếp các bộ phận hành chính tổng hợp, các phònh nghiệp vụ, kế toán, tin học, kiểm soát chất lượng và chi nhánh tại Quảng Ninh (Giám đốc hiện nay là ông Ngô Đức Đoàn).
Các phó giám đốc: Ngoài ciệc thực hiện các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụcòn có nhiệm vụ đưa ra các quyết định quản lý.
Phó giám đốc thứ nhất: Ông Nguyễn Thanh Tùng phụ trách tại Hà Nội và thực hiện kiểm toán các dự án và lĩnh vực đào tạo tại công ty.
Phó giám đốc thứ hai: Ông Lê Đăng Khoa phụ trách kiểm toán tại các chi nhánh Quảng Ninh, Vũng Tàu, Thanh Hoá và thực hiện kiểm toán xây dựng cơ bản.
Phó giám đốc thứ 3: Ông Lê Quang Đức: phụ trách kiểm toán các nghành thương mại, dịch vụ và tư vấn.
Phó giám đốc thứ 4: Ông Lê Văn Thảo phụ trách kiểm toán các nghành sản xuất vật chất.
PHó giám đốc thứ 5: Ônng Tạ Quang Tạo giám đốc của chi nhánh tại TP.hồ chí minh.
Phòng hành chính tổng hợp.
Có chức năng quản lý hành chínhvà nhân sự trong công ty, đưa ra các quyết định về công tác tổ chức trong công ty, quản lý công văn đến và công văn đi trong công ty, tổ chức quản lý tài sản của công ty, cung cấp hậu cần cho công ty, lên kế hoạch hoạt động trong công ty…..
Phòng tài chính -kế toán:
Có nhiệm vụ theo dõi và hạch toán các nghiệp vụkinh tế phát sinh trong công ty, tiến hành tính lương, thưởng cho cán bộ công nhân viên và định kỳ tiến hành lập các báo cáo tài chínhđể hỗ trợ cho Ban giám đổctong việc điều hành, quản lý công ty.
Phòng công nghệ thông tin: Có một trưởng phòng và 7 nhân viên có nhiệm vụ cài đặt, bảo trì mạng máy tính và các thiết bị điện tử của công ty, sản xuất các phần mềm chuyên dụngnhw phần mềm kế toán, phần mềm quản lý, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Cơ cấu tổ chức của phòng công nghệ thông tinvừa đơn giản, gọn nhẹ nhưng cũng rất linh hoạtvà khoa học do đó hoạt động của phòng công nghệ thông tin được thực hiện một cách liên tục và hiệu quả.
Phong thương mại và dịch vụ: Gồm 1 trưởng phòng, 2 phó phòng và 22 ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement