Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By qlong05
#948922 Download miễn phí Đồ án
MỤC LỤC 3
PHẦN I: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 6
Chương 1 : Mở đầu 6
Chương 2 7
Tính chất của nguyên liệu 7
và sản phẩm 7
A – Nguyên liệu: 7
2.1-Giới thiệu chung về axetaldehyt: 7
2.1.1. Tính chất vật lý 8
Bảng 1: Tính chất vật lý của axetal dehyt 9
2.1.2 Tính chất hoá học: 11
2.2. Giới thiệu chung về axit axetic: 11
2.2.1. Tính chất vật lý: 13
2.2.2. Tính chất hoá học: 18
2.2.3. Ứng dụng: 22
Chương 3 : Các phương pháp sản xuất axit axetic 24
3.1. Quá trình sản xuất axit axetic bằng phương pháp oxyhoá axetaldehyt: 25
3.1.1. Cơ chế phản ứng 25
3.1.2. Xúc tác sử dụng trong quá trình 27
3.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 28
3.1.4. Sơ đồ công nghệ: 31
3.2. Công nghệ tổng hợp axit axetic từ methnol và các bon mono oxyt: 32
3.2.1 Giới thiệu: 32
3.2.2. Xúc tác: 33
3.2.3. Bản chất hoá học và điều kiện phản ứng : 34
3.2.4. Sơ đồ công nghệ : 38
3.3. Quá trình oxyhoá trực tiếp các hydrocacbon no: 40
3.3.1. Giới thiệu: 40
3.3.2. Cơ chế phản ứng: 41
3.3.3 Sơ đồ công nghệ 44
3.4. Các phương pháp khác để sản xuất axit axetic: 46
3.4.1. Phương pháp Chemische Werke Huls: 47
3.4.2. Phương pháp Bayer: 47
3.4.3. Quá trình lên men rượu: 48
3.4.4. Phương pháp chưng phân huỷ gỗ cứng: 48
3.4.5. Quá trình tổng hợp axit axetic trực tiếp từ khí tổng hợp: 48
3.4.6. Sản xuất axit axetic từ propylen: 49
3.4.7. Sản xuất axit axetic từ etan và nhóm alkan: 50
3.4.8. Sản xuất axit axetic bằng phương pháp oxyhoá C2H6: 50
3.5. So sánh các phương pháp sản xuất axit axetic: 50
3.6. Các quá trình sản xuất axit axetic ở Việt nam: 51
PHẦN 2 52
Chương 4 : thuyết minh dây chuyền sản xuất 52
4.1. Nguyên liệu: 53
4.2. Thiết bị: 53
4.3. Vật liệu chế tạo: 54
4.4. Dây chuyền sản xuất axit axetic bằng phương pháp oxyhoá pha lỏng axetaldehyt có sử dụng xúc tác Mangan axetat: 56
4.4.1. Sơ đồ dây chuyền công nghệ. (Hình trang sau) 56
4.4.2. Thuyết minh dây chuyền sản xuất: 57
4. 5. Đặc tính sản phẩm: 58
4.5.1. Các đặc trưng chất lượng của axit axetic thương phẩm: 58
4.5.2. Bảo quản và vận chuyển: 59
PHẦN 3 60
Chương 5 : Tính toán 60
5.1. Các số liệu ban đầu: 60
5.2. Cân bằng vật chất: 60
5.3. Cân bằng nhiệt lượng: 65
5.3.1. Tính nhiệt lượng do nguyên liệu mang vào (Qo): 66
5.3.2. Nhiệt lượng cần thiết để đốt nóng nguyên liệu ban đầu đến nhiệt độ phản ứng: 68
5.3.3. Nhiệt lượng do axetaldehyt hồi lưu mang vào: 69
5.3.4. Tính lượng nhiệt toả ra từ các phản ứng: 69
5.3.5. Tính lượng nhiệt do sản phẩm mang ra: 71
5.3.6. Tính lượng nhiệt tách ra khi nâng nhiệt độ CH3CHO hồi lưu đến nhiệt độ phản ứng (Q): 72
5.3.7. Tính lượng nhiệt tách ra khi làm lạnh: 72
5.3.8. Tính lượng nước cần thiết để làm lạnh: 73
5.4. Tính toán thiết bị phản ứng chính: 74
5.4.1 Tính đường kính của thiết bị phản ứnh chính 74
5.4.2. Tính chiều dày thân thiết bị [ II- 360 ] 75
5.4.3. Chọn các đường kính ống dẫn vào và ra thiết bị chính 78
5.4.4. Tính đáy và nắp thiết bị : 78
PHẦN 4 : AN TOÀN LAO ĐỘNG 81
Chương 6 : an toàn trong sản xuất 81
6.1. Yêu cầu khi thiết kế tổng mặt bằng nhà máy : 81
6.2. Kĩ thuật an toàn khi sử dụng máy móc thiết bị : 82
6.2.1. Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng máy móc 82
6.2.2. An toàn trong phòng hộ cá nhân : 83
6.2.3. An toàn đối với các thiết bị làm việc dưới áp suất 83
6.2.4. An toàn đối với thiết bị nhiệt 85
6.2.5. An toàn đối với hệ thống máy nén, bơm, đường ống dài . 85
6.2.6. An toàn về điện 86
6.2.7. An toàn cháy nổ 87
PHẦN 5 : THIẾT KẾ XÂY DỰNG 89
Chương 7 : thiết kế tổng mặt bằng nhà máy và phân xưởng sản xuất. 89
7.1. Địa điểm xây dựng 89
7.1.1. Các yêu cầu chung 89
7.1.2. Các yêu cầu về kỹ thuật xây dựng 90
7.1.3. Các yêu cầu về môi trường vệ sinh công nghiệp 91
7.2. Giải pháp thiết kế xây dựng tổng mặt bằng nhà máy 91
7.2.1. Nguyên tắc thiết kế tổng mặt bằng nhà máy 91
7.2.2. Các hạng mục công trình 93
Bảng : Các hạng mục công trình của nhà máy 93
STT 93
Số lượng 93
Diện tích 93
7.3. Giải pháp thiết kế xây dựng tổng mặt bằng nhà sản xuất 94
7.3.1. Kết cấu nhà sản xuất 94
7.3.2. Mặt bằng nhà sản xuất 95
7.3.3. Mặt cắt nhà sản xuất 95
KẾT LUẬN 96
TÀILIỆU THAM KHẢO 97
1. Đầu đề thiết kế.
Thiết kế phân xưởng sản xuất axit axetic (CH3COOH) đi từ acetaldehyt bằng con đường oxyhoá acetaldehyt.Năng suất 4500 0 tấn/năm.
2. Các số liệu ban đầu.
Thành phần acetaldehyt:
CH3CHO: 99,3% trọng lượng
Paradehyt: 0,2% TL
CH3COOH: 0,25%
Nước: 0,25%
Thành phần xúc tác:
Mn(CH3COO)2: 5% Trọng lượng
CH3COOH: 70% TL
H2O: 25% TL
3. Nội dung phần thuyết minh và tính toán.
- Tổng quan tài liệu về axit axetic.
- Tính toán:
+ Cân bằng vật chất.
+ Cân bằng nhiệt lượng.
+ Thiết bị chính.
4. Các bản vẽ, đồ thị (ghi rõ các loại bản vẽ về kích thước các bản vẽ).Ao
- Bản vẽ dây truyền sản xuất.
- Bản vẽ thiết bị chính.
- Bản vẽ xây dựng.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#980437 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement