Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By doanh_vytrong
#948893 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về thử nghiệm kiểm soát trong Kiểm toán Báo cáo tài chính
1. Thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán Báo cáo tài chính
2. Các phương pháp thực hiện thử nghiệm kiểm soát
3. Đặc điểm vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong các giai đoạn kiểm toán tài chính
Chương 2: Áp dụng thử nghiệm kiểm soát trong thực tiễn hoạt động kiểm toán tài chính tại Công ty Kiểm toán Việt Nam
1. Giới thiệu chung về Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO)
2. Thử nghiệm kiểm soát áp dụng trong hoạt động kiểm toán tài chính tại khách hàng do VACO thực hiện
Chương 3 : Một số nhận xét và ý kiến đóng góp về việc vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong thực tiễn hoạt động kiểm toán tài chính tại VACO
1. Một số nhận xét về việc thực hiện thử nghiệm kiểm soát ở VACO
2. Một số ý kiến đề xuất nhằm tăng cường vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong thực tiễn hoạt động kiểm toán tài chính tại VACO
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1
Lời mở đầu
Từ khi nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang
“nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa,
vận động theo kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước”(12,21) thực hiện
mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”(12,45),
hiệu quả kinh tế đã trở thành một vấn đề được nhiều người quan tâm.
Sự ra đời của kiểm toán là nhằm phát huy hiệu quả kinh tế, phát huy
mọi nguồn lực phục vụ cho công cuộc “Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước”(12,45). Đồng thời, trong bản thân ngành kiểm toán, vấn đề hiệu quả
cũng là một vấn đề luôn được các đơn vị kiểm toán, đặc biệt các công ty
kiểm toán độc lập - các đơn vị kinh doanh dịch vụ, rất quan tâm.
Thử nghiệm kiểm soát tồn tại trong các cuộc kiểm toán nhằm thực
hiện các chức năng và vai trò nhất định, đặc biệt góp phần nâng cao hiệu quả
của cuộc kiểm toán. Chính vì vậy, thử nghiệm kiểm soát là một bộ phận
không thể thiếu của hệ thống các thủ tục kiểm toán.
Nhận thức được tầm quan trọng của thử nghiệm kiểm soát trong kiểm
toán tài chính và trong điều kiện các thử nghiệm này chưa được đánh giá và
áp dụng đúng mức, em đã chọn và hoàn thành Luận văn tốt nghiệp đại học
với đề tài:
“Tăng cường vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán
Báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO)”
Với mục tiêu tìm hiểu và đưa ra được những nét cơ bản và khái quát
về phương pháp và đặc điểm vận dụng thử nghiệm kiểm soát trên lý thuyết
cũng như trong thực tiễn để từ đó đề xuất một số ý kiến tăng cường việc vận
dụng, bản Luận văn được kết cấu với 3 phần chính:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về thử nghiệm kiểm soát
trong kiểm toán Báo cáo tài chính.
Chương 2: áp dụng thử nghiệm kiểm soát trong thực tiễn hoạt động
kiểm toán tài chính tại Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO).
Chương 3: Một số nhận xét và ý kiến đóng góp về việc vận dụng thử
nghiệm kiểm soát trong thực tiễn hoạt động kiểm toán tài chính tại VACO.
Trên cơ sở phương pháp duy vật biện chứng làm nền tảng, các phương
pháp riêng như diễn giải, khái quát, sơ đồ, bảng, mẫu được sử dụng kết hợp
trong bài viết nhằm xem xét và giải quyết vấn đề trong các mối liên hệ biện
chứng.
Tuy nhiên, do những hạn chế về thời gian tiếp cận với thực tế, về cách
thức tiếp cận chủ yếu là quan sát, phỏng vấn, và đọc tài liệu, về những kiến
thức của bản thân, và về tài liệu được phép công bố, bản Luận văn tốt nghiệp
đại học mới chỉ dừng lại ở khái quát lý luận chung, mô tả và so sánh thực tế
vận dụng phương pháp trên cơ sở nguyên tắc khách quan và toàn diện, chưa
đi sâu vào kinh nghiệm vận dụng và các kĩ thuật phụ trợ khác phục vụ quá
trình vận dụng như kĩ thuật đánh giá rủi ro kiểm soát, kĩ thuật chọn mẫu,...
Nội dung
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về
thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính
1. Thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán Báo cáo tài chính:
Hiện nay, có rất nhiều quan điểm khác nhau về quản lý. Hiểu một cách
trừu tượng, quản lý là sự tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý
nhằm đạt được mục tiêu đặt ra trong điều kiện biến động của môi
trường.(14,48) Theo một quan điểm khác, quản lý là quá trình định hướng và tổ
chức thực hiện các hướng đã định trên cơ sở những nguồn lực xác định nhằm
đạt hiệu quả cao nhất.(10,13) Tuy nhiên, dù được diễn đạt theo quan điểm nào
thì quản lý cũng bao gồm sự tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể
quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các yếu tố sẵn có.
Quản lý có thể được thực hiện ở tầm vĩ mô như quản lý nhà nước hoặc
ở tầm vi mô như quản lý một doanh nghiệp cụ thể, quản lý một dự án,... Gắn
với quản lý ở mỗi cấp độ có rất nhiều khái niệm. Một trong khái niệm gắn
liền với quản lý ở các doanh nghiệp là khái niệm về kiểm soát.
Xét về mặt ngữ nghĩa, kiểm soát có thể hiểu là việc xét xem có gì sai
quy tắc, điều lệ, kỷ luật hay không.(16,440) Tuy nhiên, theo quan điểm về các
hành vi trong một tổ chức gắn với quá trình quản lý, kiểm soát được hiểu quá
trình giúp hạn chế các phong cách riêng, cùng hướng tới một kế hoạch chung
nhất của tổ chức.(11,592)
Ngoài ra, kiểm soát cũng được giải thích là quá trình đo lường và kiểm
tra về việc thực hiện trong thực tế thông qua đối chiếu với các mục tiêu đã
xác định, các kế hoạch, hay các tiêu chuẩn, từ đó điều chỉnh các nội dung
chưa hoàn thiện.(5,73)

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hoacoi_1984
Hình đại diện của thành viên
By hoacoi_1984
#1034516 Bài viết rất hữu ích. Bạn có thể gửi cho mình xin file bài viết để mình tham khảo không?
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1034518 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement