Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By doanh_vytrong
#948893

Download miễn phí Luận văn Tăng cường vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO)”

MỤC LỤC

MỤC LỤC

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU

NỘI DUNG

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về thử nghiệm kiểm soát trong Kiểm toán Báo cáo tài chính

1. Thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán Báo cáo tài chính

2. Các phương pháp thực hiện thử nghiệm kiểm soát

3. Đặc điểm vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong các giai đoạn kiểm toán tài chính

Chương 2: Áp dụng thử nghiệm kiểm soát trong thực tiễn hoạt động kiểm toán tài chính tại Công ty Kiểm toán Việt Nam

1. Giới thiệu chung về Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO)

2. Thử nghiệm kiểm soát áp dụng trong hoạt động kiểm toán tài chính tại khách hàng do VACO thực hiện

Chương 3 : Một số nhận xét và ý kiến đóng góp về việc vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong thực tiễn hoạt động kiểm toán tài chính tại VACO

1. Một số nhận xét về việc thực hiện thử nghiệm kiểm soát ở VACO

2. Một số ý kiến đề xuất nhằm tăng cường vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong thực tiễn hoạt động kiểm toán tài chính tại VACO

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


vụ cho các cuộc kiểm toán do VACO tiến hành. Đây cũng chính là một trong những nhân tố góp phần to lớn vào sự thành công của Công ty.
Hệ thống kiểm toán AS/2 là được thiết kế dựa trên công nghệ kiểm toán do DTT chuyển giao, kết hợp với những điều chỉnh phù hợp với các đặc thù trong kiểm toán tại Việt Nam. Trên nguyên tắc, Hệ thống kiểm toán AS/2 được xây dựng với 3 bộ phận cơ bản là: Phương pháp kiểm toán AS/2, Hệ thống hồ sơ kiểm toán và Phần mềm kiểm toán AS/2.
Hệ thống phương pháp kiểm toán được hiểu là hệ thống các nguyên tắc, quy tắc, thủ thuật được kiểm toán viên vận dụng trong quá trình thực hiện một cuộc kiểm toán nói chung. Theo đó, Hệ thống phương pháp kiểm toán AS/2 được khái quát với 6 bước được áp dụng trong 3 giai đoạn:
Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán:
Bước 1: Những công việc thực hiện trước khi kiểm toán.
Bước 2. Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát
Bước 3. Lập kế hoạch kiểm toán cụ thể
Giai đoạn thực hiện kiểm toán:
Bước 4. Thực hiện kế hoạch kiểm toán
Giai đoạn kết thúc kiểm toán
Bước 5. Kết thúc công việc kiểm toán và lập báo cáo
Bước 6. Công việc thực hiện sau khi kiểm toán.
Hệ thống phương pháp kiểm toán AS/2 được thiết kế dựa trên nguyên tắc tiếp cận dựa vào rủi ro. Điểm xuất phát của cách này là việc xác định dựa vào mức rủi ro chung mà kiểm toán viên sẵn sàng chấp nhận khi hình thành ý kiến kết luận của mình. Nói cách khác, việc đánh giá đúng và bao quát được các rủi ro, từ đó tiến hành các thủ tục kiểm toán, các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán thích hợp được coi trọng và là cơ sở của hệ thống phương pháp. Việc đánh giá, kiểm soát và xử lý rủi ro là công việc được thực hiện xuyên suốt các cuộc kiểm toán nói chung.
Mục đích của đánh giá và kiểm soát rủi ro ở giai đoạn tìm hiểu bước đầu về khách hàng (trước khi kiểm toán) nhằm hướng tới quyết định có thực hiện cuộc kiểm toán hay không, và nếu có thì sẽ xây dựng một chương trình, kế hoạch kiểm toán phù hợp với rủi ro dự kiến ban đầu. Dựa trên kết quả về đánh giá rủi ro đó, công ty, cụ thể là Ban Giám đốc, chủ nhiệm kiểm toán sẽ dự kiến nhóm kiểm toán viên cùng các trợ lý, thảo luận với khách hàng về các điều khoản của hợp đồng.
Khi thực hiện lập kế hoạch, phương pháp tiếp cận theo rủi ro vẫn tiếp tục được thực hiện với việc tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng, tìm hiểu môi trường kiểm soát, thu thập các thông tin ban đầu để đánh giá rủi ro bao gồm rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát. Thông qua rủi ro dự kiến, kiểm toán viên sẽ thực hiện phân tích tổng quát, xác định mức trọng yếu, trên cơ sở đó xác định phạm vi cần tập trung kiểm toán, mức độ sai sót có thể chấp nhận được của các thông tin trình bày trên báo cáo. Thông thường, các rủi ro được đánh giá với từng phần hành cụ thể như phần hành tiền mặt, phần hành tài sản cố định,...khi lập kế hoạch kiểm toán cụ thể. Với mỗi mức độ rủi ro được xác định, kiểm toán viên ước lượng độ tin cậy, tính toán mức trọng yếu, thiết lập ma trận định hướng nhằm dự kiến qui mô kiểm tra chi tiết. Như vậy, với phương pháp tiếp cận theo rủi ro, Hệ thống phương pháp kiểm toán AS/2 cho phép kiểm toán viên chọn mẫu kiểm tra chi tiết và thực hiện kế hoạch kiểm toán với độ tin cậy cao nhất.
Trong các giai đoạn tiếp theo của cuộc kiểm toán, kiểm toán viên sẽ thực hiện theo các nội dung của kế hoạch kiểm toán, thực hiện các biện pháp kĩ thuật để thu thập bằng chứng. Tuy nhiên, với cơ sở của phương pháp là tiếp cận theo rủi ro, kiểm toán viên trong quá trình tiến hành thực hiện và kết thúc kiểm toán luôn phải quan tâm tới rủi ro, đảm bảo bao quát rủi ro ở mức độ cao nhất. Từ đó, kiểm toán viên có thể điều chỉnh kế hoạch kiểm toán phù hợp thực tiễn.
Khi kết thúc, kiểm toán viên phải soát xét các sự kiện xảy ra sau ngày lập báo cáo, soát xét cuộc kiểm toán lập báo cáo kiểm toán phù hợp phản ánh chính xác thực trạng doanh nghiệp. Đồng thời, do đặc thù tiếp cận theo rủi ro, trong môi trường cạnh tranh của cơ chế thị trường, với mục tiêu duy trì khách hàng, đảm bảo uy tín và chất lượng hoạt động kiểm toán, Hệ thống phương pháp kiểm toán AS/2 được thiết kế có bổ sung thêm 1 bước, đó là những công việc thực hiện sau khi kiểm toán nhằm đánh giá chất lượng cuộc kiểm toán, giữ mối quan hệ thường xuyên với khách hàng, nắm bắt kịp thời các thông tin về sự thay đổi của khách hàng ...để có thể bao quát tối đa rủi ro cho những năm kiểm toán tiếp theo.
Trong quá trình tồn tại và phát triển, Hệ thống phương pháp kiểm toán AS/2 mà Công ty áp dụng đóng vai trò quan trọng quyết định tới chất lượng của các cuộc kiểm toán do Công ty thực hiện. Với phương pháp tiếp cận theo rủi ro, hệ thống đã hạn chế tối đa những rủi ro kiểm toán, những bất lợi về nghiệp vụ ảnh hưởng tới uy tín của công ty, đảm bảo chất lượng hoạt động. Tuy nhiên, để áp dụng Hệ thống phương pháp AS/2 trong các cuộc kiểm toán, kiểm toán viên còn phải sử dụng Hệ thống hồ sơ kiểm toán - một bộ phận không thể thiếu trong Hệ thống kiểm toán AS/2.
Hệ thống hồ sơ kiểm toán được Công ty VACO cũng như các công ty kiểm toán và tư vấn tài chính khác xây dựng nhằm mục đích trợ giúp quá trình lập kế hoạch kiểm toán, lập các giấy tờ làm việc, xác định và kiểm tra các bước kiểm soát, lập báo cáo tài chính sau kiểm toán, lưu trữ các thông tin khác để giao dịch và phục vụ khách hàng.
Trên thực tế, hệ thống này của VACO được xây dựng gồm 2 bộ phận: hồ sơ kiểm toán thông minh (với sự hỗ trợ của phần mềm kiểm toán AS/2) và hồ sơ kiểm toán thông thường.
Hồ sơ kiểm toán thông minh góp phần rút ngắn quá trình lập kế hoạch kiểm toán, đưa ra các khả năng rủi ro ở phần hành khi lập kế hoạch kiểm toán. Đồng thời, Hồ sơ kiểm toán thông minh cũng giúp kiểm toán viên thiết lập các giấy tờ làm việc phục vụ quá trình kiểm tra chi tiết. Mặc khác, hồ sơ kiểm toán chuẩn được thiết kế và quản lý bởi Phần mềm kiểm toán AS/2 cũng góp phần bảo đảm cho các kiểm toán viên nói riêng và Công ty nói chung có thể thực hiện áp dụng đúng phương pháp kiểm toán chuẩn DTT. Do vậy, Hồ sơ kiểm toán thông minh góp phần toàn cầu hoá phương pháp kiểm toán và mang lại hiệu quả cao trong các cuộc kiểm toán.
Tuy nhiên, việc áp dụng Hồ sơ kiểm toán thông minh vẫn có những giới hạn khi tiến hành áp dụng đối với công tác kiểm toán các ngành quá đặc biệt, đối với các cuộc kiểm toán có thời gian làm việc trực tiếp trên 15 ngày. Đồng thời, với các khách hàng lớn có sử dụng hệ thống mạng máy tính ở tầm vĩ mô hay đối với các khách hàng mà kế hoạch kiểm toán buộc phải quay vòng để kiểm tra các bước kiểm soát, Hồ sơ kiểm toán thông minh bộc lộ những hạn chế nhất định khi áp dụng. Chính vì vậy, bên cạnh hồ sơ kiểm toán thông minh, trong hệ thống hồ sơ kiểm toán của Công ty có một khối lượng không nhỏ các hồ sơ kiểm toán thông thường vẫn bảo đảm tính chất toàn cầu hoá và mang lại hiệu quả cao trong công việc.
Để thuận tiện cho công tác quản lý và th...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement