Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By boitien_titi
#948273

Download miễn phí Đề án Tổ chức hoạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất

 Kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh chính và hoạt động kinh doanh phụ của doanh nghiệp là kết quả của hoạt động về tiêu thụ sản phẩm , hàng hoá, dịch vụ. Kết quả đó được tách bằng cách so sánh giữa một bên là doanh thu thuần và một bên là giá vốn hàng tiêu thụ và chi phí bán hàng, chi phí QLDN và được biểu hiện qua lợi nhuận ( hay lỗ) về tiêu thụ.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Định kỳ kế toán phải phân tích tình hình về doanh thu và kết quả bán hàng của doanh nghiệp. Thông qua phân tích đó cho thấy nguyên nhân và các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu và kết quả bán hàng. Từ nghiên cứu các biện pháp để mở rộng thị trường, tăng lợi nhuận. Đồng thời cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch và kết quả cho kỳ sau.
Phần II/ Nội dung hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp:
1/ Các cách bán hàng và hình thức thanh toán tiền hàng:
cách bán hàng là cách doanh nghiệp chuyển giao quyền sở hữu thực sự cho người mua hàng. Các cách bán hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng tài khoản kế toán phản ánh tình hình xuất kho thành phẩm. Đồng thời có tính quyết định đối với việc xác định thời điểm bán hàng, tình hình doanh thu bán hàng và tiết kiệm chi phí bán hàng để tăng lợi nhuận, nâng cao thu nhập. Thông thường doanh nghiệp áp dụng các cách chủ yếu:
cách tiêu thụ trực tiếp: Theo cách này bên mua hàng uỷ quyền cho cán bộ nghiệp vụ đến nhận hàng tại kho, quầy, tại nơi sản xuất của doanh nghiệp bán. Người nhận hàng sau khi ký vào các chứng từ bán thì sản phẩm của doanh nghiệp được xác định là tiêu thụ. Sản phẩm, hàng hoá tiêu thụ trực tiếp là sản phẩm hàng hoá xuất kho được coi là tiêu thụ ngay tức là được khách hàng thanh toán hay chấp nhận thanh toán. Hàng đã chuyển giao quyền sở hữu cho người mua. Để phản ánh tình hình tiêu thụ theo cách này kế toán sử dụng Tk 632-Giá vốn hàng bán biểu hiện giá trị thành phẩm xuất kho bán trực tiếp.
cách gửi bán(chuyển hàng theo hợp đồng) là cách mà sản phẩm hàng hoá xuất kho chưa được coi là tiêu thụ ngay tức là chưa được người mua chấp nhận thanh toán hay chưa thanh toán, hàng vẫn thuộc quyền sở hữu của người bán. Hàng gửi bán gọi là hàng chờ chấp nhận. Kế toán sử dụng Tk 157- Hàng gửi bán để phản ánh giá trị thành phẩm , Hàng hoá đem đi gửi bán. Khi bán đựơc hàng thì từ Tk 157 kết chuyển sang Tk 632.
cách đại lý, ký gửi: Hàng giao đại lý là hàng gửi bán và khi đơn vị nhận làm đại lý bán được hàng thì đơn vị giao đại lý phải trả cho họ một số tiền hoa hồng nhất định.
- Bán hàng theo cách trả góp: là cách bán hàng mà người mua trả ngay lần đầu một phần tiền hàng, phần còn lại sẽ trả dần do đó phải chịu một khoản lãi do trả chậm.
- Bán hàng theo cách hàng đổi hàng: là cách bán hàng không nhận bằng tiền mà nhận bằng hàng.
- Hàng tiêu dùng nội bộ : dùng để tặng biếu, hay dùng hàng phục vụ sản xuất kinh doanh, hay dùng hàng trả lương cho công nhân viên.
* Bên cạnh các cách tiêu thụ là các cách thanh toán tiền hàng sau:
Thanh toán ngay: Khách hàng thanh toán tiền hàng ngay sau khi doanh nghiệp giao hàng.
Thanh toán chậm: Sau khi giao hàng doanh nghiệp chỉ chấp nhận thanh toán.
Thanh toán trước: Khách hàng trả tiền trước khi doanh nghiệp giao hàng.
Thanh toán trả góp: Khách hàng trả dần theo thời hạn do doanh nghiệp qui định và phải trả phần lãi trả góp.
Thanh toán đổi hàng: Khách hàng dùng sản phẩm của mình để thanh toán cho số lô hàng mua của doanh nghiệp với sự thoả thuận giá cả giữa hai bên.
Với mỗi hình thức kế toán phản ánh lên tài khoản khác nhau và sử dụng phương pháp hoạch toán khác nhau : Nu thanh toán ngay, kế toán ngay doanh thu đã thu tiền và phản ánh số tiền thu được lên Tk 111, Tk 112 . Nếu thanh toán chậm kế toán sử dụng Tk 113 để ghi số tiền phải thu của khách hàng.
2/ Kế toán xuất kho thanh phẩm và xác định giá vốn hàng bán:
2.1/ Kế toán xuất kho thành phẩm:
Thành phẩm là đối tượng quan trọng của quá trình tiêu thụ, do vậy tổ chức hoạch toán tiêu thụ phải bắt đầu từ việc hoạch toán thành phẩm .
Cụ thể phải ghi chép chính xác số lượng, chủng loại thành phẩm xuất kho để bán. Để thuận lợi cho công tác quản lý và hoạch toán thành phẩm doanh nghiệp phải phân loại thành phẩm thành từng thứ, từng loại, từng nhóm căn cứ vào công dụng, chất lượng, trọng lượng hay kích cỡ của chúng.
Hạch toán thành phẩm phải tuân thủ nguyên tắc giá vốn thực tế. Thành phẩm nhập kho, xuất kho phải phản ánh theo giá vốn thực tế. Đối với thành phẩm xuất kho do mỗi lần nhập kho thành phẩm có giá trị thực tế khác nhau nên khi xuất kho phải tính giá xuất kho theo các phương pháp sau:
+ Phương pháp tính giá thực tế đích danh + Phương pháp tính giá thực tế tồn đầu kỳ + Phương pháp tính giá thực tế bình quân sau mỗi lần nhập + Phương pháp tính giá thực tế bình quân cả kỳ dự trữ + Phương pháp tính giá thực tế nhập trước xuất trước + Phương pháp tính giá thực tế nhập sau xuất trước
+ Phương pháp hệ số giá: Trường hợp doanh nghiệp áp dụng giá hoạch toán thì khi xuất kho doanh nghiệp phải tính giá thực tế thành phẩm xuất
Hệ số giá
Trị giá thực tế TP tồn ĐK
Trị giá thực tế TP nhập trong kỳ
Trị giá hạch toán TP nhập trong kỳ
Trị giá hạch toán TP tồn ĐK
=
+
+
Trị giá thực tế thành phẩm = Trị giá hạch toán thành phẩm x Hệ số giá.
xuất dùng trong kỳ xuất dùng trong kỳ
Để phản ánh tình hình việc xuất kho thành phẩm về số lượng và trị giá, kế toán sử dụng Tk 155- Thành phẩm hay Tk 632- Giá vốn hàng bán. Tuỳ theo doanh nghiệp áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho là kê khai thưỡng xuyên hay kiểm kê định kỳ.
Phương pháp Kê khai thường xuyên: là phương pháp hạch toán mà các nghiệp vụ nhập xuất kho được thể hiện một cách thường xuyên, liên tục và có hệ thống theo chứng từ nhập, xuất. Phương pháp này thường được áp dụng ở các doanh nghiệp thực hiện cân, đo, đong, đếm một cách chính xác số lượng thành phẩm trong từng nghiệp vụ nhập, xuất kho. Để hạch toán tổng hợp luân chuyển thành phẩm theo phương pháp KKTX kế toán sử dụng các Tk: Tk 155-Thành phẩm, Tk 157- Hàng gửi bán, Tk 632-Giá vốn hàng bán.
Phương pháp Kiểm kê định kỳ: là phương pháp hạch toán mà mỗi nghiệp vụ xuất kho thành phẩm không được ghi ngay vào tài khoản mà đến cuối kỳ hạch toán mới tiến hành kiểm kê số thành phẩm tồn kho để tính ra số đã xuất trong kỳ và ghi một lần vào Tk 632- Giá vốn hàng bán. Phương pháp này được áp dụng đối với những doanh nghiệp không có điều kiện đong, đo, cân, đếm một cách chính xác khối lượng sản phẩm nhập, xuất trong kỳ.
2.2/ Kế toán giá vốn hàng bán:
Giá vốn hàng bán là giá thực tế hay toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra để có được thành phẩm, hàng hoá đem bán.
Giá vốn có thể xác định bằng các cách khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm hoàn thành và sự vận động của hàng bán trong từng doanh nghiệp và việc đăng ký phương pháp tính giá hàng xuất kho của doanh nghiệp.
Nếu thành phẩm sản xuất ra không qua nhập kho mà bán ngay thì giá vốn thành phẩm xuất kho chính là giá thành phẩm sản xuất thực tế của sản phẩm đó.
Nếu xuất kho thành phẩm để bán thì giá vốn lại là giá thực tế thành phẩm xuất kho được tính theo một trong các phương pháp đề cập ở trên.
Trường hợp doanh nghiệp hạch toán thành phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ thì trị giá vốn hàng xuất ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement