Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoang_du_88
#948271 Download miễn phí Chuyên đề Bàn về tình hình thu - Quản lý thu và giải quyết nợ đọng Bảo hiểm xã hội ở huyện Đông Anh
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 3
I. sự cần thiết khách quan của bảo hiểm xã hội 3
1. Sự cần thiết khách quan 3
2. Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm xã hội 4
3.Vai trò của Bảo hiểm xã hội : 11
4. Một số nguyên tắc hoạt động của BHXH. 13
5. Bản chất của bảo hiểm xã hội 16
6. Tính chất của bảo hiểm xã hội . 17
II. QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI 18
1. Quỹ bảo hiểm xã hội 18
2. Nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm xã hội 19
3. Mục đích sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội 23
4. Tính đặc thù của nghiệp vụ thu bảo hiểm xã hội 24
5. Trách nhiệm và quyền hạn của các bên tham gia bảo hiểm xã hội 25
I. III. Tổ chức và quản lý bảo hiểm xã hội 27
IV -HỆ THỐNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM: 31
1- Chế độ trợ cấp ốm đau : 31
2- Chế độ trợ cấp thai sản: 31
3- Trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp: 32
4- Trợ cấp hưu trí : 32
5- Chế độ tử tuất : 33
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THU – CHI VÀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 36
I- SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHẢI THU ĐÚNG-THU ĐỦ BHXH : 36
II- ĐỐI TƯỢNG THU BẢO HIỂM XÃ HỘI : 37
III- QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI : 37
1- Cơ chế quản lý thu : 37
2- Tổ chức quản lý thu : 38
3- Công tác thu và quản lý thu quỹ BHXH ở một số nước trên thế giới : 41
Chương III : MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THU VÀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐÔNG ANH 43
I - MỘT VÀI NÉT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI : 43
1- Tổ chức BHXH thành phố Hà nội : 43
2- Vài nét về BHXH huyện Đông Anh : 44
3 - Kết quả công tác BHXH trong các năm qua : 45
II- THỰC TRẠNG THU VÀ QUẢN LÝ THU BHXH HUYỆN ĐÔNG ANH : 51
1- Đối tượng phải thu BHXH : 51
2- Tổ chức thu BHXH : 52
3 -Thực trạng công tác thu và quản lý thu quỹ BHXH ở BHXH huyện Đông 57
4. Những khó khăn tồn tại 65
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN, ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THU -QUẢN LÝ THU VÀ GIẢI QUYẾT NƠ ĐỌNG BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐÔNG ANH 74
1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về bảo hiểm xã hội , xây dựng luật bảo hiểm xã hội 74
2. Có chương trình quy hoạch đào tạo và sử dụng cán bộ 75
3. Mở rộng nguồn thu bảo hiểm xã hội 76
4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội. 78
5. Hoàn thiện nghiệp vụ quản lý thu chi, đưa hệ thống hoá vi tính vào công tác quản lý thu chi quỹ bảo hiểm xã hội 80
6. Bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội 82
KẾT LUẬN 83

Cùng với những vấn đề thiết yếu của cuộc sống con người là việc làm và thu nhập, thì bảo hiểm xã hội trong bất kỳ một chế độ xã hội nào cũng là một vấn đề luôn luôn được xem xét, bởi vì rủi ro luôn là một vấn đề dễ xảy ra với mọi người. BHXH là chính sách xã hội được nhiều quốc gia coi trọng nhằm đảm bảo về mặt thu nhập cho người lao động khi họ tạm thời hay vĩnh viễn mất khả năng lao động. Bảo hiểm xã hội đã trở thành quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động gắn liền với quyền về việc làm và thu nhập. Nó đã trở thành một trong những quyền về con người được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua trong Tuyên ngôn nhân quyền ngày 10/12/1948. Trong đó khẳng định tất cả mọi người với tư cách là thành viên của xã hội đều có quyền hưởng BHXH , quyền đó đặt cơ sở trên sự thoả mãn các quyền về kinh tế , xã hội và văn hoá cần cho nhân cách và sự phát triển của con người .Như vậy BHXH là một trong những vấn đề rất lớn của mỗi quốc gia , bởi vì nó góp phần bảo đảm đời sống của người lao động cùng gia đình họ khi gặp khó khăn trong lao động sản xuất , ổn định cuộc sống hàng ngày.
Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm ngay từ khi mới thành lập nước và nó đã đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước. Để từng bước hoàn thiện hệ thống BHXH mang tính khoa học , hợp lý Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/CP ngày 26/01/1995 về việc ban hành Điều lệ BHXH và Quyết định số 2654-UB của UBND Thành phố Hà Nội với nhiệm vụ và mục tiêu được xác định cụ thể là bảo vệ quyền - lợi ích,ổn định cuộc sống cho người lao động , giảm bớt gánh nặng cho Ngân sách Nhà nước. Vì vậy , việc nghiên cứu để hoàn chỉnh các chính sách về BHXH có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hoạt động của bảo hiểm xã hội ngày càng hiệu quả hơn đặc biệt là sau năm 1995 khi mà quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành độc lập nằm ngoài Ngân sách Nhà nước. Quỹ bảo hiểm xã hội là xương sống của bất kỳ một hệ thống bảo hiểm xã hội nào vì chế độ bảo hiểm xã hội đều nhằm mục đích bảo đảm an toàn về thu nhập cho người lao động, muốn vậy thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải có một lượng tiền nhất định.
Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Đông Anh được thành lập và bắt đầu hoạt động từ tháng 10 năm 1995 cho đến nay đã thu được nhiều thành tự như: phí thu được ngày càng nhiều, chi trả mang tính khoa học cao , đúng đối tượng ... Tuy nhiên trong quá trình hoạt động vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: thu bảo hiểm xã hội vẫn chưa đạt kết quả cao, nhiều đơn vị vẫn còn lợi dụng kẽ hở pháp luật để trốn nộp bảo hiểm xã hội, vẫn tồn tại trục lợi bảo hiểm xã hội ... Điều này đã làm cho hiệu quả hoạt động của quỹ bảo hiểm xã hội còn chưa cao và còn phải nhờ vào Ngân sách Nhà nước. Như vậy, vấn đề thu quỹ bảo hiểm xã hội có một ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của chế độ xã hội Việt Nam cũng như bảo hiểm xã hội các tỉnh, huyện trong cả nước trong đó có bảo hiểm xã hội huyện Đông Anh. Vì vậy trong thời gian thực tập tại BHXH huyện Đông Anh em đã chọn đề tài “ Bàn về tình hình thu - quản lý thu và giải quyết nợ đọng Bảo hiểm xã hội ở huyện Đông Anh
Mục đích của đề tài:
- Làm rõ thu- quản lý thu bảo hiểm xã hội là gì?
- Đánh giá thực trạng công tác thu chi quỹ bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện Đông Anh giai đoạn 1995 – 2001?
- Đề xuất ý kiến và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thu, quản lý thu qũy bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện Đông Anh trong thời gian tới.
Nội dung của chuyên đề bao gồm:
Lời nói đầu
Chương I: Lý luận chung về bảo hiểm xã hội
Chương II: Thực trạng thu và quản lý thu Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiên nay.
Chương III: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu và quản lý thu Bảo hiểm xã hội ở huyện Đông Anh trong thời gia tơí.
Kết luận.
Chuyên đề này được hoàn thành là nhờ sự giúp đỡ tận tình của TS. Nguyễn Văn Định và Th.s Phan Văn Mến cùng tập thể cán bộ công chức của cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Đông Anh . Mặc dù bản thân em đã có nhiều cố gắng nhưng do trình độ còn hạn chế và bảo hiểm xã hội là một vấn đề lớn và quan trọng nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong cô giáo và các cán bộ trong cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Đông Anh đóng góp ý kiến để chuyên đề được hoàn chỉnh hơn.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#974407 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement