Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By freefor_all89
#948269

Download miễn phí Luận văn Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng nông sản xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I

MỤC LỤC

Phần I- Những vấn đề lý luận chung về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 6

I-Cạnh tranh và các hình thức cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường 6

1. Khái niệm về cạnh tranh 7

2. Các hình thức cạnh tranh 8

2.2. Căn cứ vào mức độ và tính chất của cạnh tranh trên thị trường 10

2.3 Căn cứ vào chủ thể tham gia vào thị trường 11

3. Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường có định hướng XHCN ở Việt Nam. 12

II. Năng lực cạnh tranh và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 13

1. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 13

2. Các nhân tố quyết định cường độ cạnh tranh 14

3. Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 15

3.1 Các nhân tố bên trong ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 16

3.3. Mô hình cạnh tranh (Micheal Poster với 5 lực lượng cạnh tranh) 20

3.3.1. Sự đe doạ từ các đối thủ tiềm ẩn 21

3.3.2. Sức ép từ nhà cung cấp 22

3.3.3. Sức ép của khách hàng 22

3.3.4. Sự đe doạ từ đối thủ hiện tại 23

3.3.5. Sự đe doạ từ sản phẩm thay thế 23

4. Một số công cụ cạnh tranh chủ yếu của các doanh nghiệp 24

4.2. Cạnh tranh bằng giá cả 26

4.3. Cạnh tranh về phân phối và bán hàng 27

4.4. Cạnh tranh về thời cơ thị trường 29

5. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 30

5.1. Thị phần của doanh nghiệp 30

5.2 Tỷ suất lợi nhuận 31

III- Vai trò và sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 32

2. Sự cần thiết nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 33

 

Phần II Thực trạng năng lực cạnh tranh mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu ở Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I 35

I. Tổng quan về Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I 35

1. Hoàn cảnh ra đời của công ty xuất nhập khẩu tổng hợp 1 35

2. Quá trình phát triển của công ty 37

3. Nhiệm vụ, mục đích, phạm vi hoạt động của Công ty XNK Tổng hợp I

II. Những đặc điểm chủ yếu có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của mặt hàng nông sản xuất khẩu ở công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I 39

1. Đặc điểm các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Công ty 39

2. Quy trình thực hiện xuất nhập khẩu hàng hoá 39

2.1. Xin giấy phép xuất nhập khẩu hàng hoá 40

2.2. Chuẩn bị hàng xuất khẩu 41

2.3. Kiểm tra chất lượng hàng xuất khẩu 41

2.4. Thuê tàu lưu cước 41

2.5. Mua bảo hiểm 41

2.6. Làm thủ tục hải quan 41

2.7. Giao nhận hàng với tàu 42

2.8. Làm thủ tục thanh toán 42

2.9. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 42

3. Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh 43

4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 43

Sơ đồ: cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty XNK Tổng hợp I 46

5. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 47

6. Thị trường xuất khẩu hàng nông sản của Công ty 47

7. Vốn kinh doanh 49

8. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty 51

III. Thực trạng năng lực cạnh tranh của một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu 51

1. Kết quả sản xuất kinh doanh của toàn công ty trong ba năm gần đây 54

2. Cường độ cạnh tranh trong hoạt động xuất khẩu nông sản. 54

3. Thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty về một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu 57

4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu của Công ty 59

4.1. Các nhân tố thuộc về hàng hoá ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của hàng nông sản 60

4.2. Các nhân tố trong công ty có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của hàng nông sản 63

5. Đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty 69

5.1. Những thành tựu đạt được 69

5.2. Những mặt còn tồn tại 69

5.3. Những nguyên nhân dẫn đến tồn tại 70

 

Phần III các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng nông sản xuất khẩu ở công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I 72

I. Phương hướng và mục tiêu phát triển của công ty 72

1. Phương hướng của hoạt động nông sản của công ty 72

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty năm 2001 72

II. Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty 73

 Giải pháp thứ nhất: Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả 73

 Giải pháp thứ hai: Nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm củng cố uy tín, tăng năng lực cạnh tranh 77

 Giải pháp thứ ba: Thực hiện đồng bộ các chính sách Marketing 81

 Giải pháp thứ tư: Tăng cường đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động 85

III. Một số kiến nghị với Nhà nước . 89

1. Qui hoạch các vùng sản xuất và chế biến nông sản xuất khẩu. 89

2. Trợ giúp cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản. 92

2.1. Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường . 92

2.2. Hỗ trợ về vốn cho các doanh nghiệp. 92

3. Cải tiến các cơ chế trong hoạt động xuất khẩu nông sản 94

3.1. Cải tiến cách quản lý đầu mối và hạn ngạch xuất khẩu. 94

3.2. Nâng cao hiệu quả điều hành xuất khẩu nông sản. 94

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


g mại: nhập khẩu tái xuất, chuyển khẩu quá cảnh và môi giới thương mại.
- Được vận tải hàng hoá kinh doanh nhập khẩu .
- Được cho thuê văn phòng kinh doanh, khách sạn kho hàng nhà xưởng, phương tiện nâng đỡ.
- Được làm đại lý và mở cửa hàng bán buôn, bán lẻ hàng xuất và nhập khẩu, hàng sản xuất trong nước theo quy định hiện hành của nhà nước.
- Được liên doanh liên kết giữa các tổ chức trong và ngoài nước ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
II. Những đặc điểm chủ yếu có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của mặt hàng nông sản xuất khẩu ở công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I
1. Đặc điểm các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Công ty
Các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Công ty rất đa dạng và phong phú. Lạc, quế, cà phê, gạo, cao su, hạt tiêu, hạt điều là những mặt hàng mà Công ty thường xuyên kinh doanh với khối lượng lớn, đều đặn qua các năm. Ngoài ra Công ty cũng kinh doanh những mặt hàng nông sản khác như chè, ngô, mây, cói... Tuy nhiên những mặt hàng này có kim ngạch nhỏ và không ổn định. Trong phạm vi đề tài này, em chỉ xin quan tâm đến những mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn đã đề cập ở phần trên.
Giá cả các mặt hàng nông sản chịu ảnh hưởng bởi điều kiện khí hậu, thời tiết và nhu cầu trên thế giới. Mặt khác giá hàng nông sản cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi chất lượng chế biến. Sản phẩm nông sản của Công ty chủ yếu là sản phẩm thô hay chủ yếu là mới qua sơ chế, chính vì thế mà giá cả hàng của Công ty thường thấp hơn giá các sản phẩm cùng loại của các nước trên thế giới được chế biến tốt hơn.
Chất lượng hàng nông sản nhìn chung vẫn còn thấp. Việc chế biến và bảo quản nông sản cũng rất khó khăn và phức tạp đòi hỏi có kỹ thuật chuyên ngành, có hiểu biết về tính chất lý, hoá về sản phẩm. Chất lượng của hàng nông sản phụ thuộc rất lớn vào công đoạn chế biến , đây là giai đoạn rất tốn kém về chi phí. Mặt khác, ở Việt nam các công nghệ chế biến hàng nông sản còn nhiều hạn chế cũng ảnh hưởng không tốt đến chất lượng hàng nông sản.
2. Quy trình thực hiện xuất nhập khẩu hàng hoá
Với vai trò là một Công ty xuất và nhập khẩu đầu nghành của Bộ Thương mại, Công ty XNK Tổng hợp I đến nay vẫn thực hiện, phối hợp chặt chẽ từ các bước nghiên cứu thị trường, khách hàng, chào hàng đến công việc thanh toán kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thực hiện hợp đồng xuất và nhập khẩu.
Trước khi thực hiện ký kết hợp đồng xuất và nhập khẩu nào đó, Công ty đều nghiên cứu tiếp cận thị trường mà hoạt động sẽ liên quan đến hàng hoá, tình hình sản xuất mặt hàng, chu kỳ sống của sản phẩm trên thị trường của nước có quan hệ, giá cả của đối thủ cạnh tranh, tỷ giá..
Việc nghiên cứu này được tiến hành qua sách báo, tài liệu, qua mạng internet hay cử nhân viên đến tận nơi nghiên cứu thị trường.
Sau khi nghiên cứu thấy thị trường kinh doanh có hiệu quả Công ty sẽ tiến hành chào hàng.Nếu khách hàng thấy hài lòng sẽ phát giá, đề nghị ký kết hợp đồng.
* Quy trình chung thực hiện xuất nhập khẩu hàng hoá.
Giải quyết khiếu nại
Làm thủ tục thanh toán
Ký kết hợp đồng xuất khẩu
Kiểm tra LC
Xin phép xuất khẩu
Kiểm nghiệm hàng hoá
Uỷ thác lên tàu
Chuẩn bị hàng hoá
Làm thủ tục hải quan
Giao hàng lên tàu
Mua bảo hiểm
Mở LC
Nhận chứng từ tàu chở hàng
Mua bảo hiểm
Thanh toán
Khiếu nại( nếu có)
Thuê tàu hay lưu cước
Làm thủ tục hải quan
Kiểm tra hàng hoá
Xin giấy phép nhập khẩu
2.1. Xin giấy phép xuất nhập khẩu hàng hoá
Do các mặt hàng xuất nhập khẩu của công ty rất phong phú nên tuỳ từng trường hợp vào từng mặt hàng cụ thể mà công ty phải xin giấy phép xuất nhập khẩu hàng mà nhà nước quản lý bằng hạn ngạch, máy móc thiết bị nhập khẩu bằng nguồn vốn ngân sách, hàng dự hội chợ, triển lãm, hàng gia công, hàng tạm nhập, tái xuất... để công ty xuất trình hồ sơ.
-Bộ Thương mại cấp giấy phép hàng phi mậu dịch
-Tổng cục Hải quan cấp giấy phép hàng phi mậu dịch.
Từ ngày 01/09/1998 thay vì xin giấy phép kinh doanh tại Bộ Thương mại bằng việc đăng ký kinh doanh và mã số tại Hải quan : 0100174901
2.2. Chuẩn bị hàng xuất khẩu
Thu gom hàng xuất khẩu để có đủ số hàng theo thoả thuận trong hợp đồng.
Đóng gói bao bì hàng xuất khẩu.
Kẻ ký mã hiệu hàng hoá.
2.3. Kiểm tra chất lượng hàng xuất khẩu
Kiểm nghiệm và kiểm dịch hàng xuất khẩu được tiến hành ở hai nơi: ở cơ sở và ở cửa khẩu, trong đó kiểm tra ở cơ sở do phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) tiến hành.
2.4. Thuê tàu lưu cước
Phụ thuộc vào:
Những điều khoản hợp đồng mua bán
Đặc điểm hàng hoá mua bán
Điều kiện vận tải
2.5. Mua bảo hiểm
Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I thường mua bảo hiểm tại các công ty Việt Nam. Tuỳ vào mức độ quan trọng và rủi ro trong những hợp đồng nhất định mà công ty mua loại hợp đồng bảo hiểm. Việc lựa chọn điều kiện bảo hiểm và loại hợp đồng bảo hiểm được công ty dựa trên các căn cứ sau:
-Điều khoản hợp đồng
-Tính chất hàng hoá
-Tính chất bao bì và cách xếp hàng.
-Loại tàu chuyên chở.
2.6. Làm thủ tục hải quan
Khai báo hải quan
Công ty khai báo các chi tiết về hàng hoá trên tờ khai theo mã số 01001074901 để cơ quan kiểm tra các thủ tục giấy tờ, nó được xuất trình kèm theo một số chứng từ khác
Xuất trình hàng hoá
Thực hiện các quyết định của Hải quan
2.7. Giao nhận hàng với tàu
Giao nhận hàng xuất khẩu
Căn cứ vào chi tiết hàng xuất khẩu lập bản đăng ký hàng chuyên chở.
Xuất trình bản đăng ký hàng chuyên chở cho người vận tải để lấy hồ sơ xếp hàng.
Bố trí phương tiện đưa hàng vào cảng, xếp hàng lên tàu.
Lấy biên lai thuyền phó và đổi lấy vận đơn đường biển.
Giao nhận hàng nhập khẩu
Ký kết hợp đồng uỷ thác cho cơ quan vận tải (ga, cảng) về việc giao nhận hàng.
Xác nhận với cơ quan vận tải kế hoạch tiếp nhận hàng nhập khẩu.
Cung cấp tài liệu cần thiết cho việc giao nhận hàng hoá.
Thanh toán cho cưo quan vận tải các khoản chi phí về giao nhận, bốc xếp bảo quản và vận chuyển hàng hoá.
2.8. Làm thủ tục thanh toán
Tuỳ từng trường hợp cụ thể, tuỳ từng đối tác làm ăn mà công ty sử dụng cách nhờ thu hay cách thanh toán bằng thư tín dụng.
2.9. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
Khi thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu, nếu công ty nhận thấy hàng bị tổn thất, mất mát thì tiến hành lập hồ sơ khiếu nại.
Khi thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu nếu có khiếu nại, bồi thường công ty có thái độ nghiêm túc và giải quyết khẩn trương nhanh chóng.
3. Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh
Phòng tổng hợp
Các phòng nghiệp vụ
Chi nhánh tại Hà Nội
Liên doanh chế biến gỗ
Cơ sở và chế biến gỗ số 6 cầu diễn
Các cửa hàng
Xí nghiệp maay Hải phòng
Các cửa hàng
Xưởng lắp ráp xe máy tương mai
Cơ sở chế biến quế , điều nhân
Trụ sở chính 46 Ngô Quyền Hà Nội
Phòng tổ chức
Chi nhánh tại Đà Nẵng
Chi nhánh tại Hải Phòng
Công ty TNHH phát triển đệ nhất Hà Nội
Phòng kế toán
Phòng hành chính
Phòng kho vận
Các cửa hàng
Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty được tổ chức như sau: cấp cao nhất là trụ sở ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement