Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pm_kute
#948267

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện quy chế pháp lý đấu thầu và việc áp dụng chế độ đấu thầu ở công ty thông tin viễn thông Điện lực

 

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương I: Cơ sở pháp lý của hoạt động đấu thầu 2

CHƯƠNG I: CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU 3

I) Tính tất yếu của hoạt động đấu thầu 3

1. Khái niệm đấu thầu. 3

2. Tính tất yếu của hoạt động đấu thầu: 4

3) Phạm vi áp dụng quy chế đấu thầu: 6

II, Các hình thức, cách, nguyên tắc đấu thầuL 8

1) Các hình thức đấu thầu 8

2) Các cách đấu thầu 10

3, Các nguyên tắc cần nắm vững trong hoạt động đấu thầu 11

4) Nhân tố vốn 13

IV) Tổ chức trong xây lắp và mua sắm hàng hoá 14

1) Các điều kiện cơ bản để tổ chức đấu thầu. 14

1.1) Những điều kiện đối với bên mời thầu. 15

1.2) Những điều kiện đối với nhà thầu. 16

2) Trình tự tổ chức đấu thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá: 16

2.1) Sơ tuyển nhà thầu ( nếu có) 17

2.2) Hồ sơ mời thầu. 17

2.3) Thư hay thông báo mời thầu 18

2.4) Nộp hồ sơ dự thầu: 19

2.5) Giai đoạn mở thầu và đánh giá đơn dự thầu. 20

2.6. Thông báo kết quả trúng thầu và ký kết hợp đồng. 23

IV. Trách nhiệm pháp lý của các bên trong hoạt động đâu thầu 24

1. Những hành vi vi phạm chế độ đấu thầu. 24

2. Hình thức áp dụng trách nhiệm pháp lý. 24

3. Cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. 25

Chương II 26

Thực tiễn về hoạt động tham gia đấu thầu ở công ty thông tin viễn thông Năng lực của công ty thông tin viễn thông 26

a) Năng lực nhân sự 26

b) chế độ tiền lương, tiền thưởng kích thích phát triển sản xuất. 28

II) Phạm vi tham gia đấu thầu ở công ty thông tin viễn thông điện lực. 35

CHƯƠNG III: 36

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY THÔNG TIN VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC. 36

1. Đầu tư sắm máy móc thiết bị vào sản xuất. 36

2. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu xây dựng nhằm đảm bảo chất lượng công trình và tăng uy tín với khách hàng. 38

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


rách nhiệm. Mỗi bên liên quan điều đó biết rõ mình sẽ chịu hậu quả gì nếu sơ xuất và do đó mỗi bên phải nỗ lực tối đa trong việc kiểm soát bất trắc và phòng ngừa rủi ro.
+Nguyên tắc bảo hành và bảo hiểm thích đáng: Các khoản mục về bảo hành, bảo lãnh và bảo hiểm... Cũng phải đề cập trong hợp đồng một cách rõ ràng để các bên cùng áp dụng.
Việc tuân thủ nguyên tắc trên có tác dụng tích cực đối với công tác thầu. Nó kích thích sự cố gắng một cách nghiêm túc của mỗi bên và thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên nhằm vào mục tiêu đáp ứng tốt nhất các yêu cầu vì chất lượng, tiến độ, tài chính của dự án và do đó đảm bảo lợi ích chính đáng cho cả chủ công trình lẫn bên nhà thầu, góp phần tiết kiệm các nguồn lực xã hội.
II)Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tham gia thầu.
1) Nhân tố cạnh tranh.
Nhân tố cạnh tranh có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đối với cách đấu thầu rộng rãi. Nếu số lượng nhà thầu tham gia nhiều thì gây tác động tích cực đến giá thầu. Giá thầu sẽ sát với tình hình thực tiễn, tích kiệm đuợc một số lượng vốn đáng kể cho nhà nước, bởi lẽ, tất cả các nhà thầu để tập trung trí tuệ, năng lực hiện có trong tính toán để từ đó đưa ra mức giá thầu hợp lý nhất. Ngược lại, nếu số lượng nhà thầu ít thì cạnh tranh về giá thầu giảm đi, giá trúng thầu chưa chắc là tối ưu đối với chủ đầu tư. Tuy nhiên, cũng phải xem xét mặt trái của nó, bởi vì nếu có nhiều nhà thầu lớn tham dự, chủ đầu tư sẽ gặp khó khăn trong việc lựa chọn nhà thầu tối ưu nhất và các nhà thầu cạnh tranh rất gay gắt, điều này có thể dẫn đến giá trúng thầu không phải là giá có hiệu quả.
2) Trình độ tham gia của các đối tác.
Đối với bên mời thầu: Trình độ của ban quản lý dự án và đầu tư càng cao thì càng dễ dàng xác định chính sác giá thầu đối với các nhà đầu tư, từ đó đưa ra quyết định nhanh chóng, hứa hẹn một môi trường đầu tư tốt đẹp. Nếu trình của đầu tư không đáp ứng được thực tế, công việc xúc tiến chậm, kéo dài thời gian, do dự, thiếu tự tin và không quyết đoán sẽ gây ra ảnh hưởng cho công tác đấu thầu.
Đối với nhà thầu: yêu cầu trình độ phải cao và nhanh chóng nắm bắt được tòan bộ nội dung của dự án mà mình sắp tham gia dự thầu, có như vậy mới tính toán chính xác, hợp lý và khoa học dự thầu tạo điều kiện cho công tác đấu thầu thành công tốt đẹp.
3) Chất lượng quy mô và khối lượng công trình.
Trong đấu thầu đối với dự án có quy mô lớn, chất lượng cao cần thiết phải đòi hỏi nhà thầu có trình độ cao và có uy tín trên tt. Tuy nhiên trong quá trình thi công nếu chỉ có một nhà thầu bao trọn gói hết công trình lớn thì khi chủ đầu tư thanh toán không kịp sẽ dẫn đến tình trạng thiếu vốn ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Do đó cần phối hợp giữa các nhà thầu khi cùng tham gia một dự án, điều này sẽ khai thác tối đa thế mạnh của từng nhà thầu và từ đó sẽ góp phần thúc đẩy triển khai thành dự án và đảm bảo chất lượng công trình.
4) Nhân tố vốn
Vốn ở đây là vốn của ban quản lý dự án (chủ đầu tư) thanh toán cho nhà thầu. Nếu lượng cốn lớn đảm bảo quy vòng thanh toán nhanh chóng theo hợp đồng đã ký kết và quản lý sẽ tạo cho dự án triển khai đúng chất lượng và tiến bộ. Ngược lại, xuất hiện tình trạng kéo dài tiến độ thi công công làm ảnh hưởng đến nhiều mặt khác như: Tăng chi phí, thời gian, giảm doanh thu, lương công nhân…
IV) Tổ chức trong xây lắp và mua sắm hàng hoá
Để nâng cao chất lượng xây dựng các công trình và tăng cường công tác quản lí, hạn chế sự mất mát, lãng phí nguyên vật liệu cũng như nhân lực thi công, góp phần tích cực vào việc hạ giá thành các công trình, đấu thầu thực sự trở thành một biện pháp thúc đẩy, thúc đẩy việc áp dụng các tiến bộ khoa học mới, các công nghệ mới…vào công tác mua bán và xây lắp hàng hoá.
Theo cơ chế đấu thầu mới ban hành kèm theo nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/09/1999 và 14/2000 CP của chính phủ, qui định phạm vi và đối tượng áp dụng đối với các dự án đầu tư tại Việt Nam và phải được tổ chức đấu thầu tại Việt Nam gồm:
Các dự án đầu tư thực hiện theo qui chế quản lí đầu tư và xây dựng cơ bản.
Các dự án liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh hay cổ phần có sự tham gia của các tổ chức kinh tế Nhà nước (các doanh nghiệp Nhà nước) từ 30% trở lên vào vốn pháp định, vốn kinh doanh và vốn cổ phần.
Các dự án sử dụng vốn tài trợ các tổ chức quốc tế hay của nước ngoài được thực hiện trên cơ sở nội dung điều ước được các bên kí kết (các bên tài trợ và các bên Việt Nam). Trường hợp có những nội dung trong dự thảo điều ước khác với qui chế này thì cơ quan được giao trách nhiệm đàm phán kí kết. Điều ước phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi kí kết.
Các dự án cần lựa chọn đối tác đầu tư để thực hiện, chỉ thực hiện khi có từ hai nhà thầu trở lên cùng muốn tham gia một dự án ( đối với đầu tư trong nước).
Đây là những dự án qui định bắt buộc, còn các đối tượng khác khi Nhà nước chỉ khuyến khích áp dụng.
Các điều kiện cơ bản để tổ chức đấu thầu.
Việc tổ chức đấu thầu chỉ được thực hiện khi có đầy đủ các điều kiện sau:
Phải có văn bản quyết định đầu tư hay giấy phép đầu tư của người có thẩm quyền.
Kế hoạch đấu thầu đã được người có thẩm quyền phê duyệt.
Hồ sơ mời thầu đã được người có thẩm quyền hay cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Trong quá trình tham gia đấu thầu có hai loại chủ thể: chủ thể đầu tư ( bên mời thầu ) và các tổ chức kinh tế tham gia dự thầu ( các nhà thầu). Tuy nhiên, để trở thành tổ chức đấu thầu thì các chủ thể này phải thoả mãn những điều kiện quyết định.
Những điều kiện đối với bên mời thầu.
Thông thường, bên mời thầu là các chủ đầu tư công trình. Trong một số trường hợp, bên mời thầu có thể là các tổ chức tổng thầu khi muốn tìm kiếm các nhà thầu phụ đảm nhận một số công việc nhất định của quá trình xây dựng công trình. Để tổ chức quá trình đấu thầu, các chủ thể này phải đảm bảo một số trường hợp, bên mời thầu có thể là các tổ chức tổng thầu khi muốn tìm kiếm các nhà thầu phụ đảm nhiệm một số công việc nhất định của quá trình xây dựng công trình. Để tổ chức quá trình đấu thầu, các chủ thể này phải đảm bảo một số điều kiện sau:
Phải có đủ hồ sơ về đối tượng dự kiến đấu thầu đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt, trong đó quan trọng nhất là thiết kế và dự toán.
Có khả năng đảm bảo đủ vốn để thanh toán theo hợp đồng.
Bảo đảm được mặt bằng, giấy phép sử dụng đất và giấy phép xây dựng, nghĩa là có đủ điều kiện pháp lí để tiến hành công tác xây dựng công trình.
Nắm chắc qui chế đấu thầu và có những kinh nghiệm. Bên mời thầu có thể sử dụng dịch vụ tư vấn để khắc phục sự lúng túng và đặc biệt là để tránh những thua thiệt có thể gặp phải.
Ngoài ra, bên mời thầu không được tham gia với tư cách là nhà thầu đối với các gói thầu do mình tự tổ chức.
1.2) ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement