Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#948266

Download miễn phí Chuyên đề Thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị ở công ty cổ phần chế biến thực phẩm Thái Minh

Mỗi doanh nghiệp đều được coi là một tế bào của nền kinh tế. Doanh nghiệp có phát triển vững mạnh thì nền kinh tế mới tăng trưởng. Để đạt được mục tiêu đó điều cần thiết hơn cả là việc tổ chức một bộ máy quản lý sao cho vừa gọn nhẹ vưà có hiệu quả.

Nền kinh tế thị trường đã tác động mạnh mẽ tới các doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển theo xu thế chung công ty cổ phần chế biến thực phẩm Thái Minh đã hết sức cố gắng và từng bước hoàn chỉnh bộ máy quản lý. Qua mấy năm hoạt động công ty đã dần dần tổ chức được bộ máy quản lý tương đối gọn nhẹ và hiệu quả, đã góp phần to lớn trong việc thúc đẩy sản xuất, tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất. Bộ máy quản lý của công ty được tổ còn đảm bảo phù hợp với đặc điểm sản xuất do được xây dựng dựa trên cách tổ chức sản xuất. Chính vì vậy mà công ty ngày càng mở rộng được qui mô sản xuất và đứng vững trên thị trường.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


uyên vật liệu trong thành phẩm + chi phí chế biến bước 1 trong thành phẩm + chi phí chế biến bước 2 trong thành phẩm +…+ chi phí chế biến bước n trong thành phẩm.
2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng:
- Điều kiện áp dụng: phương pháp này áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất theo đơn dặt hàng cuă khách hàng.
- Đối tượng tính giá thành: theo sản phẩm trong đơn đặt hàng.
Việc tính giá thành chỉ tiến hành khi đơn đặt hàng đã hoàn thành do đó kỳ tính giá thành không thống nhất với kỳ báo cáo.
Những chi phí trực tiếp tập hợp từ chứng từ gốc phân thẳng cho đơn đặt hàng, chi phí sản xuất chung phân bổ cho các đơn dặt hàng theo tiêu thức đã chọn.
Đến cuối kỳ báo cáo những đơn đặt hàng nào chưa hoàn thành thì toàn bộ chi phí tập hợp cho đơn đặt hàng đó coi là sản phẩm dở dang. Những đơn đặt hàng nào hoàn thành thì tổng chi phí đã tập hợp được là tổng giá thành.
Giá thành Tổng giá thành (tổng chi phí )
đơn vị = _______________________________________
sản phẩm Số lượng sản phẩm của đơn đặt hàng hoàn thành.
2. 4. Phương pháp tính giá thành hệ số:
- Điều kiện áp dụng: áp dụng với các doanh nghiệp mà trong cùng một quá trình sản xuất, cùng sử dụng một thứ nguyên vật liệu và một lượng lao động nhưng thu được đồng thời nhiều sản phẩm khác nhau. Chi phí không tập hợp này cơn cứ vào hệ số qui đổi các loại sản phẩm về sản phẩm gốc sau đó dựa vào tổng chi phí liên quan đến giá thành các loại sản phẩm đã tập hợp được để tính giá thành.
Giá thành Tổng giá thành sản phẩm các loại
đơn vị =
sản phẩm gốc Số lượng sản phẩm gốc + Số lượng sản phẩm qui đổi
Giá thành đơn vị = Giá thành đơn vị * Hệ số qui đổi
sản phẩm từng loại sản phẩm gốc sản phẩm từng loại
2.5. Phương pháp tính giá thành theo định mức:
Trên cơ sở hệ thống định mức tiêu hao lao động, vật tư hiện hành và dự toán về chi phí sản xuất chung, kế toán sẽ xác định giá thành định mức của từng loại sản phẩm, đồng thời hạch toán riêng các thay đổi, các chênh lệch so với định mức phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm và phân tích toàn bộ chi phí thực tế phát sinh trong kỳ thành 3 loại:
- Theo định mức.
- Chênh lệch do thay đổi định mức.
- Chênh lệch so với định mức.
Từ đó, tiến hành xác định giá thành thực tế của sản phẩm bằng cách sau:
Giá thành Giá thành Chênh lệch Chênh lệch
thực tế = định mức ± do thay ± so với
sản phẩm đổi định mức định mức
Việc hạch toán giá thành định mức được tiến hành trên cơ sở định mức tiên tiến hiện nay vào các ngày đầu kỳ (đầu tháng).
Tuỳ theo tính chất qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm và đặc điểm sản phẩm và áp dụng các phương pháp tính giá định mức khác nhau (theo sản phẩm hoàn thành, theo chi tiết, bộ phận sản phẩm rồi tổng hợp lại…). Việc thay đổi định mức được tiến hành vào ngày đầu tháng để thuận lợi cho việc thực hiện định mức cũng như việc kiểm tra thi hành định mức. Trường hợp thay đổi định mức diễn ra vào ngày giữa tháng thì đầu tháng sau mới phải điều chỉnh giá thành định mức. Những khoản chi phí phát sinh ngoài phạm vi định mức và dự toán qui định được gọi là chênh lệch so với định mức hay thoát ly định mức.
2.6. Phương pháp tính giá thành tỷ lệ:
Điều kiện áp dụng: áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm có qui cách, phẩm chất khác nhau .
Để giảm bớt khối lượng hạch toán, kế toán thường tiến hành tập hợp chi phí sản xuất theo nhóm sản phẩm cùng loại.
Căn cứ vào tỷ lệ chi phí giữa chi phí sản xuất thực tế với chi phí sản xuất kế hoạch (hay định mức), kế toán sẽ tính ra giá thành đơn vị và tổng giá thành sản phẩm từng loại.
Giá thành thực tế Giá thành kế hoạch (định mức) Tỷ lệ
đơn vị sản phẩm = * chi phí
từng loại đơn vị sản phẩm từng loại
Tỷ lệ = Tổng giá thành thực tế của các loại sản phẩm * 100
chi phí Tổng giá thành kế hoạch (định mức) của các loại sản phẩm
Công ty Thái Minh hiện nay đang áp dụng phương pháp tính giá này cho bốn nhóm sản phẩm :
+ Nhóm 1: Mì trần gồm có: Mitimex; Mihamex; Thaigood; mì trần đặc biệt.
+ Nhóm 2: Mì gà gồm có: Mì gà quay thập cẩm; Mì gà cao cấp; Mì gà nấm; Mì cô gái Thái Lan.
+ Nhóm 3: Mì tôm có: Mì tôm đóng gói crarp; Mì tôm đóng túi bóng kính từ 60g – 70g – 80g – 85g.
+ Nhóm 4: Phở gồm: Phở gà; Phở bò từ 65g – 70g.
2.7. Phương pháp loại trừ giá trị của sản phẩm phụ:
Điều kiện áp dụng: đối với các doanh nghiệp mà trong cùng một quá trình sản xuất, bên cạnh các sản phẩm chính còn có thể thu được những sản phẩm phụ (Các doanh nghiệp chế biến đường, bia, mì ăn liền…)
Để tính giá trị sản phẩm chính kế toán phải loại trừ giá trị sản phẩm phụ ra khỏi tổng chi phí sản xuất sản phẩm. Giá trị sản phẩm phụ có thể được xác định theo nhiều cách như giá có thể sử dụng được, giá ước tính, giá kế hoạch, giá nguyên vật liệu ban đầu…
Tổng Giá trị Tổng chi phí Giá trị Giá trị
giá thành = sản phẩm + sản xuất - sản phẩm - sản phẩm
sản phẩm chính phát sinh phụ thu hồi chính
chính DD ĐK trong kỳ ước tính DDCK
V. Sổ sách kế toán tổng hợp:
Chứng từ gốc
Các bảng phân bổ
Theo hình thức Nhật ký chung:
Nhật ký chung
Sổ Cái các TK: 621, 622, 627, 154, 631
Sổ chi tiết các TK: 621, 622, 627, 154, 631
Bảng tính giá thành
Các bảng phân bổ
Chứng từ gốc
Theo hình thức chứng từ ghi sổ:
Chứng từ ghi sổ
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Sổ Cái TK: 621, 622, 627, 154, 631
Sổ chi tiết các TK: 621, 622, 627, 154, 631
Bảng tính giá thành
Theo hình thức nhật ký chứng từ:
Chứng từ gốc
Các bảng phân bổ
Bảng kê số 5
Bảng kê số 6
Bảng kê số 4
Nhật ký chứng từ số 7
Phần thứ hai
Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần chế biến thực phẩm Thái Minh
a. Đặc điểm và tình hình chung ở công ty cổ phần chế biến thực phẩm Thái Minh.
I. Giới thiệu chung về công ty cổ phần chế biến thực phẩm Thái Minh
- Tên giao dịch quốc tế: Thai Minh food staff manufacturing joint stock company.
- Tên viết tắt: Thai Minh corp
- Địa chỉ giao dịch: Khu công nghiệp Phú Diễn – Từ Liêm – Hà Nội.
- Điện thoại: (04)8374376
- Fax: (04)7640034
- Ngày thành lập: 26 tháng 12 năm 1998 theo số 3927/ GP.UB số đăng ký kinh doanh: 056434/GP.UB
- Vốn điều lệ: 8.000.000.000 (đồng)
- Loại hình sổ hữu: Công ty cổ phần
- Công ty có 9 sáng lập viên với cơ cấu góp vốn. (xem bảng trang sau)
- Nghành nghề lĩnh vực kinh doanh hiện tại là:
+ Chế biến thực phẩm: chuyên sản xuất các loại mì ăn liền, phở ăn liền, mì snack, bột canh nhãn hiệu Mihamex, Mitimex, Thaifood.
+ Buôn bán hàng lương thực, thực phẩm.
- Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.
- Giám đốc công ty: Ngô Quốc Tuấn.
STT
Tên các thành viên
Đ.V.T
(VND)
Số vốn góp
Tỷ lệ
(%)
1
Lê Kiên Thành
Triệu
700
8.75
2
Ngô Quốc Tuấn
Triệu
1200
15
3
Vũ Văn Kiên
Triệu
1000
12.5
4
Đặng Quốc Hưng
Triệu
1000
12.5
5
Trương Trí Hải
Triệu
500
6.25
6
Lê Phương Lan
Triệu
600
7.5
7
Nguyễn Phương Lan
Triệu
1400
17.5
8
Nguyễn Cao Hoằng
Triệu
600
7.5
9
Lê Văn Luật
Triệu
1000
12.5
II. Tóm tắt lịch ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement