Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By catus_nt
#948263 Link tải luận văn miễn phí cho ae


Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
Phần thứ nhất: VAI TRÒ CỦA ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LƯƠNG SẢN PHẨM 3
I.Những lý luận chung về ĐMLĐ 3
1. Sự cần thiết khách quan phải tiến hành công tác ĐMLĐ 3
2. Khái niệm và phân loại mức lao động 4
3. Nội dung của công tác ĐMLĐ 6
4.Các phương pháp xây dựng mức lao động 7
II. Hình thức trả lương theo sản phẩm 12
1. Vai trò của công tác tiền lương 12
2. Một số hình thức trả lương theo sản phẩm 13
III. Vai trò của ĐMLĐ đối với lương sản phẩm 19
1. Điều kiện áp dụng lương sản phẩm 19
2. Vai trò của ĐMLĐ với lương sản phẩm 20
Phần thứ hai: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐMLĐ VÀ VIỆC ÁP DỤNG ĐMLĐ VÀO TRẢ LƯƠNG SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI 22
I. Một số đặc điểm của xí nghiệp dược phẩm Hà Nội ảnh hưởng đến công tác ĐMLĐ và áp dụng ĐMLĐ vào trả lương sản phẩm tại xí nghiệp 22
1. Sự hình thành và phát triển của Xí nghiệp 22
2. Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của Xí nghiệp 22
3. Cơ cấu bộ máy tổ chức 24
4. Đặc điểm sản xuất 29
5. Đặc điểm về lao động 33
6. Đặc điềm về máy móc kỹ thuật 36
7. Một số đặc điểm khác 38
II.Tình hình thực hiện công tác và việc áp dụng MLĐ vào trả lương sản phẩm tại Xí nghiệp DPHN 40
1. Các phương pháp xây dựng mức đang áp dụng tại xí nghiệp 40
2. Nhận xét về phương pháp xây dựng mức của XN 55
3. Đánh giá về công tác ĐMLĐ của XN dược phẩm Hà nội 56
3.1 Cách thức tổ chức bộ máy làm công tác ĐMLĐ 56
3.2 Số lượng và chất lượng của hệ thống mức 58
III.Việc vận dụng MLĐ vào trả lương sản phẩm tại xí nghiệp 61
1. Các chế độ tiền lương đang áp dụng tại XN 61
2. Cách tính đơn giá và xây dựng đơn giá 62
3. Cách vận dụng đơn giá để tính quỹ lương thực hiện hàng tháng cho khối trực tiếp làm ra sản p hẩm 67
4. Phân phối lương trong phân xưởng 70
Phần thứ ba: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC ĐMLĐ VÀ VIỆC ÁP DỤNG VÀO TRẢ LƯƠNG SẢN PHẨM TẠI XN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI. 76
I. Mục tiêu của XN trong thời gian tới 76
II. Một số kiến nghị về công tác ĐMLĐ và việc áp dụng mức lao động vào trả lương sản phẩm tại xí nghiệp dược phẩm Hà Nội 77
1. Về phương pháp khảo sát 77
2. Về bộ máy làm công tác ĐMLĐ 87
3. Về cách phân phối quỹ lương trong phân xưởng 88
KẾT LUẬN 99


Lời nói đầu


1. Lý do chọn đề tài
Không có một nền sản xuất nào có kế hoạch mà lại thiếu được các hệ thống định mức. Một trong những định mức quan trọng nhất, sát thực nhất quyết định tới tổ chức sản xuất, quản lý lao động đó là định mức lao động.
Định mức lao động là căn cứ để xác định nhu cầu, số lượng, chất lượng lao động trong từng dây chuyền sản xuất, nhằm cân đối sức lao động với năng lực sản xuất. Trên cơ sở định mức lao động, các xí nghiệp lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch lao động tiền lương, kế hoạch tác nghiệp và điều độ kế hoạch sản xuất hàng ngày tại đơn vị mình.
Đối với xí nghiệp Dược phẩm Hà Nội, công tác định mức lao động trên cơ sở định mức lao động tiên tiến và đơn giá lương sản phẩm hợp ký luôn được xem là xương sống của công tác quản lý tổ chức lao động và quản lý kế hoạch sản xuất. Khi chuyển sang cơ chế tự hạch toán kinh doanh đứng trước bước chuyển biến đầy khó khăn, yêu cầu đối với công tác định mức lao động cùng với các chế độ tiền lương, tiền thưởng thực sự đã tỏ rõ vai trò là đòn bảy kinh tế trong việc tăng cường quản lý, cải tiến tổ chức lao động, nâng cao kỷ luật lao động. Định mức lao động là một nhân tố quan trọng kích thích tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế của xí nghiệp.
Từ nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của công tác định mức lao động nên trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp Dược phẩm Hà Nội em quyết định chọn đề tài “Công tác định mức lao động và việc áo dụng mức lao động vào trả lương sản phẩm tại xí nghiệp Dược phẩm Hà Nội” là chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
2. Mục tiêu của nghiên cứu này là:
Tìm hiểu tình hình tổ chức và thực hiện công tác định mức lao động và việc áp dụng mức lao động vào trả lương sản phẩm của xí nghiệp Dược phẩm Hà Nội.
Đưa ra một số kiến nghị về công tác định mức lao động và áp dụng mức lao động vào trả lương sản phẩm tại xí nghiệp.
3. Phương pháp nghiên cứu.
Để đạt được mục đích đề ra nghiên cứu này áp dụng mô hình của nghiên cứu trước và một số nghiên cứu khác có liên quan.
Nghiên cứu định lượng thông qua bảng hỏi, điều tra thu thập các số liệu liên quan tại phòng hành chính tổng hợp và các phòng ban khác của xí nghiệp.
Ngoài ra còn sử dụng phương pháp khảo sát trực tiếp tại nơi làm việc (bấm giờ, chụp ảnh).
4. Nội dung của đề tài nghiên cứu gồm 3 phần
Phần thứ nhất: Vai trò của định mức lao động đối với lương sản phẩm.
Phần thức hai: Tình hình thực hiện công tác định mức lao động và việc áp dụng mức lao động vào trả lương sản phẩm tại xí nghiệp Dược phẩm Hà Nội.
Phần thứ ba: Một số kiến nghị về công tác định mức lao động và việc áp dụng mức lao động vào trả lương sản phẩm tại Xí nghiệp Dược phẩm Hà Nội.
PHẦN THỨ NHẤT
VAI TRÒ CỦA ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
ĐỐI VỚI LƯƠNG SẢN PHẨM

I. NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
1. Sự cần thiết khách quan phải tiến hành công tác định mức lao động.
Định mức lao động là một lĩnh vực hoạt động thực tiễn để xây dựng và áp dụng mức lao động với tất cả quá trình lao động.
Trong mỗi một xí nghiệp để thực hiện được chiến lược sản xuất kinh doanh của mình thì họ phải biết được tiềm năng đang có và khả năng của mình đạt được.
Một trong những điều quan trọng là họ phải biết được năng suất lao động hiện tại của xí nghiệp ra sao? Có thể tăng năng suất lao động lên bao nhiêu? Số người lao động hiện có, trình độ của người lao động như thế nào? khả năng tiết kiệm lao động là bao nhiêu?
Muốn biết được vấn đề đó cần xác định được lượng lao động cần thiết để hoàn thành một công việc nào đó. Thước đo số lượng lao động cần thiết biểu hiện thông qua mức lao động.
Mức lao động là một căn cứ quan trọng phục vụ cho công tác quản lý của lãnh đạo, là cơ sở của tổ chức lao động khoa học đồng thời cũng là cơ sở của chế độ hạch toán kinh tế.
Như vậy quá trình sản xuất và kinh doanh có hiệu quả không thể không tiến hành công tác định mức lao động.
2. Khái niệm và phân loại mức lao động.
2.1 Khái niệm mức lao động
Mức lao động là lượng lao động hao phí để hoàn thành một đơn vị sản phẩm (hay khối lượng công việc) đúng tiêu chuẩn, chất lượng trong dk tổ chức kỹ thuật nhất định.
Như vậy mức lao động chỉ dựa vào yếu tố kỹ thuật, mà nó còn phụ thuộc vào trình độ, sức khoẻ của công nhân. Để có được hệ thống mức lao động cần tiến hành công tác định mức lao động.
Định mức lao động có nv nghiên cứu những lao động sống, với mục đích xác định một cách khoa học các mức lao động cho các bước công việc. Đồng thời tìm ra năng suất lao động và các biện pháp sử dụng lao động hợp lý để nâng cao năng suất lao động.
Nhiệm vụ của công tác định mức lao động trong xí nghiệp là phân chia quá trình sản xuất thành các bộ phận hợp thành. Nghiên cứu tỷ mỷ thời gian để hoàn thành các bộ phận của bước công việc, toàn bộ bước công việc và các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất. Từ đó xây dựng và áp dụng trong thực tiễn những mức kỹ thuật lao động.
Mức kỹ thuật lao động chịu tác động của nhiều nhân tố, nhất là thành tựu của khoa học kỹ thuật.
Bên cạnh đó định mức lao động còn phải quan tâm tới những vấn đề sau:
- Sức khoẻ người lao động.
- Các điều kiện lao động khi tiến hành công việc.
- Các yếu tố liên quan đến vấn đề tổ chức sản xuất.
- Các yếu tố liên quan đến vấn đề kinh nghiệm tiên tiến trong sản xuất.
- Các yếu tố liên quan đến kinh tế trong sản xuất.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#998785 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement